Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 7,734,104.40
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 600.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 7.14%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/02/19 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 560.00 -  918.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 623.88
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -29.74%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 46.54 (FY: 075-076, Q: 2)
# Value  Fiscal Year
1. 26.89 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 57.00 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 59.90 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 25.10 (FY: 072-073, Q: 1)
5. 34.34 (FY: 072-073, Q: 2)
6. 59.12 (FY: 072-073, Q: 3)
7. 74.71 (FY: 072-073, Q: 4)
8. 24.40 (FY: 071-072, Q: 1)
9. 60.53 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 12.89
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 188.44
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 3.18
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 10.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 10.00% (FY: 074-075)
2. 15.00% (FY: 073-074)
3. 17.63% (FY: 072-073)
4. 2.63% (FY: 071-072)
5. 15.00% (FY: 070-071)
6. 15.00% (FY: 069-070)
7. 25.00% (FY: 068-069)
8. 28.00% (FY: 067-068)
9. 27.19% (FY: 066-067)
% Bonus 10.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 10.00% (FY: 074-075)
2. 16.00% (FY: 073-074)
3. 35.00% (FY: 072-073)
4. 50.00% (FY: 071-072)
5. 35.00% (FY: 070-071)
6. 20.00% (FY: 069-070)
7. 16.67% (FY: 066-067)
Right Share 1.01 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 1.01 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 1,971.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 4,640,462,640.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol DDBL
Company Name Deprosc Development Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 7,734,104
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 773,410,440.00

Search Clear
डिप्रोक्स लघुवित्तको खुद नाफा ६०% बढ्दा प्रतिशेयर आम्दानीमा १९ रुपैयाँ सुधार
डिप्रोक्स लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
डिप्रोक्स लघुवित्तले लाभांश अनुमोदनका लागि डाक्यो सत्रौं वार्षिक साधारण सभा
डिप्रोक्स विकास बैंकको नाम र लागो परिवर्तन
डिप्रोक्स लघुवित्तको २०% लाभांश प्रस्ताव, ११ प्रतिशतले घट्यो लाभांश
डिप्रोक्स लघुवित्तले नाफा घट्नुमा यस्ता देखायो कारण, व्यवसाय विस्तार गरेपनि बढेन नाफा
झण्डै तीन अर्बको सेयर सूचीकृत, प्रभु बैंकको सबैभन्दा बढी
अधिकांश लघुवित्तहरुको मुनाफामा यसकारण आयो ह्रास, कसको अवस्था कस्तो ?
डिप्रोक्सको प्रतिसेयर आम्दानी ४६ रुपैयाँ घट्यो, कम्पनीले देखायो यस्ता कारण
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/02/19 600.00 7.14 600.00 560.00 570.00 3,512 12,000.00
2 2019/02/18 560.00 -1.41 570.00 557.00 559.00 567 110,880.00
3 2019/02/17 568.00 -2.91 585.00 555.00 575.00 1,455 56,800.00
4 2019/02/14 585.00 1.21 585.00 567.00 567.00 899 5,850.00
5 2019/02/13 578.00 0 578.00 567.00 575.00 1,695 5,780.00
6 2019/02/12 578.00 0 578.00 569.00 575.00 1,682 289,000.00
7 2019/02/11 578.00 0.52 581.00 573.00 580.00 881 5,780.00
8 2019/02/10 575.00 0.35 584.00 565.00 584.00 709 5,750.00
9 2019/02/07 573.00 -1.21 581.00 573.00 581.00 4,420 22,347.00
10 2019/02/06 580.00 -1.69 600.00 575.00 598.00 4,506 48,720.00
11 2019/02/05 590.00 2.25 590.00 571.00 580.00 2,518 65,632.00
12 2019/02/04 577.00 0.17 587.00 570.00 587.00 4,644 20,772.00
13 2019/02/03 576.00 -0.69 581.00 576.00 580.00 755 5,760.00
14 2019/01/31 580.00 0 595.00 580.00 580.00 5,546 316,100.00
15 2019/01/30 580.00 0.17 580.00 579.00 579.00 30 11,600.00
16 2019/01/29 579.00 -0.17 580.00 575.00 580.00 314 57,900.00
17 2019/01/28 580.00 0.17 580.00 569.00 579.00 250 5,800.00
18 2019/01/27 579.00 -1.03 585.00 566.00 585.00 1,080 5,790.00
19 2019/01/23 579.00 0.35 579.00 570.00 577.00 353 28,950.00
20 2019/01/22 577.00 0.35 578.00 575.00 575.00 586 5,770.00
21 2019/01/21 575.00 -0.86 575.00 568.00 580.00 1,237 5,750.00
22 2019/01/20 580.00 -0.51 583.00 572.00 583.00 165 29,000.00
23 2019/01/17 583.00 0.52 590.00 576.00 580.00 1,266 5,830.00
24 2019/01/16 580.00 -1.69 609.00 579.00 590.00 2,510 29,000.00
25 2019/01/15 590.00 2.61 597.00 574.00 575.00 2,072 27,140.00
26 2019/01/14 575.00 1.77 575.00 556.00 565.00 1,911 5,690.00
27 2019/01/13 565.00 -2.59 580.00 559.00 580.00 775 56,500.00
28 2019/01/10 580.00 -0.47 582.73 566.00 582.73 381 17,400.00
29 2019/01/09 641.00 -1.69 660.00 636.00 652.00 4,704 257,041.00
30 2019/01/08 652.00 2.68 652.00 623.00 635.00 15,029 19,530.00
31 2019/01/07 635.00 2.42 640.00 620.00 620.00 2,392 317,500.00
32 2019/01/06 620.00 -3.12 651.00 614.00 640.00 4,201 27,280.00
33 2019/01/03 640.00 0 653.00 640.00 640.00 714 32,000.00
34 2019/01/02 640.00 -1.84 659.00 640.00 652.00 1,856 50,560.00
35 2019/01/01 652.00 1.24 656.00 644.00 644.00 3,031 65,000.00
36 2018/12/31 644.00 -2.42 670.00 644.00 660.00 4,198 64,400.00
37 2018/12/30 660.00 0 679.00 660.00 660.00 1,552 13,860.00
38 2018/12/26 660.00 5.6 660.00 625.00 625.00 5,382 264,000.00
39 2018/12/25 625.00 -0.79 630.00 613.00 630.00 926 12,500.00
40 2018/12/24 630.00 -1.25 650.00 626.00 638.00 2,406 32,232.00
41 2018/12/23 638.00 6.16 650.00 601.00 601.00 5,714 51,040.00
42 2018/12/20 601.00 -1.15 608.00 598.00 608.00 400 156,861.00
43 2018/12/19 608.00 -0.33 614.00 603.00 610.00 1,153 30,400.00
44 2018/12/18 610.00 -2.24 624.00 598.00 624.00 3,341 122,000.00
45 2018/12/17 624.00 3.14 624.00 605.00 605.00 1,077 18,660.00
46 2018/12/16 605.00 3.42 605.00 582.00 585.00 2,238 121,000.00
47 2018/12/13 585.00 1.56 586.00 576.00 576.00 1,069 17,550.00
48 2018/12/12 576.00 -0.17 580.00 574.00 577.00 714 76,032.00
49 2018/12/11 577.00 -0.52 580.00 577.00 580.00 1,433 24,234.00
50 2018/12/10 580.00 0.87 583.00 575.00 575.00 948 116,000.00
51 2018/12/09 575.00 0.88 575.00 570.00 570.00 1,114 18,400.00
52 2018/12/06 570.00 0.88 570.00 561.00 565.00 1,781 11,907.00
53 2018/12/04 570.00 0.88 576.00 565.00 565.00 1,190 5,700.00
54 2018/12/03 565.00 -0.88 585.00 562.00 570.00 3,344 56,800.00
55 2018/12/02 570.00 -3.39 590.00 570.00 590.00 2,122 114,000.00
56 2018/11/29 590.00 -4.99 621.00 590.00 621.00 8,783 59,000.00
57 2018/11/28 621.00 0 624.00 618.00 621.00 3,827 62,100.00
58 2018/11/27 621.00 0.16 625.00 620.00 620.00 451 62,100.00
59 2018/11/26 620.00 -0.32 629.00 616.00 622.00 5,110 117,800.00
60 2018/11/25 622.00 -0.96 628.00 622.00 628.00 826 188,400.00
61 2018/11/22 628.00 -1.87 640.00 628.00 640.00 1,500 31,450.00
62 2018/11/21 640.00 0.63 640.00 635.00 636.00 116 19,200.00
63 2018/11/20 636.00 -0.62 640.00 636.00 640.00 113 8,268.00
64 2018/11/19 640.00 -0.78 645.00 640.00 645.00 90 19,200.00
65 2018/11/18 646.00 0.62 646.00 640.00 642.00 4,797 96,750.00
66 2018/11/05 633.00 0.8 635.00 630.00 630.00 1,091 689,060.00
67 2018/11/04 628.00 -0.32 630.00 628.00 630.00 660 415,100.00
68 2018/11/01 635.00 -1.25 639.00 630.00 639.00 497 315,924.00
69 2018/10/31 638.00 -1.09 638.00 633.00 637.00 2,046 1,299,670.00
70 2018/10/30 645.00 0.31 645.00 644.00 645.00 800 515,800.00
71 2018/10/29 643.00 0.94 645.00 640.00 645.00 781 502,083.00
72 2018/10/28 637.00 -1.24 647.00 634.00 635.00 557 355,691.00
73 2018/10/25 645.00 -0.77 655.00 645.00 655.00 898 585,490.00
74 2018/10/24 650.00 0.62 650.00 643.00 644.00 1,907 1,230,860.00
75 2018/10/23 646.00 -0.62 661.00 645.00 661.00 786 509,547.00
76 2018/10/22 650.00 -0.91 660.00 650.00 660.00 905 594,100.00
77 2018/10/21 656.00 -0.91 656.00 656.00 656.00 45 29,520.00
78 2018/10/15 660.00 1.85 662.00 650.00 650.00 1,039 681,430.00
79 2018/10/14 650.00 0 663.00 650.00 663.00 78 51,064.00
80 2018/10/11 650.00 0 650.00 645.00 648.00 914 592,330.00
81 2018/10/10 650.00 0.62 650.00 649.00 649.00 286 185,800.00
82 2018/10/09 646.00 0.15 650.00 646.00 650.00 858 556,570.00
83 2018/10/08 646.00 -0.77 654.00 645.00 650.00 314 203,550.00
84 2018/10/07 650.00 -2.26 655.00 650.00 652.00 1,030 671,728.00
85 2018/10/04 665.00 0.76 667.00 660.00 667.00 844 559,960.00
86 2018/10/03 660.00 -1.49 670.00 658.00 658.00 1,049 692,542.00
87 2018/10/02 670.00 0.15 680.00 664.00 669.00 1,756 1,182,490.00
88 2018/10/01 669.00 -1.91 685.00 669.00 685.00 980 659,154.00
89 2018/09/30 682.00 -1.02 685.00 677.00 677.00 504 341,830.00
90 2018/09/27 689.00 -1.15 704.00 687.00 700.00 1,690 1,173,860.00
91 2018/09/26 697.00 -0.14 707.00 692.00 700.00 4,472 3,123,840.00
92 2018/09/25 691.00 2.8 698.00 679.00 680.00 3,655 2,508,700.00
93 2018/09/23 679.00 -0.59 695.00 675.00 680.00 5,583 3,794,900.00
94 2018/09/20 683.00 0.44 686.00 667.00 670.00 2,862 1,938,350.00
95 2018/09/18 680.00 0.44 689.00 675.00 689.00 2,663 1,806,600.00
96 2018/09/17 677.00 1.04 685.00 675.00 683.00 2,149 1,461,060.00
97 2018/09/16 670.00 1.36 679.00 660.00 665.00 2,916 1,943,210.00
98 2018/09/13 661.00 -0.45 687.00 661.00 677.00 557 370,799.00
99 2018/09/12 664.00 0.61 664.00 652.00 652.00 21 13,824.00
100 2018/09/11 660.00 1.07 660.00 655.00 655.00 1,411 925,247.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/12/17 3566 17 32 55 624.00 34,320.00
2 2018/12/17 3565 17 18 53 624.00 33,072.00
3 2018/12/17 3564 17 1 62 623.00 38,626.00
4 2018/12/17 3563 17 58 30 622.00 18,660.00
5 2018/12/17 3025 54 52 200 620.00 124,000.00
6 2018/12/17 2604 58 16 50 617.00 30,850.00
7 2018/12/17 2597 28 16 150 617.00 92,550.00
8 2018/12/17 2596 28 8 50 617.00 30,850.00
9 2018/12/17 2581 39 48 100 616.00 61,600.00
10 2018/12/17 2554 53 32 100 615.00 61,500.00
11 2018/12/17 2535 34 40 132 614.00 81,048.00
12 2019/02/19 2019021901004293 58 48 20 600.00 12,000.00
13 2019/02/19 2019021901004256 58 44 20 591.00 11,820.00
14 2019/02/19 2019021901004204 43 44 180 591.00 106,380.00
15 2019/02/19 2019021901004203 43 55 20 590.00 11,800.00
16 2019/02/19 2019021901004176 42 59 96 581.00 55,776.00
17 2019/02/19 2019021901004142 58 19 30 580.00 17,400.00
18 2019/02/19 2019021901004130 43 6 50 580.00 29,000.00
19 2019/02/19 2019021901004129 43 55 69 579.00 39,951.00
20 2019/02/19 2019021901004128 43 52 10 579.00 5,790.00
21 2019/02/19 2019021901004127 43 45 20 575.00 11,500.00
22 2019/02/19 2019021901004107 45 45 50 575.00 28,750.00
23 2019/02/19 2019021901004044 58 26 57 575.00 32,775.00
24 2019/02/19 2019021901004043 58 44 200 574.00 114,800.00
25 2019/02/19 2019021901004014 43 44 200 574.00 114,800.00
26 2019/02/19 2019021901003998 21 21 3 570.00 1,710.00
27 2019/02/19 2019021901003820 28 44 100 574.00 57,400.00
28 2019/02/19 2019021901003266 17 44 500 569.00 284,500.00
29 2019/02/19 2019021901003242 58 57 110 568.00 62,480.00
30 2019/02/19 2019021901003241 58 55 100 568.00 56,800.00
31 2019/02/19 2019021901003228 58 25 300 567.00 170,100.00
32 2019/02/19 2019021901002365 58 50 100 561.00 56,100.00
33 2019/02/19 2019021901002356 54 34 370 562.00 207,940.00
34 2019/02/19 2019021901002118 58 14 100 561.00 56,100.00
35 2019/02/19 2019021901002035 22 34 100 562.00 56,200.00
36 2019/02/19 2019021901002034 28 34 10 565.00 5,650.00
37 2019/02/19 2019021901002033 14 34 20 566.00 11,320.00
38 2019/02/19 2019021901001500 56 44 500 570.00 285,000.00
39 2019/02/19 2019021901000441 45 22 177 570.00 100,890.00
40 2019/02/18 2019021801004074 47 16 198 560.00 110,880.00
41 2019/02/18 2019021801003424 44 48 16 560.00 8,960.00
42 2019/02/18 2019021801003386 21 48 50 560.00 28,000.00
43 2019/02/18 2019021801001917 14 14 30 570.00 17,100.00
44 2019/02/18 2019021801001795 51 44 15 568.00 8,520.00
45 2019/02/18 2019021801001037 59 29 20 557.00 11,140.00
46 2019/02/18 2019021801001036 11 29 10 557.00 5,570.00
47 2019/02/18 2019021801001035 43 29 50 557.00 27,850.00
48 2019/02/18 2019021801001034 55 29 50 558.00 27,900.00
49 2019/02/18 2019021801001033 34 29 128 559.00 71,552.00
50 2019/02/17 2019021701005059 10 28 100 568.00 56,800.00
51 2019/02/17 2019021701004465 54 57 90 578.00 52,020.00
52 2019/02/17 2019021701004099 44 22 100 567.00 56,700.00
53 2019/02/17 2019021701003288 29 17 49 556.00 27,244.00
54 2019/02/17 2019021701003287 47 17 70 556.00 38,920.00
55 2019/02/17 2019021701003286 47 17 100 556.00 55,600.00
56 2019/02/17 2019021701003285 41 17 100 557.00 55,700.00
57 2019/02/17 2019021701002863 43 57 14 555.00 7,770.00
58 2019/02/17 2019021701002862 51 57 50 556.00 27,800.00
59 2019/02/17 2019021701002725 29 17 100 563.00 56,300.00
60 2019/02/17 2019021701002724 52 17 12 563.00 6,756.00
61 2019/02/17 2019021701002723 1 17 50 564.00 28,200.00
62 2019/02/17 2019021701002722 43 17 40 565.00 22,600.00
63 2019/02/17 2019021701002721 35 17 10 565.00 5,650.00
64 2019/02/17 2019021701002720 17 17 30 571.00 17,130.00
65 2019/02/17 2019021701002719 7 17 100 572.00 57,200.00
66 2019/02/17 2019021701002718 19 17 20 572.00 11,440.00
67 2019/02/17 2019021701001849 26 6 90 574.00 51,660.00
68 2019/02/17 2019021701001848 35 6 10 574.00 5,740.00
69 2019/02/17 2019021701001847 54 6 20 574.00 11,480.00
70 2019/02/17 2019021701001846 19 6 20 575.00 11,500.00
71 2019/02/17 2019021701001608 42 50 100 577.00 57,700.00
72 2019/02/17 2019021701001099 29 50 28 575.00 16,100.00
73 2019/02/17 2019021701001092 45 50 50 576.00 28,800.00
74 2019/02/17 2019021701000996 45 50 10 577.00 5,770.00
75 2019/02/17 2019021701000995 45 50 20 577.00 11,540.00
76 2019/02/17 2019021701000692 29 45 72 575.00 41,400.00
77 2019/02/14 2019021401005861 44 49 10 585.00 5,850.00
78 2019/02/14 2019021401005820 56 28 200 576.00 115,200.00
79 2019/02/14 2019021401005819 56 45 32 575.00 18,400.00
80 2019/02/14 2019021401005818 56 10 150 570.00 85,500.00
81 2019/02/14 2019021401005384 39 18 15 568.00 8,520.00
82 2019/02/14 2019021401005383 29 18 85 569.00 48,365.00
83 2019/02/14 2019021401004849 29 21 15 569.00 8,535.00
84 2019/02/14 2019021401001087 44 39 114 570.00 64,980.00
85 2019/02/14 2019021401001077 56 57 128 567.00 72,576.00
86 2019/02/14 2019021401000444 13 45 50 567.00 28,350.00
87 2019/02/14 2019021401000443 47 45 100 567.00 56,700.00
88 2019/02/13 2019021301004920 44 57 10 578.00 5,780.00
89 2019/02/13 2019021301004236 42 41 50 574.00 28,700.00
90 2019/02/13 2019021301004171 34 6 150 574.00 86,100.00
91 2019/02/13 2019021301004170 42 6 150 575.00 86,250.00
92 2019/02/13 2019021301003550 13 35 100 576.00 57,600.00
93 2019/02/13 2019021301002871 42 56 50 575.00 28,750.00
94 2019/02/13 2019021301002285 41 17 513 567.00 290,871.00
95 2019/02/13 2019021301002284 53 17 100 568.00 56,800.00
96 2019/02/13 2019021301002283 7 17 70 568.00 39,760.00
97 2019/02/13 2019021301002282 43 17 179 569.00 101,851.00
98 2019/02/13 2019021301002281 39 17 103 570.00 58,710.00
99 2019/02/13 2019021301002111 43 21 21 569.00 11,949.00
100 2019/02/13 2019021301001456 44 34 199 575.00 114,425.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2019/01/10 AD
(2075/09/26 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 17th AGM going to be held on Magh 11, 2075. Financial Highlight 2074/75, 2075/76, Appointment Of Auditors, others. 0.00% 0.00%
2. 073-074 2017/12/29 AD
(2074/09/14 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 16th AGM going to be held on Poush 27, 2074. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-15%, Bonus Share-16%, others. 15.00% 16.00%
3. 072-073 2017/02/13 AD
(2073/11/02 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 15th AGM going to be held on Falgun 23, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-17.63%, Bonus Share-35%, Right Share-1:1, others. 17.63% 35.00% 1:1
4. 071-072 2015/12/13 AD
(2072/08/27 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 14th AGM going to be held on Poush 16, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-50%, Cash Dividend- 2.63%,Amend in Memorandum and Article of Association, Others. 2.63% 50.00% 1.01
5. 070-071 2014/12/02 AD
(2071/08/16 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited proclaim its 13th AGM going to be held on Mangsir 26, 2071. Financial Highlight 2070/71, Appointment of Auditor, Bonus Share, others. 0.00% 0.00%
6. 069-070 2013/12/27 AD
(2070/09/12 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 12th AGM going to be held on Poush 26, 2070. Financial Highlight 2069/70, Appointment of Auditor, Election of BOD, Cash Dividend-15%, Bonus Share-20%, others. 15.00% 20.00%
7. 068-069 2012/01/02 AD
(2068/09/18 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 11th AGM going to be held on Poush 29, 2069. Financial Highlight for 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend-25%, others. 25.00% 0.00%
8. 067-068 2011/12/29 AD
(2068/09/14 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 10th Annual General Meeting going to be held on Poush 29, 2068. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68, Appoint of Auditors, Cash Dividend-28%, others. 28.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/02/04 AD
(2075/10/21 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2018/11/15 AD
(2075/07/29 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 074-075 2018/08/09 AD
(2075/04/24 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2018/08/09 AD
(2075/04/24 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2018/02/07 AD
(2074/10/24 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2017/11/13 AD
(2074/07/27 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 073-074 2017/08/13 AD
(2074/04/29 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited (DDBL) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2017/05/11 AD
(2074/01/28 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2017/02/07 AD
(2073/10/25 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited (DDBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2016/11/14 AD
(2073/07/29 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 072-073 2016/08/12 AD
(2073/04/28 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2016/05/09 AD
(2073/01/27 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 072-073 2016/02/11 AD
(2072/10/28 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2015/11/16 AD
(2072/07/30 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 071-072 2015/02/11 AD
(2071/10/28 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2014/11/16 AD
(2071/07/30 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 070-071 2014/08/15 AD
(2071/04/30 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 073-074 2017/06/18 AD
(2074/03/04 BS)
2017/06/25 AD
(2074/03/11 BS)
Deprosc Laghubitta Bikas Bank Limited is going to auction its 15,969.64 units of ordinary right share to the general public from Ashad 04, 2074 till Ashad 11, 2074.# Fiscal Year Value
1. 074-075 10.00%
2. 073-074 15.00%
3. 072-073 17.63%
4. 071-072 2.63%
5. 070-071 15.00%
6. 069-070 15.00%
7. 068-069 25.00%
8. 067-068 28.00%
9. 066-067 27.19%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 10.00%
2. 073-074 16.00%
3. 072-073 35.00%
4. 071-072 50.00%
5. 070-071 35.00%
6. 069-070 20.00%
7. 066-067 16.67%


# Fiscal Year Value
1. 071-072 1.01