Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 7,860,349.10
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 882.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -1.67%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/01/20 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 882.00 -  1,309.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,079.09
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -24.49%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 62.31 (FY: 075-076, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 78.66 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 63.70 (FY: 073-074, Q: 3)
3. 84.73 (FY: 072-073, Q: 1)
4. 72.09 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 62.29 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 55.53 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 61.95 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 66.61 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 66.73 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 50.09 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 14.16
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 318.23
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.77
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 1.31% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 1.31% (FY: 074-075)
2. 1.32% (FY: 073-074)
3. 1.32% (FY: 072-073)
4. 1.32% (FY: 071-072)
5. 15.78% (FY: 070-071)
6. 11.31% (FY: 069-070)
% Bonus 25.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 25.00% (FY: 074-075)
2. 25.00% (FY: 073-074)
3. 25.00% (FY: 072-073)
4. 25.00% (FY: 071-072)
5. 15.00% (FY: 069-070)
Right Share 2:1 (FY: 070-071)
# Value  Fiscal Year
1. 2:1 (FY: 070-071)
30-Day Avg Volume 4,301.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 6,932,827,906.20
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol SKBBL
Company Name Sana Kisan Bikas Bank Ltd
Sector Microfinance
Listed Shares 7,860,349
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 786,034,910.00

Search Clear
साना किसानको बोनसपश्चात शेयरमूल्य समायोजन
साना किसान लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने बुधबार अन्तिम, माघ १८ गते एजिएम
साना किसानले २६.३२% लाभांश पारित गर्न माघ १८ गते डाक्यो एजीएम
साना किसान विकास बैंकको २५ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव
निर्धन उत्थानलाई उछिनेर छिमेक लघुवित्त पहिलो स्थानमा, अन्यको के छ अवस्था ?
साना किसान विकास लघुवित्तको कमाई ४ करोडले बढ्यो
पूँजी भन्दा दोब्बर जगेडा बनाएको साना किसानको खुद नाफा २१ प्रतिशले सुधारियो
साना किसानले गर्यो यस्तो प्रगति, जगेडा कोष लोभलाग्दो
साना किसान विकास बैंक ६८ जिल्लामा, १६ अर्ब लगानी
सहकारीले कम्पनी खोल्न पाउनेगरि ऐन संशोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/01/20 882.00 -1.67 898.00 882.00 897.00 1,151 44,100.00
2 2019/01/17 897.00 3.63 897.00 865.00 865.60 3,494 17,940.00
3 2019/01/16 1,082.00 -0.46 1,108.00 1,071.00 1,087.00 11,119 10,820.00
4 2019/01/15 1,087.00 1.59 1,100.00 1,070.00 1,070.00 13,946 434,800.00
5 2019/01/14 1,070.00 1.42 1,070.00 1,055.00 1,055.00 4,706 12,840.00
6 2019/01/13 1,055.00 -1.77 1,090.00 1,055.00 1,074.00 2,570 13,728.00
7 2019/01/10 1,074.00 1.32 1,077.00 1,058.00 1,060.00 3,066 18,258.00
8 2019/01/09 1,060.00 0.19 1,078.00 1,058.00 1,058.00 2,355 68,900.00
9 2019/01/08 1,058.00 0.47 1,066.00 1,053.00 1,053.00 5,335 76,176.00
10 2019/01/07 1,053.00 0.67 1,070.00 1,046.00 1,046.00 3,320 105,300.00
11 2019/01/06 1,046.00 -0.48 1,069.00 1,046.00 1,051.00 4,681 10,460.00
12 2019/01/03 1,051.00 0.67 1,075.00 1,044.00 1,044.00 3,245 33,632.00
13 2019/01/02 1,044.00 -0.57 1,058.00 1,040.00 1,050.00 5,754 313,200.00
14 2019/01/01 1,050.00 -1.32 1,069.00 1,050.00 1,064.00 1,971 46,200.00
15 2018/12/31 1,064.00 -0.75 1,074.00 1,060.00 1,072.00 4,300 212,600.00
16 2018/12/30 1,072.00 -1.83 1,100.00 1,072.00 1,092.00 2,354 10,730.00
17 2018/12/27 1,092.00 0.18 1,115.00 1,070.00 1,090.00 9,765 10,682,806.00
18 2018/12/26 1,090.00 4.81 1,095.00 1,040.00 1,040.00 5,816 53,018.00
19 2018/12/25 1,040.00 -1.98 1,061.00 1,035.00 1,061.00 1,190 72,800.00
20 2018/12/24 1,061.00 -0.38 1,084.00 1,050.00 1,065.00 1,985 263,128.00
21 2018/12/23 1,065.00 3 1,065.00 1,034.00 1,034.00 2,912 29,820.00
22 2018/12/20 1,034.00 -0.48 1,050.00 1,020.00 1,039.00 1,370 10,340.00
23 2018/12/19 1,039.00 0.58 1,039.00 1,027.00 1,033.00 527 10,390.00
24 2018/12/18 1,033.00 -2.64 1,061.00 1,027.00 1,061.00 941 103,300.00
25 2018/12/17 1,061.00 3.01 1,061.00 1,030.00 1,030.00 1,228 212,200.00
26 2018/12/16 1,030.00 1.88 1,045.00 1,011.00 1,011.00 1,429 113,300.00
27 2018/12/13 1,011.00 1 1,020.00 1,001.00 1,001.00 1,220 35,525.00
28 2018/12/12 1,001.00 -0.4 1,005.00 991.00 1,005.00 1,496 22,022.00
29 2018/12/11 1,005.00 -0.69 1,020.00 1,005.00 1,012.00 1,566 40,240.00
30 2018/12/10 1,015.00 0.5 1,025.00 1,010.00 1,010.00 1,783 29,435.00
31 2018/12/09 1,010.00 1.51 1,010.00 995.00 995.00 944 20,200.00
32 2018/12/06 995.00 -0.5 1,019.00 980.00 1,000.00 671 49,750.00
33 2018/12/04 1,020.00 0.99 1,040.00 1,010.00 1,010.00 274 76,500.00
34 2018/12/03 1,010.00 -1.94 1,040.00 1,010.00 1,030.00 1,353 20,260.00
35 2018/12/02 1,030.00 0 1,035.00 1,016.00 1,030.00 5,652 103,000.00
36 2018/11/29 1,030.00 -1.9 1,050.00 1,030.00 1,050.00 4,566 51,550.00
37 2018/11/28 1,050.00 1.11 1,055.00 1,038.47 1,038.47 1,922 21,000.00
38 2018/11/27 1,050.00 0.48 1,050.00 1,035.00 1,045.00 1,680 10,500.00
39 2018/11/26 1,045.00 -0.95 1,065.00 1,045.00 1,055.00 1,126 31,350.00
40 2018/11/25 1,055.00 -0.66 1,083.00 1,052.00 1,062.00 4,756 527,500.00
41 2018/11/22 1,062.00 -0.28 1,075.00 1,052.00 1,065.00 2,011 106,200.00
42 2018/11/21 1,065.00 1.24 1,065.00 1,052.00 1,052.00 60 53,250.00
43 2018/11/20 1,050.00 -1.41 1,065.00 1,050.00 1,065.00 2,691 52,550.00
44 2018/11/19 1,065.00 -1.39 1,080.00 1,065.00 1,080.00 1,944 394,790.00
45 2018/11/18 1,080.00 0.37 1,080.00 1,066.00 1,076.00 1,313 10,750.00
46 2018/11/15 1,076.00 0.09 1,090.00 1,075.00 1,075.00 349 375,778.00
47 2018/11/14 1,075.00 0 1,096.00 1,070.00 1,075.00 1,522 1,635,602.00
48 2018/11/05 1,075.00 1.8 1,075.00 1,057.00 1,059.00 2,224 2,356,890.00
49 2018/11/04 1,056.00 -0.38 1,065.00 1,052.00 1,065.00 542 572,137.00
50 2018/11/01 1,061.00 0.47 1,061.00 1,060.00 1,061.00 110 116,700.00
51 2018/10/31 1,060.00 -0.66 1,060.00 1,055.00 1,056.00 636 672,050.00
52 2018/10/30 1,062.00 -1.67 1,075.00 1,055.00 1,075.00 585 621,340.00
53 2018/10/29 1,080.00 1.89 1,080.00 1,050.00 1,051.00 524 554,740.00
54 2018/10/28 1,060.00 -0.38 1,065.00 1,050.00 1,050.00 251 265,630.00
55 2018/10/25 1,064.00 -0.56 1,070.00 1,063.00 1,070.00 678 722,268.00
56 2018/10/24 1,070.00 -0.47 1,071.00 1,063.00 1,070.00 234 250,197.00
57 2018/10/23 1,075.00 -0.46 1,075.00 1,070.00 1,071.00 407 435,995.00
58 2018/10/22 1,080.00 -0.83 1,081.00 1,075.00 1,081.00 384 413,781.00
59 2018/10/21 1,089.00 0.83 1,089.00 1,088.00 1,088.00 100 108,890.00
60 2018/10/15 1,080.00 -1.64 1,082.00 1,077.00 1,082.00 4,376 4,726,000.00
61 2018/10/14 1,095.00 2.91 1,100.00 1,088.00 1,088.00 454 495,322.00
62 2018/10/11 1,067.00 -0.28 1,080.00 1,061.00 1,061.00 889 949,568.00
63 2018/10/10 1,070.00 0 1,073.00 1,060.00 1,073.00 2,091 2,217,340.00
64 2018/10/09 1,070.00 -0.83 1,085.00 1,070.00 1,085.00 587 631,470.00
65 2018/10/08 1,079.00 0.75 1,079.00 1,065.00 1,067.00 1,833 1,961,190.00
66 2018/10/07 1,073.00 -1.29 1,089.00 1,071.00 1,077.00 2,974 3,199,950.00
67 2018/10/04 1,086.00 -1.36 1,105.00 1,085.00 1,095.00 2,418 2,641,380.00
68 2018/10/03 1,100.00 -0.18 1,101.00 1,093.00 1,100.00 1,776 1,951,740.00
69 2018/10/02 1,102.00 0.09 1,119.00 1,083.00 1,103.00 1,911 2,111,460.00
70 2018/10/01 1,101.00 -1.7 1,121.00 1,100.00 1,121.00 3,273 3,615,880.00
71 2018/09/30 1,120.00 -1.32 1,121.00 1,111.00 1,113.00 1,908 2,129,110.00
72 2018/09/27 1,135.00 -0.61 1,140.00 1,130.00 1,130.00 2,252 2,551,080.00
73 2018/09/26 1,142.00 -0.09 1,148.00 1,134.00 1,140.00 4,359 4,982,550.00
74 2018/09/25 1,140.00 -0.17 1,145.00 1,130.00 1,145.00 958 1,091,870.00
75 2018/09/23 1,145.00 -0.17 1,148.00 1,130.00 1,130.00 1,089 1,239,950.00
76 2018/09/20 1,147.00 -1.21 1,161.00 1,147.00 1,161.00 761 875,498.00
77 2018/09/18 1,154.00 1.93 1,161.00 1,132.00 1,145.00 2,630 3,026,330.00
78 2018/09/17 1,139.00 1.42 1,140.00 1,123.00 1,123.00 929 1,052,870.00
79 2018/09/16 1,123.00 0.54 1,140.00 1,113.00 1,139.00 5,180 5,835,530.00
80 2018/09/13 1,117.00 -1.59 1,149.00 1,117.00 1,140.00 4,677 5,280,830.00
81 2018/09/12 1,135.00 1.07 1,144.00 1,132.00 1,144.00 1,498 1,708,680.00
82 2018/09/11 1,123.00 -0.62 1,152.00 1,121.00 1,145.00 2,081 2,367,300.00
83 2018/09/10 1,130.00 1.35 1,130.00 1,114.00 1,120.00 1,903 2,129,630.00
84 2018/09/09 1,115.00 -2.62 1,145.00 1,114.00 1,130.00 888 996,516.00
85 2018/09/06 1,150.00 -1.8 1,170.00 1,143.00 1,170.00 3,930 4,523,750.00
86 2018/09/05 1,166.00 3.19 1,189.00 1,134.00 1,134.00 4,706 5,410,890.00
87 2018/09/04 1,130.00 0 1,137.00 1,113.00 1,122.00 1,742 1,957,680.00
88 2018/09/03 1,130.00 0.09 1,130.00 1,121.00 1,130.00 1,368 1,537,540.00
89 2018/09/02 1,129.00 2.64 1,129.00 1,103.00 1,103.00 1,160 1,292,310.00
90 2018/08/30 1,100.00 0.55 1,115.00 1,096.00 1,096.00 1,450 1,598,020.00
91 2018/08/29 1,094.00 -0.54 1,104.00 1,080.00 1,100.00 1,136 1,234,650.00
92 2018/08/28 1,100.00 2.04 1,100.00 1,070.00 1,070.00 1,344 1,470,820.00
93 2018/08/26 1,078.00 -1.55 1,121.00 1,078.00 1,100.00 956 1,038,550.00
94 2018/08/23 1,095.00 -0.54 1,100.00 1,095.00 1,100.00 670 735,200.00
95 2018/08/22 1,105.00 -1.34 1,115.00 1,101.00 1,111.00 756 837,131.00
96 2018/08/21 1,116.00 0.45 1,116.00 1,101.00 1,101.00 452 500,292.00
97 2018/08/20 1,111.00 -0.27 1,122.00 1,100.00 1,100.00 2,711 3,022,940.00
98 2018/08/19 1,114.00 -3.13 1,131.00 1,112.00 1,130.00 1,659 1,871,790.00
99 2018/08/16 1,150.00 0.44 1,168.00 1,130.00 1,150.00 3,607 4,140,580.00
100 2018/08/15 1,145.00 2.23 1,145.00 1,110.00 1,119.00 2,004 2,256,660.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/12/17 786 45 56 25 1,031.00 25,775.00
2 2018/12/17 785 42 56 25 1,031.00 25,775.00
3 2018/12/17 450 42 42 47 1,031.00 48,457.00
4 2018/12/17 3236 49 52 200 1,061.00 212,200.00
5 2018/12/17 317 42 10 28 1,031.00 28,868.00
6 2018/12/17 316 6 10 20 1,031.00 20,620.00
7 2018/12/17 2708 45 46 50 1,060.00 53,000.00
8 2019/01/20 2019012001014853 13 55 50 882.00 44,100.00
9 2019/01/20 2019012001014752 55 54 100 883.00 88,300.00
10 2019/01/20 2019012001014322 10 33 200 885.00 177,000.00
11 2019/01/20 2019012001014282 14 52 100 883.00 88,300.00
12 2019/01/20 2019012001013786 43 58 200 885.00 177,000.00
13 2019/01/20 2019012001013233 43 59 100 885.00 88,500.00
14 2019/01/20 2019012001013216 6 11 61 890.00 54,290.00
15 2019/01/20 2019012001010782 57 59 70 892.00 62,440.00
16 2019/01/20 2019012001010689 57 7 30 892.00 26,760.00
17 2019/01/20 2019012001010688 14 7 20 893.00 17,860.00
18 2019/01/20 2019012001009511 57 7 100 892.00 89,200.00
19 2019/01/20 2019012001009510 32 7 100 893.00 89,300.00
20 2019/01/20 2019012001009485 42 38 20 898.00 17,960.00
21 2019/01/17 2019011701004892 22 59 20 897.00 17,940.00
22 2019/01/17 2019011701004884 33 16 54 887.00 47,898.00
23 2019/01/17 2019011701004883 19 16 12 885.00 10,620.00
24 2019/01/17 2019011701004882 19 10 25 884.00 22,100.00
25 2019/01/17 2019011701004814 36 10 25 884.00 22,100.00
26 2019/01/17 2019011701004731 10 33 87 883.00 76,821.00
27 2019/01/17 2019011701004730 10 34 116 882.00 102,312.00
28 2019/01/17 2019011701004588 42 33 50 882.00 44,100.00
29 2019/01/17 2019011701004587 42 29 140 881.00 123,340.00
30 2019/01/17 2019011701004562 26 20 50 880.00 44,000.00
31 2019/01/17 2019011701004408 6 29 10 881.00 8,810.00
32 2019/01/17 2019011701004403 51 33 13 883.00 11,479.00
33 2019/01/17 2019011701004373 19 26 45 884.00 39,780.00
34 2019/01/17 2019011701004018 26 49 50 884.00 44,200.00
35 2019/01/17 2019011701004017 26 45 250 883.00 220,750.00
36 2019/01/17 2019011701003907 45 49 10 881.00 8,810.00
37 2019/01/17 2019011701003900 3 16 25 880.00 22,000.00
38 2019/01/17 2019011701003758 3 16 75 880.00 66,000.00
39 2019/01/17 2019011701003441 10 33 235 880.00 206,800.00
40 2019/01/17 2019011701003396 10 25 80 880.00 70,400.00
41 2019/01/17 2019011701003289 10 37 100 880.00 88,000.00
42 2019/01/17 2019011701003288 10 41 85 880.00 74,800.00
43 2019/01/17 2019011701003287 10 42 95 880.00 83,600.00
44 2019/01/17 2019011701003286 10 7 80 879.00 70,320.00
45 2019/01/17 2019011701003285 10 50 25 879.00 21,975.00
46 2019/01/17 2019011701003266 51 19 37 878.00 32,486.00
47 2019/01/17 2019011701003251 51 37 50 878.00 43,900.00
48 2019/01/17 2019011701003199 4 33 55 878.00 48,290.00
49 2019/01/17 2019011701003151 4 26 45 878.00 39,510.00
50 2019/01/17 2019011701002515 41 29 80 874.00 69,920.00
51 2019/01/17 2019011701002181 41 35 20 874.00 17,480.00
52 2019/01/17 2019011701002180 41 35 30 875.00 26,250.00
53 2019/01/17 2019011701001953 13 42 80 880.00 70,400.00
54 2019/01/17 2019011701001918 19 14 10 879.00 8,790.00
55 2019/01/17 2019011701001532 17 14 20 879.00 17,580.00
56 2019/01/17 2019011701001473 34 42 25 880.00 22,000.00
57 2019/01/17 2019011701001472 34 45 175 880.00 154,000.00
58 2019/01/17 2019011701001414 6 25 100 879.00 87,900.00
59 2019/01/17 2019011701001213 6 33 50 875.00 43,750.00
60 2019/01/17 2019011701001128 43 45 115 880.00 101,200.00
61 2019/01/17 2019011701001127 43 29 85 880.00 74,800.00
62 2019/01/17 2019011701001126 17 29 90 880.00 79,200.00
63 2019/01/17 2019011701001087 17 47 40 880.00 35,200.00
64 2019/01/17 2019011701001086 43 47 10 881.00 8,810.00
65 2019/01/17 2019011701001084 53 52 100 884.00 88,400.00
66 2019/01/17 2019011701001080 34 36 50 882.00 44,100.00
67 2019/01/17 2019011701001079 17 36 20 882.00 17,640.00
68 2019/01/17 2019011701001003 49 16 10 887.00 8,870.00
69 2019/01/17 2019011701000986 17 42 50 882.00 44,100.00
70 2019/01/17 2019011701000985 17 4 20 882.00 17,640.00
71 2019/01/17 2019011701000984 17 50 10 882.00 8,820.00
72 2019/01/17 2019011701000977 17 54 100 880.00 88,000.00
73 2019/01/17 2019011701000974 17 34 10 880.00 8,800.00
74 2019/01/17 2019011701000973 17 34 10 880.00 8,800.00
75 2019/01/17 2019011701000959 49 34 10 880.00 8,800.00
76 2019/01/17 2019011701000932 17 45 100 880.00 88,000.00
77 2019/01/17 2019011701000906 28 17 60 870.00 52,200.00
78 2019/01/17 2019011701000901 10 50 50 865.00 43,250.00
79 2019/01/17 2019011701000663 10 41 20 865.00 17,300.00
80 2019/01/16 2019011601005219 1 48 10 1,082.00 10,820.00
81 2019/01/16 2019011601005163 6 48 20 1,082.00 21,640.00
82 2019/01/16 2019011601005147 57 14 50 1,080.00 54,000.00
83 2019/01/16 2019011601005137 57 14 73 1,080.00 78,840.00
84 2019/01/16 2019011601005098 22 25 165 1,077.00 177,705.00
85 2019/01/16 2019011601005097 47 25 12 1,077.00 12,924.00
86 2019/01/16 2019011601005096 39 25 23 1,077.00 24,771.00
87 2019/01/16 2019011601005084 25 14 27 1,080.00 29,160.00
88 2019/01/16 2019011601005083 25 48 73 1,080.00 78,840.00
89 2019/01/16 2019011601005064 47 48 20 1,080.00 21,600.00
90 2019/01/16 2019011601005057 42 48 207 1,080.00 223,560.00
91 2019/01/16 2019011601005056 42 14 56 1,080.00 60,480.00
92 2019/01/16 2019011601005051 57 14 29 1,080.00 31,320.00
93 2019/01/16 2019011601005050 57 35 21 1,080.00 22,680.00
94 2019/01/16 2019011601005044 39 41 47 1,077.00 50,619.00
95 2019/01/16 2019011601005043 45 41 80 1,077.00 86,160.00
96 2019/01/16 2019011601005042 7 41 36 1,078.00 38,808.00
97 2019/01/16 2019011601005041 25 41 10 1,079.00 10,790.00
98 2019/01/16 2019011601005004 4 35 14 1,080.00 15,120.00
99 2019/01/16 2019011601004980 4 35 34 1,080.00 36,720.00
100 2019/01/16 2019011601004979 4 14 71 1,080.00 76,680.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2019/01/17 AD
(2075/10/03 BS)
Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has proclaimed its 17th AGM going to be held on Magh 18, 2075 and has published its financial statement from the fiscal year 2074/75. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
2. 073-074
Sana Kisan Bikas Bank Limited proclaim its 16th AGM going to be held on Mangsir 29, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividends- 1.316%, Bonus Share-25 % , Others. 1.32% 25.00%
3. 073-074
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its financial statement from the fiscal year 2073/74 and 16th AGM going to be held on magshir 29 ,2074. Financial Highlight of 2073/74, Appointment of Auditor, 1.32% Cash & 25% Bonus Dividend, Others. 1.32% 25.00%
4. 072-073 2016/12/29 AD
(2073/09/14 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited proclaim its 15th AGM going to be held on Poush 28, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Dividends: Cash- 1.316%, Bonus Share-25 % , Others. 1.32% 25.00% 0
5. 071-072 2015/12/28 AD
(2072/09/13 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited proclaim its 14th AGM going to be held on Poush 24, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Cash Dividend-1.316%, Bonus Share-25%, Others. 1.32% 25.00%
6. 070-071 2014/12/08 AD
(2071/08/22 BS)
Sana Kisan Development Bank Limited publish the notice regarding its forthcoming 13th AGM and financial statement of the fiscal year 2070/71. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
7. 069-070 2013/12/27 AD
(2070/09/12 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has announced its 12th AGM going to be held on 26th Poush, 2070. -Financial Highlight 2069/70, -Appointment of Auditor, -Election of BOD, -Increment of Capital 11.31% 15.00%
8. 068-069
Sana Kisan Bikas Bank Limited has announced its 11th AGM going to be held on 20th Poush, 2069. Financial Highlights for the fiscal year 2068/69 and Appointment of Auditor. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2018/11/07 AD
(2075/07/21 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 074-075 2018/08/13 AD
(2075/04/28 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/05/11 AD
(2075/01/28 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2018/02/12 AD
(2074/10/29 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2017/11/14 AD
(2074/07/28 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited (SKBBL) has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 073-074 2017/08/13 AD
(2074/04/29 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited (SKBBL) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/05/08 AD
(2074/01/25 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 072-073 2016/08/11 AD
(2073/04/27 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2016/05/03 AD
(2073/01/21 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 072-073 2016/02/03 AD
(2072/10/20 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2015/11/11 AD
(2072/07/25 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 071-072 2015/08/10 AD
(2072/04/25 BS)
Sana Kisan Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 071-072 2015/05/14 AD
(2072/01/31 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
15. 071-072 2015/02/11 AD
(2071/10/28 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2014/11/13 AD
(2071/07/27 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 070-071 2014/08/07 AD
(2071/04/22 BS)
Sana Kisan Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.
18. 070-071 2014/04/13 AD
(2070/12/30 BS)
3rd Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
19. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
20. 070-071 2013/10/16 AD
(2070/06/30 BS)
1st Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
21. 069-070 2013/07/14 AD
(2070/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2069/70.
22. 068-069 2012/07/14 AD
(2069/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2068/69.
23. 067-068 2011/07/14 AD
(2068/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2067/68.
24. 066-067 2010/07/14 AD
(2067/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Sana Kisan Bikas Bank Ltd. for the fiscal year 2066/67.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data


# Fiscal Year Value
1. 074-075 1.31%
2. 073-074 1.32%
3. 072-073 1.32%
4. 071-072 1.32%
5. 070-071 15.78%
6. 069-070 11.31%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 25.00%
2. 073-074 25.00%
3. 072-073 25.00%
4. 071-072 25.00%
5. 069-070 15.00%


# Fiscal Year Value
1. 070-071 2:1