Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 1,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,305.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 4.4%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/08/15 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 950.00 -  2,299.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,303.39
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -39.50%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 25.99 (FY: 074-075, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 107.71 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 55.98 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 55.39 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 45.56 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 37.52 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 52.82 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 46.83 (FY: 071-072, Q: 3)
8. 57.42 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 50.21
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 157.32
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 8.30
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Bonus 65.00% (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 65.00% (FY: 072-073)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 511.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,305,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol KMCDB
Company Name Kalika Microcredit Development Bank Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 1,000,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 100,000,000.00

Search Clear
कालिका माईक्रोक्रेडिटको पूँजी बढे अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी सन्तुलित
कालिका लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी किन देखियो असन्तुलन ?
कालिका माइक्रोक्रेडिटको २१.२१ प्रतिशत लाभांश पारित
कालिका माइक्रो क्रेडिटको सेयरमूल्य समायोजन
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
कालिका माईक्रोले लाभांस पारित गर्न बोलायो साधारणसभा, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
कालिका माईक्रोको नाफामा कसरी आयो ५३ प्रतिशतको संकुचन ?
कालिका माईक्रोक्रेडिटले प्रस्ताव गर्यो लाभांस
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
कालिका माइक्रो क्रेडिटको नाफामा ७०.४६ प्रतिशतको गिरावट


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/08/15 1,305.00 4.4 1,305.00 1,230.00 1,230.00 1,535 1,961,290.00
2 2018/08/14 1,250.00 3.31 1,250.00 1,210.00 1,210.00 770 940,180.00
3 2018/08/13 1,210.00 1.51 1,210.00 1,210.00 1,210.00 100 121,000.00
4 2018/08/12 1,192.00 -3.25 1,208.00 1,185.00 1,208.00 511 615,598.00
5 2018/08/09 1,232.00 -1.44 1,255.00 1,232.00 1,255.00 442 547,234.00
6 2018/08/08 1,250.00 -0.71 1,250.00 1,250.00 1,250.00 66 82,500.00
7 2018/08/07 1,259.00 0.16 1,284.00 1,259.00 1,265.00 411 522,445.00
8 2018/08/06 1,257.00 -1.49 1,257.00 1,257.00 1,257.00 11 13,827.00
9 2018/08/05 1,276.00 -1.92 1,300.00 1,276.00 1,300.00 35 44,900.00
10 2018/08/02 1,301.00 -0.76 1,301.00 1,301.00 1,301.00 33 42,933.00
11 2018/08/01 1,311.00 -1.13 1,311.00 1,310.00 1,310.00 190 248,990.00
12 2018/07/30 1,326.00 -1.7 1,326.00 1,325.00 1,325.00 109 144,455.00
13 2018/07/25 1,349.00 1.89 1,349.00 1,349.00 1,349.00 16 21,584.00
14 2018/07/24 1,328.00 -1.93 1,370.00 1,323.00 1,323.00 2,895 3,887,680.00
15 2018/07/23 1,350.00 1.2 1,358.00 1,312.00 1,358.00 416 549,412.00
16 2018/07/22 1,334.00 -1.4 1,360.00 1,320.00 1,360.00 251 334,075.00
17 2018/07/19 1,353.00 1.73 1,380.00 1,353.00 1,356.00 130 176,190.00
18 2018/07/18 1,330.00 0 1,330.00 1,330.00 1,330.00 76 101,080.00
19 2018/07/17 1,330.00 -1.77 1,369.00 1,327.00 1,327.00 600 801,455.00
20 2018/07/16 1,354.00 2.27 1,354.00 1,320.00 1,345.00 1,623 2,162,520.00
21 2018/07/15 1,324.00 -1.93 1,349.00 1,322.00 1,323.00 1,190 1,588,110.00
22 2018/07/12 1,350.00 -1.68 1,413.00 1,300.00 1,400.00 2,829 3,753,000.00
23 2018/07/11 1,373.00 2.39 1,425.00 1,367.00 1,367.00 2,943 4,105,560.00
24 2018/07/10 1,341.00 -3.53 1,415.00 1,341.00 1,415.00 2,700 3,692,380.00
25 2018/07/09 1,390.00 -1.77 1,400.00 1,370.00 1,387.00 342 474,300.00
26 2018/07/08 1,415.00 2.76 1,432.00 1,380.00 1,404.00 8,822 12,431,500.00
27 2018/07/05 1,361.00 8 1,377.00 1,280.00 1,298.00 1,908 2,501,920.00
28 2018/07/04 1,275.00 1.11 1,285.00 1,238.00 1,260.00 559 702,650.00
29 2018/07/03 1,270.00 -0.71 1,270.00 1,261.00 1,265.00 416 526,370.00
30 2018/07/02 1,270.00 1.6 1,275.00 1,250.00 1,250.00 272 345,344.00
31 2018/07/01 1,250.00 -2.34 1,260.00 1,235.00 1,260.00 140 174,300.00
32 2018/06/28 1,280.00 -3.03 1,310.00 1,280.00 1,310.00 162 209,564.00
33 2018/06/27 1,320.00 3.94 1,320.00 1,290.00 1,295.00 280 365,300.00
34 2018/06/26 1,271.00 -3.13 1,285.00 1,270.00 1,285.00 366 467,210.00
35 2018/06/24 1,311.00 -0.3 1,335.00 1,311.00 1,335.00 448 593,678.00
36 2018/06/21 1,315.00 0.08 1,315.00 1,291.00 1,291.00 484 635,200.00
37 2018/06/20 1,334.00 -3.45 1,340.00 1,314.00 1,340.00 147 195,400.00
38 2018/06/18 1,361.00 2.18 1,361.00 1,306.00 1,307.00 993 1,306,430.00
39 2018/06/17 1,337.00 -3.48 1,355.00 1,332.00 1,355.00 915 1,223,780.00
40 2018/06/14 1,380.00 1.1 1,386.00 1,360.00 1,386.00 330 451,950.00
41 2018/06/13 1,365.00 -1.23 1,407.00 1,352.00 1,407.00 256 347,308.00
42 2018/06/12 1,377.00 1.99 1,382.00 1,328.00 1,350.00 1,686 2,284,400.00
43 2018/06/11 1,355.00 0.44 1,390.00 1,322.00 1,375.00 3,705 5,056,880.00
44 2018/06/10 1,349.00 -2.25 1,370.00 1,330.00 1,355.00 3,082 4,132,460.00
45 2018/06/07 1,380.00 0.58 1,453.00 1,380.00 1,399.00 4,064 5,650,160.00
46 2018/06/06 1,372.00 -3.24 1,519.00 1,372.00 1,446.00 1,055 1,545,080.00
47 2018/06/04 1,418.00 -0.21 1,449.00 1,368.00 1,440.00 2,609 3,671,410.00
48 2018/06/03 1,421.00 -5.46 1,474.00 1,421.00 1,473.00 4,860 6,942,940.00
49 2018/05/31 1,503.00 -1.25 1,530.00 1,477.00 1,530.00 536 801,440.00
50 2018/05/30 1,522.00 -1.3 1,555.00 1,500.00 1,513.00 2,810 4,259,630.00
51 2018/05/29 1,542.00 0.13 1,575.00 1,505.00 1,570.00 2,866 4,352,310.00
52 2018/05/28 1,540.00 3.7 1,550.00 1,498.00 1,485.00 2,452 3,746,206.00
53 2018/05/27 1,485.00 -4.81 1,574.00 1,485.00 1,574.00 3,796 5,733,970.00
54 2018/05/24 1,560.00 -2.8 1,600.00 1,526.00 1,605.00 14,966 23,346,227.00
55 2018/05/23 1,605.00 3.55 1,605.00 1,491.00 1,519.00 12,145 18,987,800.00
56 2018/05/22 1,550.00 3.4 1,575.00 1,460.00 1,528.00 3,479 5,262,280.00
57 2018/05/21 1,499.00 3.81 1,499.00 1,444.00 1,450.00 789 1,152,140.00
58 2018/05/20 1,444.00 0.98 1,463.00 1,435.00 1,458.00 3,403 4,927,740.00
59 2018/05/17 1,430.00 0 1,445.00 1,430.00 1,433.00 629 903,676.00
60 2018/05/16 1,430.00 1.2 1,430.00 1,420.00 1,420.00 1,895 2,705,640.00
61 2018/05/14 1,416.00 -2.55 1,438.00 1,413.00 1,421.00 1,587 2,255,720.00
62 2018/05/10 1,450.00 1.19 1,450.00 1,412.00 1,433.00 3,599 5,103,822.00
63 2018/05/09 1,433.00 1.7 1,433.00 1,403.00 1,409.00 1,875 2,665,362.00
64 2018/05/08 1,410.00 1.37 1,437.00 1,390.00 1,390.00 1,380 1,949,570.00
65 2018/05/07 1,391.00 -1.42 1,415.00 1,382.00 1,384.00 2,331 3,252,980.00
66 2018/05/06 1,413.00 -3.62 1,492.00 1,410.00 1,492.00 2,021 2,885,880.00
67 2018/05/03 1,463.00 1.74 1,470.00 1,410.00 1,438.00 6,328 9,194,570.00
68 2018/05/02 1,438.00 1.34 1,438.00 1,380.00 1,419.00 830 1,155,910.00
69 2018/04/29 1,419.00 1.36 1,428.00 1,394.00 1,427.00 5,142 7,230,320.00
70 2018/04/26 1,400.00 -1.34 1,430.00 1,374.00 1,428.00 1,261 1,767,710.00
71 2018/04/25 1,418.00 -0.07 1,422.00 1,390.00 1,395.00 855 1,203,400.00
72 2018/04/24 1,415.00 0.57 1,425.00 1,369.00 1,396.00 2,465 3,444,530.00
73 2018/04/23 1,412.00 -3.81 1,480.00 1,381.00 1,470.00 1,988 2,878,080.00
74 2018/04/22 1,468.00 9.23 1,478.00 1,370.00 1,344.00 3,769 5,439,680.00
75 2018/04/19 1,344.00 -1.9 1,443.00 1,344.00 1,345.00 4,756 6,626,590.00
76 2018/04/18 1,372.00 1.11 1,428.00 1,350.00 1,382.00 2,307 3,206,010.00
77 2018/04/17 1,355.00 4.63 1,370.00 1,270.00 1,295.00 3,405 4,526,045.00
78 2018/04/16 1,295.00 6.06 1,295.00 1,235.00 1,245.00 1,101 1,390,830.00
79 2018/04/15 1,221.00 1.33 1,221.00 1,158.00 1,205.00 1,375 1,640,230.00
80 2018/04/12 1,205.00 0.42 1,230.00 1,182.00 1,224.00 804 967,202.00
81 2018/04/11 1,200.00 0 1,220.00 1,180.00 1,205.00 682 818,798.00
82 2018/04/10 1,198.00 1.1 1,206.00 1,145.00 1,165.00 1,329 1,553,700.00
83 2018/04/09 1,190.00 -5.42 1,280.00 1,187.00 1,280.00 3,467 4,280,600.00
84 2018/04/08 1,255.00 8.66 1,270.00 1,160.00 1,160.00 3,566 4,371,400.00
85 2018/04/05 1,153.00 6.06 1,155.00 1,067.00 1,105.00 2,995 3,308,810.00
86 2018/04/04 1,085.00 10 1,089.00 1,009.00 1,009.00 761 800,555.00
87 2018/04/03 982.00 1.43 990.00 957.00 957.00 1,849 1,807,080.00
88 2018/04/02 976.00 0 995.00 976.00 995.00 61 59,726.00
89 2018/04/01 976.00 -5.7 1,015.00 976.00 1,015.00 541 540,740.00
90 2018/03/29 1,035.00 6.7 1,035.00 989.00 989.00 266 270,778.00
91 2018/03/28 970.00 -3.77 1,007.00 970.00 988.00 825 815,460.00
92 2018/03/27 1,008.00 6.11 1,008.00 858.00 931.00 1,510 1,347,080.00
93 2018/03/26 950.00 -9.52 1,029.00 945.00 1,029.00 889 848,115.00
94 2018/03/22 1,045.00 -0.76 1,050.00 1,000.00 1,050.00 1,340 1,370,310.00
95 2018/03/21 1,058.00 -3.9 1,079.00 1,058.00 1,079.00 55 58,925.00
96 2018/03/20 1,101.00 0.64 1,101.00 1,045.00 1,076.00 905 961,205.00
97 2018/03/19 1,094.00 -2.76 1,117.00 1,094.00 1,117.00 550 611,220.00
98 2018/03/18 1,130.00 -5.3 1,166.00 1,125.00 1,166.00 1,020 1,168,190.00
99 2018/03/15 1,188.00 -0.83 1,198.00 1,153.00 1,198.00 793 926,709.00
100 2018/03/13 1,198.00 0.17 1,198.00 1,198.00 1,198.00 180 215,640.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/08/15 201808156390006 48 58 20 1,305.00 26,100.00
2 2018/08/15 201808156389422 58 48 146 1,299.00 189,654.00
3 2018/08/15 201808156389421 58 37 50 1,290.00 64,500.00
4 2018/08/15 201808156389409 58 33 500 1,289.00 644,500.00
5 2018/08/15 201808156389398 52 17 280 1,288.00 360,640.00
6 2018/08/15 201808156389316 48 17 20 1,288.00 25,760.00
7 2018/08/15 201808156388336 7 52 295 1,265.00 373,175.00
8 2018/08/15 201808156388299 7 38 16 1,250.00 20,000.00
9 2018/08/15 201808156388298 7 38 16 1,250.00 20,000.00
10 2018/08/15 201808156388297 7 34 42 1,249.00 52,458.00
11 2018/08/15 201808156387489 48 34 100 1,230.00 123,000.00
12 2018/08/15 201808156387162 48 34 50 1,230.00 61,500.00
13 2018/08/14 201808146384485 48 48 100 1,250.00 125,000.00
14 2018/08/14 201808146384037 58 37 20 1,234.00 24,680.00
15 2018/08/14 201808146384030 48 26 100 1,230.00 123,000.00
16 2018/08/14 201808146383877 58 7 100 1,215.00 121,500.00
17 2018/08/14 201808146383432 48 17 300 1,215.00 364,500.00
18 2018/08/14 201808146382134 58 45 150 1,210.00 181,500.00
19 2018/08/13 201808136380106 48 17 100 1,210.00 121,000.00
20 2018/08/12 201808126378392 28 42 50 1,192.00 59,600.00
21 2018/08/12 201808126377233 19 36 20 1,205.00 24,100.00
22 2018/08/12 201808126376060 48 40 100 1,205.00 120,500.00
23 2018/08/12 201808126375692 48 7 131 1,208.00 158,248.00
24 2018/08/12 201808126375691 48 29 15 1,208.00 18,120.00
25 2018/08/12 201808126375674 34 29 50 1,208.00 60,400.00
26 2018/08/12 201808126375657 47 29 25 1,208.00 30,200.00
27 2018/08/12 201808126375506 41 29 100 1,205.00 120,500.00
28 2018/08/12 201808126374820 37 21 10 1,185.00 11,850.00
29 2018/08/12 201808126374643 37 21 10 1,208.00 12,080.00
30 2018/08/09 201808096373853 34 29 92 1,232.00 113,344.00
31 2018/08/09 201808096373178 47 21 20 1,235.00 24,700.00
32 2018/08/09 201808096373177 21 21 200 1,237.00 247,400.00
33 2018/08/09 201808096373176 37 21 30 1,238.00 37,140.00
34 2018/08/09 201808096373175 34 21 50 1,238.00 61,900.00
35 2018/08/09 201808096372292 29 29 50 1,255.00 62,750.00
36 2018/08/08 201808086369571 43 58 50 1,250.00 62,500.00
37 2018/08/08 201808086368570 19 38 16 1,250.00 20,000.00
38 2018/08/07 201808076366391 41 29 100 1,259.00 125,900.00
39 2018/08/07 201808076365970 43 34 96 1,275.00 122,400.00
40 2018/08/07 201808076365598 21 13 100 1,284.00 128,400.00
41 2018/08/07 201808076364674 59 40 15 1,283.00 19,245.00
42 2018/08/07 201808076363301 52 19 100 1,265.00 126,500.00
43 2018/08/06 201808066363181 47 29 11 1,257.00 13,827.00
44 2018/08/05 201808056359926 47 47 25 1,276.00 31,900.00
45 2018/08/05 201808056359719 5 48 10 1,300.00 13,000.00
46 2018/08/02 201808026357061 37 46 33 1,301.00 42,933.00
47 2018/08/01 201808016354251 5 37 90 1,311.00 117,990.00
48 2018/08/01 201808016354160 49 11 100 1,310.00 131,000.00
49 2018/07/30 201807306347916 51 58 30 1,326.00 39,780.00
50 2018/07/30 201807306347129 47 38 25 1,325.00 33,125.00
51 2018/07/30 201807306346597 35 1 54 1,325.00 71,550.00
52 2018/07/25 201807256337584 52 7 16 1,349.00 21,584.00
53 2018/07/24 201807246334504 58 48 500 1,324.00 662,000.00
54 2018/07/24 201807246334503 58 48 500 1,327.00 663,500.00
55 2018/07/24 201807246334502 6 48 20 1,328.00 26,560.00
56 2018/07/24 201807246334501 42 48 50 1,328.00 66,400.00
57 2018/07/24 201807246334500 47 48 10 1,330.00 13,300.00
58 2018/07/24 201807246334499 34 48 56 1,330.00 74,480.00
59 2018/07/24 201807246334397 34 48 144 1,330.00 191,520.00
60 2018/07/24 201807246334396 17 48 92 1,340.00 123,280.00
61 2018/07/24 201807246333897 17 7 18 1,340.00 24,120.00
62 2018/07/24 201807246333281 17 32 90 1,340.00 120,600.00
63 2018/07/24 201807246333274 8 10 40 1,343.00 53,720.00
64 2018/07/24 201807246333273 17 10 50 1,343.00 67,150.00
65 2018/07/24 201807246333272 7 10 10 1,345.00 13,450.00
66 2018/07/24 201807246333202 13 37 100 1,345.00 134,500.00
67 2018/07/24 201807246333196 7 26 30 1,345.00 40,350.00
68 2018/07/24 201807246333188 7 29 60 1,345.00 80,700.00
69 2018/07/24 201807246333187 17 29 90 1,346.00 121,140.00
70 2018/07/24 201807246333049 17 49 110 1,346.00 148,060.00
71 2018/07/24 201807246333026 35 26 50 1,349.00 67,450.00
72 2018/07/24 201807246333025 47 26 20 1,350.00 27,000.00
73 2018/07/24 201807246332550 45 58 50 1,369.00 68,450.00
74 2018/07/24 201807246332046 58 56 10 1,366.00 13,660.00
75 2018/07/24 201807246332008 17 19 25 1,370.00 34,250.00
76 2018/07/24 201807246332007 17 29 100 1,370.00 137,000.00
77 2018/07/24 201807246332006 17 58 100 1,370.00 137,000.00
78 2018/07/24 201807246332005 17 17 100 1,369.00 136,900.00
79 2018/07/24 201807246332004 17 49 50 1,369.00 68,450.00
80 2018/07/24 201807246332003 17 34 100 1,368.00 136,800.00
81 2018/07/24 201807246332002 17 56 200 1,367.00 273,400.00
82 2018/07/24 201807246331988 58 7 20 1,366.00 27,320.00
83 2018/07/24 201807246330744 5 29 50 1,370.00 68,500.00
84 2018/07/24 201807246330683 35 34 20 1,349.00 26,980.00
85 2018/07/24 201807246330610 37 34 30 1,323.00 39,690.00
86 2018/07/23 201807236330590 33 48 10 1,350.00 13,500.00
87 2018/07/23 201807236330582 33 45 10 1,354.00 13,540.00
88 2018/07/23 201807236330554 33 48 10 1,338.00 13,380.00
89 2018/07/23 201807236330495 49 56 10 1,338.00 13,380.00
90 2018/07/23 201807236330444 48 48 6 1,312.00 7,872.00
91 2018/07/23 201807236330400 38 48 30 1,312.00 39,360.00
92 2018/07/23 201807236330350 49 48 100 1,312.00 131,200.00
93 2018/07/23 201807236330349 29 48 150 1,315.00 197,250.00
94 2018/07/23 201807236330216 47 48 25 1,315.00 32,875.00
95 2018/07/23 201807236329711 47 48 25 1,331.00 33,275.00
96 2018/07/23 201807236328703 19 54 30 1,340.00 40,200.00
97 2018/07/23 201807236327933 48 48 10 1,358.00 13,580.00
98 2018/07/22 201807226326781 48 48 10 1,334.00 13,340.00
99 2018/07/22 201807226326031 35 48 100 1,320.00 132,000.00
100 2018/07/22 201807226326030 35 48 50 1,320.00 66,000.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 072-073 2017/04/17 AD
(2074/01/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Baisakh 23, 2074. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-65%, others. 0.00% 65.00%
2. 071-072 2016/02/26 AD
(2072/11/14 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Chaitra 06, 2072. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
3. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,... 0.00% 0.00%
4. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/07/24 AD
(2075/04/08 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/04/22 AD
(2075/01/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/01/23 AD
(2074/10/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2017/11/16 AD
(2074/07/30 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 073-074 2017/08/23 AD
(2074/05/07 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2017/05/12 AD
(2074/01/29 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/02/10 AD
(2073/10/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited (KMCDB) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Kalika Microcredt Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 072-073 2016/08/12 AD
(2073/04/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2016/05/17 AD
(2073/02/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 072-073 2016/02/17 AD
(2072/11/05 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 071-072 2015/08/19 AD
(2072/05/02 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
13. 071-072 2015/05/20 AD
(2072/02/06 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a third quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 070-071 2015/03/06 AD
(2071/11/22 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from second Quarter of the fiscal year 2071/72.
15. 070-071 2014/07/14 AD
(2071/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
16. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data

Could not find dividend matching the search criteria# Fiscal Year Value
1. 072-073 65.00%

Could not find Right Share matching the search criteria