Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 6,578,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 587.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -0.51%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/03/19 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 579.00 -  1,390.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 957.37
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -47.68%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 18.81 (FY: 075-076, Q: 2)
# Value  Fiscal Year
1. 42.84 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 42.19 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 42.00 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 42.19 (FY: 073-074, Q: 4)
5. 37.81 (FY: 072-073, Q: 4)
P/E Ratio 31.21
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 121.07
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 4.85
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 11.32% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 11.32% (FY: 074-075)
2. 11.32% (FY: 074-075)
3. 12.11% (FY: 073-074)
4. 10.00% (FY: 072-073)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 15.00% (FY: 074-075)
3. 30.00% (FY: 073-074)
4. 10.00% (FY: 072-073)
Right Share 1:1 (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 1:1 (FY: 075-076)
30-Day Avg Volume 558.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 3,861,286,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol MERO
Company Name Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 6,578,000
Paidup Value 0.00
Total Paidup Value 0.00

Search Clear
मेरो माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद खुल्यो, माघ २३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले पाउने
मेरो माइक्रोफाइनान्सले फागुन १९ गतेदेखि हकप्रद जारी गर्ने
मेरो माइक्रोफाईनान्सको हकप्रदपछि शेयरमूल्य समायोजन
मेरो माइक्रोफाइनान्सकाे हकप्रद सुरक्षित गर्ने बुधबार अन्तिम दिन
मेरो माइक्रोफाइनान्सले तोक्यो हकप्रद निष्काशन गर्न बुकक्लोज
मेरो माइक्रोफाइनान्सलाई हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति
मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफा झण्डै दोब्बर, सञ्चालन नाफा ९ करोड ७२ लाख
मेरो माइक्रोफाइनान्सले माग्यो शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति
शतप्रतिशत हकप्रदबाट पूँजी बढाउन लागेको मेरोको प्रगति कायमै
तीन कम्पनीको नगद लाभाशं शेयरधनीको बैंक खातामा, भौतिक शेयर डिम्याट गर्न आग्रह


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/03/19 587.00 -0.51 587.00 585.00 585.00 133 39,329.00
2 2019/03/18 590.00 -0.17 597.00 590.00 590.00 166 39,530.00
3 2019/03/17 591.00 -0.67 595.00 586.00 586.00 520 39,597.00
4 2019/03/14 595.00 0 603.00 595.00 603.00 47 7,140.00
5 2019/03/13 595.00 -1.16 602.00 590.00 590.00 595 20,332.00
6 2019/03/12 602.00 -0.33 608.00 600.00 601.00 774 9,632.00
7 2019/03/11 604.00 -0.98 622.00 601.00 610.00 760 42,350.00
8 2019/03/10 610.00 0.83 610.00 593.00 593.00 190 9,680.00
9 2019/03/07 605.00 4.31 605.00 580.00 569.00 1,558 12,100.00
10 2019/03/06 580.00 -0.34 590.00 580.00 590.00 469 11,600.00
11 2019/03/05 582.00 0.52 592.00 579.00 579.00 647 58,800.00
12 2019/03/03 579.00 -1.36 596.00 579.00 591.00 964 5,880.00
13 2019/02/27 587.00 -1.01 593.00 587.00 591.00 367 5,910.00
14 2019/02/26 593.00 -1.17 600.00 593.00 600.00 416 118,600.00
15 2019/02/25 600.00 1.69 600.00 581.00 590.00 627 6,000.00
16 2019/02/24 590.00 -2.64 606.00 590.00 601.00 280 9,440.00
17 2019/02/21 606.00 0.5 610.00 600.00 600.00 476 12,120.00
18 2019/02/20 603.00 0.33 609.00 600.00 600.00 569 34,371.00
19 2019/02/19 601.00 0.5 612.00 591.00 591.00 892 12,020.00
20 2019/02/18 598.00 -0.83 603.00 591.00 591.00 678 62,192.00
21 2019/02/17 603.00 0.5 610.00 600.00 600.00 597 3,618.00
22 2019/02/14 600.00 1.52 600.00 591.00 595.00 403 30,000.00
23 2019/02/13 591.00 -3.27 612.00 591.00 600.00 952 29,750.00
24 2019/02/12 611.00 -1.45 620.00 611.00 620.00 296 9,776.00
25 2019/02/11 620.00 0 624.00 616.00 624.00 1,176 18,630.00
26 2019/02/10 620.00 0 644.00 613.00 620.00 2,882 26,660.00
27 2019/02/07 620.00 4.03 620.00 585.00 585.00 4,245 31,000.00
28 2019/02/06 1,092.00 -2.33 1,140.00 1,090.00 1,118.00 10,410 65,640.00
29 2019/02/05 1,118.00 -0.45 1,128.00 1,110.00 1,110.00 2,121 83,850.00
30 2019/02/04 1,123.00 -1.06 1,150.00 1,118.00 1,125.00 1,103 3,375.00
31 2019/02/03 1,135.00 -0.87 1,148.00 1,133.00 1,147.00 2,885 18,160.00
32 2019/01/31 1,145.00 -0.69 1,159.00 1,145.00 1,153.00 2,072 57,300.00
33 2019/01/30 1,153.00 0.26 1,158.00 1,145.00 1,150.00 2,767 23,060.00
34 2019/01/29 1,150.00 -2.13 1,198.00 1,130.00 1,175.00 5,508 11,500.00
35 2019/01/28 1,175.00 3.43 1,175.00 1,135.00 1,136.00 5,899 33,930.00
36 2019/01/27 1,136.00 0.18 1,139.00 1,117.00 1,134.00 2,049 11,360.00
37 2019/01/23 1,120.00 -0.88 1,130.00 1,108.00 1,130.00 1,033 11,200.00
38 2019/01/22 1,130.00 1.8 1,130.00 1,088.00 1,110.00 1,086 17,920.00
39 2019/01/21 1,110.00 -4.31 1,160.00 1,093.00 1,160.00 513 11,100.00
40 2019/01/20 1,160.00 3.94 1,160.00 1,110.00 1,116.00 236 11,600.00
41 2019/01/17 1,116.00 1.73 1,116.00 1,085.00 1,097.00 130 17,856.00
42 2019/01/16 1,105.00 -3.07 1,140.00 1,096.00 1,140.00 1,706 42,783.00
43 2019/01/15 1,140.00 6.44 1,140.00 1,060.00 1,071.00 834 11,390.00
44 2019/01/14 1,071.00 1.52 1,071.00 1,055.00 1,055.00 859 17,120.00
45 2019/01/13 1,055.00 -1.49 1,071.00 1,055.00 1,071.00 136 105,500.00
46 2019/01/10 1,071.00 0.56 1,071.00 1,037.00 1,065.00 322 52,550.00
47 2019/01/09 1,065.00 0.57 1,065.00 1,050.00 1,059.00 570 22,365.00
48 2019/01/08 1,059.00 2.52 1,059.00 1,033.00 1,033.00 464 16,880.00
49 2019/01/07 1,033.00 -3.37 1,069.00 1,031.00 1,069.00 178 16,528.00
50 2019/01/06 1,069.00 2 1,069.00 1,035.00 1,048.00 613 10,690.00
51 2019/01/03 1,048.00 0.29 1,059.00 1,038.00 1,045.00 541 16,768.00
52 2019/01/02 1,045.00 -0.95 1,055.00 1,045.00 1,055.00 236 15,675.00
53 2019/01/01 1,055.00 1.05 1,055.00 1,040.00 1,044.00 1,022 16,880.00
54 2018/12/31 1,044.00 -0.57 1,050.00 1,032.00 1,050.00 414 10,440.00
55 2018/12/30 1,050.00 0.48 1,070.00 1,038.00 1,045.00 693 14,700.00
56 2018/12/26 1,040.00 0.48 1,076.00 1,035.00 1,035.00 278 104,100.00
57 2018/12/25 1,035.00 -0.96 1,045.00 1,010.00 1,045.00 279 51,700.00
58 2018/12/24 1,045.00 -1.88 1,086.00 1,029.00 1,065.00 429 26,125.00
59 2018/12/23 1,065.00 4.41 1,065.00 1,020.00 1,020.00 380 10,650.00
60 2018/12/20 1,020.00 2 1,020.00 1,000.00 1,000.00 258 14,280.00
61 2018/12/19 1,000.00 0.1 1,005.00 982.00 999.00 320 10,000.00
62 2018/12/18 999.00 -2.06 1,035.00 980.00 1,020.00 518 9,990.00
63 2018/12/17 1,020.00 3.03 1,020.00 990.00 990.00 148 10,200.00
64 2018/12/16 990.00 5.88 990.00 935.00 935.00 238 93,060.00
65 2018/12/13 935.00 0.54 935.00 921.00 930.00 324 29,920.00
66 2018/12/12 930.00 -1.59 945.00 930.00 945.00 235 11,160.00
67 2018/12/11 945.00 2.72 945.00 905.00 920.00 258 28,350.00
68 2018/12/10 920.00 2.11 920.00 901.00 901.00 102 9,200.00
69 2018/12/09 901.00 1.24 903.00 886.00 890.00 58 21,624.00
70 2018/12/06 890.00 0.45 900.00 876.00 886.00 612 12,432.00
71 2018/12/04 915.00 0.55 915.00 909.00 910.00 58 14,640.00
72 2018/12/03 910.00 -0.55 930.00 886.00 915.00 1,354 27,300.00
73 2018/12/02 915.00 -5.18 970.00 915.00 965.00 630 18,300.00
74 2018/11/29 965.00 -1.93 984.00 965.00 984.00 200 13,510.00
75 2018/11/28 984.00 -1.99 1,004.00 984.00 1,004.00 278 13,776.00
76 2018/11/27 1,004.00 3.29 1,004.00 972.00 972.00 74 9,910.00
77 2018/11/26 972.00 -1.82 990.00 972.00 990.00 884 14,640.00
78 2018/11/25 990.00 -1.98 1,010.00 990.00 1,010.00 464 55,440.00
79 2018/11/22 1,010.00 1 1,010.00 990.00 1,000.00 445 207,050.00
80 2018/11/21 1,000.00 -1.48 1,015.00 990.00 1,015.00 86 14,000.00
81 2018/11/20 1,015.00 -1.93 1,035.00 1,015.00 1,035.00 10 10,150.00
82 2018/11/19 1,035.00 3.71 1,040.00 998.00 998.00 430 289,800.00
83 2018/11/18 998.00 0.4 998.00 990.00 994.00 262 11,976.00
84 2018/11/14 1,030.00 0 1,040.00 1,020.00 1,030.00 356 366,620.00
85 2018/11/05 1,049.00 0.86 1,050.00 1,049.00 1,050.00 183 192,045.00
86 2018/11/04 1,041.00 0 1,055.00 1,040.00 1,040.00 284 296,350.00
87 2018/11/01 1,041.00 0.1 1,052.00 1,040.00 1,040.00 84 87,696.00
88 2018/10/31 1,040.00 -1.42 1,060.00 1,040.00 1,055.00 536 558,275.00
89 2018/10/30 1,055.00 1.25 1,055.00 1,040.00 1,040.00 134 140,910.00
90 2018/10/29 1,042.00 -1.23 1,050.00 1,040.00 1,040.00 626 653,730.00
91 2018/10/28 1,055.00 0.09 1,055.00 1,035.00 1,035.00 201 208,305.00
92 2018/10/25 1,054.00 -0.57 1,070.00 1,053.00 1,060.00 487 515,722.00
93 2018/10/24 1,060.00 -0.84 1,060.00 1,057.00 1,057.00 162 171,350.00
94 2018/10/23 1,069.00 0.85 1,070.00 1,050.00 1,060.00 166 175,936.00
95 2018/10/22 1,060.00 0.47 1,060.00 1,043.00 1,043.00 24 25,202.00
96 2018/10/21 1,055.00 -2.31 1,059.00 1,055.00 1,059.00 88 92,880.00
97 2018/10/15 1,080.00 0.37 1,080.00 1,055.00 1,055.00 94 100,180.00
98 2018/10/14 1,076.00 0.75 1,076.00 1,055.00 1,070.00 251 266,913.00
99 2018/10/11 1,068.00 3.09 1,070.00 1,049.00 1,056.00 86 91,482.00
100 2018/10/10 1,039.00 -0.29 1,039.00 1,021.00 1,021.00 160 165,820.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/03/19 2019031901001769 28 45 34 585.00 19,890.00
2 2019/03/17 2019031701005523 58 8 67 591.00 39,597.00
3 2019/03/17 2019031701001864 34 13 47 590.00 27,730.00
4 2019/03/13 2019031301005330 45 58 46 595.00 27,370.00
5 2019/03/13 2019031301003296 21 21 6 600.00 3,600.00
6 2019/03/12 2019031201004754 43 50 20 605.00 12,100.00
7 2019/03/12 2019031201001531 14 14 65 601.00 39,065.00
8 2019/03/11 2019031101004472 52 25 34 601.00 20,434.00
9 2019/03/11 2019031101003737 49 57 26 610.00 15,860.00
10 2019/03/10 2019031001001653 42 42 16 605.00 9,680.00
11 2019/03/07 2019030701005470 34 17 19 605.00 11,495.00
12 2019/03/07 2019030701003839 42 22 14 600.00 8,400.00
13 2019/03/07 2019030701001886 28 35 80 595.00 47,600.00
14 2018/12/17 2537 25 46 10 1,020.00 10,200.00
15 2019/03/18 2019031801003994 32 21 30 592.00 17,760.00
16 2019/03/17 2019031701004869 32 49 12 591.00 7,092.00
17 2019/03/14 2019031401002360 1 1 4 595.00 2,380.00
18 2019/03/13 2019031301004801 45 47 50 600.00 30,000.00
19 2019/03/13 2019031301000973 8 48 16 590.00 9,440.00
20 2019/03/12 2019031201003470 13 29 34 604.00 20,536.00
21 2019/03/11 2019031101005758 52 39 16 601.00 9,616.00
22 2019/03/11 2019031101004248 22 57 20 602.00 12,040.00
23 2019/03/11 2019031101001451 10 45 50 610.00 30,500.00
24 2019/03/10 2019031001000378 8 8 1 593.00 593.00
25 2019/03/07 2019030701003925 45 26 16 603.00 9,648.00
26 2019/03/07 2019030701002631 45 19 10 601.00 6,010.00
27 2019/03/19 2019031901001770 6 45 16 585.00 9,360.00
28 2019/03/18 2019031801000694 42 40 16 590.00 9,440.00
29 2019/03/17 2019031701004529 52 37 67 591.00 39,597.00
30 2019/03/13 2019031301005786 55 55 2 584.00 1,168.00
31 2019/03/13 2019031301004649 45 47 20 600.00 12,000.00
32 2019/03/12 2019031201005828 21 45 50 601.00 30,050.00
33 2019/03/12 2019031201002375 13 45 150 604.00 90,600.00
34 2019/03/11 2019031101005266 52 28 30 601.00 18,030.00
35 2019/03/11 2019031101003876 52 33 16 601.00 9,616.00
36 2019/03/10 2019031001001654 42 47 14 610.00 8,540.00
37 2019/03/07 2019030701005504 34 44 20 605.00 12,100.00
38 2019/03/07 2019030701003912 34 16 92 597.00 54,924.00
39 2019/03/07 2019030701002629 45 22 60 599.00 35,940.00
40 2019/03/18 2019031801003996 42 21 17 590.00 10,030.00
41 2019/03/17 2019031701005115 8 43 10 591.00 5,910.00
42 2019/03/14 2019031401003591 22 44 12 595.00 7,140.00
43 2019/03/13 2019031301005327 8 58 34 598.00 20,332.00
44 2019/03/13 2019031301001873 45 59 16 601.00 9,616.00
45 2019/03/12 2019031201003549 21 5 50 608.00 30,400.00
46 2019/03/11 2019031101006527 36 47 16 604.00 9,664.00
47 2019/03/11 2019031101004250 52 57 80 601.00 48,080.00
48 2019/03/11 2019031101002621 48 20 16 610.00 9,760.00
49 2019/03/10 2019031001000745 6 6 67 605.00 40,535.00
50 2019/03/07 2019030701003944 5 22 86 605.00 52,030.00
51 2019/03/07 2019030701003520 45 13 200 596.00 119,200.00
52 2019/03/19 2019031901001895 18 59 67 587.00 39,329.00
53 2019/03/18 2019031801003965 33 33 16 597.00 9,552.00
54 2019/03/17 2019031701004721 51 21 100 595.00 59,500.00
55 2019/03/14 2019031401001570 1 1 16 603.00 9,648.00
56 2019/03/13 2019031301004650 11 47 100 600.00 60,000.00
57 2019/03/12 2019031201006339 17 44 16 602.00 9,632.00
58 2019/03/12 2019031201002821 13 16 16 604.00 9,664.00
59 2019/03/11 2019031101005358 52 37 67 601.00 40,267.00
60 2019/03/11 2019031101004130 52 57 19 601.00 11,419.00
61 2019/03/10 2019031001001655 42 39 54 610.00 32,940.00
62 2019/03/10 2019031001000036 8 8 1 593.00 593.00
63 2019/03/07 2019030701003924 45 19 50 602.00 30,100.00
64 2019/03/07 2019030701002630 45 42 100 601.00 60,100.00
65 2019/03/18 2019031801003995 52 21 20 591.00 11,820.00
66 2019/03/17 2019031701004870 35 49 42 590.00 24,780.00
67 2019/03/14 2019031401002834 22 41 15 595.00 8,925.00
68 2019/03/13 2019031301005040 45 47 10 600.00 6,000.00
69 2019/03/13 2019031301001660 57 57 67 590.00 39,530.00
70 2019/03/12 2019031201003471 5 29 266 600.00 159,600.00
71 2019/03/11 2019031101006131 36 47 16 602.00 9,632.00
72 2019/03/11 2019031101004249 35 57 10 602.00 6,020.00
73 2019/03/11 2019031101001645 42 29 16 622.00 9,952.00
74 2019/03/10 2019031001000529 8 8 1 593.00 593.00
75 2019/03/07 2019030701003943 5 21 11 605.00 6,655.00
76 2019/03/07 2019030701003058 45 35 500 599.00 299,500.00
77 2019/03/19 2019031901000557 28 49 16 585.00 9,360.00
78 2019/03/17 2019031701005491 37 8 67 595.00 39,865.00
79 2019/03/17 2019031701001245 43 13 47 588.00 27,636.00
80 2019/03/13 2019031301005329 26 58 100 596.00 59,600.00
81 2019/03/13 2019031301002542 32 39 16 600.00 9,600.00
82 2019/03/12 2019031201004660 22 59 40 607.00 24,280.00
83 2019/03/11 2019031101006746 25 39 41 604.00 24,764.00
84 2019/03/11 2019031101004322 52 16 67 601.00 40,267.00
85 2019/03/11 2019031101003736 48 57 34 610.00 20,740.00
86 2019/03/10 2019031001001649 42 56 16 604.00 9,664.00
87 2019/03/07 2019030701005120 45 25 29 603.00 17,487.00
88 2019/03/07 2019030701003831 42 7 16 600.00 9,600.00
89 2019/03/18 2019031801004184 42 10 67 590.00 39,530.00
90 2019/03/17 2019031701005456 37 21 24 595.00 14,280.00
91 2019/03/17 2019031701001091 48 42 37 586.00 21,682.00
92 2019/03/13 2019031301005328 49 58 100 597.00 59,700.00
93 2019/03/13 2019031301002541 32 17 14 600.00 8,400.00
94 2019/03/12 2019031201004324 45 35 67 606.00 40,602.00
95 2019/03/11 2019031101006745 42 39 70 605.00 42,350.00
96 2019/03/11 2019031101004321 52 40 16 601.00 9,616.00
97 2019/03/11 2019031101003000 42 45 100 611.00 61,100.00
98 2019/03/10 2019031001001181 13 42 20 593.00 11,860.00
99 2019/03/07 2019030701005119 45 25 50 604.00 30,200.00
100 2019/03/07 2019030701003588 7 33 50 600.00 30,000.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/10/03 AD
(2075/06/17 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Kartik 09, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, cash dividend, bonus share, Appointment of Auditor, Others. 11.32% 15.00%
2. 073-074 2017/09/18 AD
(2074/06/02 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Ashwin 30, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividend-12.105%, Bonus Share-30%, others. 12.11% 30.00%
3. 073-074 2017/09/18 AD
(2074/06/02 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Ashwin 30, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividend-30%, other. 30.00% 0.00%
4. 072-073 2016/12/19 AD
(2073/09/04 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 15, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Cash Dividend-10%, Bonus Share-10%, other. 10.00% 10.00%
5. 071-072
Mero microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 03, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor,Others. 0.00% 0.00%
6. 071-072
Mero microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 03, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor,Others. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/01/27 AD
(2075/10/13 BS)
Mero MicroFinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2018/11/02 AD
(2075/07/16 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 074-075 2018/07/26 AD
(2075/04/10 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2018/04/30 AD
(2075/01/17 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2018/01/30 AD
(2074/10/16 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2017/11/06 AD
(2074/07/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 073-074 2017/07/21 AD
(2074/04/06 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited (MERO) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2017/05/02 AD
(2074/01/19 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2017/02/03 AD
(2073/10/21 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2016/11/11 AD
(2073/07/26 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 072-073 2016/07/25 AD
(2073/04/10 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2016/04/29 AD
(2073/01/17 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 072-073 2016/02/03 AD
(2072/10/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2015/11/10 AD
(2072/07/24 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 071-072 2015/08/05 AD
(2072/04/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data


# Fiscal Year Value
1. 074-075 11.32%
2. 074-075 11.32%
3. 073-074 12.11%
4. 072-073 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 074-075 15.00%
3. 073-074 30.00%
4. 072-073 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 075-076 1:1