Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 1,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,415.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 0.57%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/04/24 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 950.00 -  2,410.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,512.25
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -19.14%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 25.66 (FY: 074-075, Q: 3)
# Value  Fiscal Year
1. 107.71 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 55.98 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 55.39 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 45.56 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 37.52 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 52.82 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 46.83 (FY: 071-072, Q: 3)
8. 57.42 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 55.14
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 150.57
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 9.40
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Bonus 65.00% (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 65.00% (FY: 072-073)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 1,815.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,415,000,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Loading Stock Graph ...

Symbol KMCDB
Company Name Kalika Microcredit Development Bank Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 1,000,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 100,000,000.00

Search Clear
कालिका लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी किन देखियो असन्तुलन ?
कालिका माइक्रोक्रेडिटको २१.२१ प्रतिशत लाभांश पारित
कालिका माइक्रो क्रेडिटको सेयरमूल्य समायोजन
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
कालिका माईक्रोले लाभांस पारित गर्न बोलायो साधारणसभा, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने
कालिका माईक्रोको नाफामा कसरी आयो ५३ प्रतिशतको संकुचन ?
कालिका माईक्रोक्रेडिटले प्रस्ताव गर्यो लाभांस
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
कालिका माइक्रो क्रेडिटको नाफामा ७०.४६ प्रतिशतको गिरावट
६ कम्पनीकाे ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर धिताेपत्र बाेर्डमा रजिष्ट्रेशन


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/04/24 1,415.00 0.57 1,425.00 1,369.00 1,396.00 2,465 3,444,530.00
2 2018/04/23 1,412.00 -3.81 1,480.00 1,381.00 1,470.00 1,988 2,878,080.00
3 2018/04/22 1,468.00 9.23 1,478.00 1,370.00 1,344.00 3,769 5,439,680.00
4 2018/04/19 1,344.00 -1.9 1,443.00 1,344.00 1,345.00 4,756 6,626,590.00
5 2018/04/18 1,372.00 1.11 1,428.00 1,350.00 1,382.00 2,307 3,206,010.00
6 2018/04/17 1,355.00 4.63 1,370.00 1,270.00 1,295.00 3,405 4,526,045.00
7 2018/04/16 1,295.00 6.06 1,295.00 1,235.00 1,245.00 1,101 1,390,830.00
8 2018/04/15 1,221.00 1.33 1,221.00 1,158.00 1,205.00 1,375 1,640,230.00
9 2018/04/12 1,205.00 0.42 1,230.00 1,182.00 1,224.00 804 967,202.00
10 2018/04/11 1,200.00 0 1,220.00 1,180.00 1,205.00 682 818,798.00
11 2018/04/10 1,198.00 1.1 1,206.00 1,145.00 1,165.00 1,329 1,553,700.00
12 2018/04/09 1,190.00 -5.42 1,280.00 1,187.00 1,280.00 3,467 4,280,600.00
13 2018/04/08 1,255.00 8.66 1,270.00 1,160.00 1,160.00 3,566 4,371,400.00
14 2018/04/05 1,153.00 6.06 1,155.00 1,067.00 1,105.00 2,995 3,308,810.00
15 2018/04/04 1,085.00 10 1,089.00 1,009.00 1,009.00 761 800,555.00
16 2018/04/03 982.00 1.43 990.00 957.00 957.00 1,849 1,807,080.00
17 2018/04/02 976.00 0 995.00 976.00 995.00 61 59,726.00
18 2018/04/01 976.00 -5.7 1,015.00 976.00 1,015.00 541 540,740.00
19 2018/03/29 1,035.00 6.7 1,035.00 989.00 989.00 266 270,778.00
20 2018/03/28 970.00 -3.77 1,007.00 970.00 988.00 825 815,460.00
21 2018/03/27 1,008.00 6.11 1,008.00 858.00 931.00 1,510 1,347,080.00
22 2018/03/26 950.00 -9.52 1,029.00 945.00 1,029.00 889 848,115.00
23 2018/03/22 1,045.00 -0.76 1,050.00 1,000.00 1,050.00 1,340 1,370,310.00
24 2018/03/21 1,058.00 -3.9 1,079.00 1,058.00 1,079.00 55 58,925.00
25 2018/03/20 1,101.00 0.64 1,101.00 1,045.00 1,076.00 905 961,205.00
26 2018/03/19 1,094.00 -2.76 1,117.00 1,094.00 1,117.00 550 611,220.00
27 2018/03/18 1,130.00 -5.3 1,166.00 1,125.00 1,166.00 1,020 1,168,190.00
28 2018/03/15 1,188.00 -0.83 1,198.00 1,153.00 1,198.00 793 926,709.00
29 2018/03/13 1,198.00 0.17 1,198.00 1,198.00 1,198.00 180 215,640.00
30 2018/03/12 1,196.00 4 1,196.00 1,173.00 1,150.00 526 619,298.00
31 2018/03/11 1,150.00 -4.64 1,190.00 1,150.00 1,206.00 715 842,518.00
32 2018/03/07 1,206.00 1.86 1,255.00 1,183.00 1,207.00 643 774,679.00
33 2018/03/06 1,184.00 2.07 1,184.00 1,115.00 1,137.00 1,096 1,250,570.00
34 2018/03/05 1,160.00 -2.68 1,183.00 1,160.00 1,181.00 727 853,160.00
35 2018/03/04 1,192.00 -3.87 1,264.00 1,192.00 1,264.00 170 210,790.00
36 2018/02/28 1,240.00 -5.34 1,284.00 1,234.00 1,284.00 2,002 2,490,110.00
37 2018/02/27 1,310.00 3.97 1,336.00 1,285.00 1,285.00 257 340,615.00
38 2018/02/26 1,260.00 -3.82 1,285.00 1,260.00 1,285.00 440 560,960.00
39 2018/02/25 1,335.00 -0.07 1,335.00 1,320.00 1,329.00 178 236,200.00
40 2018/02/22 1,310.00 1.98 1,336.00 1,310.00 1,336.00 60 78,860.00
41 2018/02/21 1,310.00 0.69 1,328.00 1,310.00 1,310.00 637 842,034.00
42 2018/02/20 1,301.00 -2.18 1,356.00 1,301.00 1,356.00 1,004 1,331,780.00
43 2018/02/18 1,330.00 -1.7 1,400.00 1,330.00 1,353.00 3,289 4,493,652.00
44 2018/02/15 1,640.00 1.42 1,650.00 1,600.00 1,649.00 4,459 7,318,490.00
45 2018/02/14 1,617.00 1.89 1,618.00 1,587.00 1,587.00 1,736 2,794,940.00
46 2018/02/12 1,589.00 -4.57 1,695.00 1,587.00 1,695.00 857 1,410,090.00
47 2018/02/11 1,663.00 6.95 1,663.00 1,554.00 1,586.00 8,182 13,298,100.00
48 2018/02/08 1,555.00 4.36 1,555.00 1,445.00 1,462.00 4,470 6,563,380.00
49 2018/02/07 1,500.00 -4.18 1,565.00 1,490.00 1,565.00 820 1,240,200.00
50 2018/02/06 1,555.00 -2.75 1,570.00 1,550.00 1,570.00 205 318,805.00
51 2018/02/05 1,599.00 -1.9 1,600.00 1,590.00 1,600.00 393 627,618.00
52 2018/02/04 1,605.00 1.81 1,630.00 1,599.00 1,601.00 147 235,979.00
53 2018/02/01 1,599.00 1.97 1,601.00 1,587.00 1,599.00 2,541 4,060,890.00
54 2018/01/31 1,570.00 -0.32 1,585.00 1,560.00 1,585.00 470 740,450.00
55 2018/01/29 1,575.00 -0.32 1,575.00 1,560.00 1,560.00 291 456,410.00
56 2018/01/28 1,580.00 -1.86 1,581.00 1,579.00 1,579.00 98 154,874.00
57 2018/01/25 1,610.00 2.88 1,610.00 1,565.00 1,565.00 291 466,225.00
58 2018/01/24 1,565.00 -2.19 1,570.00 1,547.00 1,570.00 940 1,463,620.00
59 2018/01/23 1,599.00 -5.33 1,660.00 1,571.00 1,658.00 2,190 3,529,990.00
60 2018/01/22 1,690.00 0.3 1,700.00 1,688.00 1,699.00 5,751 9,723,360.00
61 2018/01/21 1,685.00 -0.41 1,685.00 1,678.00 1,678.00 103 173,443.00
62 2018/01/17 1,692.00 -1.8 1,720.00 1,690.00 1,690.00 680 1,160,150.00
63 2018/01/16 1,723.00 0.06 1,723.00 1,690.00 1,690.00 84 142,587.00
64 2018/01/14 1,724.00 -1.43 1,750.00 1,722.00 1,749.00 2,294 3,968,550.00
65 2018/01/10 1,750.00 -1.58 1,775.00 1,747.00 1,765.00 1,485 2,599,380.00
66 2018/01/09 1,775.00 -0.06 1,809.00 1,775.00 1,776.00 477 850,555.00
67 2018/01/08 1,776.00 -0.95 1,800.00 1,770.00 1,800.00 1,214 2,158,860.00
68 2018/01/07 1,793.00 -3.34 1,861.00 1,793.00 1,855.00 3,322 6,013,790.00
69 2018/01/04 1,855.00 1.64 1,890.00 1,791.00 1,801.00 4,623 8,554,620.00
70 2018/01/03 1,819.00 3.69 1,825.00 1,741.00 1,775.00 11,302 20,277,500.00
71 2018/01/02 1,760.00 0.57 1,820.00 1,715.00 1,715.00 4,703 8,418,030.00
72 2018/01/01 1,750.00 7.23 1,750.00 1,664.00 1,664.00 675 1,142,690.00
73 2017/12/31 1,632.00 -1.98 1,632.00 1,632.00 1,632.00 10 16,320.00
74 2017/12/28 1,665.00 -0.66 1,665.00 1,601.00 1,643.00 326 536,056.00
75 2017/12/27 1,678.00 -2.95 1,739.00 1,661.00 1,693.00 2,000 3,391,020.00
76 2017/12/26 1,727.00 -1.31 1,755.00 1,722.00 1,750.00 1,913 3,324,365.00
77 2017/12/24 1,771.00 -1.13 1,810.00 1,750.00 1,801.00 3,605 6,470,520.00
78 2017/12/21 1,770.00 -1.67 1,800.00 1,765.00 1,770.00 2,112 3,778,280.00
79 2017/12/20 1,800.00 3.39 1,807.00 1,740.00 1,740.00 2,294 4,070,400.00
80 2017/12/19 1,741.00 -0.51 1,742.00 1,741.00 1,742.00 32 55,728.00
81 2017/12/18 1,750.00 -1.69 1,815.00 1,750.00 1,815.00 2,550 4,487,990.00
82 2017/12/17 1,781.00 -9.09 1,997.00 1,772.00 1,979.00 6,182 11,417,800.00
83 2017/12/14 1,908.00 7.19 1,909.00 1,780.00 1,800.00 4,371 8,192,300.00
84 2017/12/13 1,780.00 0.45 1,780.00 1,750.00 1,750.00 975 1,712,340.00
85 2017/12/12 1,772.00 -0.89 1,776.00 1,765.00 1,776.00 1,441 2,553,970.00
86 2017/12/11 1,788.00 -1.27 1,790.00 1,785.00 1,785.00 626 1,118,250.00
87 2017/12/10 1,811.00 -1.04 1,830.00 1,810.00 1,810.00 792 1,441,450.00
88 2017/12/06 1,830.00 -0.33 1,872.00 1,815.00 1,872.00 2,368 4,335,670.00
89 2017/12/05 1,835.00 2 1,836.00 1,768.00 1,768.00 1,214 2,195,460.00
90 2017/12/04 1,800.00 -1.96 1,805.00 1,800.00 1,800.00 399 718,748.00
91 2017/11/30 1,836.00 2.57 1,836.00 1,740.00 1,810.00 4,541 8,104,010.00
92 2017/11/29 1,790.00 -3.24 1,870.00 1,790.00 1,860.00 1,740 3,163,720.00
93 2017/11/28 1,850.00 4.64 1,938.00 1,803.00 1,803.00 3,971 7,404,630.00
94 2017/11/27 1,768.00 9.14 1,768.00 1,650.00 1,651.00 3,744 6,357,710.00
95 2017/11/26 1,620.00 1.19 1,642.00 1,580.00 1,601.00 3,239 5,170,255.00
96 2017/11/23 1,601.00 3.29 1,601.00 1,550.00 1,550.00 501 782,536.00
97 2017/11/22 1,550.00 0.65 1,550.00 1,550.00 1,550.00 19 29,450.00
98 2017/11/21 1,540.00 0.59 1,540.00 1,525.00 1,525.00 236 360,440.00
99 2017/11/20 1,531.00 -3.1 1,549.00 1,501.00 1,549.00 531 800,452.00
100 2017/11/19 1,580.00 1.28 1,580.00 1,580.00 1,560.00 40 63,200.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/04/24 201804246056750 33 54 195 1,420.00 276,900.00
2 2018/04/24 201804246056749 33 7 90 1,415.00 127,350.00
3 2018/04/24 201804246056418 33 59 100 1,398.00 139,800.00
4 2018/04/24 201804246055646 33 4 16 1,398.00 22,368.00
5 2018/04/24 201804246055334 19 14 150 1,405.00 210,750.00
6 2018/04/24 201804246055333 17 14 150 1,410.00 211,500.00
7 2018/04/22 201804226028077 45 55 100 1,419.00 141,900.00
8 2018/04/22 201804226028076 45 11 65 1,415.00 91,975.00
9 2018/04/22 201804226022768 47 58 10 1,424.00 14,240.00
10 2018/04/22 201804226022758 47 40 100 1,420.00 142,000.00
11 2018/04/22 201804226028942 34 37 50 1,410.00 70,500.00
12 2018/04/22 201804226028752 33 51 165 1,409.00 232,485.00
13 2018/04/22 201804226028556 32 52 10 1,400.00 14,000.00
14 2018/04/22 201804226028456 56 54 65 1,398.00 90,870.00
15 2018/04/22 201804226028189 32 49 35 1,400.00 49,000.00
16 2018/04/22 201804226028188 45 49 100 1,401.00 140,100.00
17 2018/04/22 201804226029119 45 19 52 1,428.00 74,256.00
18 2018/04/22 201804226029043 58 37 100 1,425.00 142,500.00
19 2018/04/22 201804226029042 58 14 20 1,424.00 28,480.00
20 2018/04/22 201804226028971 34 34 50 1,420.00 71,000.00
21 2018/04/22 201804226028944 34 29 80 1,420.00 113,600.00
22 2018/04/22 201804226028943 34 25 116 1,415.00 164,140.00
23 2018/04/22 201804226029160 58 29 50 1,450.00 72,500.00
24 2018/04/22 201804226029159 58 35 100 1,445.00 144,500.00
25 2018/04/22 201804226029158 58 19 10 1,440.00 14,400.00
26 2018/04/22 201804226029157 58 39 50 1,440.00 72,000.00
27 2018/04/22 201804226029121 45 56 198 1,438.00 284,724.00
28 2018/04/22 201804226029120 45 36 50 1,437.00 71,850.00
29 2018/04/22 201804226029166 58 37 50 1,452.00 72,600.00
30 2018/04/22 201804226029165 58 42 100 1,452.00 145,200.00
31 2018/04/22 201804226029164 58 42 100 1,452.00 145,200.00
32 2018/04/22 201804226029163 58 38 320 1,452.00 464,640.00
33 2018/04/22 201804226029162 58 37 100 1,452.00 145,200.00
34 2018/04/22 201804226029161 58 37 115 1,452.00 166,980.00
35 2018/04/22 201804226030262 55 39 20 1,453.00 29,060.00
36 2018/04/22 201804226030261 45 39 30 1,455.00 43,650.00
37 2018/04/22 201804226029319 58 34 50 1,478.00 73,900.00
38 2018/04/22 201804226029318 58 26 150 1,477.00 221,550.00
39 2018/04/22 201804226029317 58 37 50 1,477.00 73,850.00
40 2018/04/22 201804226029167 58 37 50 1,452.00 72,600.00
41 2018/04/22 201804226030654 55 28 60 1,453.00 87,180.00
42 2018/04/22 201804226030568 55 46 50 1,453.00 72,650.00
43 2018/04/22 201804226030553 55 32 70 1,453.00 101,710.00
44 2018/04/22 201804226030388 33 35 100 1,465.00 146,500.00
45 2018/04/22 201804226030387 33 32 20 1,465.00 29,300.00
46 2018/04/22 201804226030375 33 41 60 1,463.00 87,780.00
47 2018/04/22 201804226033839 21 11 50 1,465.00 73,250.00
48 2018/04/22 201804226033015 34 45 100 1,465.00 146,500.00
49 2018/04/22 201804226031736 33 57 100 1,465.00 146,500.00
50 2018/04/22 201804226031712 33 45 120 1,460.00 175,200.00
51 2018/04/22 201804226031711 33 35 58 1,460.00 84,680.00
52 2018/04/22 201804226030735 29 42 100 1,452.00 145,200.00
53 2018/04/23 201804236036164 45 52 100 1,450.00 145,000.00
54 2018/04/23 201804236036119 14 34 30 1,460.00 43,800.00
55 2018/04/23 201804236035935 1 34 200 1,460.00 292,000.00
56 2018/04/23 201804236035914 17 34 30 1,470.00 44,100.00
57 2018/04/22 201804226034748 37 56 60 1,468.00 88,080.00
58 2018/04/22 201804226033840 21 28 90 1,467.00 132,030.00
59 2018/04/23 201804236039028 29 34 100 1,452.00 145,200.00
60 2018/04/23 201804236039027 57 34 16 1,479.00 23,664.00
61 2018/04/23 201804236038724 57 55 100 1,479.00 147,900.00
62 2018/04/23 201804236038606 57 3 84 1,479.00 124,236.00
63 2018/04/23 201804236037580 5 3 100 1,479.00 147,900.00
64 2018/04/23 201804236036165 58 52 500 1,450.00 725,000.00
65 2018/04/23 201804236046420 54 52 10 1,381.00 13,810.00
66 2018/04/23 201804236044518 33 21 140 1,400.00 196,000.00
67 2018/04/23 201804236044405 33 22 30 1,423.00 42,690.00
68 2018/04/23 201804236043972 58 22 100 1,441.00 144,100.00
69 2018/04/23 201804236042215 58 7 50 1,470.00 73,500.00
70 2018/04/23 201804236039520 43 35 100 1,480.00 148,000.00
71 2018/04/23 201804236048113 41 17 24 1,440.00 34,560.00
72 2018/04/23 201804236048112 41 45 60 1,439.00 86,340.00
73 2018/04/23 201804236048075 59 49 20 1,425.00 28,500.00
74 2018/04/23 201804236048038 59 33 10 1,409.00 14,090.00
75 2018/04/23 201804236047155 55 42 50 1,382.00 69,100.00
76 2018/04/23 201804236046501 54 6 20 1,381.00 27,620.00
77 2018/04/24 201804246050018 52 14 20 1,384.00 27,680.00
78 2018/04/24 201804246050002 52 37 160 1,412.00 225,920.00
79 2018/04/24 201804246049369 43 37 20 1,396.00 27,920.00
80 2018/04/24 201804246049336 41 41 6 1,390.00 8,340.00
81 2018/04/24 201804246049329 41 41 6 1,390.00 8,340.00
82 2018/04/23 201804236049302 52 34 114 1,412.00 160,968.00
83 2018/04/24 201804246051321 41 14 10 1,396.00 13,960.00
84 2018/04/24 201804246050033 56 14 300 1,369.00 410,700.00
85 2018/04/24 201804246050032 48 14 40 1,370.00 54,800.00
86 2018/04/24 201804246050031 58 14 50 1,370.00 68,500.00
87 2018/04/24 201804246050030 33 14 100 1,371.00 137,100.00
88 2018/04/24 201804246050029 55 14 200 1,372.00 274,400.00
89 2018/04/24 201804246051876 32 17 16 1,370.00 21,920.00
90 2018/04/24 201804246051716 58 58 40 1,375.00 55,000.00
91 2018/04/24 201804246051715 57 58 30 1,376.00 41,280.00
92 2018/04/24 201804246051714 37 58 20 1,377.00 27,540.00
93 2018/04/24 201804246051713 41 58 10 1,396.00 13,960.00
94 2018/04/24 201804246051498 41 34 280 1,396.00 390,880.00
95 2018/04/24 201804246055332 14 14 10 1,414.00 14,140.00
96 2018/04/24 201804246054640 33 6 122 1,425.00 173,850.00
97 2018/04/24 201804246054337 33 20 92 1,420.00 130,640.00
98 2018/04/24 201804246054186 21 40 200 1,420.00 284,000.00
99 2018/04/24 201804246054185 21 17 16 1,415.00 22,640.00
100 2018/04/24 201804246054079 52 34 16 1,397.00 22,352.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 072-073 2017/04/17 AD
(2074/01/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Baisakh 23, 2074. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Bonus Share-65%, others. 0.00% 65.00%
2. 071-072 2016/02/26 AD
(2072/11/14 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Chaitra 06, 2072. Financial Highlight 2070/72, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
3. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,... 0.00% 0.00%
4. 070-071 2014/12/23 AD
(2071/09/08 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/04/22 AD
(2075/01/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/01/23 AD
(2074/10/09 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2017/11/16 AD
(2074/07/30 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 073-074 2017/08/23 AD
(2074/05/07 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
5. 073-074 2017/05/12 AD
(2074/01/29 BS)
Kalika Microcredit Dvevelopment Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2017/02/10 AD
(2073/10/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited (KMCDB) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Kalika Microcredt Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 072-073 2016/08/12 AD
(2073/04/28 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
9. 072-073 2016/05/17 AD
(2073/02/04 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
10. 072-073 2016/02/17 AD
(2072/11/05 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 071-072 2015/08/19 AD
(2072/05/02 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
12. 071-072 2015/05/20 AD
(2072/02/06 BS)
Kalika Microcredit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from a third quarter of the fiscal year 2071/72.
13. 070-071 2015/03/06 AD
(2071/11/22 BS)
Kalika Micro Credit Development Bank Limited has published its provisional financial statement from second Quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 070-071 2014/07/14 AD
(2071/03/30 BS)
4th Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.
15. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Kalika Microcredit Development Bank Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data

Could not find dividend matching the search criteria# Fiscal Year Value
1. 072-073 65.00%

Could not find Right Share matching the search criteria