Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 1,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,127.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -1.91%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/10/15 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 950.00 -  2,019.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,325.82
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -40.68%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 25.99 (FY: 074-075, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 107.71 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 55.98 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 55.39 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 45.56 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 37.52 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 52.82 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 46.83 (FY: 071-072, Q: 3)
8. 57.42 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 43.36
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 157.32
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 7.16
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 1.12% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 1.12% (FY: 073-074)
% Bonus 21.21% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 21.21% (FY: 073-074)
2. 65.00% (FY: 072-073)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 1,006.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,127,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol KMCDB
Company Name Kalika Microcredit Development Bank Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 1,000,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 100,000,000.00

Search Clear
कालिका माईक्रोक्रेडिटको पूँजी बढे अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलित
कालिका लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी किन देखियो असन्तुलन ?
कालिका माइक्रोक्रेडिटको २१.२१ प्रतिशत लाभांश पारित
कालिका माइक्रो क्रेडिटको सेयरमूल्य समायोजन
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
कालिका माईक्रोले लाभांस पारित गर्न बोलायो साधारणसभा, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
कालिका माईक्रोको नाफामा कसरी आयो ५३ प्रतिशतको संकुचन ?
कालिका माईक्रोक्रेडिटले प्रस्ताव गर्यो लाभांस
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
कालिका माइक्रो क्रेडिटको नाफामा ७०.४६ प्रतिशतको गिरावट


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/10/15 1,127.00 -1.91 1,137.00 1,127.00 1,130.00 555 626,679.00
2 2018/10/14 1,149.00 4.45 1,149.00 1,122.00 1,122.00 308 349,809.00
3 2018/10/11 1,105.00 1.76 1,122.00 1,100.00 1,100.00 636 702,036.00
4 2018/10/10 1,081.00 -3.05 1,105.00 1,080.00 1,105.00 2,158 2,354,570.00
5 2018/10/09 1,115.00 -1.76 1,150.00 1,115.00 1,150.00 436 491,642.00
6 2018/10/08 1,135.00 -0.35 1,140.00 1,122.00 1,140.00 426 481,732.00
7 2018/10/07 1,139.00 -3.39 1,174.00 1,125.00 1,174.00 3,900 4,551,120.00
8 2018/10/04 1,179.00 -1.75 1,180.00 1,155.00 1,176.00 1,793 2,091,000.00
9 2018/10/03 1,200.00 0.84 1,209.00 1,152.00 1,209.00 788 923,591.00
10 2018/10/02 1,195.00 -0.5 1,226.00 1,176.00 1,200.00 2,873 3,460,460.00
11 2018/10/01 1,205.00 -2.76 1,240.00 1,196.00 1,220.00 1,640 1,995,030.00
12 2018/09/30 1,230.00 -1.2 1,230.00 1,230.00 1,230.00 75 92,250.00
13 2018/09/27 1,245.00 -0.4 1,275.00 1,237.00 1,275.00 255 317,325.00
14 2018/09/26 1,256.00 -0.79 1,275.00 1,250.00 1,275.00 561 704,554.00
15 2018/09/25 1,260.00 -1.79 1,310.00 1,260.00 1,308.00 2,380 3,017,830.00
16 2018/09/23 1,283.00 -7.43 1,359.00 1,283.00 1,359.00 156 205,056.00
17 2018/09/20 1,386.00 1.32 1,386.00 1,386.00 1,386.00 10 13,860.00
18 2018/09/18 1,368.00 1.94 1,368.00 1,368.00 1,368.00 10 13,680.00
19 2018/09/16 1,342.00 1.9 1,343.00 1,330.00 1,343.00 160 214,625.00
20 2018/09/13 1,317.00 1.31 1,340.00 1,300.00 1,300.00 3,566 4,677,990.00
21 2018/09/12 1,299.00 3.59 1,331.00 1,279.00 1,280.00 605 786,311.00
22 2018/09/11 1,263.00 -0.32 1,289.00 1,255.00 1,265.00 1,362 1,722,460.00
23 2018/09/10 1,259.00 1.94 1,259.00 1,230.00 1,230.00 360 449,310.00
24 2018/09/09 1,245.00 -5.58 1,308.00 1,235.00 1,308.00 840 1,064,420.00
25 2018/09/06 1,308.00 -0.46 1,339.00 1,286.00 1,339.00 277 358,059.00
26 2018/09/05 1,314.00 7.27 1,320.00 1,248.00 1,248.00 827 1,049,560.00
27 2018/09/04 1,225.00 2.94 1,230.00 1,201.00 1,213.00 460 558,595.00
28 2018/09/03 1,190.00 0 1,249.00 1,190.00 1,213.00 850 1,044,240.00
29 2018/09/02 1,190.00 -2.06 1,225.00 1,176.00 1,225.00 1,143 1,355,820.00
30 2018/08/30 1,215.00 3.32 1,240.00 1,199.00 1,199.00 497 603,009.00
31 2018/08/29 1,194.00 -5.16 1,220.00 1,176.00 1,218.00 656 792,588.00
32 2018/08/23 1,240.00 -0.4 1,240.00 1,221.00 1,230.00 610 745,480.00
33 2018/08/22 1,245.00 1.63 1,245.00 1,225.00 1,225.00 94 116,150.00
34 2018/08/21 1,225.00 -1.61 1,225.00 1,225.00 1,225.00 160 196,000.00
35 2018/08/20 1,245.00 -3.49 1,300.00 1,245.00 1,300.00 290 363,760.00
36 2018/08/19 1,290.00 -2.27 1,294.00 1,269.00 1,294.00 40 51,470.00
37 2018/08/16 1,320.00 1.15 1,320.00 1,320.00 1,320.00 20 26,400.00
38 2018/08/15 1,305.00 4.4 1,305.00 1,230.00 1,230.00 1,535 1,961,290.00
39 2018/08/14 1,250.00 3.31 1,250.00 1,210.00 1,210.00 770 940,180.00
40 2018/08/13 1,210.00 1.51 1,210.00 1,210.00 1,210.00 100 121,000.00
41 2018/08/12 1,192.00 -3.25 1,208.00 1,185.00 1,208.00 511 615,598.00
42 2018/08/09 1,232.00 -1.44 1,255.00 1,232.00 1,255.00 442 547,234.00
43 2018/08/08 1,250.00 -0.71 1,250.00 1,250.00 1,250.00 66 82,500.00
44 2018/08/07 1,259.00 0.16 1,284.00 1,259.00 1,265.00 411 522,445.00
45 2018/08/06 1,257.00 -1.49 1,257.00 1,257.00 1,257.00 11 13,827.00
46 2018/08/05 1,276.00 -1.92 1,300.00 1,276.00 1,300.00 35 44,900.00
47 2018/08/02 1,301.00 -0.76 1,301.00 1,301.00 1,301.00 33 42,933.00
48 2018/08/01 1,311.00 -1.13 1,311.00 1,310.00 1,310.00 190 248,990.00
49 2018/07/30 1,326.00 -1.7 1,326.00 1,325.00 1,325.00 109 144,455.00
50 2018/07/25 1,349.00 1.89 1,349.00 1,349.00 1,349.00 16 21,584.00
51 2018/07/24 1,328.00 -1.93 1,370.00 1,323.00 1,323.00 2,895 3,887,680.00
52 2018/07/23 1,350.00 1.2 1,358.00 1,312.00 1,358.00 416 549,412.00
53 2018/07/22 1,334.00 -1.4 1,360.00 1,320.00 1,360.00 251 334,075.00
54 2018/07/19 1,353.00 1.73 1,380.00 1,353.00 1,356.00 130 176,190.00
55 2018/07/18 1,330.00 0 1,330.00 1,330.00 1,330.00 76 101,080.00
56 2018/07/17 1,330.00 -1.77 1,369.00 1,327.00 1,327.00 600 801,455.00
57 2018/07/16 1,354.00 2.27 1,354.00 1,320.00 1,345.00 1,623 2,162,520.00
58 2018/07/15 1,324.00 -1.93 1,349.00 1,322.00 1,323.00 1,190 1,588,110.00
59 2018/07/12 1,350.00 -1.68 1,413.00 1,300.00 1,400.00 2,829 3,753,000.00
60 2018/07/11 1,373.00 2.39 1,425.00 1,367.00 1,367.00 2,943 4,105,560.00
61 2018/07/10 1,341.00 -3.53 1,415.00 1,341.00 1,415.00 2,700 3,692,380.00
62 2018/07/09 1,390.00 -1.77 1,400.00 1,370.00 1,387.00 342 474,300.00
63 2018/07/08 1,415.00 2.76 1,432.00 1,380.00 1,404.00 8,822 12,431,500.00
64 2018/07/05 1,361.00 8 1,377.00 1,280.00 1,298.00 1,908 2,501,920.00
65 2018/07/04 1,275.00 1.11 1,285.00 1,238.00 1,260.00 559 702,650.00
66 2018/07/03 1,270.00 -0.71 1,270.00 1,261.00 1,265.00 416 526,370.00
67 2018/07/02 1,270.00 1.6 1,275.00 1,250.00 1,250.00 272 345,344.00
68 2018/07/01 1,250.00 -2.34 1,260.00 1,235.00 1,260.00 140 174,300.00
69 2018/06/28 1,280.00 -3.03 1,310.00 1,280.00 1,310.00 162 209,564.00
70 2018/06/27 1,320.00 3.94 1,320.00 1,290.00 1,295.00 280 365,300.00
71 2018/06/26 1,271.00 -3.13 1,285.00 1,270.00 1,285.00 366 467,210.00
72 2018/06/24 1,311.00 -0.3 1,335.00 1,311.00 1,335.00 448 593,678.00
73 2018/06/21 1,315.00 0.08 1,315.00 1,291.00 1,291.00 484 635,200.00
74 2018/06/20 1,334.00 -3.45 1,340.00 1,314.00 1,340.00 147 195,400.00
75 2018/06/18 1,361.00 2.18 1,361.00 1,306.00 1,307.00 993 1,306,430.00
76 2018/06/17 1,337.00 -3.48 1,355.00 1,332.00 1,355.00 915 1,223,780.00
77 2018/06/14 1,380.00 1.1 1,386.00 1,360.00 1,386.00 330 451,950.00
78 2018/06/13 1,365.00 -1.23 1,407.00 1,352.00 1,407.00 256 347,308.00
79 2018/06/12 1,377.00 1.99 1,382.00 1,328.00 1,350.00 1,686 2,284,400.00
80 2018/06/11 1,355.00 0.44 1,390.00 1,322.00 1,375.00 3,705 5,056,880.00
81 2018/06/10 1,349.00 -2.25 1,370.00 1,330.00 1,355.00 3,082 4,132,460.00
82 2018/06/07 1,380.00 0.58 1,453.00 1,380.00 1,399.00 4,064 5,650,160.00
83 2018/06/06 1,372.00 -3.24 1,519.00 1,372.00 1,446.00 1,055 1,545,080.00
84 2018/06/04 1,418.00 -0.21 1,449.00 1,368.00 1,440.00 2,609 3,671,410.00
85 2018/06/03 1,421.00 -5.46 1,474.00 1,421.00 1,473.00 4,860 6,942,940.00
86 2018/05/31 1,503.00 -1.25 1,530.00 1,477.00 1,530.00 536 801,440.00
87 2018/05/30 1,522.00 -1.3 1,555.00 1,500.00 1,513.00 2,810 4,259,630.00
88 2018/05/29 1,542.00 0.13 1,575.00 1,505.00 1,570.00 2,866 4,352,310.00
89 2018/05/28 1,540.00 3.7 1,550.00 1,498.00 1,485.00 2,452 3,746,206.00
90 2018/05/27 1,485.00 -4.81 1,574.00 1,485.00 1,574.00 3,796 5,733,970.00
91 2018/05/24 1,560.00 -2.8 1,600.00 1,526.00 1,605.00 14,966 23,346,227.00
92 2018/05/23 1,605.00 3.55 1,605.00 1,491.00 1,519.00 12,145 18,987,800.00
93 2018/05/22 1,550.00 3.4 1,575.00 1,460.00 1,528.00 3,479 5,262,280.00
94 2018/05/21 1,499.00 3.81 1,499.00 1,444.00 1,450.00 789 1,152,140.00
95 2018/05/20 1,444.00 0.98 1,463.00 1,435.00 1,458.00 3,403 4,927,740.00
96 2018/05/17 1,430.00 0 1,445.00 1,430.00 1,433.00 629 903,676.00
97 2018/05/16 1,430.00 1.2 1,430.00 1,420.00 1,420.00 1,895 2,705,640.00
98 2018/05/14 1,416.00 -2.55 1,438.00 1,413.00 1,421.00 1,587 2,255,720.00
99 2018/05/10 1,450.00 1.19 1,450.00 1,412.00 1,433.00 3,599 5,103,822.00
100 2018/05/09 1,433.00 1.7 1,433.00 1,403.00 1,409.00 1,875 2,665,362.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/10/15 201810156604106 55 56 40 1,127.00 45,080.00
2 2018/10/15 201810156604083 55 17 117 1,127.00 131,859.00
3 2018/10/15 201810156604060 50 56 50 1,130.00 56,500.00
4 2018/10/15 201810156604059 32 56 10 1,137.00 11,370.00
5 2018/10/15 201810156603695 16 38 117 1,132.00 132,444.00
6 2018/10/15 201810156603313 16 16 33 1,128.00 37,224.00
7 2018/10/15 201810156603312 50 16 29 1,128.00 32,712.00
8 2018/10/15 201810156603311 56 16 38 1,129.00 42,902.00
9 2018/10/15 201810156602857 50 48 71 1,128.00 80,088.00
10 2018/10/15 201810156602856 32 48 50 1,130.00 56,500.00
11 2018/10/14 201810146598785 48 56 25 1,149.00 28,725.00
12 2018/10/14 201810146598784 48 47 23 1,148.00 26,404.00
13 2018/10/14 201810146598783 48 55 10 1,148.00 11,480.00
14 2018/10/14 201810146598662 52 56 50 1,140.00 57,000.00
15 2018/10/14 201810146597559 38 17 100 1,140.00 114,000.00
16 2018/10/14 201810146597307 10 17 90 1,122.00 100,980.00
17 2018/10/14 201810146597240 37 17 10 1,122.00 11,220.00
18 2018/10/11 201810116595284 29 29 99 1,100.00 108,900.00
19 2018/10/11 201810116595283 49 29 40 1,105.00 44,200.00
20 2018/10/11 201810116595159 49 29 10 1,105.00 11,050.00
21 2018/10/11 201810116594892 38 38 20 1,119.00 22,380.00
22 2018/10/11 201810116594467 38 38 20 1,119.00 22,380.00
23 2018/10/11 201810116593926 38 38 20 1,119.00 22,380.00
24 2018/10/11 201810116592873 57 17 50 1,100.00 55,000.00
25 2018/10/11 201810116592869 56 17 100 1,101.00 110,100.00
26 2018/10/11 201810116592666 56 47 20 1,122.00 22,440.00
27 2018/10/11 201810116592665 56 38 23 1,122.00 25,806.00
28 2018/10/11 201810116592476 56 17 32 1,100.00 35,200.00
29 2018/10/11 201810116592419 35 17 118 1,100.00 129,800.00
30 2018/10/11 201810116591457 52 17 84 1,100.00 92,400.00
31 2018/10/10 201810106590298 17 33 200 1,081.00 216,200.00
32 2018/10/10 201810106590297 34 33 100 1,082.00 108,200.00
33 2018/10/10 201810106590296 50 33 100 1,082.00 108,200.00
34 2018/10/10 201810106590295 58 33 10 1,083.00 10,830.00
35 2018/10/10 201810106590294 13 33 20 1,085.00 21,700.00
36 2018/10/10 201810106590293 37 33 70 1,085.00 75,950.00
37 2018/10/10 201810106590073 37 33 30 1,085.00 32,550.00
38 2018/10/10 201810106590072 42 33 20 1,086.00 21,720.00
39 2018/10/10 201810106590071 52 33 300 1,087.00 326,100.00
40 2018/10/10 201810106590070 17 33 50 1,090.00 54,500.00
41 2018/10/10 201810106589970 52 17 106 1,090.00 115,540.00
42 2018/10/10 201810106589943 52 58 374 1,090.00 407,660.00
43 2018/10/10 201810106589942 45 58 10 1,090.00 10,900.00
44 2018/10/10 201810106589925 52 44 20 1,090.00 21,800.00
45 2018/10/10 201810106589443 52 33 510 1,101.00 561,510.00
46 2018/10/10 201810106589442 52 17 10 1,101.00 11,010.00
47 2018/10/10 201810106588878 52 58 26 1,080.00 28,080.00
48 2018/10/10 201810106588332 37 47 20 1,093.00 21,860.00
49 2018/10/10 201810106588331 11 47 10 1,093.00 10,930.00
50 2018/10/10 201810106588330 48 47 32 1,100.00 35,200.00
51 2018/10/10 201810106588310 52 47 98 1,100.00 107,800.00
52 2018/10/10 201810106588309 6 47 20 1,101.00 22,020.00
53 2018/10/10 201810106588308 10 47 22 1,105.00 24,310.00
54 2018/10/09 201810096585756 13 17 100 1,115.00 111,500.00
55 2018/10/09 201810096585755 10 17 100 1,115.00 111,500.00
56 2018/10/09 201810096582103 58 17 10 1,127.00 11,270.00
57 2018/10/09 201810096582102 53 17 20 1,127.00 22,540.00
58 2018/10/09 201810096582101 48 17 40 1,128.00 45,120.00
59 2018/10/09 201810096582100 45 17 50 1,129.00 56,450.00
60 2018/10/09 201810096580661 39 39 6 1,127.00 6,762.00
61 2018/10/09 201810096580655 19 17 110 1,150.00 126,500.00
62 2018/10/08 201810086579711 49 58 70 1,135.00 79,450.00
63 2018/10/08 201810086579638 14 37 20 1,123.00 22,460.00
64 2018/10/08 201810086579637 7 37 100 1,124.00 112,400.00
65 2018/10/08 201810086579636 21 37 20 1,125.00 22,500.00
66 2018/10/08 201810086579635 51 37 50 1,125.00 56,250.00
67 2018/10/08 201810086579545 42 58 20 1,135.00 22,700.00
68 2018/10/08 201810086577990 48 19 10 1,122.00 11,220.00
69 2018/10/08 201810086577690 48 28 16 1,122.00 17,952.00
70 2018/10/08 201810086577134 17 17 100 1,140.00 114,000.00
71 2018/10/08 201810086577112 42 17 20 1,140.00 22,800.00
72 2018/10/07 201810076575850 58 17 10 1,139.00 11,390.00
73 2018/10/07 201810076575238 48 29 25 1,130.00 28,250.00
74 2018/10/07 201810076575183 48 29 75 1,130.00 84,750.00
75 2018/10/07 201810076575182 13 29 50 1,132.00 56,600.00
76 2018/10/07 201810076575181 57 29 25 1,135.00 28,375.00
77 2018/10/07 201810076573897 19 17 40 1,145.00 45,800.00
78 2018/10/07 201810076573698 58 17 150 1,145.00 171,750.00
79 2018/10/07 201810076572907 19 28 10 1,125.00 11,250.00
80 2018/10/07 201810076572906 51 28 50 1,129.00 56,450.00
81 2018/10/07 201810076572905 6 28 30 1,130.00 33,900.00
82 2018/10/07 201810076572904 55 28 10 1,131.00 11,310.00
83 2018/10/07 201810076571903 17 38 10 1,130.00 11,300.00
84 2018/10/07 201810076571902 37 38 20 1,130.00 22,600.00
85 2018/10/07 201810076571901 11 38 10 1,133.00 11,330.00
86 2018/10/07 201810076571900 16 38 100 1,135.00 113,500.00
87 2018/10/07 201810076571613 51 59 49 1,134.00 55,566.00
88 2018/10/07 201810076571612 11 59 14 1,140.00 15,960.00
89 2018/10/07 201810076571588 11 59 20 1,140.00 22,800.00
90 2018/10/07 201810076571482 11 41 16 1,140.00 18,240.00
91 2018/10/07 201810076571148 6 29 20 1,156.00 23,120.00
92 2018/10/07 201810076571127 58 58 3,166 1,174.00 3,716,884.00
93 2018/10/04 201810046571066 33 58 10 1,179.00 11,790.00
94 2018/10/04 201810046570737 48 45 21 1,175.00 24,675.00
95 2018/10/04 201810046570321 13 45 30 1,155.00 34,650.00
96 2018/10/04 201810046569810 33 6 500 1,157.00 578,500.00
97 2018/10/04 201810046569809 26 6 500 1,165.00 582,500.00
98 2018/10/04 201810046569808 53 6 100 1,166.00 116,600.00
99 2018/10/04 201810046569807 58 6 30 1,167.00 35,010.00
100 2018/10/04 201810046568979 55 7 200 1,170.00 234,000.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 072-073 2017/04/17 AD
(2074/01/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Baisakh 23, 2074. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-65%, others. 0.00% 65.00%
2. 071-072 2016/02/26 AD
(2072/11/14 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Chaitra 06, 2072. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
3. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,... 0.00% 0.00%
4. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/07/24 AD
(2075/04/08 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/04/22 AD
(2075/01/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/01/23 AD
(2074/10/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2017/11/16 AD
(2074/07/30 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 073-074 2017/08/23 AD
(2074/05/07 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2017/05/12 AD
(2074/01/29 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/02/10 AD
(2073/10/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited (KMCDB) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Kalika Microcredt Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 072-073 2016/08/12 AD
(2073/04/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2016/05/17 AD
(2073/02/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 072-073 2016/02/17 AD
(2072/11/05 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 071-072 2015/08/19 AD
(2072/05/02 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
13. 071-072 2015/05/20 AD
(2072/02/06 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a third quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 070-071 2015/03/06 AD
(2071/11/22 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from second Quarter of the fiscal year 2071/72.
15. 070-071 2014/07/14 AD
(2071/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
16. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data


# Fiscal Year Value
1. 073-074 1.12%


# Fiscal Year Value
1. 073-074 21.21%
2. 072-073 65.00%

Could not find Right Share matching the search criteria