Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 9,999,670.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,091.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -0.27%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2017/11/22 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 860.00 -  1,816.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,470.52
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -40.67%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 32.27 (FY: 074-075, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 85.04 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 70.91 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 70.94 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 99.72 (FY: 072-073, Q: 1)
5. 69.24 (FY: 072-073, Q: 2)
6. 75.19 (FY: 072-073, Q: 3)
7. 79.34 (FY: 072-073, Q: 4)
8. 72.36 (FY: 071-072, Q: 1)
9. 101.34 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 61.27 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 33.81
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 197.11
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 5.53
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 25.11% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 25.11% (FY: 073-074)
2. 12.70% (FY: 072-073)
3. 12.70% (FY: 072-073)
4. 12.70% (FY: 071-072)
5. 10.00% (FY: 070-071)
6. 15.00% (FY: 069-070)
7. 15.00% (FY: 069-070)
8. 17.10% (FY: 068-069)
9. 25.00% (FY: 067-068)
% Bonus 19.89% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 19.89% (FY: 073-074)
2. 40.00% (FY: 072-073)
3. 40.00% (FY: 072-073)
4. 40.00% (FY: 071-072)
5. 35.00% (FY: 070-071)
6. 33.23% (FY: 069-070)
7. 33.23% (FY: 069-070)
8. 25.00% (FY: 068-069)
Right Share 2:1 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 2:1 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 2,744.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 10,909,639,970.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Loading Stock Graph ...

Symbol CBBL
Company Name Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 8,340,710
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 834,071,000.00

Search Clear
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
चिलिमे हाइड्रो र छिमेक लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन
छिमेक लघुवित्तले ४५ प्रतिशत लाभांस पारित गर्न बोलायो साधारणसभा
छिमेक लघुवित्तले प्रस्ताव गर्यो १९.८९ प्रतिशत बोनस
राम्रो प्रगति गर्दा पनि छिमेक लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी किन घट्यो ?
छिमेक लघुवित्तको सेयरधनीले २२ लाख ६१ हजार नगद लाभांश संकलन गरेनन्
लघुबित्तको सेयर त किन्नु तर छिमेक जस्तो कम्पनीको
छिमेक लघुवित्तले दिएको नगद लाभांस संकलन गर्नुहोस्
बोनस र हकप्रद समायोजनपछि कति तोकियो शिखर, छिमेक र सगरमाथा फाईनान्सको सेयर मूल्य ?
लघुवित्तले महिलालाई बनायो यसरी करोडपति


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2017/11/22 1,091.00 -0.27 1,100.00 1,088.00 1,100.00 2,232 2,440,810.00
2 2017/11/21 1,094.00 0 1,100.00 1,090.00 1,095.00 1,235 1,355,040.00
3 2017/11/20 1,094.00 -1.44 1,120.00 1,080.00 1,120.00 1,178 1,290,130.00
4 2017/11/19 1,110.00 -0.18 1,110.00 1,066.00 1,112.00 1,670 1,799,820.00
5 2017/11/16 1,112.00 -2.03 1,125.00 1,078.00 1,125.00 2,310 2,540,960.00
6 2017/11/15 1,130.00 0.71 1,162.00 1,125.00 1,140.00 6,875 7,799,790.00
7 2017/11/14 1,127.00 4.64 1,137.00 1,080.00 1,080.00 7,512 8,384,920.00
8 2017/11/13 1,077.00 0.56 1,091.00 1,065.00 1,071.00 2,675 2,867,820.00
9 2017/11/12 1,071.00 -0.65 1,098.00 1,028.00 1,078.00 3,407 3,567,314.00
10 2017/11/09 1,078.00 3.45 1,100.00 1,040.00 1,062.00 2,153 2,290,660.00
11 2017/11/08 1,045.00 -3.07 1,075.00 1,033.00 1,075.00 2,470 2,600,660.00
12 2017/11/07 1,076.00 0.47 1,106.00 1,072.00 1,085.00 917 993,582.00
13 2017/11/06 1,070.00 -3.17 1,120.00 1,070.00 1,105.00 4,340 4,741,250.00
14 2017/11/05 1,104.00 -1.6 1,120.00 1,097.00 1,120.00 2,590 2,851,180.00
15 2017/11/02 1,123.00 0.27 1,125.00 1,100.00 1,120.00 4,419 4,916,760.00
16 2017/11/01 1,120.00 -0.53 1,125.00 1,118.00 1,125.00 680 761,490.00
17 2017/10/31 1,126.00 -1.23 1,140.00 1,126.00 1,130.00 400 451,200.00
18 2017/10/30 1,140.00 -0.52 1,144.00 1,130.00 1,132.00 3,365 3,813,840.00
19 2017/10/29 1,150.00 -2.88 1,170.00 1,146.00 1,160.00 1,947 2,254,140.00
20 2017/10/25 1,180.00 -0.59 1,185.00 1,162.00 1,166.00 1,468 1,718,020.00
21 2017/10/24 1,187.00 -3.81 1,220.00 1,187.00 1,234.00 725 878,740.00
22 2017/10/23 1,234.00 2.41 1,250.00 1,194.00 1,205.00 5,803 7,029,318.00
23 2017/10/22 1,445.00 -0.34 1,479.00 1,443.00 1,479.00 10,352 15,022,500.00
24 2017/10/18 1,450.00 0.69 1,460.00 1,430.00 1,440.00 3,084 4,455,250.00
25 2017/10/17 1,440.00 -1.03 1,469.00 1,426.00 1,456.00 4,226 6,103,820.00
26 2017/10/16 1,455.00 4.68 1,460.00 1,370.00 1,370.00 5,248 7,334,310.00
27 2017/10/15 1,396.00 0 1,405.00 1,390.00 1,390.00 4,390 6,148,590.00
28 2017/10/12 1,390.00 -0.36 1,400.00 1,385.00 1,392.00 1,230 1,713,160.00
29 2017/10/11 1,395.00 0.36 1,405.00 1,381.00 1,400.00 1,604 2,236,980.00
30 2017/10/10 1,390.00 0 1,417.00 1,388.00 1,390.00 1,175 1,639,340.00
31 2017/10/09 1,390.00 -0.71 1,428.00 1,390.00 1,400.00 1,302 1,825,360.00
32 2017/10/08 1,400.00 -2.64 1,425.00 1,378.00 1,425.00 913 1,279,550.00
33 2017/10/04 1,440.00 -3.16 1,465.00 1,437.00 1,465.00 1,170 1,691,190.00
34 2017/10/03 1,480.00 0.88 1,485.00 1,470.00 1,470.00 302 445,210.00
35 2017/09/26 1,472.00 0.48 1,474.00 1,467.00 1,467.00 252 370,534.00
36 2017/09/25 1,465.00 0 1,470.00 1,465.00 1,470.00 1,257 1,846,940.00
37 2017/09/24 1,465.00 1.03 1,479.00 1,465.00 1,479.00 1,472 2,170,400.00
38 2017/09/20 1,450.00 -1.36 1,450.00 1,426.00 1,441.00 1,057 1,525,310.00
39 2017/09/18 1,470.00 -0.68 1,488.00 1,460.00 1,475.00 3,870 5,681,400.00
40 2017/09/17 1,480.00 1.37 1,489.00 1,440.00 1,485.00 3,810 5,564,630.00
41 2017/09/14 1,460.00 2.31 1,475.00 1,426.00 1,427.00 5,223 7,501,580.00
42 2017/09/13 1,427.00 -1.31 1,474.00 1,418.00 1,420.00 3,603 5,176,610.00
43 2017/09/12 1,446.00 -2.95 1,480.00 1,446.00 1,464.00 5,114 7,484,760.00
44 2017/09/11 1,490.00 -2.04 1,515.00 1,433.00 1,491.00 17,683 26,237,300.00
45 2017/09/10 1,521.00 -10 1,657.00 1,521.00 1,710.00 17,382 26,497,500.00
46 2017/09/07 1,690.00 0 1,700.00 1,680.00 1,700.00 12,590 21,242,600.00
47 2017/09/06 1,660.00 1.81 1,695.00 1,666.00 1,692.00 17,721 29,877,100.00
48 2017/09/04 1,660.00 -2.35 1,700.00 1,655.00 1,682.00 10,338 17,287,300.00
49 2017/08/31 1,700.00 -1.73 1,729.00 1,691.00 1,730.00 22,004 37,592,249.00
50 2017/08/30 1,730.00 0.87 1,752.00 1,715.00 1,715.00 37,820 65,505,167.00
51 2017/08/28 1,715.00 3 1,730.00 1,668.00 1,690.00 37,349 63,482,700.00
52 2017/08/27 1,665.00 2.02 1,667.00 1,632.00 1,632.00 10,695 17,687,865.00
53 2017/08/24 1,632.00 2.19 1,632.00 1,600.00 1,597.00 2,588 4,185,810.00
54 2017/08/23 1,597.00 -0.81 1,630.00 1,595.00 1,630.00 1,404 2,255,400.00
55 2017/08/22 1,610.00 1.26 1,625.00 1,590.00 1,590.00 4,166 6,715,070.00
56 2017/08/21 1,595.00 -0.93 1,610.00 1,590.00 1,595.00 2,827 4,524,030.00
57 2017/08/20 1,600.00 -1.53 1,620.00 1,585.00 1,620.00 4,309 6,914,540.00
58 2017/08/17 1,630.00 1.87 1,630.00 1,600.00 1,600.00 1,334 2,148,100.00
59 2017/08/16 1,600.00 0 1,625.00 1,595.00 1,610.00 6,952 11,198,600.00
60 2017/08/15 1,600.00 -2.74 1,640.00 1,600.00 1,640.00 7,452 11,974,200.00
61 2017/08/13 1,645.00 -1.26 1,660.00 1,636.00 1,660.00 3,527 5,810,490.00
62 2017/08/10 1,666.00 -0.24 1,690.00 1,658.00 1,661.00 6,501 10,864,000.00
63 2017/08/09 1,670.00 -0.18 1,675.00 1,660.00 1,670.00 3,493 5,832,440.00
64 2017/08/07 1,673.00 -0.36 1,700.00 1,665.00 1,700.00 6,067 10,147,400.00
65 2017/08/06 1,679.00 -0.59 1,695.00 1,643.00 1,688.00 5,733 9,571,340.00
66 2017/08/03 1,689.00 -0.65 1,719.00 1,683.00 1,700.00 13,025 22,006,175.00
67 2017/08/02 1,700.00 1.92 1,700.00 1,664.00 1,675.00 15,224 25,664,100.00
68 2017/08/01 1,668.00 2.21 1,670.00 1,645.00 1,645.00 14,068 23,364,300.00
69 2017/07/31 1,632.00 -1.09 1,669.00 1,632.00 1,669.00 4,866 8,021,680.00
70 2017/07/30 1,650.00 0.3 1,655.00 1,590.00 1,620.00 5,927 9,728,060.00
71 2017/07/27 1,645.00 3.46 1,680.00 1,590.00 1,590.00 10,420 16,993,100.00
72 2017/07/26 1,590.00 0.63 1,611.00 1,590.00 1,598.00 5,970 9,540,240.00
73 2017/07/25 1,580.00 0 1,600.00 1,565.00 1,590.00 6,539 10,389,200.00
74 2017/07/24 1,580.00 -0.06 1,590.00 1,573.00 1,582.00 1,235 1,955,700.00
75 2017/07/23 1,585.00 -0.63 1,605.00 1,581.00 1,591.00 3,213 5,125,110.00
76 2017/07/20 1,591.00 0.7 1,594.00 1,581.00 1,585.00 1,415 2,247,040.00
77 2017/07/19 1,580.00 -1.19 1,610.00 1,580.00 1,602.00 3,190 5,085,730.00
78 2017/07/18 1,599.00 2.04 1,600.00 1,571.00 1,580.00 6,472 10,263,200.00
79 2017/07/17 1,567.00 0.58 1,575.00 1,530.00 1,550.00 2,478 3,878,770.00
80 2017/07/16 1,558.00 2.16 1,558.00 1,525.00 1,525.00 1,791 2,738,120.00
81 2017/07/13 1,525.00 -0.72 1,536.00 1,510.00 1,536.00 3,816 5,789,530.00
82 2017/07/12 1,536.00 0 1,541.00 1,516.00 1,532.00 3,549 5,413,590.00
83 2017/07/11 1,536.00 -0.26 1,548.00 1,510.00 1,517.00 2,255 3,464,940.00
84 2017/07/10 1,540.00 -1.28 1,591.00 1,540.00 1,591.00 1,167 1,815,020.00
85 2017/07/09 1,560.00 0 1,618.00 1,506.00 1,560.00 6,530 10,202,758.00
86 2017/07/06 1,560.00 1.96 1,579.00 1,518.00 1,560.00 6,076 9,400,970.00
87 2017/07/05 1,530.00 0.99 1,530.00 1,509.00 1,515.00 1,091 1,651,800.00
88 2017/07/04 1,515.00 0.66 1,515.00 1,506.00 1,508.00 1,198 1,809,950.00
89 2017/07/03 1,505.00 0.13 1,530.00 1,505.00 1,520.00 981 1,492,360.00
90 2017/07/02 1,503.00 -1.25 1,522.00 1,502.00 1,522.00 2,397 3,615,200.00
91 2017/06/28 1,522.00 -1.23 1,541.00 1,511.00 1,541.00 1,180 1,791,200.00
92 2017/06/27 1,542.00 -0.13 1,555.00 1,536.00 1,550.00 1,869 2,893,040.00
93 2017/06/25 1,543.00 0.85 1,560.00 1,532.00 1,555.00 2,480 3,824,560.00
94 2017/06/22 1,533.00 1.32 1,560.00 1,520.00 1,520.00 2,376 3,645,580.00
95 2017/06/21 1,510.00 0 1,515.00 1,492.00 1,510.00 2,943 4,435,400.00
96 2017/06/20 1,510.00 -0.33 1,525.00 1,490.00 1,515.00 4,407 6,671,020.00
97 2017/06/19 1,520.00 -1.94 1,559.00 1,515.00 1,559.00 3,187 4,861,700.00
98 2017/06/18 1,545.00 -0.32 1,555.00 1,545.00 1,550.00 1,402 2,171,790.00
99 2017/06/15 1,560.00 -1.02 1,580.00 1,550.00 1,550.00 2,721 4,260,030.00
100 2017/06/14 1,566.00 1.69 1,566.00 1,516.00 1,516.00 2,126 3,287,790.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2017/11/22 201711225522121 14 14 33 1,091.00 36,003.00
2 2017/11/22 201711225522081 34 14 10 1,091.00 10,910.00
3 2017/11/22 201711225522080 43 14 50 1,091.00 54,550.00
4 2017/11/22 201711225522079 36 14 70 1,094.00 76,580.00
5 2017/11/22 201711225521984 36 6 30 1,094.00 32,820.00
6 2017/11/22 201711225521983 13 6 20 1,095.00 21,900.00
7 2017/11/16 201711165498185 32 25 80 1,125.00 90,000.00
8 2017/11/15 201711155497764 14 48 50 1,135.00 56,750.00
9 2017/11/15 201711155497763 14 13 33 1,130.00 37,290.00
10 2017/11/15 201711155497457 6 17 100 1,125.00 112,500.00
11 2017/11/16 201711165499127 34 28 100 1,079.00 107,900.00
12 2017/11/16 201711165499126 45 28 100 1,080.00 108,000.00
13 2017/11/16 201711165499125 4 28 50 1,081.00 54,050.00
14 2017/11/16 201711165498366 17 17 30 1,100.00 33,000.00
15 2017/11/16 201711165498365 45 17 140 1,101.00 154,140.00
16 2017/11/16 201711165498192 17 57 70 1,120.00 78,400.00
17 2017/11/16 201711165499626 50 28 200 1,095.00 219,000.00
18 2017/11/16 201711165499563 50 8 200 1,100.00 220,000.00
19 2017/11/16 201711165499562 50 22 180 1,100.00 198,000.00
20 2017/11/16 201711165499255 45 8 300 1,099.00 329,700.00
21 2017/11/16 201711165499129 33 28 160 1,078.00 172,480.00
22 2017/11/16 201711165499128 13 28 10 1,079.00 10,790.00
23 2017/11/16 201711165503451 48 38 100 1,113.00 111,300.00
24 2017/11/16 201711165502639 58 45 20 1,105.00 22,100.00
25 2017/11/16 201711165502611 35 45 30 1,105.00 33,150.00
26 2017/11/16 201711165502063 58 21 40 1,105.00 44,200.00
27 2017/11/16 201711165499933 53 38 70 1,095.00 76,650.00
28 2017/11/16 201711165499930 16 38 30 1,100.00 33,000.00
29 2017/11/19 201711195504680 58 17 50 1,072.00 53,600.00
30 2017/11/19 201711195504679 33 17 50 1,073.00 53,650.00
31 2017/11/19 201711195504291 37 47 70 1,090.00 76,300.00
32 2017/11/19 201711195504037 58 28 100 1,100.00 110,000.00
33 2017/11/16 201711165503628 48 37 100 1,112.00 111,200.00
34 2017/11/16 201711165503460 48 26 300 1,113.00 333,900.00
35 2017/11/19 201711195505018 50 14 50 1,070.00 53,500.00
36 2017/11/19 201711195505017 58 14 50 1,072.00 53,600.00
37 2017/11/19 201711195505016 42 14 50 1,073.00 53,650.00
38 2017/11/19 201711195505015 42 14 30 1,075.00 32,250.00
39 2017/11/19 201711195504995 26 42 100 1,075.00 107,500.00
40 2017/11/19 201711195504698 58 58 100 1,075.00 107,500.00
41 2017/11/19 201711195507771 32 52 40 1,066.00 42,640.00
42 2017/11/19 201711195507770 37 52 10 1,068.00 10,680.00
43 2017/11/19 201711195507755 13 33 150 1,070.00 160,500.00
44 2017/11/19 201711195507178 28 34 30 1,089.00 32,670.00
45 2017/11/19 201711195506064 45 39 200 1,068.00 213,600.00
46 2017/11/19 201711195506057 45 34 50 1,067.00 53,350.00
47 2017/11/19 201711195508596 8 14 20 1,069.00 21,380.00
48 2017/11/19 201711195508595 48 14 50 1,070.00 53,500.00
49 2017/11/19 201711195508563 26 14 100 1,085.00 108,500.00
50 2017/11/19 201711195508255 45 37 100 1,068.00 106,800.00
51 2017/11/19 201711195507967 34 34 20 1,070.00 21,400.00
52 2017/11/19 201711195507966 28 34 50 1,075.00 53,750.00
53 2017/11/20 201711205509803 35 54 30 1,090.00 32,700.00
54 2017/11/20 201711205509129 58 20 10 1,098.00 10,980.00
55 2017/11/20 201711205509013 45 47 150 1,120.00 168,000.00
56 2017/11/19 201711195508821 14 47 70 1,110.00 77,700.00
57 2017/11/19 201711195508820 14 47 100 1,091.00 109,100.00
58 2017/11/19 201711195508807 14 47 30 1,090.00 32,700.00
59 2017/11/20 201711205512098 50 40 130 1,090.00 141,700.00
60 2017/11/20 201711205511317 33 20 155 1,090.00 168,950.00
61 2017/11/20 201711205511216 40 20 100 1,090.00 109,000.00
62 2017/11/20 201711205510577 36 33 50 1,090.00 54,500.00
63 2017/11/20 201711205510303 43 42 30 1,080.00 32,400.00
64 2017/11/20 201711205509804 20 54 10 1,088.00 10,880.00
65 2017/11/21 201711215514804 53 48 200 1,100.00 220,000.00
66 2017/11/21 201711215514503 26 54 200 1,095.00 219,000.00
67 2017/11/21 201711215513936 41 54 50 1,094.00 54,700.00
68 2017/11/21 201711215513890 58 54 50 1,095.00 54,750.00
69 2017/11/20 201711205512554 14 14 463 1,094.00 506,522.00
70 2017/11/20 201711205512099 50 40 50 1,090.00 54,500.00
71 2017/11/21 201711215515554 20 17 100 1,099.00 109,900.00
72 2017/11/21 201711215515537 6 48 200 1,098.00 219,600.00
73 2017/11/21 201711215515536 6 45 100 1,097.00 109,700.00
74 2017/11/21 201711215515276 45 36 100 1,098.00 109,800.00
75 2017/11/21 201711215515223 17 54 20 1,100.00 22,000.00
76 2017/11/21 201711215515204 17 43 30 1,100.00 33,000.00
77 2017/11/22 201711225518097 44 54 50 1,095.00 54,750.00
78 2017/11/22 201711225518062 58 58 168 1,100.00 184,800.00
79 2017/11/21 201711215516312 14 17 10 1,094.00 10,940.00
80 2017/11/21 201711215516302 14 17 25 1,094.00 27,350.00
81 2017/11/21 201711215515676 58 42 50 1,090.00 54,500.00
82 2017/11/21 201711215515649 45 45 100 1,098.00 109,800.00
83 2017/11/22 201711225519034 22 45 100 1,093.00 109,300.00
84 2017/11/22 201711225518850 11 48 10 1,094.00 10,940.00
85 2017/11/22 201711225518563 58 42 20 1,094.00 21,880.00
86 2017/11/22 201711225518332 11 14 200 1,094.00 218,800.00
87 2017/11/22 201711225518314 57 57 701 1,094.00 766,894.00
88 2017/11/22 201711225518138 7 54 100 1,095.00 109,500.00
89 2017/11/22 201711225519569 54 48 73 1,090.00 79,570.00
90 2017/11/22 201711225519568 54 21 17 1,089.00 18,513.00
91 2017/11/22 201711225519464 14 48 50 1,088.00 54,400.00
92 2017/11/22 201711225519463 28 48 40 1,088.00 43,520.00
93 2017/11/22 201711225519252 58 48 95 1,090.00 103,550.00
94 2017/11/22 201711225519246 58 58 83 1,091.00 90,553.00
95 2017/11/22 201711225521725 29 54 50 1,099.00 54,950.00
96 2017/11/22 201711225521724 29 14 100 1,094.00 109,400.00
97 2017/11/22 201711225521698 43 51 50 1,093.00 54,650.00
98 2017/11/22 201711225520159 17 48 32 1,090.00 34,880.00
99 2017/11/22 201711225520061 17 42 50 1,090.00 54,500.00
100 2017/11/22 201711225520017 51 42 30 1,090.00 32,700.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 073-074
Chhimek Laghubitta Biaks Bank Limited proclaim its 16th AGM going to be held on kartik 24, 2074. Financial Highlight of 2073/74, Appointment of Auditor, 25.11% Cash and 19.89% Bonus Dividend, Election of BOD and Others. 25.11% 19.89%
2. 072-073 2016/12/11 AD
(2073/08/26 BS)
Chhimek Laghubitta Biaks Bank Limited proclaim its 15th AGM going to be held on Poush 13, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Cash Dividend-12.70%, Bonus Share-40%, other. 12.70% 40.00%
3. 071-072 2015/12/11 AD
(2072/08/25 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 14th AGM going to be held on Poush 16, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-40% , Cash Dividend-12.70%,Others. 12.70% 40.00%
4. 070-071
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 13th AGM going to be held on Mangsir 18,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Bonus Share,Others... 0.00% 0.00%
5. 069-070 2013/12/08 AD
(2070/08/23 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 12th AGM going to be held on 9th Poush, 2070. Financial Highlight for 2069/70, Appointment of Auditor, Cash Dividend, Bonus Share and Increment of Capital. 15.00% 33.23%
6. 068-069 2012/11/25 AD
(2069/08/10 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 11th AGM going to be held on 22nd Mangsir, 2069. Financial Highlight for the fiscal year 2068/69, Appointment of Auditor, Increment of Capital, Cash Dividend, Bonus share and Election of BOD. 17.10% 25.00%
7. 067-068 2011/11/10 AD
(2068/07/24 BS)
Chhimek Lagubitha Bikas Bank Limited has announced that 10th Annual General Meeting of the company will be held on 9th Mangsir 2068. Financial Highlights forthe fiscal year 2067/68 and Cash Dividend. 25.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2017/11/16 AD
(2074/07/30 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 073-074 2017/08/11 AD
(2074/04/27 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank (CBBL) Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
3. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
4. 073-074 2017/05/07 AD
(2074/01/24 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74
5. 073-074 2017/02/09 AD
(2073/10/27 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited (CBBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2016/11/14 AD
(2073/07/29 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 072-073 2016/08/14 AD
(2073/04/30 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
8. 072-073 2016/05/03 AD
(2073/01/21 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
9. 072-073 2016/02/03 AD
(2072/10/20 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2015/11/08 AD
(2072/07/22 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 071-072 2015/08/10 AD
(2072/04/25 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
12. 071-072 2015/05/14 AD
(2072/01/31 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published a provisional financial statement from third quarter of the fiscal year 2071/72.
13. 071-072 2015/02/09 AD
(2071/10/26 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 071-072 2014/11/11 AD
(2071/07/25 BS)
Chhimek Laghubitta Bikash Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
15. 070-071 2014/08/14 AD
(2071/04/29 BS)
Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71
16. 070-071 2014/04/13 AD
(2070/12/30 BS)
3rd Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2070/71.
17. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2070/71.
18. 069-070 2013/07/14 AD
(2070/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2069/70.
19. 069-070 2013/04/12 AD
(2069/12/30 BS)
3rd Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2069/70.
20. 069-070 2013/01/14 AD
(2069/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2069/70.
21. 069-070 2012/10/16 AD
(2069/06/30 BS)
1st Quarterly Report of Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited for the fiscal year 2069/70.


Search Clear