Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 2,420,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 690.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 1.62%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/09/18 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 650.00 -  1,036.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 733.19
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -31.62%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 45.84 (FY: 075-076, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 90.45 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 47.16 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 47.47 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 48.69 (FY: 073-074, Q: 4)
5. 41.32 (FY: 072-073, Q: 1)
6. 44.51 (FY: 072-073, Q: 2)
7. 49.90 (FY: 072-073, Q: 3)
8. 56.77 (FY: 072-073, Q: 4)
9. 3.15 (FY: 071-072, Q: 1)
10. 15.38 (FY: 071-072, Q: 2)
11. 17.18 (FY: 071-072, Q: 3)
12. 16.43 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 15.05
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 201.11
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 3.43
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 11.32% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 11.32% (FY: 075-076)
2. 26.32% (FY: 074-075)
3. 16.32% (FY: 073-074)
4. 21.05% (FY: 072-073)
5. 0.53% (FY: 071-072)
% Bonus 15.00% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 075-076)
2. 10.00% (FY: 073-074)
3. 10.00% (FY: 071-072)
Right Share 1:1 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 1:1 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 628.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,669,800,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol LLBS
Company Name Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 2,420,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 242,000,000.00

Search Clear
लक्ष्मी लघुवित्तको लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
लक्ष्मी लघुवित्तको निष्कृय कर्जा र खर्च बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानीमा भने ९ रुपैयाँ सुधार
लक्ष्मी लघुवित्तको वित्तीय साक्षरता तालिम सम्पन्न
लक्ष्मी लघुवित्त प्रदेश नं २ को सबै जिल्लामा
लक्ष्मी लघुवित्तको ६४ औं शाखा सप्तरीमा
लक्ष्मी लघुवित्तको ६३ औं शाखा सिराहाको धनगढीमाईमा
लक्ष्मी लघुवित्तको पूँजी स्थिर हुँदा प्रतिशेयर आम्दानीमा सुधार
लक्ष्मी लघुवित्तको अधिकांश सूचक बढ्यो, खुद नाफा ९% माथि
लक्ष्मी लघुवित्तको लाभांश पाउन तथा अरुण भ्यालीको साधारण सभामा सहभागि हुन आजसम्म शेयरधनी बन्नुपर्ने
लक्ष्मी लघुवित्तको नाफामा सामान्य सुधार, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/09/18 690.00 1.62 690.00 680.00 680.00 329 226,152.00
2 2019/09/17 679.00 3.66 685.00 650.00 650.00 446 303,322.00
3 2019/09/16 655.00 -0.91 665.00 651.00 658.00 106 69,774.00
4 2019/09/15 661.00 -3.78 687.00 661.00 687.00 559 378,750.00
5 2019/09/11 679.00 -5.69 715.00 679.00 715.00 5,834 3,984,395.00
6 2019/09/10 720.00 2.86 728.00 704.00 704.00 450 321,488.00
7 2019/09/09 700.00 -0.99 710.00 699.00 705.00 759 531,749.00
8 2019/09/08 707.00 0 707.00 699.00 699.00 701 491,959.00
9 2019/09/05 707.00 -3.81 735.00 707.00 735.00 323 229,617.00
10 2019/09/04 735.00 2.08 735.00 720.00 720.00 228 166,217.00
11 2019/09/03 720.00 2.86 720.00 690.00 690.00 1,820 1,287,730.00
12 2019/09/02 700.00 -3.58 713.00 700.00 713.00 755 532,965.00
13 2019/09/01 726.00 -1.76 749.00 726.00 749.00 220 160,440.00
14 2019/08/29 739.00 0.41 739.00 726.00 727.00 236 171,805.00
15 2019/08/28 736.00 0.68 745.00 736.00 745.00 65 47,930.00
16 2019/08/27 731.00 0.14 758.00 731.00 744.00 50 37,200.00
17 2019/08/26 730.00 -3.82 745.00 730.00 745.00 340 252,700.00
18 2019/08/25 759.00 -0.65 759.00 759.00 759.00 10 7,590.00
19 2019/08/22 764.00 1.19 764.00 764.00 764.00 10 7,640.00
20 2019/08/21 755.00 2.03 755.00 730.00 731.00 461 339,124.00
21 2019/08/20 740.00 -3.65 768.00 740.00 768.00 631 471,832.00
22 2019/08/19 768.00 3.78 769.00 740.00 740.00 117 87,430.00
23 2019/08/18 740.00 0 740.00 727.00 740.00 923 678,780.00
24 2019/08/15 740.00 0.68 749.00 735.00 749.00 95 70,315.00
25 2019/08/14 735.00 -1.87 736.00 721.00 736.00 1,000 726,746.00
26 2019/08/13 749.00 3.17 763.00 735.00 735.00 88 65,884.00
27 2019/08/12 726.00 -3.33 762.00 726.00 736.00 2,279 1,671,792.00
28 2019/08/11 751.00 -1.18 751.00 731.00 746.00 356 264,192.00
29 2019/08/08 760.00 -1.94 785.00 752.00 785.00 611 463,926.00
30 2019/08/07 775.00 3.33 780.00 726.00 745.00 1,719 1,311,841.00
31 2019/08/06 750.00 2.6 750.00 731.00 745.00 562 416,093.00
32 2019/08/05 731.00 -6.28 776.00 731.00 776.00 2,477 1,890,027.00
33 2019/08/04 780.00 -4.29 828.00 775.00 799.00 1,950 1,552,391.00
34 2019/08/01 815.00 2.77 829.00 775.00 790.00 5,981 4,779,582.00
35 2019/07/31 793.00 9.99 793.00 724.00 725.00 4,522 3,379,651.00
36 2019/07/30 721.00 2.41 725.00 712.00 715.00 3,519 2,536,839.00
37 2019/07/29 704.00 5.86 704.00 678.00 678.00 588 410,719.00
38 2019/07/28 665.00 -5.14 687.00 665.00 687.00 599 403,907.00
39 2019/07/25 701.00 -2.77 715.00 690.00 715.00 1,612 1,135,612.00
40 2019/07/24 721.00 1.55 724.00 714.00 715.00 788 565,190.00
41 2019/07/23 710.00 5.5 710.00 675.00 680.00 2,689 1,834,910.00
42 2019/07/22 673.00 1.97 673.00 670.00 670.00 1,146 770,862.00
43 2019/07/21 660.00 -1.49 660.00 660.00 660.00 20 13,200.00
44 2019/07/18 670.00 1.36 670.00 662.00 662.00 814 541,900.00
45 2019/07/17 661.00 0 677.00 661.00 665.00 1,805 1,197,170.00
46 2019/07/16 661.00 -0.6 670.00 661.00 665.00 1,302 861,044.00
47 2019/07/15 665.00 0 670.00 665.00 670.00 92 61,386.00
48 2019/07/14 665.00 2.31 665.00 655.00 663.00 283 187,567.00
49 2019/07/11 650.00 -5.11 672.00 650.00 672.00 340 225,980.00
50 2019/07/10 685.00 0.15 685.00 679.00 685.00 873 596,841.00
51 2019/07/09 684.00 3.95 684.00 668.00 668.00 437 292,842.00
52 2019/07/08 658.00 -0.45 659.00 658.00 659.00 50 32,917.00
53 2019/07/07 661.00 -1.34 662.00 660.00 660.00 158 104,371.00
54 2019/07/04 670.00 -1.76 685.00 670.00 684.00 790 533,512.00
55 2019/07/03 682.00 2.56 682.00 653.00 667.00 2,342 1,552,021.00
56 2019/07/02 665.00 0.76 665.00 650.00 660.00 377 248,626.00
57 2019/07/01 660.00 1.54 660.00 655.00 655.00 90 59,050.00
58 2019/06/30 650.00 -1.52 651.00 650.00 650.00 530 344,560.00
59 2019/06/27 660.00 -0.75 678.00 660.00 665.00 334 221,700.00
60 2019/06/26 665.00 -1.92 675.00 665.00 675.00 264 176,110.00
61 2019/06/25 678.00 4.15 678.00 650.00 652.00 415 275,642.00
62 2019/06/24 651.00 0.15 663.00 637.00 640.00 1,295 835,683.00
63 2019/06/23 650.00 -0.91 663.00 644.00 645.00 352 229,128.00
64 2019/06/20 656.00 -1.5 668.00 650.00 655.00 741 484,819.00
65 2019/06/19 666.00 1.99 675.00 666.00 666.00 349 235,140.00
66 2019/06/18 653.00 -1.51 663.00 653.00 663.00 672 444,656.00
67 2019/06/17 663.00 2 663.00 638.00 640.00 850 547,897.00
68 2019/06/16 650.00 -6.2 680.00 645.00 680.00 907 592,041.00
69 2019/06/13 693.00 1.91 693.00 667.00 669.00 1,511 1,017,330.00
70 2019/06/12 680.00 -3.13 690.00 677.00 690.00 2,272 1,553,174.00
71 2019/06/11 702.00 -2.77 722.00 702.00 721.00 1,539 1,095,495.00
72 2019/06/06 736.00 -1.87 750.00 736.00 735.00 102 75,070.00
73 2019/06/04 750.00 0 750.00 738.00 749.00 557 414,628.00
74 2019/06/03 750.00 -0.13 758.00 750.00 753.00 848 639,271.00
75 2019/06/02 751.00 -0.53 754.00 740.00 740.00 73 54,710.00
76 2019/05/30 755.00 -1.31 770.00 755.00 770.00 250 190,450.00
77 2019/05/29 765.00 2 778.00 750.00 750.00 409 312,535.00
78 2019/05/28 750.00 0 750.00 750.00 750.00 26 19,500.00
79 2019/05/27 750.00 -0.4 751.00 750.00 750.00 365 273,812.00
80 2019/05/26 753.00 -0.92 760.00 746.00 746.00 419 314,007.00
81 2019/05/23 760.00 0 760.00 760.00 760.00 24 18,240.00
82 2019/05/22 760.00 0.26 760.00 755.00 758.00 458 347,144.00
83 2019/05/21 758.00 0.4 770.00 756.00 760.00 1,176 893,488.00
84 2019/05/20 755.00 -2.58 770.00 750.00 770.00 1,365 1,040,472.00
85 2019/05/19 775.00 0.52 775.00 757.00 765.00 180 137,958.00
86 2019/05/16 771.00 0 771.00 771.00 771.00 74 57,054.00
87 2019/05/15 771.00 0 784.00 771.00 784.00 1,199 927,994.00
88 2019/05/14 771.00 0.65 784.00 768.00 768.00 560 435,610.00
89 2019/05/13 766.00 -1.54 770.00 764.00 770.00 145 111,426.00
90 2019/05/12 778.00 -2.14 790.00 776.00 790.00 562 440,002.00
91 2019/05/09 795.00 -0.62 795.00 784.00 784.00 149 117,235.00
92 2019/05/08 800.00 0.63 800.00 785.00 790.00 549 431,770.00
93 2019/05/07 795.00 0 795.00 776.00 781.00 1,065 835,914.00
94 2019/05/06 795.00 -0.5 795.00 784.00 784.00 134 105,520.00
95 2019/05/05 799.00 -1.96 814.00 799.00 799.00 276 222,154.00
96 2019/05/02 815.00 0 815.00 799.00 815.00 236 189,208.00
97 2019/04/30 815.00 -1.33 815.00 810.00 815.00 136 110,720.00
98 2019/04/29 826.00 -2.82 840.00 820.00 835.00 2,315 1,920,150.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/09/18 2019091801007737 18 44 10 690.00 6,900.00
2 2019/09/18 2019091801007253 18 21 24 688.00 16,512.00
3 2019/09/18 2019091801006644 18 41 20 687.00 13,740.00
4 2019/09/18 2019091801004080 35 44 20 690.00 13,800.00
5 2019/09/18 2019091801002680 22 22 200 689.00 137,800.00
6 2019/09/18 2019091801000214 18 13 55 680.00 37,400.00
7 2019/09/10 2019091001006240 28 58 30 720.00 21,600.00
8 2019/09/10 2019091001006239 28 32 20 720.00 14,400.00
9 2019/09/10 2019091001004536 34 37 40 728.00 29,120.00
10 2019/09/10 2019091001004535 34 49 20 727.00 14,540.00
11 2019/09/11 2019091101000180 57 20 74 690.00 51,060.00
12 2019/09/11 2019091101000071 8 49 10 700.00 7,000.00
13 2019/09/11 2019091101000055 11 49 20 706.00 14,120.00
14 2019/09/11 2019091101000051 22 14 24 710.00 17,040.00
15 2019/09/11 2019091101000045 18 58 24 715.00 17,160.00
16 2019/09/11 2019091101000044 55 16 50 715.00 35,750.00
17 2019/09/11 2019091101000349 33 21 100 691.00 69,100.00
18 2019/09/11 2019091101000213 18 49 10 687.00 6,870.00
19 2019/09/11 2019091101000209 18 36 32 687.00 21,984.00
20 2019/09/11 2019091101000208 14 36 30 688.00 20,640.00
21 2019/09/11 2019091101000207 8 36 10 689.00 6,890.00
22 2019/09/11 2019091101000206 57 36 26 690.00 17,940.00
23 2019/09/11 2019091101000735 34 49 10 686.00 6,860.00
24 2019/09/11 2019091101000481 38 43 24 686.00 16,464.00
25 2019/09/11 2019091101000395 38 37 26 686.00 17,836.00
26 2019/09/11 2019091101000394 25 37 200 687.00 137,400.00
27 2019/09/11 2019091101000393 18 37 58 687.00 39,846.00
28 2019/09/11 2019091101000392 28 37 30 690.00 20,700.00
29 2019/09/11 2019091101000802 22 49 25 680.00 17,000.00
30 2019/09/11 2019091101000801 42 49 15 680.00 10,200.00
31 2019/09/11 2019091101000798 11 41 10 681.00 6,810.00
32 2019/09/11 2019091101000791 11 49 90 681.00 61,290.00
33 2019/09/11 2019091101000790 25 49 10 681.00 6,810.00
34 2019/09/11 2019091101000736 25 49 290 681.00 197,490.00
35 2019/09/11 2019091101001737 46 49 200 681.00 136,200.00
36 2019/09/11 2019091101001736 33 49 150 681.00 102,150.00
37 2019/09/11 2019091101001564 34 7 14 680.00 9,520.00
38 2019/09/11 2019091101001516 51 49 50 680.00 34,000.00
39 2019/09/11 2019091101001405 41 21 200 680.00 136,000.00
40 2019/09/11 2019091101000824 18 41 20 681.00 13,620.00
41 2019/09/11 2019091101002120 49 6 10 685.00 6,850.00
42 2019/09/11 2019091101001923 32 45 20 689.00 13,780.00
43 2019/09/11 2019091101001872 26 49 20 683.00 13,660.00
44 2019/09/11 2019091101001854 22 25 55 687.00 37,785.00
45 2019/09/11 2019091101001848 49 49 156 682.00 106,392.00
46 2019/09/11 2019091101001841 49 49 160 682.00 109,120.00
47 2019/09/11 2019091101002425 1 21 200 685.00 137,000.00
48 2019/09/11 2019091101002198 36 38 24 688.00 16,512.00
49 2019/09/11 2019091101002197 36 38 24 688.00 16,512.00
50 2019/09/11 2019091101002162 26 26 10 683.00 6,830.00
51 2019/09/11 2019091101002161 43 26 10 685.00 6,850.00
52 2019/09/11 2019091101002121 43 6 90 685.00 61,650.00
53 2019/09/11 2019091101002526 29 38 10 683.00 6,830.00
54 2019/09/11 2019091101002525 22 38 20 683.00 13,660.00
55 2019/09/11 2019091101002466 22 18 80 683.00 54,640.00
56 2019/09/11 2019091101002465 34 18 20 683.00 13,660.00
57 2019/09/11 2019091101002427 53 21 93 684.00 63,612.00
58 2019/09/11 2019091101002426 26 21 50 685.00 34,250.00
59 2019/09/11 2019091101003056 57 45 30 682.00 20,460.00
60 2019/09/11 2019091101003055 18 45 30 683.00 20,490.00
61 2019/09/11 2019091101002530 18 38 86 681.00 58,566.00
62 2019/09/11 2019091101002529 28 38 200 681.00 136,200.00
63 2019/09/11 2019091101002528 32 38 200 681.00 136,200.00
64 2019/09/11 2019091101002527 49 38 184 682.00 125,488.00
65 2019/09/11 2019091101004497 18 37 100 682.00 68,200.00
66 2019/09/11 2019091101004496 17 37 20 683.00 13,660.00
67 2019/09/11 2019091101004208 18 56 400 682.00 272,800.00
68 2019/09/11 2019091101004207 40 56 100 682.00 68,200.00
69 2019/09/11 2019091101003483 49 56 500 682.00 341,000.00
70 2019/09/11 2019091101003086 18 45 20 682.00 13,640.00
71 2019/09/11 2019091101004515 16 37 466 679.00 316,414.00
72 2019/09/11 2019091101004514 18 37 200 680.00 136,000.00
73 2019/09/11 2019091101004513 22 37 200 680.00 136,000.00
74 2019/09/11 2019091101004512 29 37 134 681.00 91,254.00
75 2019/09/11 2019091101004499 29 37 66 681.00 44,946.00
76 2019/09/11 2019091101004498 18 37 14 681.00 9,534.00
77 2019/09/15 2019091501006296 18 11 100 674.00 67,400.00
78 2019/09/15 2019091501006295 57 11 16 680.00 10,880.00
79 2019/09/15 2019091501006144 6 11 25 684.00 17,100.00
80 2019/09/15 2019091501001527 22 22 212 687.00 145,644.00
81 2019/09/15 2019091501001368 6 57 10 687.00 6,870.00
82 2019/09/15 2019091501000590 26 57 40 687.00 27,480.00
83 2019/09/16 2019091601001581 43 4 24 658.00 15,792.00
84 2019/09/16 2019091601001564 52 4 10 651.00 6,510.00
85 2019/09/16 2019091601000696 22 4 24 658.00 15,792.00
86 2019/09/15 2019091501007022 37 55 10 661.00 6,610.00
87 2019/09/15 2019091501006655 18 35 126 661.00 83,286.00
88 2019/09/15 2019091501006297 40 11 20 674.00 13,480.00
89 2019/09/17 2019091701003130 18 41 24 684.00 16,416.00
90 2019/09/17 2019091701000561 33 34 44 676.00 29,744.00
91 2019/09/17 2019091701000337 33 35 10 663.00 6,630.00
92 2019/09/17 2019091701000080 18 44 10 650.00 6,500.00
93 2019/09/16 2019091601004240 41 58 24 655.00 15,720.00
94 2019/09/16 2019091601001684 18 43 24 665.00 15,960.00
95 2019/09/17 2019091701007025 18 45 50 679.00 33,950.00
96 2019/09/17 2019091701006828 18 35 38 679.00 25,802.00
97 2019/09/17 2019091701005361 18 37 50 672.00 33,600.00
98 2019/09/17 2019091701005020 18 38 20 684.00 13,680.00
99 2019/09/17 2019091701003132 18 55 150 685.00 102,750.00
100 2019/09/17 2019091701003131 18 55 50 685.00 34,250.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 073-074 2018/11/27 AD
(2075/08/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Poush 01, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, cash dividend, Aquisition, Appointment of Auditors, Others 0.00% 0.00%
2. 073-074 2017/11/09 AD
(2074/07/23 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Mangsir 03, 2073. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors,Cash Dividend-16.32%, others. 16.32% 10.00%
3. 072-073 2016/12/29 AD
(2073/09/14 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 22, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-21.05%, others. 21.05% 0.00%
4. 071-072
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-0.53%, Bonus Share-10%, RightShare-1:1, others. 0.53% 10.00% 1:1
5. 071-072 2015/12/25 AD
(2072/09/10 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Cash Dividend-0.53%, Bonus Share-10%, Right Share-1:1, Others. 0.53% 10.00% 1:1
6. 070-071 2014/12/16 AD
(2071/09/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 21,2071. (Rescheduled) Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
7. 070-071 2014/12/16 AD
(2071/09/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited changed the schedule for its fortcoming 3rd AGM on Poush 21,2071. 0.00% 0.00%
8. 070-071 2014/11/18 AD
(2071/08/02 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Mangsir 17,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/07/29 AD
(2076/04/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2019/04/17 AD
(2076/01/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/01/21 AD
(2075/10/07 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2018/10/26 AD
(2075/07/09 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 074-075 2018/07/20 AD
(2075/04/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2018/04/24 AD
(2075/01/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/01/29 AD
(2074/10/15 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2017/10/30 AD
(2074/07/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 073-074 2017/07/16 AD
(2074/04/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (LLBS) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2017/04/24 AD
(2074/01/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/01/25 AD
(2073/10/12 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2016/11/04 AD
(2073/07/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 072-073 2016/07/19 AD
(2073/04/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2016/04/25 AD
(2073/01/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/01/28 AD
(2072/10/14 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2015/11/09 AD
(2072/07/23 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
18. 071-072 2015/08/04 AD
(2072/04/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 071-072 2015/08/04 AD
(2072/04/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
19. 071-072 2015/04/21 AD
(2072/01/08 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2071/72.
20. 071-072 2015/02/03 AD
(2071/10/20 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its unaudited financial statement from second quarter of the fiscal year 2071/72.
21. 071-072 2014/11/07 AD
(2071/07/21 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its unaudited financial statement from 1st Quarter of the fiscal year 2071/72.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 072-073 2016/12/21 AD
(2073/09/06 BS)
2016/12/27 AD
(2073/09/12 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is going to auction its 15,903 units of ordinary right share to the general public from Poush 06, 2073 till Poush 12, 2073.# Fiscal Year Value
1. 075-076 11.32%
2. 074-075 26.32%
3. 073-074 16.32%
4. 072-073 21.05%
5. 071-072 0.53%


# Fiscal Year Value
1. 075-076 15.00%
2. 073-074 10.00%
3. 071-072 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 071-072 1:1