Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 6,578,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 605.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 0.83%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/05/23 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 550.00 -  1,390.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 790.71
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -50.77%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 22.67 (FY: 075-076, Q: 3)
# Value  Fiscal Year
1. 42.19 (FY: 073-074, Q: 4)
2. 42.84 (FY: 073-074, Q: 1)
3. 42.19 (FY: 073-074, Q: 2)
4. 42.00 (FY: 073-074, Q: 3)
5. 37.81 (FY: 072-073, Q: 4)
P/E Ratio 26.69
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 128.67
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 4.70
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 11.32% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 11.32% (FY: 074-075)
2. 11.32% (FY: 074-075)
3. 12.11% (FY: 073-074)
4. 10.00% (FY: 072-073)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 15.00% (FY: 074-075)
3. 30.00% (FY: 073-074)
4. 10.00% (FY: 072-073)
Right Share 1:1 (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 1:1 (FY: 074-075)
30-Day Avg Volume 896.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 3,979,690,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol MERO
Company Name Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 6,578,000
Paidup Value 0.00
Total Paidup Value 0.00

Search Clear
मेरो माइक्रोफाइनान्सको शेयर लिलामीमा, दोस्रो बजारमूल्य ६०८ रुपैयाँ
मेरो माइक्रोफाइनान्सको दुई लाख कित्ता शेयर जेठ ७ देखि लिलामीमा आउने
मेरो माइक्रोफाइनान्सको दुई लाख कित्ता शेयर लिलामीमा आउने
मेरो माईक्रोफाइनान्स खु्द नाफा ८६ प्रतिशत बढ्यो
मेरो माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद भर्न छुटाउनु भएको त छैन ?
मेरो माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद खुल्यो, माघ २३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले पाउने
मेरो माइक्रोफाइनान्सले फागुन १९ गतेदेखि हकप्रद जारी गर्ने
मेरो माइक्रोफाईनान्सको हकप्रदपछि शेयरमूल्य समायोजन
मेरो माइक्रोफाइनान्सकाे हकप्रद सुरक्षित गर्ने बुधबार अन्तिम दिन
मेरो माइक्रोफाइनान्सले तोक्यो हकप्रद निष्काशन गर्न बुकक्लोज


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/05/23 605.00 0.83 612.00 600.00 600.00 255 9,680.00
2 2019/05/22 600.00 0.33 610.00 598.00 598.00 288 24,000.00
3 2019/05/21 598.00 -1.64 600.00 596.00 600.00 793 17,940.00
4 2019/05/20 608.00 -1.14 608.00 605.00 606.00 193 18,240.00
5 2019/05/19 615.00 -1.91 625.00 615.00 624.00 1,032 12,300.00
6 2019/05/16 627.00 -1.26 639.00 615.00 623.00 247 6,270.00
7 2019/05/15 635.00 0 650.00 635.00 635.00 951 34,290.00
8 2019/05/14 635.00 1.44 635.00 620.00 626.00 932 10,160.00
9 2019/05/13 626.00 -2.49 630.00 624.00 630.00 401 10,016.00
10 2019/05/12 642.00 1.1 642.00 635.00 635.00 351 23,112.00
11 2019/05/09 635.00 0 642.00 635.00 642.00 711 127,200.00
12 2019/05/08 635.00 0 649.00 635.00 647.00 335 6,370.00
13 2019/05/07 635.00 0 647.00 630.00 647.00 652 63,500.00
14 2019/05/06 635.00 -0.78 638.00 629.00 631.00 778 15,875.00
15 2019/05/05 640.00 -1.23 650.00 640.00 650.00 691 10,880.00
16 2019/05/02 648.00 -3.28 666.00 648.00 666.00 365 6,480.00
17 2019/04/30 670.00 -2.19 685.00 670.00 685.00 1,257 67,100.00
18 2019/04/29 685.00 1.78 696.00 680.00 686.00 4,669 56,855.00
19 2019/04/28 673.00 6.83 673.00 599.00 599.00 536 17,342.00
20 2019/04/25 630.00 3.28 630.00 610.00 610.00 3,328 31,500.00
21 2019/04/24 610.00 -1.13 615.00 605.00 615.00 326 7,320.00
22 2019/04/23 617.00 2.15 617.00 596.00 596.00 639 8,008.00
23 2019/04/22 604.00 -1.79 607.00 600.00 605.00 1,240 18,120.00
24 2019/04/21 615.00 3.54 615.00 595.00 605.00 1,805 30,500.00
25 2019/04/18 594.00 1.54 596.00 574.00 574.00 899 43,956.00
26 2019/04/16 591.00 0 602.00 591.00 602.00 1,124 29,550.00
27 2019/04/15 591.00 5.72 591.00 554.00 559.00 416 9,456.00
28 2019/04/11 559.00 0.36 564.00 553.00 564.00 1,102 8,385.00
29 2019/04/10 557.00 -0.71 557.00 550.00 550.00 820 111,400.00
30 2019/04/09 561.00 -0.18 561.00 556.00 556.00 1,181 459,459.00
31 2019/04/07 550.00 0 550.00 547.00 547.00 275 5,500.00
32 2019/04/04 550.00 -1.26 551.00 544.00 550.00 680 18,700.00
33 2019/04/03 557.00 0.36 557.00 550.00 550.00 377 50,130.00
34 2019/04/02 555.00 -0.89 559.00 554.00 559.00 828 31,080.00
35 2019/04/01 560.00 -0.53 563.00 554.00 563.00 239 8,960.00
36 2019/03/31 563.00 0.9 563.00 554.00 554.00 444 9,008.00
37 2019/03/28 558.00 -1.06 558.00 556.00 557.00 682 17,856.00
38 2019/03/26 570.00 -1.55 570.00 558.00 568.00 551 14,820.00
39 2019/03/25 579.00 0.7 579.00 557.00 564.00 294 9,264.00
40 2019/03/24 575.00 0 575.00 565.00 565.00 382 9,200.00
41 2019/03/21 575.00 -2.04 581.00 570.00 581.00 325 11,500.00
42 2019/03/19 587.00 -0.51 587.00 585.00 585.00 133 39,329.00
43 2019/03/18 590.00 -0.17 597.00 590.00 590.00 166 39,530.00
44 2019/03/17 591.00 -0.67 595.00 586.00 586.00 520 39,597.00
45 2019/03/14 595.00 0 603.00 595.00 603.00 47 7,140.00
46 2019/03/13 595.00 -1.16 602.00 590.00 590.00 595 20,332.00
47 2019/03/12 602.00 -0.33 608.00 600.00 601.00 774 9,632.00
48 2019/03/11 604.00 -0.98 622.00 601.00 610.00 760 42,350.00
49 2019/03/10 610.00 0.83 610.00 593.00 593.00 190 9,680.00
50 2019/03/07 605.00 4.31 605.00 580.00 569.00 1,558 12,100.00
51 2019/03/06 580.00 -0.34 590.00 580.00 590.00 469 11,600.00
52 2019/03/05 582.00 0.52 592.00 579.00 579.00 647 58,800.00
53 2019/03/03 579.00 -1.36 596.00 579.00 591.00 964 5,880.00
54 2019/02/27 587.00 -1.01 593.00 587.00 591.00 367 5,910.00
55 2019/02/26 593.00 -1.17 600.00 593.00 600.00 416 118,600.00
56 2019/02/25 600.00 1.69 600.00 581.00 590.00 627 6,000.00
57 2019/02/24 590.00 -2.64 606.00 590.00 601.00 280 9,440.00
58 2019/02/21 606.00 0.5 610.00 600.00 600.00 476 12,120.00
59 2019/02/20 603.00 0.33 609.00 600.00 600.00 569 34,371.00
60 2019/02/19 601.00 0.5 612.00 591.00 591.00 892 12,020.00
61 2019/02/18 598.00 -0.83 603.00 591.00 591.00 678 62,192.00
62 2019/02/17 603.00 0.5 610.00 600.00 600.00 597 3,618.00
63 2019/02/14 600.00 1.52 600.00 591.00 595.00 403 30,000.00
64 2019/02/13 591.00 -3.27 612.00 591.00 600.00 952 29,750.00
65 2019/02/12 611.00 -1.45 620.00 611.00 620.00 296 9,776.00
66 2019/02/11 620.00 0 624.00 616.00 624.00 1,176 18,630.00
67 2019/02/10 620.00 0 644.00 613.00 620.00 2,882 26,660.00
68 2019/02/07 620.00 4.03 620.00 585.00 585.00 4,245 31,000.00
69 2019/02/06 1,092.00 -2.33 1,140.00 1,090.00 1,118.00 10,410 65,640.00
70 2019/02/05 1,118.00 -0.45 1,128.00 1,110.00 1,110.00 2,121 83,850.00
71 2019/02/04 1,123.00 -1.06 1,150.00 1,118.00 1,125.00 1,103 3,375.00
72 2019/02/03 1,135.00 -0.87 1,148.00 1,133.00 1,147.00 2,885 18,160.00
73 2019/01/31 1,145.00 -0.69 1,159.00 1,145.00 1,153.00 2,072 57,300.00
74 2019/01/30 1,153.00 0.26 1,158.00 1,145.00 1,150.00 2,767 23,060.00
75 2019/01/29 1,150.00 -2.13 1,198.00 1,130.00 1,175.00 5,508 11,500.00
76 2019/01/28 1,175.00 3.43 1,175.00 1,135.00 1,136.00 5,899 33,930.00
77 2019/01/27 1,136.00 0.18 1,139.00 1,117.00 1,134.00 2,049 11,360.00
78 2019/01/23 1,120.00 -0.88 1,130.00 1,108.00 1,130.00 1,033 11,200.00
79 2019/01/22 1,130.00 1.8 1,130.00 1,088.00 1,110.00 1,086 17,920.00
80 2019/01/21 1,110.00 -4.31 1,160.00 1,093.00 1,160.00 513 11,100.00
81 2019/01/20 1,160.00 3.94 1,160.00 1,110.00 1,116.00 236 11,600.00
82 2019/01/17 1,116.00 1.73 1,116.00 1,085.00 1,097.00 130 17,856.00
83 2019/01/16 1,105.00 -3.07 1,140.00 1,096.00 1,140.00 1,706 42,783.00
84 2019/01/15 1,140.00 6.44 1,140.00 1,060.00 1,071.00 834 11,390.00
85 2019/01/14 1,071.00 1.52 1,071.00 1,055.00 1,055.00 859 17,120.00
86 2019/01/13 1,055.00 -1.49 1,071.00 1,055.00 1,071.00 136 105,500.00
87 2019/01/10 1,071.00 0.56 1,071.00 1,037.00 1,065.00 322 52,550.00
88 2019/01/09 1,065.00 0.57 1,065.00 1,050.00 1,059.00 570 22,365.00
89 2019/01/08 1,059.00 2.52 1,059.00 1,033.00 1,033.00 464 16,880.00
90 2019/01/07 1,033.00 -3.37 1,069.00 1,031.00 1,069.00 178 16,528.00
91 2019/01/06 1,069.00 2 1,069.00 1,035.00 1,048.00 613 10,690.00
92 2019/01/03 1,048.00 0.29 1,059.00 1,038.00 1,045.00 541 16,768.00
93 2019/01/02 1,045.00 -0.95 1,055.00 1,045.00 1,055.00 236 15,675.00
94 2019/01/01 1,055.00 1.05 1,055.00 1,040.00 1,044.00 1,022 16,880.00
95 2018/12/31 1,044.00 -0.57 1,050.00 1,032.00 1,050.00 414 10,440.00
96 2018/12/30 1,050.00 0.48 1,070.00 1,038.00 1,045.00 693 14,700.00
97 2018/12/26 1,040.00 0.48 1,076.00 1,035.00 1,035.00 278 104,100.00
98 2018/12/25 1,035.00 -0.96 1,045.00 1,010.00 1,045.00 279 51,700.00
99 2018/12/24 1,045.00 -1.88 1,086.00 1,029.00 1,065.00 429 26,125.00
100 2018/12/23 1,065.00 4.41 1,065.00 1,020.00 1,020.00 380 10,650.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2018/12/17 2537 25 46 10 1,020.00 10,200.00
2 2019/05/23 2019052301010671 55 40 16 605.00 9,680.00
3 2019/05/23 2019052301010206 45 52 100 612.00 61,200.00
4 2019/05/23 2019052301004595 59 28 56 600.00 33,600.00
5 2019/05/23 2019052301004031 59 58 16 600.00 9,600.00
6 2019/05/23 2019052301003970 59 58 67 600.00 40,200.00
7 2019/05/15 2019051501007937 49 59 67 646.00 43,282.00
8 2019/05/15 2019051501007335 39 35 20 640.00 12,800.00
9 2019/05/15 2019051501007334 39 1 16 639.00 10,224.00
10 2019/05/15 2019051501007333 39 1 16 639.00 10,224.00
11 2019/05/15 2019051501010393 5 41 36 650.00 23,400.00
12 2019/05/15 2019051501010344 5 26 14 650.00 9,100.00
13 2019/05/15 2019051501008873 19 43 99 645.00 63,855.00
14 2019/05/15 2019051501008733 39 43 16 645.00 10,320.00
15 2019/05/15 2019051501007980 39 17 32 640.00 20,480.00
16 2019/05/15 2019051501007938 49 42 33 647.00 21,351.00
17 2019/05/15 2019051501011611 19 38 118 635.00 74,930.00
18 2019/05/15 2019051501011178 28 49 31 645.00 19,995.00
19 2019/05/15 2019051501010939 28 43 19 645.00 12,255.00
20 2019/05/15 2019051501010759 28 58 50 645.00 32,250.00
21 2019/05/15 2019051501010758 19 58 16 645.00 10,320.00
22 2019/05/15 2019051501010720 40 41 100 650.00 65,000.00
23 2019/05/15 2019051501012765 19 14 54 635.00 34,290.00
24 2019/05/15 2019051501012258 19 1 50 635.00 31,750.00
25 2019/05/15 2019051501011971 19 43 67 635.00 42,545.00
26 2019/05/15 2019051501011941 19 43 16 635.00 10,160.00
27 2019/05/15 2019051501011921 19 43 16 635.00 10,160.00
28 2019/05/15 2019051501011892 19 43 39 635.00 24,765.00
29 2019/05/16 2019051601004553 21 38 26 617.00 16,042.00
30 2019/05/16 2019051601004552 45 38 20 618.00 12,360.00
31 2019/05/16 2019051601003879 1 49 20 617.00 12,340.00
32 2019/05/16 2019051601002074 16 57 16 615.00 9,840.00
33 2019/05/16 2019051601001916 16 59 67 615.00 41,205.00
34 2019/05/16 2019051601001323 48 55 16 623.00 9,968.00
35 2019/05/16 2019051601008897 48 42 10 639.00 6,390.00
36 2019/05/16 2019051601008781 48 42 10 639.00 6,390.00
37 2019/05/16 2019051601005739 58 42 10 627.00 6,270.00
38 2019/05/16 2019051601005224 57 26 10 620.00 6,200.00
39 2019/05/16 2019051601004944 26 14 16 624.00 9,984.00
40 2019/05/16 2019051601004943 26 34 16 622.00 9,952.00
41 2019/05/19 2019051901003131 16 17 37 620.00 22,940.00
42 2019/05/19 2019051901002826 16 45 140 620.00 86,800.00
43 2019/05/19 2019051901002666 16 20 23 620.00 14,260.00
44 2019/05/19 2019051901000741 47 16 93 625.00 58,125.00
45 2019/05/19 2019051901000740 47 14 65 624.00 40,560.00
46 2019/05/16 2019051601009492 16 51 10 627.00 6,270.00
47 2019/05/19 2019051901007375 45 49 20 616.00 12,320.00
48 2019/05/19 2019051901005852 45 35 16 615.00 9,840.00
49 2019/05/19 2019051901005762 45 56 15 615.00 9,225.00
50 2019/05/19 2019051901005504 16 56 15 620.00 9,300.00
51 2019/05/19 2019051901005108 16 56 135 620.00 83,700.00
52 2019/05/19 2019051901004628 16 35 50 620.00 31,000.00
53 2019/05/19 2019051901008863 6 17 16 618.00 9,888.00
54 2019/05/19 2019051901008818 25 20 40 619.00 24,760.00
55 2019/05/19 2019051901008637 25 58 10 619.00 6,190.00
56 2019/05/19 2019051901007612 26 49 40 615.00 24,600.00
57 2019/05/19 2019051901007377 44 49 100 615.00 61,500.00
58 2019/05/19 2019051901007376 45 49 69 615.00 42,435.00
59 2019/05/20 2019052001006177 54 8 10 606.00 6,060.00
60 2019/05/19 2019051901010477 1 22 34 615.00 20,910.00
61 2019/05/19 2019051901010476 43 22 20 615.00 12,300.00
62 2019/05/19 2019051901010434 28 52 50 616.00 30,800.00
63 2019/05/19 2019051901010307 45 52 10 617.00 6,170.00
64 2019/05/19 2019051901009146 6 20 34 618.00 21,012.00
65 2019/05/20 2019052001010930 14 42 20 606.00 12,120.00
66 2019/05/20 2019052001010839 43 17 16 606.00 9,696.00
67 2019/05/20 2019052001007978 21 21 16 607.00 9,712.00
68 2019/05/20 2019052001007284 1 17 31 605.00 18,755.00
69 2019/05/20 2019052001006467 1 16 16 605.00 9,680.00
70 2019/05/20 2019052001006190 1 8 20 605.00 12,100.00
71 2019/05/21 2019052101002392 43 48 25 596.00 14,900.00
72 2019/05/21 2019052101002231 59 53 134 600.00 80,400.00
73 2019/05/21 2019052101002230 59 53 16 600.00 9,600.00
74 2019/05/20 2019052001011941 35 52 30 608.00 18,240.00
75 2019/05/20 2019052001011685 57 57 10 605.00 6,050.00
76 2019/05/20 2019052001010931 1 42 24 605.00 14,520.00
77 2019/05/21 2019052101006258 43 28 16 597.00 9,552.00
78 2019/05/21 2019052101006053 39 21 16 600.00 9,600.00
79 2019/05/21 2019052101006047 39 59 16 600.00 9,600.00
80 2019/05/21 2019052101005785 39 52 16 600.00 9,600.00
81 2019/05/21 2019052101005236 43 14 14 597.00 8,358.00
82 2019/05/21 2019052101004664 36 38 67 596.00 39,932.00
83 2019/05/21 2019052101008439 8 6 16 597.00 9,552.00
84 2019/05/21 2019052101008370 36 45 203 598.00 121,394.00
85 2019/05/21 2019052101008184 36 36 30 598.00 17,940.00
86 2019/05/21 2019052101008183 26 36 50 600.00 30,000.00
87 2019/05/21 2019052101007483 43 52 16 597.00 9,552.00
88 2019/05/21 2019052101007115 48 22 99 600.00 59,400.00
89 2019/05/22 2019052201003799 16 16 16 610.00 9,760.00
90 2019/05/22 2019052201003798 16 16 16 610.00 9,760.00
91 2019/05/22 2019052201003562 39 22 67 600.00 40,200.00
92 2019/05/22 2019052201002949 38 26 16 598.00 9,568.00
93 2019/05/21 2019052101009272 26 35 30 598.00 17,940.00
94 2019/05/21 2019052101008466 8 45 29 597.00 17,313.00
95 2019/05/22 2019052201011957 51 26 40 600.00 24,000.00
96 2019/05/22 2019052201011923 39 26 17 600.00 10,200.00
97 2019/05/22 2019052201011872 51 22 64 603.00 38,592.00
98 2019/05/22 2019052201010946 6 50 20 604.00 12,080.00
99 2019/05/22 2019052201009511 26 6 16 603.00 9,648.00
100 2019/05/22 2019052201008064 39 44 16 600.00 9,600.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/10/03 AD
(2075/06/17 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 6th AGM going to be held on Kartik 09, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, cash dividend, bonus share, Appointment of Auditor, Others. 11.32% 15.00%
2. 073-074 2017/09/18 AD
(2074/06/02 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Ashwin 30, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividend-12.105%, Bonus Share-30%, others. 12.11% 30.00%
3. 073-074 2017/09/18 AD
(2074/06/02 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Ashwin 30, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividend-30%, other. 30.00% 0.00%
4. 072-073 2016/12/19 AD
(2073/09/04 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 15, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Cash Dividend-10%, Bonus Share-10%, other. 10.00% 10.00%
5. 071-072
Mero microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 03, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor,Others. 0.00% 0.00%
6. 071-072
Mero microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 3rd AGM going to be held on Poush 03, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor,Others. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/04/25 AD
(2076/01/12 BS)
Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2019/01/27 AD
(2075/10/13 BS)
Mero MicroFinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2018/11/02 AD
(2075/07/16 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 074-075 2018/07/26 AD
(2075/04/10 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2018/04/30 AD
(2075/01/17 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2018/01/30 AD
(2074/10/16 BS)
Mero Micro Finance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2017/11/06 AD
(2074/07/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 073-074 2017/07/21 AD
(2074/04/06 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited (MERO) has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2017/05/02 AD
(2074/01/19 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2017/02/03 AD
(2073/10/21 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2016/11/11 AD
(2073/07/26 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 072-073 2016/07/25 AD
(2073/04/10 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 072-073 2016/04/29 AD
(2073/01/17 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2016/02/03 AD
(2072/10/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2015/11/10 AD
(2072/07/24 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 071-072 2015/08/05 AD
(2072/04/20 BS)
Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.


Search Clear
# Fiscal Year Value
1. 074-075 11.32%
2. 074-075 11.32%
3. 073-074 12.11%
4. 072-073 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 074-075 15.00%
3. 073-074 30.00%
4. 072-073 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 1:1