Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 2,783,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 691.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -1.71%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/11/13 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 650.00 -  868.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 700.19
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -21.92%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 45.66 (FY: 076-077, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 90.45 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 47.16 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 47.47 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 48.69 (FY: 073-074, Q: 4)
5. 41.32 (FY: 072-073, Q: 1)
6. 44.51 (FY: 072-073, Q: 2)
7. 49.90 (FY: 072-073, Q: 3)
8. 56.77 (FY: 072-073, Q: 4)
9. 3.15 (FY: 071-072, Q: 1)
10. 15.38 (FY: 071-072, Q: 2)
11. 17.18 (FY: 071-072, Q: 3)
12. 16.43 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 15.13
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 175.57
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 3.94
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 11.32% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 11.32% (FY: 075-076)
2. 26.32% (FY: 074-075)
3. 16.32% (FY: 073-074)
4. 21.05% (FY: 072-073)
5. 0.53% (FY: 071-072)
% Bonus 15.00% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 075-076)
2. 10.00% (FY: 073-074)
3. 10.00% (FY: 071-072)
Right Share 1:1 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 1:1 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 537.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,923,053,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol LLBS
Company Name Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 2,783,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 278,300,000.00

Search Clear
लक्ष्मी लघुवित्तको साधारण सभा आह्वान, मर्जर र लाभांश अनुमोदन मुख्य एजेण्डा
लक्ष्मी लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी ७ रुपैयाँले बढ्यो
लक्ष्मी लघुवित्तको लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
लक्ष्मी लघुवित्तको निष्कृय कर्जा र खर्च बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानीमा भने ९ रुपैयाँ सुधार
लक्ष्मी लघुवित्तको वित्तीय साक्षरता तालिम सम्पन्न
लक्ष्मी लघुवित्त प्रदेश नं २ को सबै जिल्लामा
लक्ष्मी लघुवित्तको ६४ औं शाखा सप्तरीमा
लक्ष्मी लघुवित्तको ६३ औं शाखा सिराहाको धनगढीमाईमा
लक्ष्मी लघुवित्तको पूँजी स्थिर हुँदा प्रतिशेयर आम्दानीमा सुधार
लक्ष्मी लघुवित्तको अधिकांश सूचक बढ्यो, खुद नाफा ९% माथि


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/11/13 691.00 -1.71 709.00 691.00 700.00 320 223,190.00
2 2019/11/12 703.00 -0.57 720.00 678.00 707.00 3,606 2,559,460.00
3 2019/11/11 707.00 5.52 710.00 678.00 678.00 867 596,929.00
4 2019/11/10 670.00 -0.45 670.00 660.00 660.00 200 133,500.00
5 2019/11/07 673.00 1.97 673.00 670.00 660.00 107 71,861.00
6 2019/11/06 660.00 0.3 662.00 658.00 658.00 579 381,627.00
7 2019/11/05 658.00 0 658.00 658.00 658.00 16 10,528.00
8 2019/11/04 658.00 -1.79 658.00 658.00 670.00 24 15,792.00
9 2019/11/03 670.00 -0.15 675.00 670.00 671.00 299 200,747.00
10 2019/10/24 671.00 0.45 671.00 671.00 671.00 10 6,710.00
11 2019/10/23 668.00 1.21 668.00 660.00 661.00 459 303,662.00
12 2019/10/22 660.00 0.76 660.00 650.00 651.00 137 89,190.00
13 2019/10/21 655.00 0.77 663.00 655.00 655.00 800 524,240.00
14 2019/10/20 650.00 0 650.00 650.00 650.00 250 162,500.00
15 2019/10/17 650.00 -3.27 665.00 650.00 663.00 1,400 924,365.00
16 2019/10/16 672.00 -1.61 672.00 672.00 672.00 50 33,600.00
17 2019/10/15 683.00 1.94 683.00 683.00 683.00 11 7,513.00
18 2019/10/14 670.00 -0.59 670.00 670.00 670.00 133 89,110.00
19 2019/10/03 674.00 3.69 715.00 663.00 663.00 401 279,531.00
20 2019/10/02 650.00 -0.76 651.00 646.00 650.00 790 512,550.00
21 2019/10/01 655.00 0.15 655.00 654.00 655.00 240 157,190.00
22 2019/09/29 654.00 -0.15 654.00 651.00 652.00 434 283,274.00
23 2019/09/26 655.00 0.31 663.00 651.00 651.00 110 71,918.00
24 2019/09/24 653.00 -1.06 657.00 651.00 651.00 412 270,212.00
25 2019/09/23 660.00 0.92 660.00 650.00 650.00 224 146,816.00
26 2019/09/22 654.00 -1.8 665.00 654.00 665.00 280 183,690.00
27 2019/09/19 666.00 -3.48 687.00 666.00 687.00 890 596,660.00
28 2019/09/18 690.00 1.62 690.00 680.00 680.00 329 226,152.00
29 2019/09/17 679.00 3.66 685.00 650.00 650.00 446 303,322.00
30 2019/09/16 655.00 -0.91 665.00 651.00 658.00 106 69,774.00
31 2019/09/15 661.00 -3.78 687.00 661.00 687.00 559 378,750.00
32 2019/09/11 679.00 -5.69 715.00 679.00 715.00 5,834 3,984,395.00
33 2019/09/10 720.00 2.86 728.00 704.00 704.00 450 321,488.00
34 2019/09/09 700.00 -0.99 710.00 699.00 705.00 759 531,749.00
35 2019/09/08 707.00 0 707.00 699.00 699.00 701 491,959.00
36 2019/09/05 707.00 -3.81 735.00 707.00 735.00 323 229,617.00
37 2019/09/04 735.00 2.08 735.00 720.00 720.00 228 166,217.00
38 2019/09/03 720.00 2.86 720.00 690.00 690.00 1,820 1,287,730.00
39 2019/09/02 700.00 -3.58 713.00 700.00 713.00 755 532,965.00
40 2019/09/01 726.00 -1.76 749.00 726.00 749.00 220 160,440.00
41 2019/08/29 739.00 0.41 739.00 726.00 727.00 236 171,805.00
42 2019/08/28 736.00 0.68 745.00 736.00 745.00 65 47,930.00
43 2019/08/27 731.00 0.14 758.00 731.00 744.00 50 37,200.00
44 2019/08/26 730.00 -3.82 745.00 730.00 745.00 340 252,700.00
45 2019/08/25 759.00 -0.65 759.00 759.00 759.00 10 7,590.00
46 2019/08/22 764.00 1.19 764.00 764.00 764.00 10 7,640.00
47 2019/08/21 755.00 2.03 755.00 730.00 731.00 461 339,124.00
48 2019/08/20 740.00 -3.65 768.00 740.00 768.00 631 471,832.00
49 2019/08/19 768.00 3.78 769.00 740.00 740.00 117 87,430.00
50 2019/08/18 740.00 0 740.00 727.00 740.00 923 678,780.00
51 2019/08/15 740.00 0.68 749.00 735.00 749.00 95 70,315.00
52 2019/08/14 735.00 -1.87 736.00 721.00 736.00 1,000 726,746.00
53 2019/08/13 749.00 3.17 763.00 735.00 735.00 88 65,884.00
54 2019/08/12 726.00 -3.33 762.00 726.00 736.00 2,279 1,671,792.00
55 2019/08/11 751.00 -1.18 751.00 731.00 746.00 356 264,192.00
56 2019/08/08 760.00 -1.94 785.00 752.00 785.00 611 463,926.00
57 2019/08/07 775.00 3.33 780.00 726.00 745.00 1,719 1,311,841.00
58 2019/08/06 750.00 2.6 750.00 731.00 745.00 562 416,093.00
59 2019/08/05 731.00 -6.28 776.00 731.00 776.00 2,477 1,890,027.00
60 2019/08/04 780.00 -4.29 828.00 775.00 799.00 1,950 1,552,391.00
61 2019/08/01 815.00 2.77 829.00 775.00 790.00 5,981 4,779,582.00
62 2019/07/31 793.00 9.99 793.00 724.00 725.00 4,522 3,379,651.00
63 2019/07/30 721.00 2.41 725.00 712.00 715.00 3,519 2,536,839.00
64 2019/07/29 704.00 5.86 704.00 678.00 678.00 588 410,719.00
65 2019/07/28 665.00 -5.14 687.00 665.00 687.00 599 403,907.00
66 2019/07/25 701.00 -2.77 715.00 690.00 715.00 1,612 1,135,612.00
67 2019/07/24 721.00 1.55 724.00 714.00 715.00 788 565,190.00
68 2019/07/23 710.00 5.5 710.00 675.00 680.00 2,689 1,834,910.00
69 2019/07/22 673.00 1.97 673.00 670.00 670.00 1,146 770,862.00
70 2019/07/21 660.00 -1.49 660.00 660.00 660.00 20 13,200.00
71 2019/07/18 670.00 1.36 670.00 662.00 662.00 814 541,900.00
72 2019/07/17 661.00 0 677.00 661.00 665.00 1,805 1,197,170.00
73 2019/07/16 661.00 -0.6 670.00 661.00 665.00 1,302 861,044.00
74 2019/07/15 665.00 0 670.00 665.00 670.00 92 61,386.00
75 2019/07/14 665.00 2.31 665.00 655.00 663.00 283 187,567.00
76 2019/07/11 650.00 -5.11 672.00 650.00 672.00 340 225,980.00
77 2019/07/10 685.00 0.15 685.00 679.00 685.00 873 596,841.00
78 2019/07/09 684.00 3.95 684.00 668.00 668.00 437 292,842.00
79 2019/07/08 658.00 -0.45 659.00 658.00 659.00 50 32,917.00
80 2019/07/07 661.00 -1.34 662.00 660.00 660.00 158 104,371.00
81 2019/07/04 670.00 -1.76 685.00 670.00 684.00 790 533,512.00
82 2019/07/03 682.00 2.56 682.00 653.00 667.00 2,342 1,552,021.00
83 2019/07/02 665.00 0.76 665.00 650.00 660.00 377 248,626.00
84 2019/07/01 660.00 1.54 660.00 655.00 655.00 90 59,050.00
85 2019/06/30 650.00 -1.52 651.00 650.00 650.00 530 344,560.00
86 2019/06/27 660.00 -0.75 678.00 660.00 665.00 334 221,700.00
87 2019/06/26 665.00 -1.92 675.00 665.00 675.00 264 176,110.00
88 2019/06/25 678.00 4.15 678.00 650.00 652.00 415 275,642.00
89 2019/06/24 651.00 0.15 663.00 637.00 640.00 1,295 835,683.00
90 2019/06/23 650.00 -0.91 663.00 644.00 645.00 352 229,128.00
91 2019/06/20 656.00 -1.5 668.00 650.00 655.00 741 484,819.00
92 2019/06/19 666.00 1.99 675.00 666.00 666.00 349 235,140.00
93 2019/06/18 653.00 -1.51 663.00 653.00 663.00 672 444,656.00
94 2019/06/17 663.00 2 663.00 638.00 640.00 850 547,897.00
95 2019/06/16 650.00 -6.2 680.00 645.00 680.00 907 592,041.00
96 2019/06/13 693.00 1.91 693.00 667.00 669.00 1,511 1,017,330.00
97 2019/06/12 680.00 -3.13 690.00 677.00 690.00 2,272 1,553,174.00
98 2019/06/11 702.00 -2.77 722.00 702.00 721.00 1,539 1,095,495.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/11/13 2019111301003572 40 25 100 691.00 69,100.00
2 2019/11/13 2019111301002063 45 36 10 700.00 7,000.00
3 2019/11/13 2019111301001256 18 57 10 709.00 7,090.00
4 2019/11/13 2019111301000610 45 57 100 700.00 70,000.00
5 2019/11/13 2019111301000460 45 42 100 700.00 70,000.00
6 2019/11/12 2019111201003964 41 11 33 703.00 23,199.00
7 2019/10/15 2019101501002209 35 14 11 683.00 7,513.00
8 2019/10/14 2019101401003163 25 50 33 670.00 22,110.00
9 2019/10/14 2019101401000141 18 18 100 670.00 67,000.00
10 2019/10/03 2019100301002556 55 33 10 674.00 6,740.00
11 2019/10/17 2019101701003044 39 37 50 659.00 32,950.00
12 2019/10/17 2019101701003043 55 37 50 660.00 33,000.00
13 2019/10/17 2019101701003042 44 37 100 660.00 66,000.00
14 2019/10/17 2019101701001310 34 37 500 663.00 331,500.00
15 2019/10/17 2019101701001014 34 33 400 663.00 265,200.00
16 2019/10/16 2019101601000116 55 55 50 672.00 33,600.00
17 2019/10/20 2019102001001538 42 45 60 650.00 39,000.00
18 2019/10/17 2019101701003552 18 37 39 650.00 25,350.00
19 2019/10/17 2019101701003551 29 37 100 651.00 65,100.00
20 2019/10/17 2019101701003517 55 37 50 653.00 32,650.00
21 2019/10/17 2019101701003516 39 37 100 653.00 65,300.00
22 2019/10/17 2019101701003262 36 37 11 665.00 7,315.00
23 2019/10/21 2019102101002992 18 17 400 655.00 262,000.00
24 2019/10/21 2019102101001757 25 56 200 655.00 131,000.00
25 2019/10/21 2019102101001198 40 55 30 663.00 19,890.00
26 2019/10/21 2019102101001185 40 34 70 655.00 45,850.00
27 2019/10/21 2019102101000944 40 34 100 655.00 65,500.00
28 2019/10/20 2019102001001985 55 45 190 650.00 123,500.00
29 2019/10/23 2019102301000190 41 33 100 661.00 66,100.00
30 2019/10/22 2019102201002217 18 16 10 660.00 6,600.00
31 2019/10/22 2019102201002122 57 56 27 650.00 17,550.00
32 2019/10/22 2019102201000950 57 5 60 650.00 39,000.00
33 2019/10/22 2019102201000949 41 5 20 651.00 13,020.00
34 2019/10/22 2019102201000948 55 5 20 651.00 13,020.00
35 2019/10/23 2019102301001973 18 19 18 665.00 11,970.00
36 2019/10/23 2019102301001954 18 53 43 664.00 28,552.00
37 2019/10/23 2019102301001953 18 32 50 664.00 33,200.00
38 2019/10/23 2019102301001379 57 32 20 660.00 13,200.00
39 2019/10/23 2019102301001378 57 6 24 660.00 15,840.00
40 2019/10/23 2019102301000298 29 33 84 660.00 55,440.00
41 2019/10/24 2019102401003365 18 34 10 671.00 6,710.00
42 2019/10/23 2019102301003149 18 41 10 668.00 6,680.00
43 2019/10/23 2019102301003053 6 33 67 660.00 44,220.00
44 2019/10/23 2019102301003052 10 33 17 660.00 11,220.00
45 2019/10/23 2019102301003051 29 33 16 660.00 10,560.00
46 2019/10/23 2019102301002983 18 41 10 668.00 6,680.00
47 2019/11/03 2019110301003196 18 53 50 673.00 33,650.00
48 2019/11/03 2019110301002833 42 17 10 670.00 6,700.00
49 2019/11/03 2019110301002162 28 17 14 671.00 9,394.00
50 2019/11/03 2019110301000976 28 57 129 671.00 86,559.00
51 2019/11/03 2019110301000785 28 55 50 671.00 33,550.00
52 2019/11/03 2019110301000461 28 45 24 671.00 16,104.00
53 2019/11/06 2019110601002141 54 35 240 658.00 157,920.00
54 2019/11/06 2019110601002123 54 34 10 658.00 6,580.00
55 2019/11/05 2019110501002844 57 57 16 658.00 10,528.00
56 2019/11/04 2019110401003991 36 34 24 658.00 15,792.00
57 2019/11/03 2019110301003636 54 42 12 670.00 8,040.00
58 2019/11/03 2019110301003279 42 34 10 675.00 6,750.00
59 2019/11/06 2019110601003085 19 42 100 660.00 66,000.00
60 2019/11/06 2019110601002330 54 50 12 662.00 7,944.00
61 2019/11/06 2019110601002201 35 35 20 662.00 13,240.00
62 2019/11/06 2019110601002161 55 34 110 660.00 72,600.00
63 2019/11/06 2019110601002145 18 6 67 659.00 44,153.00
64 2019/11/06 2019110601002144 18 34 10 659.00 6,590.00
65 2019/11/10 2019111001002789 19 58 50 670.00 33,500.00
66 2019/11/10 2019111001000093 19 45 50 660.00 33,000.00
67 2019/11/07 2019110701003376 40 55 37 673.00 24,901.00
68 2019/11/07 2019110701003375 40 33 20 673.00 13,460.00
69 2019/11/07 2019110701003374 40 11 50 670.00 33,500.00
70 2019/11/06 2019110601003403 47 42 10 660.00 6,600.00
71 2019/11/11 2019111101002026 19 14 29 680.00 19,720.00
72 2019/11/11 2019111101002025 19 55 50 680.00 34,000.00
73 2019/11/11 2019111101002024 19 41 11 679.00 7,469.00
74 2019/11/11 2019111101002023 19 22 90 678.00 61,020.00
75 2019/11/10 2019111001005058 18 33 50 670.00 33,500.00
76 2019/11/10 2019111001004682 37 33 50 670.00 33,500.00
77 2019/11/11 2019111101003752 18 28 10 698.00 6,980.00
78 2019/11/11 2019111101003702 18 17 24 685.00 16,440.00
79 2019/11/11 2019111101003684 18 33 50 683.00 34,150.00
80 2019/11/11 2019111101002507 40 45 100 682.00 68,200.00
81 2019/11/11 2019111101002506 40 38 95 680.00 64,600.00
82 2019/11/11 2019111101002027 19 39 50 680.00 34,000.00
83 2019/11/11 2019111101006640 18 52 10 707.00 7,070.00
84 2019/11/11 2019111101006569 18 41 48 705.00 33,840.00
85 2019/11/11 2019111101006081 7 25 40 696.00 27,840.00
86 2019/11/11 2019111101004090 18 57 10 710.00 7,100.00
87 2019/11/11 2019111101003797 57 55 60 698.00 41,880.00
88 2019/11/11 2019111101003796 57 28 190 698.00 132,620.00
89 2019/11/12 2019111201003118 45 39 50 720.00 36,000.00
90 2019/11/12 2019111201003117 45 57 50 720.00 36,000.00
91 2019/11/12 2019111201003116 45 57 48 719.00 34,512.00
92 2019/11/12 2019111201003115 45 19 30 719.00 21,570.00
93 2019/11/12 2019111201001893 18 26 15 715.00 10,725.00
94 2019/11/12 2019111201001641 57 49 2,494 707.00 1,763,258.00
95 2019/11/12 2019111201003963 45 11 22 710.00 15,620.00
96 2019/11/12 2019111201003865 18 22 24 714.00 17,136.00
97 2019/11/12 2019111201003746 22 33 40 711.00 28,440.00
98 2019/11/12 2019111201003684 45 40 300 710.00 213,000.00
99 2019/11/12 2019111201003252 45 45 300 720.00 216,000.00
100 2019/11/12 2019111201003119 45 57 200 720.00 144,000.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 075-076 2019/11/27 AD
(2076/08/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 8th AGM going to be held on Mangsir 20, 2076. Financial Highlight of 2075/76, 2076/77, cash dividend, bonus share, Aquisition, Appointment of Auditors, Others 11.32% 15.00%
2. 073-074 2018/11/27 AD
(2075/08/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Poush 01, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, cash dividend, Aquisition, Appointment of Auditors, Others 0.00% 0.00%
3. 073-074 2017/11/09 AD
(2074/07/23 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Mangsir 03, 2073. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors,Cash Dividend-16.32%, others. 16.32% 10.00%
4. 072-073 2016/12/29 AD
(2073/09/14 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Poush 22, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-21.05%, others. 21.05% 0.00%
5. 071-072
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-0.53%, Bonus Share-10%, RightShare-1:1, others. 0.53% 10.00% 1:1
6. 071-072 2015/12/25 AD
(2072/09/10 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 27, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Cash Dividend-0.53%, Bonus Share-10%, Right Share-1:1, Others. 0.53% 10.00% 1:1
7. 070-071 2014/12/16 AD
(2071/09/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 21,2071. (Rescheduled) Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
8. 070-071 2014/12/16 AD
(2071/09/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited changed the schedule for its fortcoming 3rd AGM on Poush 21,2071. 0.00% 0.00%
9. 070-071 2014/11/18 AD
(2071/08/02 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Mangsir 17,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 076-077 2019/11/01 AD
(2076/07/15 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2076/77.
2. 075-076 2019/07/29 AD
(2076/04/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/04/17 AD
(2076/01/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2019/01/21 AD
(2075/10/07 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 075-076 2018/10/26 AD
(2075/07/09 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
6. 074-075 2018/07/20 AD
(2075/04/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/04/24 AD
(2075/01/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/01/29 AD
(2074/10/15 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 074-075 2017/10/30 AD
(2074/07/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
10. 073-074 2017/07/16 AD
(2074/04/01 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (LLBS) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/04/24 AD
(2074/01/11 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2017/01/25 AD
(2073/10/12 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 073-074 2016/11/04 AD
(2073/07/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
14. 072-073 2016/07/19 AD
(2073/04/04 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/04/25 AD
(2073/01/13 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2016/01/28 AD
(2072/10/14 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
17. 072-073 2015/11/09 AD
(2072/07/23 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
19. 071-072 2015/08/04 AD
(2072/04/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
18. 071-072 2015/08/04 AD
(2072/04/19 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
20. 071-072 2015/04/21 AD
(2072/01/08 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2071/72.
21. 071-072 2015/02/03 AD
(2071/10/20 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its unaudited financial statement from second quarter of the fiscal year 2071/72.
22. 071-072 2014/11/07 AD
(2071/07/21 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its unaudited financial statement from 1st Quarter of the fiscal year 2071/72.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 072-073 2016/12/21 AD
(2073/09/06 BS)
2016/12/27 AD
(2073/09/12 BS)
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is going to auction its 15,903 units of ordinary right share to the general public from Poush 06, 2073 till Poush 12, 2073.# Fiscal Year Value
1. 075-076 11.32%
2. 074-075 26.32%
3. 073-074 16.32%
4. 072-073 21.05%
5. 071-072 0.53%


# Fiscal Year Value
1. 075-076 15.00%
2. 073-074 10.00%
3. 071-072 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 071-072 1:1