Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 7,267,260.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 660.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 1.54%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/09/25 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 541.00 -  808.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 652.85
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -16.24%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 35.41 (FY: 074-075, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 23.04 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.04 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 27.59 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 25.88 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 26.22 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 27.03 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 26.47 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 20.61 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 34.93 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 35.55 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 18.64
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 297.08
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.22
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 15.00% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 073-074)
2. 10.00% (FY: 072-073)
3. 10.00% (FY: 071-072)
4. 21.58% (FY: 070-071)
5. 15.00% (FY: 069-070)
6. 13.00% (FY: 066-067)
% Bonus 5.00% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 5.00% (FY: 073-074)
2. 10.00% (FY: 072-073)
3. 16.32% (FY: 071-072)
4. 10.00% (FY: 070-071)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 987.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 4,796,391,600.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol RMDC
Company Name Rural Microfinance Development Centre Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 7,267,260
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 726,726,000.00

Search Clear
आरएमडिसीको पूँजीभन्दा जगेडा दोब्बर, प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ बढ्यो
अधिकांश लघुवित्तहरुको मुनाफामा यसकारण आयो ह्रास, कसको अवस्था कस्तो ?
रुरल माईक्रोफाइनान्सको चुक्ता पूँजीभन्दा जगेडा कोष आकर्षक
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
पूँजी वृद्धि स्थिर रहँदा रुरल माइक्रोको प्रतिसेयर आम्दानी पाँच रुपैयाँ बढ्यो
रुरल माइक्रोफाइनान्सले बैंक खातामा नै नगद पठाउने
रुरल माइक्रोफाइनान्समा दुई सञ्चालक नियुक्त
६ कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, हेर्नुहोस् कसको कति ?
३१ लघुवित्त कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? तथ्यांकमा हेर्नुहोस्
रुरल माईक्रोफाइनान्सको मुनाफा बढ्यो


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/09/25 660.00 1.54 660.00 641.00 641.00 932 613,391.00
2 2018/09/23 650.00 -0.15 650.00 641.00 641.00 1,187 768,944.00
3 2018/09/20 652.00 -1.36 660.00 650.00 650.00 1,616 1,054,140.00
4 2018/09/18 660.00 0.76 668.00 655.00 668.00 943 622,901.00
5 2018/09/17 655.00 0.31 665.00 655.00 665.00 748 496,720.00
6 2018/09/16 653.00 0.31 676.00 651.00 663.00 2,133 1,419,640.00
7 2018/09/13 651.00 0.15 662.00 651.00 662.00 411 267,792.00
8 2018/09/12 650.00 0 650.00 637.00 637.00 525 339,520.00
9 2018/09/11 650.00 0.46 659.00 650.00 659.00 213 138,730.00
10 2018/09/10 645.00 0.78 647.00 635.00 642.00 174 111,323.00
11 2018/09/09 642.00 -1.23 646.00 640.00 640.00 401 257,851.00
12 2018/09/06 652.00 -2.11 677.00 650.00 677.00 3,561 2,329,380.00
13 2018/09/05 663.00 1.37 668.00 655.00 668.00 1,401 924,202.00
14 2018/09/04 655.00 1.55 657.00 644.00 657.00 590 384,724.00
15 2018/09/03 645.00 1.26 665.00 640.00 640.00 2,908 1,903,820.00
16 2018/09/02 640.00 -1.7 648.00 637.00 648.00 583 372,695.00
17 2018/08/30 648.00 2.21 648.00 634.00 634.00 254 161,556.00
18 2018/08/29 632.00 0.63 634.00 630.00 630.00 289 182,204.00
19 2018/08/28 630.00 -0.16 630.00 628.00 629.00 91 57,254.00
20 2018/08/26 631.00 -0.79 631.00 625.00 625.00 698 439,883.00
21 2018/08/23 636.00 -2.15 640.00 636.00 638.00 391 249,139.00
22 2018/08/22 649.00 2.52 650.00 634.00 646.00 501 321,230.00
23 2018/08/21 634.00 -1.71 645.00 634.00 644.00 433 277,205.00
24 2018/08/20 645.00 -0.62 649.00 640.00 640.00 850 545,985.00
25 2018/08/19 649.00 0.93 649.00 642.00 644.00 323 207,689.00
26 2018/08/16 644.00 -1.38 664.00 643.00 652.00 1,522 994,847.00
27 2018/08/15 652.00 1.87 652.00 650.00 650.00 224 145,790.00
28 2018/08/14 640.00 0.79 640.00 633.00 633.00 1,497 949,605.00
29 2018/08/13 635.00 0 635.00 635.00 635.00 126 80,010.00
30 2018/08/12 635.00 -0.94 640.00 629.00 640.00 787 499,599.00
31 2018/08/09 641.00 -0.62 650.00 640.00 645.00 2,666 1,716,810.00
32 2018/08/08 648.00 0 655.00 645.00 645.00 620 402,359.00
33 2018/08/07 645.00 -0.31 649.00 644.00 647.00 1,101 710,721.00
34 2018/08/06 647.00 0 660.00 645.00 650.00 1,853 1,208,120.00
35 2018/08/05 647.00 4.19 647.00 633.00 633.00 1,136 725,881.00
36 2018/08/02 625.00 -0.8 628.00 620.00 625.00 1,252 778,773.00
37 2018/08/01 615.00 -0.63 630.00 625.00 630.00 585 366,825.00
38 2018/07/31 630.00 -0.16 644.00 629.00 632.00 1,867 1,179,010.00
39 2018/07/30 632.00 -1.41 650.00 631.00 649.00 540 343,313.00
40 2018/07/29 640.00 0.95 642.00 630.00 630.00 341 218,340.00
41 2018/07/26 634.00 -0.47 636.00 628.00 628.00 1,224 776,252.00
42 2018/07/25 637.00 -1.55 640.00 635.00 635.00 122 77,640.00
43 2018/07/24 647.00 -1.22 660.00 647.00 659.00 955 620,960.00
44 2018/07/23 655.00 3.8 655.00 621.00 622.00 396 250,341.00
45 2018/07/22 632.00 -1.87 644.00 631.00 644.00 881 559,982.00
46 2018/07/19 643.00 -0.77 650.00 640.00 642.00 483 311,419.00
47 2018/07/18 648.00 -0.77 655.00 648.00 653.00 869 567,165.00
48 2018/07/17 653.00 0 655.00 653.00 655.00 126 82,478.00
49 2018/07/16 652.00 1.87 653.00 645.00 653.00 530 344,690.00
50 2018/07/15 641.00 -1.38 650.00 641.00 650.00 669 428,961.00
51 2018/07/12 650.00 -1.81 651.00 638.00 651.00 2,291 1,479,670.00
52 2018/07/11 662.00 3.28 692.00 653.00 653.00 3,558 2,397,100.00
53 2018/07/10 642.00 -1.38 674.00 641.00 663.00 1,602 1,049,330.00
54 2018/07/09 655.00 -1.81 660.00 650.00 658.00 3,484 2,276,800.00
55 2018/07/08 663.00 -3.64 680.00 662.00 680.00 1,518 1,017,990.00
56 2018/07/05 687.00 5.05 690.00 654.00 654.00 2,101 1,403,420.00
57 2018/07/04 654.00 2.19 654.00 642.00 652.00 90 58,420.00
58 2018/07/03 640.00 0 651.00 628.00 630.00 301 191,565.00
59 2018/07/02 641.00 -1.54 655.00 637.00 650.00 1,241 807,558.00
60 2018/07/01 650.00 -1.22 655.00 650.00 650.00 1,786 1,164,430.00
61 2018/06/28 658.00 0.3 666.00 655.00 656.00 1,095 723,431.00
62 2018/06/27 656.00 0.15 668.00 656.00 668.00 389 256,171.00
63 2018/06/26 655.00 0.31 665.00 650.00 653.00 1,240 808,286.00
64 2018/06/25 653.00 -1.21 661.00 653.00 661.00 874 571,870.00
65 2018/06/24 648.00 0 673.00 661.00 673.00 71 47,067.00
66 2018/06/21 661.00 -1.05 670.00 658.00 670.00 786 520,918.00
67 2018/06/20 668.00 -0.3 670.00 663.00 669.00 341 226,957.00
68 2018/06/19 670.00 -0.74 680.00 670.00 680.00 290 194,744.00
69 2018/06/18 675.00 0 676.00 663.00 664.00 509 341,098.00
70 2018/06/17 675.00 -2.17 680.00 675.00 679.00 848 572,954.00
71 2018/06/14 690.00 0.73 690.00 682.00 686.00 3,119 2,149,070.00
72 2018/06/13 685.00 0.74 689.00 667.00 681.00 1,685 1,144,450.00
73 2018/06/12 680.00 1.34 682.00 663.00 663.00 1,741 1,179,450.00
74 2018/06/11 671.00 1.36 675.00 663.00 675.00 2,118 1,419,440.00
75 2018/06/10 662.00 -1.34 668.00 659.00 661.00 3,583 2,375,140.00
76 2018/06/07 671.00 -0.74 678.00 668.00 678.00 2,161 1,451,510.00
77 2018/06/06 676.00 0.15 710.00 676.00 688.00 1,845 1,270,560.00
78 2018/06/04 675.00 0.75 690.00 660.00 670.00 4,454 2,993,660.00
79 2018/06/03 670.00 -3.18 698.00 670.00 680.00 4,645 3,172,860.00
80 2018/05/31 692.00 -1.28 702.00 692.00 702.00 2,337 1,631,110.00
81 2018/05/30 703.00 0.14 716.00 700.00 700.00 9,674 6,867,150.00
82 2018/05/29 700.00 0.14 707.00 691.00 700.00 2,426 1,705,230.00
83 2018/05/28 699.00 3.25 699.00 670.00 677.00 2,225 1,527,288.00
84 2018/05/27 677.00 -1.74 698.00 676.00 690.00 1,369 928,758.00
85 2018/05/24 689.00 0.29 700.00 689.00 687.00 4,151 2,881,604.00
86 2018/05/23 687.00 -0.72 690.00 686.00 690.00 418 286,918.00
87 2018/05/22 692.00 -1.7 700.00 691.00 692.00 4,265 2,953,100.00
88 2018/05/21 704.00 1.29 705.00 687.00 690.00 5,699 3,953,720.00
89 2018/05/20 695.00 0.87 710.00 690.00 702.00 1,033 719,915.00
90 2018/05/17 689.00 1.17 692.00 686.00 690.00 1,578 1,088,300.00
91 2018/05/16 681.00 0 694.00 681.00 694.00 1,182 807,117.00
92 2018/05/15 681.00 -1.3 682.00 681.00 682.00 201 136,980.00
93 2018/05/14 690.00 -0.29 696.00 683.00 685.00 523 358,380.00
94 2018/05/10 692.00 -1.14 705.00 688.00 700.00 3,756 2,599,235.00
95 2018/05/09 700.00 0.14 708.00 695.00 699.00 1,894 1,327,186.00
96 2018/05/08 699.00 1.01 705.00 690.00 695.00 4,238 2,946,680.00
97 2018/05/07 692.00 -0.86 705.00 691.00 705.00 2,116 1,470,930.00
98 2018/05/06 698.00 2.2 708.00 685.00 685.00 5,355 3,744,910.00
99 2018/05/03 683.00 1.34 707.00 674.00 687.00 6,509 4,491,850.00
100 2018/05/02 674.00 1.35 675.00 655.00 665.00 3,831 2,557,819.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/09/25 201809256528250 34 37 50 661.00 33,050.00
2 2018/09/25 201809256528249 34 48 39 660.00 25,740.00
3 2018/09/25 201809256527713 59 6 52 660.00 34,320.00
4 2018/09/25 201809256527712 59 35 200 660.00 132,000.00
5 2018/09/25 201809256527138 59 32 439 660.00 289,740.00
6 2018/09/25 201809256527137 59 57 11 660.00 7,260.00
7 2018/09/25 201809256527136 59 42 115 659.00 75,785.00
8 2018/09/25 201809256526177 39 19 25 654.00 16,350.00
9 2018/09/25 201809256525860 36 32 11 653.00 7,183.00
10 2018/09/25 201809256522581 59 17 10 641.00 6,410.00
11 2018/09/25 201809256522474 59 36 63 641.00 40,383.00
12 2018/09/25 201809256522188 21 21 5 660.00 3,300.00
13 2018/09/25 201809256522121 21 21 1 660.00 660.00
14 2018/09/23 201809236517348 34 41 56 650.00 36,400.00
15 2018/09/23 201809236517347 28 41 44 650.00 28,600.00
16 2018/09/23 201809236517071 35 42 80 650.00 52,000.00
17 2018/09/23 201809236516960 28 41 25 650.00 16,250.00
18 2018/09/23 201809236516688 17 57 105 650.00 68,250.00
19 2018/09/23 201809236516650 28 56 359 650.00 233,350.00
20 2018/09/23 201809236516649 28 18 57 649.00 36,993.00
21 2018/09/23 201809236516648 28 21 115 648.00 74,520.00
22 2018/09/23 201809236516214 28 32 115 644.00 74,060.00
23 2018/09/23 201809236514993 10 21 150 643.00 96,450.00
24 2018/09/23 201809236514480 37 21 50 642.00 32,100.00
25 2018/09/23 201809236513665 33 14 21 641.00 13,461.00
26 2018/09/23 201809236513329 29 29 2 651.00 1,302.00
27 2018/09/23 201809236512912 29 29 2 651.00 1,302.00
28 2018/09/23 201809236511645 17 17 3 651.00 1,953.00
29 2018/09/23 201809236511624 17 17 3 651.00 1,953.00
30 2018/09/20 201809206510681 34 35 772 651.00 502,572.00
31 2018/09/20 201809206510680 28 35 200 652.00 130,400.00
32 2018/09/20 201809206510402 34 21 228 651.00 148,428.00
33 2018/09/20 201809206510401 25 21 50 652.00 32,600.00
34 2018/09/20 201809206510400 37 21 55 652.00 35,860.00
35 2018/09/20 201809206509861 11 21 30 660.00 19,800.00
36 2018/09/20 201809206508743 11 19 120 660.00 79,200.00
37 2018/09/20 201809206508428 28 28 5 647.00 3,235.00
38 2018/09/20 201809206507739 11 45 50 660.00 33,000.00
39 2018/09/20 201809206507176 37 54 45 652.00 29,340.00
40 2018/09/20 201809206506757 58 48 11 655.00 7,205.00
41 2018/09/20 201809206506634 18 49 50 650.00 32,500.00
42 2018/09/18 201809186504756 42 33 45 660.00 29,700.00
43 2018/09/18 201809186504015 35 21 185 655.00 121,175.00
44 2018/09/18 201809186504014 46 21 15 656.00 9,840.00
45 2018/09/18 201809186504013 59 21 300 656.00 196,800.00
46 2018/09/18 201809186503699 29 40 41 664.00 27,224.00
47 2018/09/18 201809186500955 29 6 157 666.00 104,562.00
48 2018/09/18 201809186499829 17 35 200 668.00 133,600.00
49 2018/09/17 201809176497983 42 5 45 655.00 29,475.00
50 2018/09/17 201809176495727 21 34 653 665.00 434,245.00
51 2018/09/17 201809176495726 21 21 50 660.00 33,000.00
52 2018/09/16 201809166491904 58 56 60 653.00 39,180.00
53 2018/09/16 201809166491379 41 1 90 655.00 58,950.00
54 2018/09/16 201809166491378 55 1 40 656.00 26,240.00
55 2018/09/16 201809166491258 55 56 30 660.00 19,800.00
56 2018/09/16 201809166489443 41 22 100 663.00 66,300.00
57 2018/09/16 201809166489155 21 33 200 655.00 131,000.00
58 2018/09/16 201809166488551 44 28 190 651.00 123,690.00
59 2018/09/16 201809166488550 34 28 100 651.00 65,100.00
60 2018/09/16 201809166488547 42 28 100 661.00 66,100.00
61 2018/09/16 201809166488546 42 28 10 663.00 6,630.00
62 2018/09/16 201809166488284 36 56 10 665.00 6,650.00
63 2018/09/16 201809166487195 39 28 270 674.00 181,980.00
64 2018/09/16 201809166486929 39 28 100 674.00 67,400.00
65 2018/09/16 201809166485034 21 45 142 676.00 95,992.00
66 2018/09/16 201809166485033 21 35 500 676.00 338,000.00
67 2018/09/16 201809166484577 21 34 191 663.00 126,633.00
68 2018/09/13 201809136481802 10 7 80 651.00 52,080.00
69 2018/09/13 201809136481778 58 7 50 651.00 32,550.00
70 2018/09/13 201809136481777 26 7 50 651.00 32,550.00
71 2018/09/13 201809136481368 48 35 10 653.00 6,530.00
72 2018/09/13 201809136480231 52 42 200 651.00 130,200.00
73 2018/09/13 201809136479443 32 56 10 660.00 6,600.00
74 2018/09/13 201809136477727 41 53 11 662.00 7,282.00
75 2018/09/12 201809126475666 18 13 200 650.00 130,000.00
76 2018/09/12 201809126475665 18 22 48 650.00 31,200.00
77 2018/09/12 201809126475564 14 22 40 650.00 26,000.00
78 2018/09/12 201809126474282 29 22 12 650.00 7,800.00
79 2018/09/12 201809126474249 49 41 50 648.00 32,400.00
80 2018/09/12 201809126473901 28 28 2 630.00 1,260.00
81 2018/09/12 201809126473896 28 28 2 630.00 1,260.00
82 2018/09/12 201809126473892 28 28 2 630.00 1,260.00
83 2018/09/12 201809126473886 28 28 2 630.00 1,260.00
84 2018/09/12 201809126473882 28 28 2 630.00 1,260.00
85 2018/09/12 201809126473879 28 28 4 630.00 2,520.00
86 2018/09/12 201809126473878 28 28 4 630.00 2,520.00
87 2018/09/12 201809126473759 26 42 30 641.00 19,230.00
88 2018/09/12 201809126473581 1 21 45 640.00 28,800.00
89 2018/09/12 201809126473129 35 40 42 649.00 27,258.00
90 2018/09/12 201809126473014 38 52 24 640.00 15,360.00
91 2018/09/12 201809126472443 45 45 5 625.00 3,125.00
92 2018/09/12 201809126472378 53 42 11 637.00 7,007.00
93 2018/09/11 201809116471227 59 49 11 650.00 7,150.00
94 2018/09/11 201809116469757 59 34 28 650.00 18,200.00
95 2018/09/11 201809116469756 43 34 100 651.00 65,100.00
96 2018/09/11 201809116469604 59 32 11 650.00 7,150.00
97 2018/09/11 201809116469523 59 48 43 650.00 27,950.00
98 2018/09/11 201809116468153 36 55 20 659.00 13,180.00
99 2018/09/10 201809106467681 41 34 15 647.00 9,705.00
100 2018/09/10 201809106467680 41 22 42 645.00 27,090.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 073-074 2017/12/22 AD
(2074/09/07 BS)
Rural Microfinance Development Center Ltd. proclaim its 19th AGM going to be held on Poush 28, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor,Cash Dividend:15%,Bonus Share -5%, Other. 15.00% 5.00%
2. 072-073 2016/12/27 AD
(2073/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Center Ltd. proclaim its 18th AGM going to be held on Poush 27, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor,Cash Dividend:10%,Bonus Share -10%, Other. 0.00% 0.00%
3. 071-072 2015/12/27 AD
(2072/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited proclaim its 17th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Cash Dividend-10%, Bonus Share-16.32%, Others. 10.00% 16.32%
4. 070-071
Rural Microfinance Development Centre Limited proclaims its 16th AGM going to be held on Poush 28,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
5. 069-070 2013/12/27 AD
(2070/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Center Limited has announced its 15th AGM going to be held on 29th Poush 2070. -Financial Highlight 2069/70, -Appointment of Auditor, -Election of BOD 15.00% 0.00%
6. 068-069
Rural Microfinance Development Centre Limited has announced its 14th AGM going to be held on 26th Poush, 2069. Financial Highlight 2068/69 and Appointment of Auditor. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 074-075 2018/08/03 AD
(2075/04/18 BS)
RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
2. 074-075 2018/04/27 AD
(2075/01/14 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/02/08 AD
(2074/10/25 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2017/11/08 AD
(2074/07/22 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 073-074 2017/08/11 AD
(2074/04/27 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited (RMDC) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
6. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/04/23 AD
(2074/01/10 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2017/02/06 AD
(2073/10/24 BS)
Rural Microfinance Developement Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 072-073 2016/08/11 AD
(2073/04/27 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
11. 072-073 2016/05/10 AD
(2073/01/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2016/02/07 AD
(2072/10/24 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 071-072 2015/08/13 AD
(2072/04/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
14. 071-072 2015/05/15 AD
(2072/02/01 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
15. 071-072 2015/02/08 AD
(2071/10/25 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2014/11/14 AD
(2071/07/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 070-071 2014/08/15 AD
(2071/04/30 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.
18. 070-071 2014/04/13 AD
(2070/12/30 BS)
3rd Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.
19. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.
20. 070-071 2013/10/16 AD
(2070/06/30 BS)
1st Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data


# Fiscal Year Value
1. 073-074 15.00%
2. 072-073 10.00%
3. 071-072 10.00%
4. 070-071 21.58%
5. 069-070 15.00%
6. 066-067 13.00%


# Fiscal Year Value
1. 073-074 5.00%
2. 072-073 10.00%
3. 071-072 16.32%
4. 070-071 10.00%

Could not find Right Share matching the search criteria