Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 3,457,800.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 591.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 0.17%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/09/25 02:32:03
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 525.00 -  1,310.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 662.26
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -54.65%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 16.32 (FY: 074-075, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 7.89 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.87 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 48.50 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 27.36 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 30.08 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 44.19 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 15.90 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 48.59 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 67.01 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 64.94 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 36.21
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 198.22
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.98
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 5.79% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 5.79% (FY: 074-075)
2. 7.68% (FY: 073-074)
3. 11.05% (FY: 072-073)
4. 2.32% (FY: 071-072)
5. 20.00% (FY: 070-071)
6. 10.79% (FY: 068-069)
7. 10.00% (FY: 067-068)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 13.00% (FY: 073-074)
3. 20.00% (FY: 072-073)
4. 44.00% (FY: 071-072)
5. 25.00% (FY: 070-071)
6. 55.00% (FY: 069-070)
7. 15.00% (FY: 068-069)
8. 40.00% (FY: 067-068)
Right Share 2:01 (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 2:01 (FY: 072-073)
30-Day Avg Volume 2,673.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 2,043,559,800.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol NLBBL
Company Name Nerude Laghubita Bikas Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 3,457,800
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 345,780,000.00

Search Clear
नेरुडे लघुवित्तले प्रस्ताव गर्यो लाभांश
नेरुडे लघुवित्तको अधिकांश सूचक घट्यो, खुद नाफामा ४० प्रतिशत ह्रास
नेप्सेमा एक करोड ५५ लाख कित्ता सेयर सूचीकृत, यी हुन् सूचीकृत गर्ने ७ कम्पनी
नेरुडे लघुवित्तको वित्तीय प्रतिवेदन देखियो नाजुक, प्रतिसेयर आम्दानीमा तीन गुणा ह्रास
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
सूर्योदय, नेरुडे र सिर्जना फाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन
डिप्रोस र नेरुडे लघुवित्तले बोलाए साधारण सभा
६ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, हेर्नुहोस् कसको कति ?
नेरुडे लघुवित्तले पुस २९ गते डाक्यो साधारण सभा
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/09/25 591.00 0.17 604.00 591.00 599.00 820 490,630.00
2 2018/09/23 590.00 -1.17 605.00 585.00 604.00 1,951 1,157,640.00
3 2018/09/20 597.00 -0.5 604.00 592.00 600.00 3,125 1,862,030.00
4 2018/09/18 600.00 -1.32 610.00 596.00 610.00 3,466 2,081,520.00
5 2018/09/17 608.00 3.4 613.00 588.00 599.00 10,970 6,584,450.00
6 2018/09/16 588.00 6.72 592.00 561.00 562.00 6,528 3,756,280.00
7 2018/09/13 551.00 -1.08 560.00 551.00 551.00 936 522,085.00
8 2018/09/12 557.00 -1.94 557.00 547.00 557.00 584 322,803.00
9 2018/09/11 568.00 1.79 569.00 547.00 569.00 2,159 1,193,480.00
10 2018/09/10 558.00 3.33 558.00 535.00 535.00 233 125,644.00
11 2018/09/09 540.00 -2.53 545.00 540.00 545.00 581 314,892.00
12 2018/09/06 544.00 -2.33 569.00 544.00 565.00 7,313 4,060,430.00
13 2018/09/05 557.00 2.2 575.00 555.00 555.00 6,500 3,642,660.00
14 2018/09/04 545.00 -0.73 559.00 534.00 541.00 2,233 1,223,290.00
15 2018/09/03 548.00 1.1 564.00 546.00 553.00 2,556 1,417,610.00
16 2018/09/02 542.00 1.5 543.00 539.00 539.00 1,395 754,694.00
17 2018/08/30 535.00 1.9 535.00 534.00 534.00 784 419,090.00
18 2018/08/29 525.00 -0.19 535.00 525.00 535.00 777 409,473.00
19 2018/08/28 527.00 -2.05 530.00 519.00 527.00 947 494,502.00
20 2018/08/26 537.00 0.19 537.00 526.00 526.00 428 228,529.00
21 2018/08/23 526.00 -1.65 550.00 536.00 546.00 2,143 1,165,260.00
22 2018/08/22 545.00 1.87 545.00 537.00 544.00 244 131,909.00
23 2018/08/21 535.00 0 540.00 529.00 540.00 1,129 600,298.00
24 2018/08/20 535.00 -2.55 550.00 535.00 550.00 1,545 834,398.00
25 2018/08/19 549.00 -1.08 555.00 549.00 555.00 1,070 589,213.00
26 2018/08/16 556.00 0 577.00 555.00 566.00 2,190 1,224,060.00
27 2018/08/15 557.00 -1.77 570.00 554.00 556.00 1,517 851,024.00
28 2018/08/14 565.00 -1.57 565.00 555.00 564.00 1,348 758,300.00
29 2018/08/13 574.00 3.61 576.00 543.00 543.00 820 464,870.00
30 2018/08/12 554.00 -9.92 603.00 554.00 603.00 7,516 4,261,130.00
31 2018/08/09 615.00 -1.13 615.00 611.00 615.00 406 249,346.00
32 2018/08/08 622.00 2.13 622.00 602.00 602.00 151 92,291.00
33 2018/08/07 610.00 -3.02 621.00 609.00 621.00 1,061 653,359.00
34 2018/08/06 628.00 1.29 628.00 616.00 618.00 733 454,508.00
35 2018/08/05 620.00 -1.27 620.00 620.00 620.00 455 282,100.00
36 2018/08/02 628.00 0.64 628.00 621.00 621.00 1,339 836,532.00
37 2018/08/01 624.00 2.13 624.00 613.00 615.00 1,130 697,209.00
38 2018/07/31 615.00 -3.63 625.00 611.00 625.00 300 185,304.00
39 2018/07/30 630.00 0.79 634.00 622.00 634.00 319 200,168.00
40 2018/07/29 629.00 3.11 629.00 612.00 620.00 1,598 985,450.00
41 2018/07/26 610.00 -1.93 617.00 610.00 616.00 1,645 1,009,800.00
42 2018/07/25 623.00 -1.27 630.00 622.00 623.00 587 366,805.00
43 2018/07/24 630.00 0.48 651.00 615.00 615.00 1,872 1,196,280.00
44 2018/07/23 627.00 3.12 627.00 608.00 620.00 1,985 1,220,490.00
45 2018/07/22 608.00 -1.93 620.00 608.00 620.00 2,425 1,482,500.00
46 2018/07/19 621.00 -2.36 632.00 620.00 631.00 2,023 1,269,320.00
47 2018/07/18 635.00 0.63 635.00 635.00 635.00 50 31,750.00
48 2018/07/17 632.00 -0.94 649.00 631.00 649.00 723 459,520.00
49 2018/07/16 637.00 -0.93 649.00 632.00 644.00 1,869 1,193,700.00
50 2018/07/15 643.00 1.9 643.00 626.00 632.00 4,540 2,859,640.00
51 2018/07/12 631.00 -3.81 652.00 631.00 652.00 5,346 3,410,070.00
52 2018/07/11 660.00 0.92 689.00 656.00 663.00 5,698 3,897,440.00
53 2018/07/10 650.00 0.93 669.00 644.00 644.00 2,202 1,438,520.00
54 2018/07/09 644.00 -5.43 676.00 644.00 676.00 1,314 856,746.00
55 2018/07/08 681.00 0.15 705.00 676.00 693.00 2,786 1,918,190.00
56 2018/07/05 680.00 3.66 680.00 652.00 660.00 4,210 2,793,080.00
57 2018/07/04 656.00 1.86 656.00 632.00 633.00 1,248 801,976.00
58 2018/07/03 644.00 1.1 650.00 644.00 649.00 400 258,700.00
59 2018/07/02 638.00 0.47 646.00 634.00 634.00 607 387,874.00
60 2018/07/01 634.00 -1.71 637.00 634.00 637.00 720 457,420.00
61 2018/06/28 645.00 -2.12 660.00 645.00 660.00 1,370 887,850.00
62 2018/06/27 655.00 2.17 659.00 640.00 640.00 360 233,090.00
63 2018/06/26 646.00 -1.23 650.00 645.00 650.00 554 357,898.00
64 2018/06/25 653.00 -1.8 655.00 653.00 655.00 280 183,120.00
65 2018/06/24 665.00 0.76 665.00 652.00 652.00 967 637,113.00
66 2018/06/21 666.00 -0.6 672.00 653.00 666.00 2,571 1,703,230.00
67 2018/06/19 664.00 0 677.00 664.00 677.00 200 134,050.00
68 2018/06/18 664.00 -1.63 677.00 658.00 663.00 2,505 1,672,460.00
69 2018/06/17 675.00 -0.74 675.00 651.00 675.00 1,680 1,119,760.00
70 2018/06/14 680.00 -1.16 690.00 662.00 690.00 3,697 2,460,570.00
71 2018/06/13 679.00 0 688.00 662.00 675.00 5,617 3,797,430.00
72 2018/06/12 685.00 0.88 688.00 663.00 680.00 3,580 2,405,280.00
73 2018/06/11 686.00 1.04 700.00 665.00 665.00 1,437 987,050.00
74 2018/06/10 675.00 -3.57 689.00 660.00 688.00 1,615 1,083,720.00
75 2018/06/07 700.00 -4.76 721.00 696.00 721.00 1,230 862,410.00
76 2018/06/06 735.00 2.08 735.00 734.00 734.00 110 80,840.00
77 2018/06/04 720.00 -0.96 741.00 713.00 727.00 758 552,094.00
78 2018/06/03 728.00 -3.32 738.00 723.00 737.00 1,012 738,678.00
79 2018/05/31 753.00 -1.05 760.00 752.00 759.00 610 459,800.00
80 2018/05/30 760.00 0.66 775.00 760.00 760.00 11,871 9,091,900.00
81 2018/05/29 755.00 -0.92 762.00 745.00 762.00 1,160 871,060.00
82 2018/05/28 762.00 3.11 762.00 725.00 739.00 3,858 2,869,827.00
83 2018/05/27 739.00 -1.47 739.00 727.00 735.00 450 329,300.00
84 2018/05/24 750.00 -1.19 770.00 741.00 759.00 1,468 1,102,602.00
85 2018/05/23 759.00 0 759.00 747.00 747.00 162 121,614.00
86 2018/05/22 759.00 0.26 770.00 745.00 770.00 492 372,200.00
87 2018/05/21 757.00 2.3 773.00 730.00 741.00 2,743 2,052,370.00
88 2018/05/20 741.00 -0.54 773.00 740.00 758.00 2,380 1,773,230.00
89 2018/05/17 744.00 -0.13 750.00 734.00 750.00 2,120 1,574,440.00
90 2018/05/16 745.00 -0.67 765.00 745.00 765.00 450 337,020.00
91 2018/05/15 750.00 0.4 750.00 740.00 745.00 710 526,700.00
92 2018/05/14 747.00 -2.48 756.00 742.00 751.00 1,477 1,104,960.00
93 2018/05/10 766.00 -4.25 799.00 766.00 800.00 5,292 4,114,450.00
94 2018/05/09 800.00 0 805.00 790.00 800.00 3,972 3,168,628.00
95 2018/05/08 800.00 2.17 800.00 780.00 785.00 3,364 2,671,040.00
96 2018/05/07 783.00 -2 795.00 773.00 795.00 1,704 1,326,520.00
97 2018/05/06 799.00 0.38 810.00 799.00 810.00 280 225,680.00
98 2018/05/03 797.00 0.13 826.00 796.00 810.00 2,975 2,409,040.00
99 2018/05/02 795.00 0.63 795.00 765.00 790.00 750 577,190.00
100 2018/04/29 790.00 0.64 810.00 770.00 780.00 2,008 1,576,920.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/09/23 201809236518259 35 19 10 590.00 5,900.00
2 2018/09/23 201809236517581 41 26 100 595.00 59,500.00
3 2018/09/23 201809236517559 10 21 600 594.00 356,400.00
4 2018/09/23 201809236517558 10 28 500 590.00 295,000.00
5 2018/09/23 201809236517417 22 41 44 586.00 25,784.00
6 2018/09/23 201809236517319 41 16 106 585.00 62,010.00
7 2018/09/23 201809236516348 26 36 10 590.00 5,900.00
8 2018/09/23 201809236516347 38 36 10 590.00 5,900.00
9 2018/09/23 201809236516346 6 36 20 593.00 11,860.00
10 2018/09/23 201809236516340 46 16 100 594.00 59,400.00
11 2018/09/23 201809236516339 22 16 20 594.00 11,880.00
12 2018/09/23 201809236516147 25 28 200 595.00 119,000.00
13 2018/09/23 201809236512682 29 50 25 605.00 15,125.00
14 2018/09/23 201809236512681 29 38 32 605.00 19,360.00
15 2018/09/23 201809236512680 29 6 99 599.00 59,301.00
16 2018/09/23 201809236512429 21 50 25 605.00 15,125.00
17 2018/09/23 201809236512376 1 7 50 604.00 30,200.00
18 2018/09/20 201809206511569 10 4 171 597.00 102,087.00
19 2018/09/20 201809206511530 10 37 185 595.00 110,075.00
20 2018/09/20 201809206511441 16 37 100 592.00 59,200.00
21 2018/09/20 201809206511440 1 37 100 592.00 59,200.00
22 2018/09/20 201809206511439 26 37 156 592.00 92,352.00
23 2018/09/20 201809206511438 40 37 50 593.00 29,650.00
24 2018/09/20 201809206511437 21 37 46 593.00 27,278.00
25 2018/09/20 201809206510018 21 52 19 593.00 11,267.00
26 2018/09/20 201809206509983 55 49 30 596.00 17,880.00
27 2018/09/20 201809206509982 5 49 12 596.00 7,152.00
28 2018/09/20 201809206509871 21 45 95 596.00 56,620.00
29 2018/09/20 201809206509707 5 28 100 596.00 59,600.00
30 2018/09/20 201809206509698 43 6 30 597.00 17,910.00
31 2018/09/20 201809206509697 5 6 177 597.00 105,669.00
32 2018/09/20 201809206509621 5 14 123 597.00 73,431.00
33 2018/09/20 201809206509001 1 51 10 604.00 6,040.00
34 2018/09/20 201809206509000 1 51 100 604.00 60,400.00
35 2018/09/20 201809206508999 1 21 20 603.00 12,060.00
36 2018/09/20 201809206508616 5 6 88 596.00 52,448.00
37 2018/09/20 201809206508018 49 51 50 604.00 30,200.00
38 2018/09/20 201809206507848 42 51 10 604.00 6,040.00
39 2018/09/20 201809206507699 5 50 100 600.00 60,000.00
40 2018/09/20 201809206507698 5 6 50 600.00 30,000.00
41 2018/09/20 201809206507497 5 29 46 595.00 27,370.00
42 2018/09/20 201809206507443 5 6 100 595.00 59,500.00
43 2018/09/20 201809206507347 21 6 300 595.00 178,500.00
44 2018/09/20 201809206507208 58 48 13 600.00 7,800.00
45 2018/09/20 201809206507069 5 6 100 595.00 59,500.00
46 2018/09/20 201809206507026 5 41 200 595.00 119,000.00
47 2018/09/20 201809206506833 26 57 44 592.00 26,048.00
48 2018/09/20 201809206506662 19 6 450 595.00 267,750.00
49 2018/09/20 201809206506446 33 6 50 600.00 30,000.00
50 2018/09/18 201809186505329 26 58 70 600.00 42,000.00
51 2018/09/18 201809186505328 26 50 200 600.00 120,000.00
52 2018/09/18 201809186504994 21 45 24 596.00 14,304.00
53 2018/09/18 201809186504993 40 45 96 596.00 57,216.00
54 2018/09/18 201809186504992 19 45 60 597.00 35,820.00
55 2018/09/18 201809186504462 40 34 204 596.00 121,584.00
56 2018/09/18 201809186504461 10 34 100 597.00 59,700.00
57 2018/09/18 201809186504460 22 34 12 598.00 7,176.00
58 2018/09/18 201809186504444 22 34 188 598.00 112,424.00
59 2018/09/18 201809186504443 5 34 12 598.00 7,176.00
60 2018/09/18 201809186504353 5 21 88 598.00 52,624.00
61 2018/09/18 201809186503988 50 6 100 599.00 59,900.00
62 2018/09/18 201809186503987 41 6 30 599.00 17,970.00
63 2018/09/18 201809186503986 21 6 100 599.00 59,900.00
64 2018/09/18 201809186503785 58 6 114 600.00 68,400.00
65 2018/09/18 201809186503758 58 34 86 600.00 51,600.00
66 2018/09/18 201809186503588 16 21 200 601.00 120,200.00
67 2018/09/18 201809186503587 22 21 20 605.00 12,100.00
68 2018/09/18 201809186503413 22 51 30 605.00 18,150.00
69 2018/09/18 201809186503174 22 34 100 605.00 60,500.00
70 2018/09/18 201809186503173 22 33 50 605.00 30,250.00
71 2018/09/18 201809186502458 26 6 100 600.00 60,000.00
72 2018/09/18 201809186502457 42 6 10 600.00 6,000.00
73 2018/09/18 201809186501972 42 42 2 588.00 1,176.00
74 2018/09/18 201809186501261 42 33 90 600.00 54,000.00
75 2018/09/18 201809186501260 17 33 10 600.00 6,000.00
76 2018/09/18 201809186500822 33 4 100 600.00 60,000.00
77 2018/09/18 201809186500553 21 5 100 600.00 60,000.00
78 2018/09/18 201809186500552 42 5 20 600.00 12,000.00
79 2018/09/18 201809186500551 22 5 50 600.00 30,000.00
80 2018/09/18 201809186500505 25 6 500 601.00 300,500.00
81 2018/09/18 201809186500504 35 6 100 602.00 60,200.00
82 2018/09/18 201809186500503 5 6 100 602.00 60,200.00
83 2018/09/18 201809186500502 39 6 100 603.00 60,300.00
84 2018/09/18 201809186500501 5 6 50 604.00 30,200.00
85 2018/09/18 201809186500500 38 6 50 605.00 30,250.00
86 2018/09/18 201809186500218 42 47 50 608.00 30,400.00
87 2018/09/18 201809186500178 19 47 100 608.00 60,800.00
88 2018/09/18 201809186500177 48 6 50 610.00 30,500.00
89 2018/09/17 201809176499641 21 59 150 608.00 91,200.00
90 2018/09/17 201809176499640 21 19 200 608.00 121,600.00
91 2018/09/17 201809176499639 21 45 251 607.00 152,357.00
92 2018/09/17 201809176499475 35 34 50 605.00 30,250.00
93 2018/09/17 201809176499412 35 37 100 605.00 60,500.00
94 2018/09/17 201809176499374 35 21 50 605.00 30,250.00
95 2018/09/17 201809176499323 35 35 50 605.00 30,250.00
96 2018/09/17 201809176498862 37 6 100 605.00 60,500.00
97 2018/09/17 201809176498827 34 6 30 605.00 18,150.00
98 2018/09/17 201809176498826 55 6 90 605.00 54,450.00
99 2018/09/17 201809176498825 5 6 80 605.00 48,400.00
100 2018/09/17 201809176498824 45 6 100 605.00 60,500.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 073-074 2017/12/24 AD
(2074/09/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 11th AGM going to be held on Poush 29, 2074. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-7.68%, Bonus Share-13%, others. 7.68% 13.00%
2. 072-073 2017/03/13 AD
(2073/11/30 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 10th AGM going to be held on Chaitra 31, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-11.05%, Bonus Share-20%, others. 11.05% 20.00%
3. 071-072 2015/12/29 AD
(2072/09/14 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 9th AGM going to be held on Poush 29, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Bonus Share-44%, Right Share-2:1, others. 2.32% 44.00%
4. 070-071 2014/11/25 AD
(2071/08/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 8th AGM going to be held on Mangsir 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association,Cash Dividend,Bonus Share,Others... 0.00% 0.00%
5. 069-070 2013/12/13 AD
(2070/08/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 7th AGM going to be held on 13th Poush, 2070. Financial Highlight for 2069/70, Appointment of Auditor,Cash Dividend, Bonus Share and Increment of Capital. 0.00% 0.00%
6. 068-069 2012/12/21 AD
(2069/09/06 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has announced its 6th AGM going to be held on 21st Poush, 2069. Financial Highlight for the fiscal year 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend and Bonus Share. 10.79% 15.00%
7. 067-068 2011/12/16 AD
(2068/09/01 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced that 5th Annual General Meeting of the company will be held on 16th Poush 2068. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68 Bonus Share, Cash Dividend and Merger. 10.00% 40.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/08/12 AD
(2075/04/27 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/05/11 AD
(2075/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/05/10 AD
(2075/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2018/02/09 AD
(2074/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2017/11/13 AD
(2074/07/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the forth quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/05/11 AD
(2074/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2017/02/07 AD
(2073/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited(NLBBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2016/11/10 AD
(2073/07/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 072-073 2016/08/02 AD
(2073/04/18 BS)
Nerude Laghibitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 072-073 2016/05/09 AD
(2073/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2016/02/08 AD
(2072/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 071-072 2015/08/11 AD
(2072/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 071-072 2015/05/10 AD
(2072/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
15. 071-072 2015/02/09 AD
(2071/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2014/11/09 AD
(2071/07/23 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 070-071 2014/08/12 AD
(2071/04/27 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 073-074 2017/06/27 AD
(2074/03/13 BS)
2017/07/04 AD
(2074/03/20 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited is going to auction its 14,759 units of ordinary right share to the general public from Ashad 13, 2074 till Ashad 20, 2074.# Fiscal Year Value
1. 074-075 5.79%
2. 073-074 7.68%
3. 072-073 11.05%
4. 071-072 2.32%
5. 070-071 20.00%
6. 068-069 10.79%
7. 067-068 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 073-074 13.00%
3. 072-073 20.00%
4. 071-072 44.00%
5. 070-071 25.00%
6. 069-070 55.00%
7. 068-069 15.00%
8. 067-068 40.00%


# Fiscal Year Value
1. 072-073 2:01