Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 1,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,315.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 0.08%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/06/21 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 950.00 -  2,410.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,412.16
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -22.19%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 25.66 (FY: 074-075, Q: 3)
# Value  Fiscal Year
1. 107.71 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 55.98 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 55.39 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 45.56 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 37.52 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 52.82 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 46.83 (FY: 071-072, Q: 3)
8. 57.42 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 51.25
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 150.57
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 8.73
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Bonus 65.00% (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 65.00% (FY: 072-073)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 3,201.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,315,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Loading Stock Graph ...

Symbol KMCDB
Company Name Kalika Microcredit Development Bank Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 1,000,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 100,000,000.00

Search Clear
कालिका लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी किन देखियो असन्तुलन ?
कालिका माइक्रोक्रेडिटको २१.२१ प्रतिशत लाभांश पारित
कालिका माइक्रो क्रेडिटको सेयरमूल्य समायोजन
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
कालिका माईक्रोले लाभांस पारित गर्न बोलायो साधारणसभा, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
कालिका माईक्रोको नाफामा कसरी आयो ५३ प्रतिशतको संकुचन ?
कालिका माईक्रोक्रेडिटले प्रस्ताव गर्यो लाभांस
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
कालिका माइक्रो क्रेडिटको नाफामा ७०.४६ प्रतिशतको गिरावट
६ कम्पनीकाे ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर धिताेपत्र बाेर्डमा रजिष्ट्रेशन


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/06/21 1,315.00 0.08 1,315.00 1,291.00 1,291.00 484 635,200.00
2 2018/06/20 1,334.00 -3.45 1,340.00 1,314.00 1,340.00 147 195,400.00
3 2018/06/18 1,361.00 2.18 1,361.00 1,306.00 1,307.00 993 1,306,430.00
4 2018/06/17 1,337.00 -3.48 1,355.00 1,332.00 1,355.00 915 1,223,780.00
5 2018/06/14 1,380.00 1.1 1,386.00 1,360.00 1,386.00 330 451,950.00
6 2018/06/13 1,365.00 -1.23 1,407.00 1,352.00 1,407.00 256 347,308.00
7 2018/06/12 1,377.00 1.99 1,382.00 1,328.00 1,350.00 1,686 2,284,400.00
8 2018/06/11 1,355.00 0.44 1,390.00 1,322.00 1,375.00 3,705 5,056,880.00
9 2018/06/10 1,349.00 -2.25 1,370.00 1,330.00 1,355.00 3,082 4,132,460.00
10 2018/06/07 1,380.00 0.58 1,453.00 1,380.00 1,399.00 4,064 5,650,160.00
11 2018/06/06 1,372.00 -3.24 1,519.00 1,372.00 1,446.00 1,055 1,545,080.00
12 2018/06/04 1,418.00 -0.21 1,449.00 1,368.00 1,440.00 2,609 3,671,410.00
13 2018/06/03 1,421.00 -5.46 1,474.00 1,421.00 1,473.00 4,860 6,942,940.00
14 2018/05/31 1,503.00 -1.25 1,530.00 1,477.00 1,530.00 536 801,440.00
15 2018/05/30 1,522.00 -1.3 1,555.00 1,500.00 1,513.00 2,810 4,259,630.00
16 2018/05/29 1,542.00 0.13 1,575.00 1,505.00 1,570.00 2,866 4,352,310.00
17 2018/05/28 1,540.00 3.7 1,550.00 1,498.00 1,485.00 2,452 3,746,206.00
18 2018/05/27 1,485.00 -4.81 1,574.00 1,485.00 1,574.00 3,796 5,733,970.00
19 2018/05/24 1,560.00 -2.8 1,600.00 1,526.00 1,605.00 14,966 23,346,227.00
20 2018/05/23 1,605.00 3.55 1,605.00 1,491.00 1,519.00 12,145 18,987,800.00
21 2018/05/22 1,550.00 3.4 1,575.00 1,460.00 1,528.00 3,479 5,262,280.00
22 2018/05/21 1,499.00 3.81 1,499.00 1,444.00 1,450.00 789 1,152,140.00
23 2018/05/20 1,444.00 0.98 1,463.00 1,435.00 1,458.00 3,403 4,927,740.00
24 2018/05/17 1,430.00 0 1,445.00 1,430.00 1,433.00 629 903,676.00
25 2018/05/16 1,430.00 1.2 1,430.00 1,420.00 1,420.00 1,895 2,705,640.00
26 2018/05/14 1,416.00 -2.55 1,438.00 1,413.00 1,421.00 1,587 2,255,720.00
27 2018/05/10 1,450.00 1.19 1,450.00 1,412.00 1,433.00 3,599 5,103,822.00
28 2018/05/09 1,433.00 1.7 1,433.00 1,403.00 1,409.00 1,875 2,665,362.00
29 2018/05/08 1,410.00 1.37 1,437.00 1,390.00 1,390.00 1,380 1,949,570.00
30 2018/05/07 1,391.00 -1.42 1,415.00 1,382.00 1,384.00 2,331 3,252,980.00
31 2018/05/06 1,413.00 -3.62 1,492.00 1,410.00 1,492.00 2,021 2,885,880.00
32 2018/05/03 1,463.00 1.74 1,470.00 1,410.00 1,438.00 6,328 9,194,570.00
33 2018/05/02 1,438.00 1.34 1,438.00 1,380.00 1,419.00 830 1,155,910.00
34 2018/04/29 1,419.00 1.36 1,428.00 1,394.00 1,427.00 5,142 7,230,320.00
35 2018/04/26 1,400.00 -1.34 1,430.00 1,374.00 1,428.00 1,261 1,767,710.00
36 2018/04/25 1,418.00 -0.07 1,422.00 1,390.00 1,395.00 855 1,203,400.00
37 2018/04/24 1,415.00 0.57 1,425.00 1,369.00 1,396.00 2,465 3,444,530.00
38 2018/04/23 1,412.00 -3.81 1,480.00 1,381.00 1,470.00 1,988 2,878,080.00
39 2018/04/22 1,468.00 9.23 1,478.00 1,370.00 1,344.00 3,769 5,439,680.00
40 2018/04/19 1,344.00 -1.9 1,443.00 1,344.00 1,345.00 4,756 6,626,590.00
41 2018/04/18 1,372.00 1.11 1,428.00 1,350.00 1,382.00 2,307 3,206,010.00
42 2018/04/17 1,355.00 4.63 1,370.00 1,270.00 1,295.00 3,405 4,526,045.00
43 2018/04/16 1,295.00 6.06 1,295.00 1,235.00 1,245.00 1,101 1,390,830.00
44 2018/04/15 1,221.00 1.33 1,221.00 1,158.00 1,205.00 1,375 1,640,230.00
45 2018/04/12 1,205.00 0.42 1,230.00 1,182.00 1,224.00 804 967,202.00
46 2018/04/11 1,200.00 0 1,220.00 1,180.00 1,205.00 682 818,798.00
47 2018/04/10 1,198.00 1.1 1,206.00 1,145.00 1,165.00 1,329 1,553,700.00
48 2018/04/09 1,190.00 -5.42 1,280.00 1,187.00 1,280.00 3,467 4,280,600.00
49 2018/04/08 1,255.00 8.66 1,270.00 1,160.00 1,160.00 3,566 4,371,400.00
50 2018/04/05 1,153.00 6.06 1,155.00 1,067.00 1,105.00 2,995 3,308,810.00
51 2018/04/04 1,085.00 10 1,089.00 1,009.00 1,009.00 761 800,555.00
52 2018/04/03 982.00 1.43 990.00 957.00 957.00 1,849 1,807,080.00
53 2018/04/02 976.00 0 995.00 976.00 995.00 61 59,726.00
54 2018/04/01 976.00 -5.7 1,015.00 976.00 1,015.00 541 540,740.00
55 2018/03/29 1,035.00 6.7 1,035.00 989.00 989.00 266 270,778.00
56 2018/03/28 970.00 -3.77 1,007.00 970.00 988.00 825 815,460.00
57 2018/03/27 1,008.00 6.11 1,008.00 858.00 931.00 1,510 1,347,080.00
58 2018/03/26 950.00 -9.52 1,029.00 945.00 1,029.00 889 848,115.00
59 2018/03/22 1,045.00 -0.76 1,050.00 1,000.00 1,050.00 1,340 1,370,310.00
60 2018/03/21 1,058.00 -3.9 1,079.00 1,058.00 1,079.00 55 58,925.00
61 2018/03/20 1,101.00 0.64 1,101.00 1,045.00 1,076.00 905 961,205.00
62 2018/03/19 1,094.00 -2.76 1,117.00 1,094.00 1,117.00 550 611,220.00
63 2018/03/18 1,130.00 -5.3 1,166.00 1,125.00 1,166.00 1,020 1,168,190.00
64 2018/03/15 1,188.00 -0.83 1,198.00 1,153.00 1,198.00 793 926,709.00
65 2018/03/13 1,198.00 0.17 1,198.00 1,198.00 1,198.00 180 215,640.00
66 2018/03/12 1,196.00 4 1,196.00 1,173.00 1,150.00 526 619,298.00
67 2018/03/11 1,150.00 -4.64 1,190.00 1,150.00 1,206.00 715 842,518.00
68 2018/03/07 1,206.00 1.86 1,255.00 1,183.00 1,207.00 643 774,679.00
69 2018/03/06 1,184.00 2.07 1,184.00 1,115.00 1,137.00 1,096 1,250,570.00
70 2018/03/05 1,160.00 -2.68 1,183.00 1,160.00 1,181.00 727 853,160.00
71 2018/03/04 1,192.00 -3.87 1,264.00 1,192.00 1,264.00 170 210,790.00
72 2018/02/28 1,240.00 -5.34 1,284.00 1,234.00 1,284.00 2,002 2,490,110.00
73 2018/02/27 1,310.00 3.97 1,336.00 1,285.00 1,285.00 257 340,615.00
74 2018/02/26 1,260.00 -3.82 1,285.00 1,260.00 1,285.00 440 560,960.00
75 2018/02/25 1,335.00 -0.07 1,335.00 1,320.00 1,329.00 178 236,200.00
76 2018/02/22 1,310.00 1.98 1,336.00 1,310.00 1,336.00 60 78,860.00
77 2018/02/21 1,310.00 0.69 1,328.00 1,310.00 1,310.00 637 842,034.00
78 2018/02/20 1,301.00 -2.18 1,356.00 1,301.00 1,356.00 1,004 1,331,780.00
79 2018/02/18 1,330.00 -1.7 1,400.00 1,330.00 1,353.00 3,289 4,493,652.00
80 2018/02/15 1,640.00 1.42 1,650.00 1,600.00 1,649.00 4,459 7,318,490.00
81 2018/02/14 1,617.00 1.89 1,618.00 1,587.00 1,587.00 1,736 2,794,940.00
82 2018/02/12 1,589.00 -4.57 1,695.00 1,587.00 1,695.00 857 1,410,090.00
83 2018/02/11 1,663.00 6.95 1,663.00 1,554.00 1,586.00 8,182 13,298,100.00
84 2018/02/08 1,555.00 4.36 1,555.00 1,445.00 1,462.00 4,470 6,563,380.00
85 2018/02/07 1,500.00 -4.18 1,565.00 1,490.00 1,565.00 820 1,240,200.00
86 2018/02/06 1,555.00 -2.75 1,570.00 1,550.00 1,570.00 205 318,805.00
87 2018/02/05 1,599.00 -1.9 1,600.00 1,590.00 1,600.00 393 627,618.00
88 2018/02/04 1,605.00 1.81 1,630.00 1,599.00 1,601.00 147 235,979.00
89 2018/02/01 1,599.00 1.97 1,601.00 1,587.00 1,599.00 2,541 4,060,890.00
90 2018/01/31 1,570.00 -0.32 1,585.00 1,560.00 1,585.00 470 740,450.00
91 2018/01/29 1,575.00 -0.32 1,575.00 1,560.00 1,560.00 291 456,410.00
92 2018/01/28 1,580.00 -1.86 1,581.00 1,579.00 1,579.00 98 154,874.00
93 2018/01/25 1,610.00 2.88 1,610.00 1,565.00 1,565.00 291 466,225.00
94 2018/01/24 1,565.00 -2.19 1,570.00 1,547.00 1,570.00 940 1,463,620.00
95 2018/01/23 1,599.00 -5.33 1,660.00 1,571.00 1,658.00 2,190 3,529,990.00
96 2018/01/22 1,690.00 0.3 1,700.00 1,688.00 1,699.00 5,751 9,723,360.00
97 2018/01/21 1,685.00 -0.41 1,685.00 1,678.00 1,678.00 103 173,443.00
98 2018/01/17 1,692.00 -1.8 1,720.00 1,690.00 1,690.00 680 1,160,150.00
99 2018/01/16 1,723.00 0.06 1,723.00 1,690.00 1,690.00 84 142,587.00
100 2018/01/14 1,724.00 -1.43 1,750.00 1,722.00 1,749.00 2,294 3,968,550.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/06/21 201806216244087 6 34 200 1,315.00 263,000.00
2 2018/06/21 201806216242775 7 42 250 1,315.00 328,750.00
3 2018/06/21 201806216242687 53 53 6 1,266.00 7,596.00
4 2018/06/21 201806216242623 53 53 6 1,267.00 7,602.00
5 2018/06/21 201806216242591 53 53 6 1,266.00 7,596.00
6 2018/06/21 201806216242521 45 53 16 1,291.00 20,656.00
7 2018/06/11 201806116209505 52 58 100 1,370.00 137,000.00
8 2018/06/11 201806116209496 52 58 200 1,365.00 273,000.00
9 2018/06/11 201806116209457 37 58 100 1,365.00 136,500.00
10 2018/06/11 201806116209453 37 58 100 1,365.00 136,500.00
11 2018/06/11 201806116209618 34 40 100 1,374.00 137,400.00
12 2018/06/11 201806116209594 51 37 290 1,373.00 398,170.00
13 2018/06/11 201806116209593 51 58 10 1,372.00 13,720.00
14 2018/06/11 201806116209581 28 58 200 1,370.00 274,000.00
15 2018/06/11 201806116209580 28 58 100 1,370.00 137,000.00
16 2018/06/11 201806116209549 34 42 200 1,365.00 273,000.00
17 2018/06/11 201806116209998 33 58 86 1,360.00 116,960.00
18 2018/06/11 201806116209991 37 58 100 1,365.00 136,500.00
19 2018/06/11 201806116209990 25 58 100 1,365.00 136,500.00
20 2018/06/11 201806116209989 25 58 14 1,374.00 19,236.00
21 2018/06/11 201806116209695 52 58 300 1,390.00 417,000.00
22 2018/06/11 201806116209642 25 40 166 1,374.00 228,084.00
23 2018/06/11 201806116211258 16 48 10 1,359.00 13,590.00
24 2018/06/11 201806116211151 35 28 100 1,333.00 133,300.00
25 2018/06/11 201806116211070 28 28 200 1,331.00 266,200.00
26 2018/06/11 201806116210086 44 58 200 1,358.00 271,600.00
27 2018/06/11 201806116210073 34 7 10 1,359.00 13,590.00
28 2018/06/11 201806116210072 33 7 14 1,360.00 19,040.00
29 2018/06/11 201806116211684 48 42 31 1,370.00 42,470.00
30 2018/06/11 201806116211677 48 42 169 1,370.00 231,530.00
31 2018/06/11 201806116211676 48 7 31 1,365.00 42,315.00
32 2018/06/11 201806116211491 51 43 64 1,364.00 87,296.00
33 2018/06/11 201806116211299 17 43 100 1,363.00 136,300.00
34 2018/06/11 201806116211298 17 43 100 1,361.00 136,100.00
35 2018/06/11 201806116213189 21 6 20 1,355.00 27,100.00
36 2018/06/11 201806116212330 48 48 10 1,332.00 13,320.00
37 2018/06/11 201806116212274 16 48 10 1,359.00 13,590.00
38 2018/06/11 201806116212272 45 34 50 1,360.00 68,000.00
39 2018/06/11 201806116212187 45 58 100 1,360.00 136,000.00
40 2018/06/11 201806116211696 48 58 10 1,374.00 13,740.00
41 2018/06/12 201806126216114 39 49 10 1,328.00 13,280.00
42 2018/06/12 201806126216113 26 49 80 1,329.00 106,320.00
43 2018/06/12 201806126216021 26 58 20 1,329.00 26,580.00
44 2018/06/12 201806126216020 28 58 50 1,330.00 66,500.00
45 2018/06/12 201806126216019 6 58 100 1,331.00 133,100.00
46 2018/06/12 201806126215010 58 58 23 1,350.00 31,050.00
47 2018/06/12 201806126216517 45 38 156 1,350.00 210,600.00
48 2018/06/12 201806126216516 45 28 38 1,348.00 51,224.00
49 2018/06/12 201806126216436 17 28 50 1,330.00 66,500.00
50 2018/06/12 201806126216434 17 34 100 1,349.00 134,900.00
51 2018/06/12 201806126216116 48 49 45 1,328.00 59,760.00
52 2018/06/12 201806126216115 34 49 30 1,328.00 39,840.00
53 2018/06/12 201806126217194 16 48 100 1,377.00 137,700.00
54 2018/06/12 201806126217136 45 39 50 1,365.00 68,250.00
55 2018/06/12 201806126217135 45 56 60 1,365.00 81,900.00
56 2018/06/12 201806126216964 48 20 30 1,350.00 40,500.00
57 2018/06/12 201806126216962 48 20 200 1,350.00 270,000.00
58 2018/06/12 201806126216518 45 58 144 1,350.00 194,400.00
59 2018/06/13 201806136219298 19 58 10 1,375.00 13,750.00
60 2018/06/13 201806136218683 58 39 10 1,379.00 13,790.00
61 2018/06/13 201806136218014 26 34 10 1,407.00 14,070.00
62 2018/06/12 201806126217197 16 42 100 1,382.00 138,200.00
63 2018/06/12 201806126217196 16 28 100 1,380.00 138,000.00
64 2018/06/12 201806126217195 16 7 200 1,379.00 275,800.00
65 2018/06/14 201806146225893 52 47 20 1,380.00 27,600.00
66 2018/06/14 201806146224457 48 34 10 1,386.00 13,860.00
67 2018/06/13 201806136221674 17 6 10 1,365.00 13,650.00
68 2018/06/13 201806136221599 48 48 100 1,352.00 135,200.00
69 2018/06/13 201806136221598 26 48 100 1,352.00 135,200.00
70 2018/06/13 201806136221506 39 39 16 1,353.00 21,648.00
71 2018/06/17 201806176231126 42 48 15 1,345.00 20,175.00
72 2018/06/17 201806176228036 53 52 100 1,355.00 135,500.00
73 2018/06/14 201806146226733 48 34 10 1,380.00 13,800.00
74 2018/06/14 201806146226680 34 48 160 1,360.00 217,600.00
75 2018/06/14 201806146226679 32 48 40 1,370.00 54,800.00
76 2018/06/14 201806146225894 52 6 90 1,381.00 124,290.00
77 2018/06/18 201806186231728 58 55 73 1,306.00 95,338.00
78 2018/06/18 201806186231727 48 55 10 1,306.00 13,060.00
79 2018/06/18 201806186231726 34 55 50 1,307.00 65,350.00
80 2018/06/17 201806176231130 55 48 100 1,332.00 133,200.00
81 2018/06/17 201806176231129 58 48 500 1,335.00 667,500.00
82 2018/06/17 201806176231127 34 48 200 1,337.00 267,400.00
83 2018/06/18 201806186232904 16 16 100 1,320.00 132,000.00
84 2018/06/18 201806186232791 41 16 40 1,320.00 52,800.00
85 2018/06/18 201806186232327 32 16 10 1,312.00 13,120.00
86 2018/06/18 201806186232326 28 16 50 1,312.00 65,600.00
87 2018/06/18 201806186232325 28 16 100 1,312.00 131,200.00
88 2018/06/18 201806186232067 7 16 100 1,310.00 131,000.00
89 2018/06/18 201806186233261 58 28 50 1,311.00 65,550.00
90 2018/06/18 201806186233260 32 28 100 1,312.00 131,200.00
91 2018/06/18 201806186233259 35 28 40 1,312.00 52,480.00
92 2018/06/18 201806186233258 55 28 30 1,313.00 39,390.00
93 2018/06/18 201806186233257 10 28 50 1,315.00 65,750.00
94 2018/06/18 201806186233241 48 48 80 1,316.00 105,280.00
95 2018/06/20 201806206241211 34 41 50 1,314.00 65,700.00
96 2018/06/20 201806206241210 29 41 30 1,334.00 40,020.00
97 2018/06/20 201806206241209 45 41 20 1,335.00 26,700.00
98 2018/06/20 201806206241044 32 53 47 1,340.00 62,980.00
99 2018/06/18 201806186234413 58 48 10 1,361.00 13,610.00
100 2018/06/18 201806186234217 41 16 100 1,337.00 133,700.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 072-073 2017/04/17 AD
(2074/01/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Baisakh 23, 2074. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-65%, others. 0.00% 65.00%
2. 071-072 2016/02/26 AD
(2072/11/14 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Chaitra 06, 2072. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
3. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,... 0.00% 0.00%
4. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/04/22 AD
(2075/01/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/01/23 AD
(2074/10/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2017/11/16 AD
(2074/07/30 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 073-074 2017/08/23 AD
(2074/05/07 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
5. 073-074 2017/05/12 AD
(2074/01/29 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2017/02/10 AD
(2073/10/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited (KMCDB) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Kalika Microcredt Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 072-073 2016/08/12 AD
(2073/04/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
9. 072-073 2016/05/17 AD
(2073/02/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2016/02/17 AD
(2072/11/05 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 071-072 2015/08/19 AD
(2072/05/02 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
12. 071-072 2015/05/20 AD
(2072/02/06 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a third quarter of the fiscal year 2071/72.
13. 070-071 2015/03/06 AD
(2071/11/22 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from second Quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 070-071 2014/07/14 AD
(2071/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
15. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data

Could not find dividend matching the search criteria# Fiscal Year Value
1. 072-073 65.00%

Could not find Right Share matching the search criteria