Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 3,976,470.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 538.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 1.51%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/12/08 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 443.00 -  578.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 512.37
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield 12.55%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 27.13 (FY: 076-077, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 7.89 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.87 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 48.50 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 27.36 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 30.08 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 44.19 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 15.90 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 48.59 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 67.01 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 64.94 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 19.83
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 229.09
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.35
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 5.79% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 5.79% (FY: 074-075)
2. 7.68% (FY: 073-074)
3. 11.05% (FY: 072-073)
4. 2.32% (FY: 071-072)
5. 20.00% (FY: 070-071)
6. 10.79% (FY: 068-069)
7. 10.00% (FY: 067-068)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 13.00% (FY: 073-074)
3. 20.00% (FY: 072-073)
4. 44.00% (FY: 071-072)
5. 25.00% (FY: 070-071)
6. 55.00% (FY: 069-070)
7. 15.00% (FY: 068-069)
8. 40.00% (FY: 067-068)
Right Share 2:01 (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 2:01 (FY: 072-073)
30-Day Avg Volume 703.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 2,139,340,860.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol NLBBL
Company Name Nerude Laghubita Bikas Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 3,976,470
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 397,647,000.00

Search Clear
नेरुडे लघुवित्तको लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
नेरुडे लघुवित्तले सच्याएर निकाल्यो पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफा १७१ प्रतिशतले सुधारियो
नेरुडे लघुवित्तको ८७ हजार कित्ता संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आइतबार अन्तिम मौका
नेरुडे लघुवित्तले गर्यो बोनस र नगद मिलाएर लाभांश प्रस्ताव
नेरुडे लघुवित्तले पस्कियो लोभलाग्दो प्रगति
नेरुडे लघुवित्तको बोनस शेयर सूचीकृत
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयर लिलामीमा आवेदन दिने मंगलबार अन्तिम, बोलपत्र बुधबार खोलिने
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयरको लिलामी बिक्री खुल्यो
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफा दोब्बर


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/12/08 538.00 1.51 538.00 520.00 520.00 709 376,959.00
2 2019/12/05 530.00 2.51 530.00 517.00 526.00 1,338 703,146.00
3 2019/12/04 517.00 3.19 527.00 502.00 502.00 1,181 609,211.00
4 2019/12/03 501.00 0.8 509.00 500.00 500.00 263 131,940.00
5 2019/12/02 497.00 -0.6 497.00 490.00 490.00 270 133,525.00
6 2019/12/01 500.00 0 501.00 491.00 491.00 943 467,058.00
7 2019/11/28 500.00 0 510.00 497.00 510.00 197 98,473.00
8 2019/11/27 500.00 0 501.00 500.00 500.00 360 180,100.00
9 2019/11/25 500.00 0.2 500.00 492.00 499.00 910 452,418.00
10 2019/11/24 499.00 0.6 499.00 491.00 491.00 320 157,200.00
11 2019/11/21 496.00 -0.8 500.00 494.00 495.00 828 411,142.00
12 2019/11/20 500.00 -0.2 511.00 500.00 501.00 966 484,586.00
13 2019/11/19 501.00 -0.2 506.00 501.00 501.00 617 309,467.00
14 2019/11/18 502.00 -1.57 505.00 502.00 505.00 133 66,916.00
15 2019/11/17 510.00 2 510.00 510.00 510.00 10 5,100.00
16 2019/11/14 500.00 -0.6 505.00 500.00 503.00 1,677 839,365.00
17 2019/11/13 503.00 -1.95 506.00 503.00 506.00 681 343,143.00
18 2019/11/12 513.00 -1.91 523.00 497.00 523.00 247 128,681.00
19 2019/11/11 523.00 5.23 523.00 497.00 497.00 1,168 599,261.00
20 2019/11/10 497.00 -1 505.00 497.00 502.00 1,253 628,859.00
21 2019/11/07 502.00 -1.18 510.00 502.00 508.00 217 109,084.00
22 2019/11/06 508.00 -1.17 510.00 504.00 514.00 572 289,901.00
23 2019/11/05 514.00 -1.15 514.00 506.00 520.00 1,515 773,180.00
24 2019/11/04 520.00 5.69 520.00 495.00 492.00 691 345,047.00
25 2019/11/03 492.00 0.2 492.00 490.00 491.00 340 166,721.00
26 2019/10/31 491.00 -1.21 498.00 491.00 497.00 2,086 1,030,877.00
27 2019/10/24 497.00 -1.58 510.00 497.00 510.00 766 385,910.00
28 2019/10/23 505.00 2.85 505.00 500.00 500.00 137 68,625.00
29 2019/10/22 491.00 -1.21 497.00 491.00 492.00 333 163,903.00
30 2019/10/17 497.00 -1.39 497.00 496.00 496.00 1,112 552,552.00
31 2019/10/16 504.00 -0.2 505.00 495.00 495.00 1,139 565,718.00
32 2019/10/14 505.00 -0.79 505.00 499.00 499.00 362 181,592.00
33 2019/10/03 509.00 3.04 509.00 500.00 503.00 622 311,518.00
34 2019/10/02 494.00 -2.18 514.00 494.00 514.00 1,190 592,158.00
35 2019/10/01 505.00 1.81 505.00 505.00 505.00 50 25,250.00
36 2019/09/30 496.00 -0.8 504.00 495.00 497.00 852 425,436.00
37 2019/09/29 500.00 -2.72 504.00 494.00 504.00 703 351,395.00
38 2019/09/26 514.00 3.84 514.00 504.00 504.00 25 12,700.00
39 2019/09/25 495.00 -0.2 505.00 495.00 496.00 320 159,900.00
40 2019/09/24 496.00 -1.98 496.00 496.00 496.00 300 148,800.00
41 2019/09/23 506.00 1.81 506.00 506.00 506.00 150 75,900.00
42 2019/09/22 497.00 -1.97 500.00 497.00 500.00 435 216,435.00
43 2019/09/19 507.00 -2.31 525.00 507.00 512.00 2,198 1,126,049.00
44 2019/09/18 519.00 -0.19 525.00 515.00 520.00 860 449,690.00
45 2019/09/17 520.00 5.48 522.00 497.00 502.00 1,748 888,067.00
46 2019/09/16 493.00 -1.6 500.00 484.00 500.00 2,029 994,372.00
47 2019/09/15 501.00 -1.76 501.00 500.00 500.00 330 165,100.00
48 2019/09/11 503.00 -0.98 507.00 503.00 506.00 863 436,299.00
49 2019/09/10 508.00 -1.17 523.00 508.00 510.00 1,493 771,029.00
50 2019/09/09 514.00 0.59 514.00 502.00 511.00 281 143,430.00
51 2019/09/08 511.00 -1.92 516.00 511.00 516.00 535 274,285.00
52 2019/09/05 521.00 -0.76 525.00 521.00 523.00 265 138,527.00
53 2019/09/04 525.00 -1.87 545.00 525.00 525.00 3,510 1,871,681.00
54 2019/09/03 535.00 5.31 535.00 500.00 503.00 3,026 1,548,762.00
55 2019/09/02 508.00 -2.68 520.00 508.00 520.00 2,452 1,254,124.00
56 2019/09/01 522.00 -4.74 545.00 514.00 545.00 6,007 3,135,827.00
57 2019/08/29 548.00 -1.44 559.00 548.00 557.00 1,670 925,020.00
58 2019/08/28 556.00 -0.71 571.00 556.00 571.00 600 337,000.00
59 2019/08/27 560.00 0.36 568.00 556.00 568.00 2,737 1,534,735.00
60 2019/08/26 558.00 0.18 558.00 555.00 555.00 688 382,780.00
61 2019/08/25 557.00 -0.54 561.00 553.00 555.00 1,449 807,553.00
62 2019/08/22 560.00 0 562.00 553.00 560.00 4,681 2,614,748.00
63 2019/08/21 560.00 0 560.00 555.00 560.00 908 506,470.00
64 2019/08/20 560.00 0 571.00 560.00 560.00 3,687 2,083,063.00
65 2019/08/19 560.00 2.19 570.00 556.00 556.00 4,412 2,473,577.00
66 2019/08/18 548.00 -0.54 562.00 548.00 551.00 1,485 822,598.00
67 2019/08/15 551.00 0 573.00 551.00 562.00 260 143,820.00
68 2019/08/14 551.00 -0.9 553.00 551.00 553.00 300 165,570.00
69 2019/08/13 556.00 -0.18 569.00 555.00 568.00 2,878 1,607,414.00
70 2019/08/12 557.00 -2.79 570.00 557.00 566.00 1,778 1,004,428.00
71 2019/08/11 573.00 -0.87 600.00 568.00 589.00 891 514,813.00
72 2019/08/08 578.00 0 578.00 567.00 572.00 6,787 3,876,625.00
73 2019/08/07 578.00 4.14 578.00 544.00 544.00 8,891 5,064,043.00
74 2019/08/06 555.00 -3.98 599.00 555.00 589.00 10,778 6,127,935.00
75 2019/08/05 578.00 1.4 600.00 570.00 579.00 17,345 10,126,505.00
76 2019/08/04 570.00 2.89 587.00 565.00 565.00 14,475 8,258,818.00
77 2019/08/01 554.00 -2.12 590.00 541.00 555.00 12,961 7,331,754.00
78 2019/07/31 566.00 7.2 566.00 526.00 528.00 9,477 5,125,716.00
79 2019/07/30 528.00 0.96 532.00 525.00 532.00 2,941 1,551,891.00
80 2019/07/29 523.00 2.55 536.00 505.00 510.00 3,620 1,893,000.00
81 2019/07/28 510.00 -3.04 522.00 505.00 522.00 2,731 1,408,470.00
82 2019/07/25 526.00 -1.5 533.00 515.00 525.00 5,819 3,053,309.00
83 2019/07/24 534.00 1.91 540.00 519.00 528.00 7,493 3,973,547.00
84 2019/07/23 524.00 0.77 524.00 510.00 510.00 2,536 1,314,408.00
85 2019/07/22 520.00 2.97 520.00 490.00 500.00 5,659 2,878,586.00
86 2019/07/21 505.00 3.06 506.00 490.00 494.00 4,437 2,202,982.00
87 2019/07/18 490.00 0 499.00 481.00 481.00 2,971 1,448,469.00
88 2019/07/17 490.00 4.26 492.00 475.00 475.00 2,581 1,253,776.00
89 2019/07/16 470.00 -0.21 471.00 462.00 469.00 4,581 2,126,043.00
90 2019/07/15 471.00 0.21 474.00 467.00 467.00 1,118 526,070.00
91 2019/07/14 470.00 -0.84 483.00 470.00 482.00 5,007 2,376,082.00
92 2019/07/11 474.00 -1.46 480.00 473.00 480.00 1,981 942,940.00
93 2019/07/10 481.00 -0.41 487.00 481.00 483.00 738 356,213.00
94 2019/07/09 483.00 -0.62 484.00 479.00 481.00 1,063 511,814.00
95 2019/07/08 486.00 0.21 486.00 480.00 480.00 678 325,755.00
96 2019/07/07 485.00 -0.61 486.00 481.00 486.00 234 113,451.00
97 2019/07/04 488.00 -2.98 506.00 488.00 500.00 2,901 1,423,934.00
98 2019/07/03 503.00 3.71 503.00 493.00 493.00 234 115,908.00
99 2019/07/02 485.00 2.32 485.00 480.00 483.00 1,636 788,763.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/12/08 2019120801004008 25 49 35 538.00 18,830.00
2 2019/12/08 2019120801004007 25 47 101 538.00 54,338.00
3 2019/12/08 2019120801004006 25 42 64 536.00 34,304.00
4 2019/12/08 2019120801003829 20 55 100 535.00 53,500.00
5 2019/12/08 2019120801003287 47 21 100 530.00 53,000.00
6 2019/12/08 2019120801003223 50 1 24 528.00 12,672.00
7 2019/11/21 2019112101004501 50 44 82 497.00 40,754.00
8 2019/11/21 2019112101004261 50 53 418 497.00 207,746.00
9 2019/11/21 2019112101001054 58 38 38 494.00 18,772.00
10 2019/11/21 2019112101001053 33 38 20 495.00 9,900.00
11 2019/11/24 2019112401002197 57 6 10 491.00 4,910.00
12 2019/11/21 2019112101005606 14 33 180 496.00 89,280.00
13 2019/11/21 2019112101005605 5 33 10 496.00 4,960.00
14 2019/11/21 2019112101005581 5 19 60 496.00 29,760.00
15 2019/11/21 2019112101005076 25 33 10 500.00 5,000.00
16 2019/11/21 2019112101005070 25 44 10 497.00 4,970.00
17 2019/11/25 2019112501002095 45 43 118 499.00 58,882.00
18 2019/11/25 2019112501001648 40 40 300 492.00 147,600.00
19 2019/11/25 2019112501000455 1 43 10 499.00 4,990.00
20 2019/11/24 2019112401004774 10 43 10 499.00 4,990.00
21 2019/11/24 2019112401002367 50 46 210 491.00 103,110.00
22 2019/11/24 2019112401002366 57 46 90 491.00 44,190.00
23 2019/11/27 2019112701000301 44 6 65 500.00 32,500.00
24 2019/11/27 2019112701000289 44 6 35 500.00 17,500.00
25 2019/11/27 2019112701000288 44 42 65 500.00 32,500.00
26 2019/11/25 2019112501004119 37 21 282 500.00 141,000.00
27 2019/11/25 2019112501004025 37 6 18 497.00 8,946.00
28 2019/11/25 2019112501002096 45 6 182 500.00 91,000.00
29 2019/11/28 2019112801001016 47 41 30 500.00 15,000.00
30 2019/11/28 2019112801000832 47 6 23 510.00 11,730.00
31 2019/11/27 2019112701002850 51 17 10 500.00 5,000.00
32 2019/11/27 2019112701000831 44 17 22 500.00 11,000.00
33 2019/11/27 2019112701000830 44 17 100 501.00 50,100.00
34 2019/11/27 2019112701000316 44 47 63 500.00 31,500.00
35 2019/11/28 2019112801003941 25 6 10 500.00 5,000.00
36 2019/11/28 2019112801003096 49 59 30 497.00 14,910.00
37 2019/11/28 2019112801003095 48 59 20 498.00 9,960.00
38 2019/11/28 2019112801001827 49 28 19 497.00 9,443.00
39 2019/11/28 2019112801001826 1 28 35 498.00 17,430.00
40 2019/11/28 2019112801001253 54 41 30 500.00 15,000.00
41 2019/12/01 2019120101002185 50 22 10 501.00 5,010.00
42 2019/12/01 2019120101000861 21 40 52 492.00 25,584.00
43 2019/12/01 2019120101000860 49 40 20 492.00 9,840.00
44 2019/12/01 2019120101000859 48 40 100 493.00 49,300.00
45 2019/12/01 2019120101000422 50 17 323 495.00 159,885.00
46 2019/12/01 2019120101000241 29 34 99 491.00 48,609.00
47 2019/12/02 2019120201002256 17 21 100 494.00 49,400.00
48 2019/12/02 2019120201002255 20 21 100 495.00 49,500.00
49 2019/12/02 2019120201000659 32 10 11 490.00 5,390.00
50 2019/12/01 2019120101003713 26 56 104 500.00 52,000.00
51 2019/12/01 2019120101003712 26 34 35 498.00 17,430.00
52 2019/12/01 2019120101003533 55 11 200 497.00 99,400.00
53 2019/12/03 2019120301001733 50 6 10 505.00 5,050.00
54 2019/12/03 2019120301001372 21 39 20 502.00 10,040.00
55 2019/12/03 2019120301000901 42 45 33 500.00 16,500.00
56 2019/12/02 2019120201003320 22 52 37 497.00 18,389.00
57 2019/12/02 2019120201003177 1 1 2 493.00 986.00
58 2019/12/02 2019120201002257 21 21 20 493.00 9,860.00
59 2019/12/04 2019120401000329 49 49 68 502.00 34,136.00
60 2019/12/03 2019120301003479 50 28 20 501.00 10,020.00
61 2019/12/03 2019120301003241 19 28 100 501.00 50,100.00
62 2019/12/03 2019120301003240 25 28 10 502.00 5,020.00
63 2019/12/03 2019120301003239 21 28 60 502.00 30,120.00
64 2019/12/03 2019120301002922 22 28 10 509.00 5,090.00
65 2019/12/04 2019120401002367 44 40 100 515.00 51,500.00
66 2019/12/04 2019120401002366 44 1 100 513.00 51,300.00
67 2019/12/04 2019120401002365 44 37 20 512.00 10,240.00
68 2019/12/04 2019120401002092 52 52 20 512.00 10,240.00
69 2019/12/04 2019120401002091 52 49 20 511.00 10,220.00
70 2019/12/04 2019120401000672 39 47 30 511.00 15,330.00
71 2019/12/04 2019120401003577 44 40 50 521.00 26,050.00
72 2019/12/04 2019120401002960 44 21 50 520.00 26,000.00
73 2019/12/04 2019120401002959 44 39 56 520.00 29,120.00
74 2019/12/04 2019120401002800 44 34 100 518.00 51,800.00
75 2019/12/04 2019120401002799 44 47 78 517.00 40,326.00
76 2019/12/04 2019120401002579 44 45 180 515.00 92,700.00
77 2019/12/05 2019120501001599 29 43 150 526.00 78,900.00
78 2019/12/04 2019120401004362 44 40 50 517.00 25,850.00
79 2019/12/04 2019120401004349 48 5 111 518.00 57,498.00
80 2019/12/04 2019120401004332 48 53 89 518.00 46,102.00
81 2019/12/04 2019120401003781 44 22 10 527.00 5,270.00
82 2019/12/04 2019120401003578 44 52 49 521.00 25,529.00
83 2019/12/05 2019120501003744 11 58 38 520.00 19,760.00
84 2019/12/05 2019120501003718 33 5 33 517.00 17,061.00
85 2019/12/05 2019120501002753 52 5 56 517.00 28,952.00
86 2019/12/05 2019120501002494 52 45 34 517.00 17,578.00
87 2019/12/05 2019120501001792 52 18 10 527.00 5,270.00
88 2019/12/05 2019120501001600 29 37 40 527.00 21,080.00
89 2019/12/05 2019120501004118 25 48 300 530.00 159,000.00
90 2019/12/05 2019120501004117 25 43 64 529.00 33,856.00
91 2019/12/05 2019120501004116 25 58 57 527.00 30,039.00
92 2019/12/05 2019120501004115 25 51 406 525.00 213,150.00
93 2019/12/05 2019120501004113 36 44 50 520.00 26,000.00
94 2019/12/05 2019120501003811 11 44 50 520.00 26,000.00
95 2019/12/08 2019120801003054 29 17 100 529.00 52,900.00
96 2019/12/08 2019120801003053 29 25 135 529.00 71,415.00
97 2019/12/08 2019120801001311 42 25 20 520.00 10,400.00
98 2019/12/08 2019120801001310 4 25 30 520.00 15,600.00
99 2019/12/05 2019120501005447 10 6 20 530.00 10,600.00
100 2019/12/05 2019120501005130 10 40 30 530.00 15,900.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/12/20 AD
(2075/09/05 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 12th AGM going to be held on Poush 20, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
2. 073-074 2017/12/24 AD
(2074/09/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 11th AGM going to be held on Poush 29, 2074. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-7.68%, Bonus Share-13%, others. 7.68% 13.00%
3. 072-073 2017/03/13 AD
(2073/11/30 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 10th AGM going to be held on Chaitra 31, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-11.05%, Bonus Share-20%, others. 11.05% 20.00%
4. 071-072 2015/12/29 AD
(2072/09/14 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 9th AGM going to be held on Poush 29, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Bonus Share-44%, Right Share-2:1, others. 2.32% 44.00%
5. 070-071 2014/11/25 AD
(2071/08/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 8th AGM going to be held on Mangsir 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association,Cash Dividend,Bonus Share,Others... 0.00% 0.00%
6. 069-070 2013/12/13 AD
(2070/08/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 7th AGM going to be held on 13th Poush, 2070. Financial Highlight for 2069/70, Appointment of Auditor,Cash Dividend, Bonus Share and Increment of Capital. 0.00% 0.00%
7. 068-069 2012/12/21 AD
(2069/09/06 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has announced its 6th AGM going to be held on 21st Poush, 2069. Financial Highlight for the fiscal year 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend and Bonus Share. 10.79% 15.00%
8. 067-068 2011/12/16 AD
(2068/09/01 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced that 5th Annual General Meeting of the company will be held on 16th Poush 2068. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68 Bonus Share, Cash Dividend and Merger. 10.00% 40.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 076-077 2019/11/05 AD
(2076/07/19 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2076/77.
2. 075-076 2019/08/06 AD
(2076/04/21 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/05/03 AD
(2076/01/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2019/02/01 AD
(2075/10/18 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 075-076 2018/11/06 AD
(2075/07/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
6. 074-075 2018/08/12 AD
(2075/04/27 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/05/11 AD
(2075/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/05/10 AD
(2075/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 074-075 2018/02/09 AD
(2074/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
10. 074-075 2017/11/13 AD
(2074/07/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
11. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the forth quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2017/05/11 AD
(2074/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 073-074 2017/02/07 AD
(2073/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited(NLBBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
14. 073-074 2016/11/10 AD
(2073/07/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
15. 072-073 2016/08/02 AD
(2073/04/18 BS)
Nerude Laghibitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2016/05/09 AD
(2073/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
17. 072-073 2016/02/08 AD
(2072/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
18. 071-072 2015/08/11 AD
(2072/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
19. 071-072 2015/05/10 AD
(2072/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
20. 071-072 2015/02/09 AD
(2071/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
21. 071-072 2014/11/09 AD
(2071/07/23 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
22. 070-071 2014/08/12 AD
(2071/04/27 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear
# Fiscal Year Value
1. 074-075 5.79%
2. 073-074 7.68%
3. 072-073 11.05%
4. 071-072 2.32%
5. 070-071 20.00%
6. 068-069 10.79%
7. 067-068 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 073-074 13.00%
3. 072-073 20.00%
4. 071-072 44.00%
5. 070-071 25.00%
6. 069-070 55.00%
7. 068-069 15.00%
8. 067-068 40.00%


# Fiscal Year Value
1. 072-073 2:01