Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 7,993,986.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 610.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 1.16%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2018/11/20 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 541.00 -  752.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 647.72
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -10.03%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 35.51 (FY: 075-076, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 23.04 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.04 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 27.59 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 25.88 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 26.22 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 27.03 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 26.47 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 20.61 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 34.93 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 35.55 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 17.18
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 269.85
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.26
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 10.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 10.00% (FY: 074-075)
2. 15.00% (FY: 073-074)
3. 10.00% (FY: 072-073)
4. 10.00% (FY: 071-072)
5. 21.58% (FY: 070-071)
6. 15.00% (FY: 069-070)
7. 13.00% (FY: 066-067)
% Bonus 10.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 10.00% (FY: 074-075)
2. 5.00% (FY: 073-074)
3. 10.00% (FY: 072-073)
4. 16.32% (FY: 071-072)
5. 10.00% (FY: 070-071)
Right Share
# Value  Fiscal Year
History not available...
30-Day Avg Volume 1,062.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 4,876,331,460.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol RMDC
Company Name Rural Microfinance Development Centre Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 7,993,986
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 799,398,600.00

Search Clear
आरएमडिसी लघुवित्तको खुद नाफा एक करोड ३२ लाखले बढ्यो
आरएमडिसी लघुवित्तले बोनस बढाएर नगद घटाएर घोषणा गर्यो लाभांश
तीन कम्पनीले नगद लाभांश वितरण गर्न शेयरधनीलाई यस्तो गरे आग्रह
आरएमडिसीको पूँजीभन्दा जगेडा दोब्बर, प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ बढ्यो
अधिकांश लघुवित्तहरुको मुनाफामा यसकारण आयो ह्रास, कसको अवस्था कस्तो ?
रुरल माईक्रोफाइनान्सको चुक्ता पूँजीभन्दा जगेडा कोष आकर्षक
लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमूल्य र प्रतिसेयर आम्दानीमा ठूलो असन्तुलन
पूँजी वृद्धि स्थिर रहँदा रुरल माइक्रोको प्रतिसेयर आम्दानी पाँच रुपैयाँ बढ्यो
रुरल माइक्रोफाइनान्सले बैंक खातामा नै नगद पठाउने
रुरल माइक्रोफाइनान्समा दुई सञ्चालक नियुक्त


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2018/11/20 610.00 1.16 610.00 595.00 603.00 1,007 31,564.00
2 2018/11/19 603.00 -0.5 610.00 602.00 606.00 713 24,160.00
3 2018/11/18 606.00 -1.94 618.00 606.00 618.00 800 61,000.00
4 2018/11/05 624.00 1.3 625.00 624.00 627.00 445 278,043.00
5 2018/11/04 616.00 -1.28 620.00 616.00 620.00 336 207,176.00
6 2018/11/01 624.00 0.81 625.00 619.00 625.00 552 342,415.00
7 2018/10/31 619.00 -0.16 625.00 612.00 625.00 895 554,355.00
8 2018/10/30 620.00 -0.32 634.00 615.00 634.00 467 290,632.00
9 2018/10/29 622.00 0.16 622.00 620.00 620.00 579 359,936.00
10 2018/10/28 621.00 -1.43 628.00 618.00 628.00 301 186,713.00
11 2018/10/25 631.00 -0.63 635.00 630.00 630.00 595 375,292.00
12 2018/10/24 634.00 -0.47 634.00 634.00 634.00 27 17,118.00
13 2018/10/23 637.00 -0.78 638.00 635.00 635.00 777 493,895.00
14 2018/10/22 642.00 0.47 645.00 638.00 640.00 3,734 2,391,010.00
15 2018/10/15 639.00 1.11 639.00 630.00 638.00 1,069 676,732.00
16 2018/10/14 632.00 0.32 651.00 631.00 642.00 1,319 839,451.00
17 2018/10/11 630.00 0.8 630.00 618.00 625.00 115 71,656.00
18 2018/10/10 625.00 0 625.00 621.00 621.00 53 32,961.00
19 2018/10/09 625.00 0.48 646.00 625.00 634.00 133 84,082.00
20 2018/10/08 622.00 -0.8 622.00 622.00 622.00 600 373,200.00
21 2018/10/07 627.00 0.64 627.00 614.00 614.00 1,151 716,102.00
22 2018/10/04 625.00 -1.58 635.00 623.00 630.00 2,296 1,438,300.00
23 2018/10/03 633.00 -1.09 633.00 631.00 631.00 78 49,266.00
24 2018/10/02 640.00 -0.62 649.00 632.00 644.00 454 289,420.00
25 2018/10/01 644.00 0.47 645.00 632.00 641.00 2,259 1,436,650.00
26 2018/09/30 641.00 -1.38 650.00 641.00 641.00 3,292 2,116,760.00
27 2018/09/27 650.00 -0.31 653.00 643.00 647.00 1,305 846,781.00
28 2018/09/26 652.00 -1.36 660.00 649.00 655.00 2,691 1,753,640.00
29 2018/09/25 660.00 1.54 660.00 641.00 641.00 932 613,391.00
30 2018/09/23 650.00 -0.15 650.00 641.00 641.00 1,187 768,944.00
31 2018/09/20 652.00 -1.36 660.00 650.00 650.00 1,616 1,054,140.00
32 2018/09/18 660.00 0.76 668.00 655.00 668.00 943 622,901.00
33 2018/09/17 655.00 0.31 665.00 655.00 665.00 748 496,720.00
34 2018/09/16 653.00 0.31 676.00 651.00 663.00 2,133 1,419,640.00
35 2018/09/13 651.00 0.15 662.00 651.00 662.00 411 267,792.00
36 2018/09/12 650.00 0 650.00 637.00 637.00 525 339,520.00
37 2018/09/11 650.00 0.46 659.00 650.00 659.00 213 138,730.00
38 2018/09/10 645.00 0.78 647.00 635.00 642.00 174 111,323.00
39 2018/09/09 642.00 -1.23 646.00 640.00 640.00 401 257,851.00
40 2018/09/06 652.00 -2.11 677.00 650.00 677.00 3,561 2,329,380.00
41 2018/09/05 663.00 1.37 668.00 655.00 668.00 1,401 924,202.00
42 2018/09/04 655.00 1.55 657.00 644.00 657.00 590 384,724.00
43 2018/09/03 645.00 1.26 665.00 640.00 640.00 2,908 1,903,820.00
44 2018/09/02 640.00 -1.7 648.00 637.00 648.00 583 372,695.00
45 2018/08/30 648.00 2.21 648.00 634.00 634.00 254 161,556.00
46 2018/08/29 632.00 0.63 634.00 630.00 630.00 289 182,204.00
47 2018/08/28 630.00 -0.16 630.00 628.00 629.00 91 57,254.00
48 2018/08/26 631.00 -0.79 631.00 625.00 625.00 698 439,883.00
49 2018/08/23 636.00 -2.15 640.00 636.00 638.00 391 249,139.00
50 2018/08/22 649.00 2.52 650.00 634.00 646.00 501 321,230.00
51 2018/08/21 634.00 -1.71 645.00 634.00 644.00 433 277,205.00
52 2018/08/20 645.00 -0.62 649.00 640.00 640.00 850 545,985.00
53 2018/08/19 649.00 0.93 649.00 642.00 644.00 323 207,689.00
54 2018/08/16 644.00 -1.38 664.00 643.00 652.00 1,522 994,847.00
55 2018/08/15 652.00 1.87 652.00 650.00 650.00 224 145,790.00
56 2018/08/14 640.00 0.79 640.00 633.00 633.00 1,497 949,605.00
57 2018/08/13 635.00 0 635.00 635.00 635.00 126 80,010.00
58 2018/08/12 635.00 -0.94 640.00 629.00 640.00 787 499,599.00
59 2018/08/09 641.00 -0.62 650.00 640.00 645.00 2,666 1,716,810.00
60 2018/08/08 648.00 0 655.00 645.00 645.00 620 402,359.00
61 2018/08/07 645.00 -0.31 649.00 644.00 647.00 1,101 710,721.00
62 2018/08/06 647.00 0 660.00 645.00 650.00 1,853 1,208,120.00
63 2018/08/05 647.00 4.19 647.00 633.00 633.00 1,136 725,881.00
64 2018/08/02 625.00 -0.8 628.00 620.00 625.00 1,252 778,773.00
65 2018/08/01 615.00 -0.63 630.00 625.00 630.00 585 366,825.00
66 2018/07/31 630.00 -0.16 644.00 629.00 632.00 1,867 1,179,010.00
67 2018/07/30 632.00 -1.41 650.00 631.00 649.00 540 343,313.00
68 2018/07/29 640.00 0.95 642.00 630.00 630.00 341 218,340.00
69 2018/07/26 634.00 -0.47 636.00 628.00 628.00 1,224 776,252.00
70 2018/07/25 637.00 -1.55 640.00 635.00 635.00 122 77,640.00
71 2018/07/24 647.00 -1.22 660.00 647.00 659.00 955 620,960.00
72 2018/07/23 655.00 3.8 655.00 621.00 622.00 396 250,341.00
73 2018/07/22 632.00 -1.87 644.00 631.00 644.00 881 559,982.00
74 2018/07/19 643.00 -0.77 650.00 640.00 642.00 483 311,419.00
75 2018/07/18 648.00 -0.77 655.00 648.00 653.00 869 567,165.00
76 2018/07/17 653.00 0 655.00 653.00 655.00 126 82,478.00
77 2018/07/16 652.00 1.87 653.00 645.00 653.00 530 344,690.00
78 2018/07/15 641.00 -1.38 650.00 641.00 650.00 669 428,961.00
79 2018/07/12 650.00 -1.81 651.00 638.00 651.00 2,291 1,479,670.00
80 2018/07/11 662.00 3.28 692.00 653.00 653.00 3,558 2,397,100.00
81 2018/07/10 642.00 -1.38 674.00 641.00 663.00 1,602 1,049,330.00
82 2018/07/09 655.00 -1.81 660.00 650.00 658.00 3,484 2,276,800.00
83 2018/07/08 663.00 -3.64 680.00 662.00 680.00 1,518 1,017,990.00
84 2018/07/05 687.00 5.05 690.00 654.00 654.00 2,101 1,403,420.00
85 2018/07/04 654.00 2.19 654.00 642.00 652.00 90 58,420.00
86 2018/07/03 640.00 0 651.00 628.00 630.00 301 191,565.00
87 2018/07/02 641.00 -1.54 655.00 637.00 650.00 1,241 807,558.00
88 2018/07/01 650.00 -1.22 655.00 650.00 650.00 1,786 1,164,430.00
89 2018/06/28 658.00 0.3 666.00 655.00 656.00 1,095 723,431.00
90 2018/06/27 656.00 0.15 668.00 656.00 668.00 389 256,171.00
91 2018/06/26 655.00 0.31 665.00 650.00 653.00 1,240 808,286.00
92 2018/06/25 653.00 -1.21 661.00 653.00 661.00 874 571,870.00
93 2018/06/24 648.00 0 673.00 661.00 673.00 71 47,067.00
94 2018/06/21 661.00 -1.05 670.00 658.00 670.00 786 520,918.00
95 2018/06/20 668.00 -0.3 670.00 663.00 669.00 341 226,957.00
96 2018/06/19 670.00 -0.74 680.00 670.00 680.00 290 194,744.00
97 2018/06/18 675.00 0 676.00 663.00 664.00 509 341,098.00
98 2018/06/17 675.00 -2.17 680.00 675.00 679.00 848 572,954.00
99 2018/06/14 690.00 0.73 690.00 682.00 686.00 3,119 2,149,070.00
100 2018/06/13 685.00 0.74 689.00 667.00 681.00 1,685 1,144,450.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/11/20 2018112001002346 4 39 200 610.00 122,000.00
2 2018/11/20 2018112001002345 4 37 100 609.00 60,900.00
3 2018/11/20 2018112001002344 4 56 52 607.00 31,564.00
4 2018/11/20 2018112001002334 5 45 95 601.00 57,095.00
5 2018/11/20 2018112001002333 11 45 20 605.00 12,100.00
6 2018/11/20 2018112001002329 11 56 10 605.00 6,050.00
7 2018/11/20 2018112001001713 19 38 10 601.00 6,010.00
8 2018/11/20 2018112001001712 5 38 50 602.00 30,100.00
9 2018/11/20 2018112001001711 46 38 45 602.00 27,090.00
10 2018/11/20 2018112001001135 29 29 4 599.00 2,396.00
11 2018/11/20 2018112001000852 10 19 200 610.00 122,000.00
12 2018/11/20 2018112001000768 21 34 1 606.00 606.00
13 2018/11/20 2018112001000732 21 37 20 606.00 12,120.00
14 2018/11/20 2018112001000521 35 37 30 606.00 18,180.00
15 2018/11/20 2018112001000217 5 38 170 595.00 101,150.00
16 2018/11/19 2018111901003268 1 19 118 603.00 71,154.00
17 2018/11/19 2018111901003267 10 19 100 604.00 60,400.00
18 2018/11/19 2018111901003266 39 19 40 604.00 24,160.00
19 2018/11/19 2018111901002574 39 39 60 604.00 36,240.00
20 2018/11/19 2018111901002139 49 46 100 605.00 60,500.00
21 2018/11/19 2018111901001719 5 29 50 602.00 30,100.00
22 2018/11/19 2018111901001718 7 29 50 603.00 30,150.00
23 2018/11/19 2018111901001286 44 44 91 604.00 54,964.00
24 2018/11/19 2018111901000823 26 26 5 598.00 2,990.00
25 2018/11/19 2018111901000202 52 52 4 598.00 2,392.00
26 2018/11/19 2018111901000201 10 47 4 604.00 2,416.00
27 2018/11/19 2018111901000151 10 19 91 610.00 55,510.00
28 2018/11/18 2018111801003283 38 14 300 606.00 181,800.00
29 2018/11/18 2018111801003282 37 14 100 607.00 60,700.00
30 2018/11/18 2018111801003281 10 14 100 607.00 60,700.00
31 2018/11/18 2018111801003280 5 14 200 608.00 121,600.00
32 2018/11/18 2018111801003279 47 14 100 610.00 61,000.00
33 2018/11/15 2018111501003025 6 45 100 618.00 61,800.00
34 2018/11/15 2018111501002857 21 38 100 620.00 62,000.00
35 2018/11/15 2018111501002856 38 38 30 620.00 18,600.00
36 2018/11/15 2018111501002817 38 48 70 620.00 43,400.00
37 2018/11/15 2018111501002455 38 36 239 625.00 149,375.00
38 2018/11/15 2018111501002415 38 43 29 625.00 18,125.00
39 2018/11/15 2018111501002241 38 39 12 625.00 7,500.00
40 2018/11/15 2018111501002240 10 39 200 626.00 125,200.00
41 2018/11/15 2018111501002103 13 36 400 632.00 252,800.00
42 2018/11/15 2018111501002085 13 19 100 632.00 63,200.00
43 2018/11/15 2018111501001263 38 13 100 625.00 62,500.00
44 2018/11/14 2018111401001996 4 38 21 623.00 13,083.00
45 2018/11/14 2018111401001572 4 36 270 625.00 168,750.00
46 2018/11/14 2018111401001571 4 22 100 624.00 62,400.00
47 2018/11/14 2018111401001288 41 36 50 625.00 31,250.00
48 2018/11/13 2018111301002741 42 19 39 622.00 24,258.00
49 2018/11/13 2018111301002439 42 45 11 622.00 6,842.00
50 2018/11/13 2018111301001656 41 35 100 621.00 62,100.00
51 2018/11/13 2018111301001070 41 36 250 632.00 158,000.00
52 2018/11/12 2018111201002491 5 22 14 620.00 8,680.00
53 2018/11/12 2018111201002469 25 28 3 611.00 1,833.00
54 2018/11/12 2018111201002468 37 28 21 611.00 12,831.00
55 2018/11/12 2018111201002467 25 28 50 612.00 30,600.00
56 2018/11/12 2018111201002466 39 28 50 612.00 30,600.00
57 2018/11/12 2018111201002465 49 28 100 612.00 61,200.00
58 2018/11/12 2018111201002464 35 28 30 612.00 18,360.00
59 2018/11/12 2018111201002463 5 28 14 612.00 8,568.00
60 2018/11/12 2018111201002462 7 28 32 613.00 19,616.00
61 2018/11/12 2018111201001601 7 50 12 613.00 7,356.00
62 2018/11/12 2018111201001395 7 21 6 613.00 3,678.00
63 2018/11/12 2018111201001394 19 21 22 613.00 13,486.00
64 2018/11/12 2018111201001354 19 21 28 613.00 17,164.00
65 2018/11/12 2018111201001068 5 56 50 612.00 30,600.00
66 2018/11/12 2018111201000818 5 21 28 612.00 17,136.00
67 2018/11/12 2018111201000760 5 21 208 612.00 127,296.00
68 2018/11/12 2018111201000701 37 28 42 611.00 25,662.00
69 2018/11/12 2018111201000700 33 28 89 612.00 54,468.00
70 2018/11/12 2018111201000699 1 28 150 612.00 91,800.00
71 2018/11/12 2018111201000698 5 28 300 615.00 184,500.00
72 2018/11/12 2018111201000413 37 57 37 611.00 22,607.00
73 2018/11/12 2018111201000412 29 57 15 620.00 9,300.00
74 2018/11/06 2018110601000479 19 41 10 620.00 6,200.00
75 2018/11/06 2018110601000329 34 26 115 620.00 71,300.00
76 2018/11/05 201811056649239 21 28 24 624.00 14,976.00
77 2018/11/05 201811056648949 59 28 25 624.00 15,600.00
78 2018/11/05 201811056648945 26 37 252 625.00 157,500.00
79 2018/11/05 201811056648891 59 48 33 624.00 20,592.00
80 2018/11/05 201811056647934 53 37 20 625.00 12,500.00
81 2018/11/05 201811056647723 48 37 70 625.00 43,750.00
82 2018/11/05 201811056647611 5 37 21 625.00 13,125.00
83 2018/11/04 201811046645310 5 40 236 616.00 145,376.00
84 2018/11/04 201811046645309 39 40 50 616.00 30,800.00
85 2018/11/04 201811046645146 19 40 14 620.00 8,680.00
86 2018/11/04 201811046644981 19 17 16 620.00 9,920.00
87 2018/11/04 201811046644608 19 49 20 620.00 12,400.00
88 2018/11/01 201811016642640 19 40 33 624.00 20,592.00
89 2018/11/01 201811016641902 19 25 10 621.00 6,210.00
90 2018/11/01 201811016641840 19 10 24 621.00 14,904.00
91 2018/11/01 201811016641707 19 10 24 621.00 14,904.00
92 2018/11/01 201811016640378 6 1 6 619.00 3,714.00
93 2018/11/01 201811016639753 6 8 14 619.00 8,666.00
94 2018/11/01 201811016639703 6 36 180 619.00 111,420.00
95 2018/11/01 201811016639702 36 36 20 619.00 12,380.00
96 2018/11/01 201811016639701 25 36 200 620.00 124,000.00
97 2018/11/01 201811016639390 16 16 41 625.00 25,625.00
98 2018/10/31 201810316638164 6 8 41 619.00 25,379.00
99 2018/10/31 201810316637890 41 56 18 625.00 11,250.00
100 2018/10/31 201810316637256 6 8 20 616.00 12,320.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 073-074 2017/12/22 AD
(2074/09/07 BS)
Rural Microfinance Development Center Ltd. proclaim its 19th AGM going to be held on Poush 28, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor,Cash Dividend:15%,Bonus Share -5%, Other. 15.00% 5.00%
2. 072-073 2016/12/27 AD
(2073/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Center Ltd. proclaim its 18th AGM going to be held on Poush 27, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor,Cash Dividend:10%,Bonus Share -10%, Other. 0.00% 0.00%
3. 071-072 2015/12/27 AD
(2072/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited proclaim its 17th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Cash Dividend-10%, Bonus Share-16.32%, Others. 10.00% 16.32%
4. 070-071
Rural Microfinance Development Centre Limited proclaims its 16th AGM going to be held on Poush 28,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
5. 069-070 2013/12/27 AD
(2070/09/12 BS)
Rural Microfinance Development Center Limited has announced its 15th AGM going to be held on 29th Poush 2070. -Financial Highlight 2069/70, -Appointment of Auditor, -Election of BOD 15.00% 0.00%
6. 068-069
Rural Microfinance Development Centre Limited has announced its 14th AGM going to be held on 26th Poush, 2069. Financial Highlight 2068/69 and Appointment of Auditor. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2018/11/06 AD
(2075/07/20 BS)
RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 074-075 2018/08/03 AD
(2075/04/18 BS)
RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
3. 074-075 2018/04/27 AD
(2075/01/14 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
4. 074-075 2018/02/08 AD
(2074/10/25 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2017/11/08 AD
(2074/07/22 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 073-074 2017/08/11 AD
(2074/04/27 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited (RMDC) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
7. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
8. 073-074 2017/04/23 AD
(2074/01/10 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2017/02/06 AD
(2073/10/24 BS)
Rural Microfinance Developement Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Rural Microfinance Dvelopment Centre Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 072-073 2016/08/11 AD
(2073/04/27 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
12. 072-073 2016/05/10 AD
(2073/01/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 072-073 2016/02/07 AD
(2072/10/24 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 071-072 2015/08/13 AD
(2072/04/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
15. 071-072 2015/05/15 AD
(2072/02/01 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2015/02/08 AD
(2071/10/25 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 071-072 2014/11/14 AD
(2071/07/28 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
18. 070-071 2014/08/15 AD
(2071/04/30 BS)
Rural Microfinance Development Centre Limited has published its provisional financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.
19. 070-071 2014/04/13 AD
(2070/12/30 BS)
3rd Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.
20. 070-071 2014/01/14 AD
(2070/09/30 BS)
2nd Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.
21. 070-071 2013/10/16 AD
(2070/06/30 BS)
1st Quarterly Report of Rural Microfinance Development Centre Ltd. for the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data


# Fiscal Year Value
1. 074-075 10.00%
2. 073-074 15.00%
3. 072-073 10.00%
4. 071-072 10.00%
5. 070-071 21.58%
6. 069-070 15.00%
7. 066-067 13.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 10.00%
2. 073-074 5.00%
3. 072-073 10.00%
4. 071-072 16.32%
5. 070-071 10.00%

Could not find Right Share matching the search criteria