Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 3,976,470.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 490.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/07/18 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 443.00 -  630.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 481.44
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -22.83%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 26.74 (FY: 075-076, Q: 3)
# Value  Fiscal Year
1. 7.89 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.87 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 48.50 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 27.36 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 30.08 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 44.19 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 15.90 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 48.59 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 67.01 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 64.94 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 18.32
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 214.36
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.29
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 5.79% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 5.79% (FY: 074-075)
2. 7.68% (FY: 073-074)
3. 11.05% (FY: 072-073)
4. 2.32% (FY: 071-072)
5. 20.00% (FY: 070-071)
6. 10.79% (FY: 068-069)
7. 10.00% (FY: 067-068)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 13.00% (FY: 073-074)
3. 20.00% (FY: 072-073)
4. 44.00% (FY: 071-072)
5. 25.00% (FY: 070-071)
6. 55.00% (FY: 069-070)
7. 15.00% (FY: 068-069)
8. 40.00% (FY: 067-068)
Right Share 2:01 (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 2:01 (FY: 072-073)
30-Day Avg Volume 1,476.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,948,470,300.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol NLBBL
Company Name Nerude Laghubita Bikas Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 3,976,470
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 397,647,000.00

Search Clear
नेरुडे लघुवित्तको बोनस शेयर सूचीकृत
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयर लिलामीमा आवेदन दिने मंगलबार अन्तिम, बोलपत्र बुधबार खोलिने
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयरको लिलामी बिक्री खुल्यो
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफा दोब्बर
पाँच कम्पनीको नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा, तपाइले पाउनुभयो ?
नेरुडे लघुवित्तकाे आशालाग्दाे वित्तीय विवरण
नेरुडे लघुवित्तको बोनसपछि कतिमा भयो शेयरमूल्य समायोजन ?
नेरुडे लघुवित्तले बिहीबार बुकक्लोज गर्दै, बुधबारसम्म कायम शेयरधनीलाई मात्र लाभांश
नेरुडे लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न डाक्यो साधारण सभा
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफा एक करोड रुपैयाँ नजिक


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/07/18 490.00 0 499.00 481.00 481.00 2,971 58,800.00
2 2019/07/17 490.00 4.26 492.00 475.00 475.00 2,581 13,664.00
3 2019/07/16 470.00 -0.21 471.00 462.00 469.00 4,581 4,700.00
4 2019/07/15 471.00 0.21 474.00 467.00 467.00 1,118 11,800.00
5 2019/07/14 470.00 -0.84 483.00 470.00 482.00 5,007 97,760.00
6 2019/07/11 474.00 -1.46 480.00 473.00 480.00 1,981 14,280.00
7 2019/07/10 481.00 -0.41 487.00 481.00 483.00 738 20,683.00
8 2019/07/09 483.00 -0.62 484.00 479.00 481.00 1,063 81,144.00
9 2019/07/08 486.00 0.21 486.00 480.00 480.00 678 24,300.00
10 2019/07/07 485.00 -0.61 486.00 481.00 486.00 234 6,776.00
11 2019/07/04 488.00 -2.98 506.00 488.00 500.00 2,901 14,640.00
12 2019/07/03 503.00 3.71 503.00 493.00 493.00 234 10,040.00
13 2019/07/02 485.00 2.32 485.00 480.00 483.00 1,636 43,650.00
14 2019/07/01 474.00 -0.63 486.00 474.00 486.00 1,076 173,484.00
15 2019/06/30 477.00 -0.83 485.00 476.00 480.00 791 42,930.00
16 2019/06/27 481.00 -1.84 497.00 481.00 497.00 1,716 19,240.00
17 2019/06/26 490.00 0 499.00 490.00 499.00 220 78,560.00
18 2019/06/25 490.00 -1.01 498.00 490.00 496.00 670 24,500.00
19 2019/06/24 495.00 2.06 495.00 485.00 485.00 1,346 11,385.00
20 2019/06/23 485.00 -1.42 487.00 485.00 486.00 286 24,735.00
21 2019/06/20 492.00 2.5 496.00 485.00 489.00 480 24,600.00
22 2019/06/19 480.00 -0.21 480.00 476.00 480.00 1,097 24,000.00
23 2019/06/18 481.00 -2.63 485.00 476.00 485.00 555 48,200.00
24 2019/06/17 494.00 3.78 494.00 485.00 485.00 30 9,880.00
25 2019/06/16 476.00 -3.84 487.00 476.00 487.00 435 47,700.00
26 2019/06/13 495.00 2.7 499.00 475.00 482.00 455 24,750.00
27 2019/06/12 482.00 -1.23 497.00 482.00 497.00 741 14,550.00
28 2019/06/11 488.00 -0.41 499.00 481.00 482.00 4,254 19,600.00
29 2019/06/10 490.00 -2.78 505.00 490.00 505.00 2,651 1,320,876.00
30 2019/06/06 504.00 -0.79 506.00 504.00 506.00 781 48,384.00
31 2019/06/04 508.00 -1.55 509.00 506.00 509.00 331 10,160.00
32 2019/06/03 516.00 1.18 516.00 505.00 510.00 240 51,600.00
33 2019/06/02 510.00 -1.92 520.00 510.00 520.00 660 46,170.00
34 2019/05/30 520.00 0 540.00 510.00 525.00 3,065 5,210.00
35 2019/05/29 520.00 0.19 520.00 520.00 520.00 4,720 20,800.00
36 2019/05/28 519.00 0.58 519.00 512.00 517.00 851 23,355.00
37 2019/05/27 516.00 -0.19 527.00 516.00 523.00 818 34,706.00
38 2019/05/26 517.00 0 527.00 517.00 527.00 510 10,360.00
39 2019/05/23 517.00 -0.19 527.00 517.00 527.00 220 5,170.00
40 2019/05/22 518.00 -1.33 525.00 518.00 525.00 760 51,900.00
41 2019/05/21 525.00 0.96 525.00 523.00 525.00 354 36,610.00
42 2019/05/20 520.00 -1.89 530.00 516.00 530.00 2,025 53,040.00
43 2019/05/19 530.00 -1.3 538.00 530.00 537.00 1,079 106,200.00
44 2019/05/16 537.00 0.94 541.00 533.00 540.00 1,095 126,195.00
45 2019/05/15 532.00 0.57 540.00 531.00 533.00 2,643 10,640.00
46 2019/05/14 529.00 -0.38 537.00 528.00 530.00 2,030 106,000.00
47 2019/05/13 531.00 -0.38 535.00 530.00 535.00 3,059 265,500.00
48 2019/05/12 533.00 0 542.00 533.00 542.00 820 53,300.00
49 2019/05/09 533.00 -1.48 540.00 527.00 531.00 7,282 26,650.00
50 2019/05/08 541.00 0.74 541.00 531.00 531.00 3,469 54,100.00
51 2019/05/07 537.00 1.32 543.00 530.00 539.00 3,348 48,240.00
52 2019/05/06 530.00 1.73 540.00 520.00 521.00 5,117 265,000.00
53 2019/05/05 521.00 3.78 535.00 512.00 512.00 13,991 26,050.00
54 2019/05/02 502.00 1.41 503.00 492.00 502.00 1,010 25,100.00
55 2019/04/30 495.00 -0.6 517.00 495.00 507.00 1,406 49,500.00
56 2019/04/29 498.00 -1.39 525.00 495.00 506.00 5,726 49,800.00
57 2019/04/28 505.00 6.77 510.00 482.00 482.00 4,647 50,500.00
58 2019/04/25 473.00 -1.46 489.00 473.00 489.00 2,196 59,598.00
59 2019/04/24 480.00 3.23 480.00 473.00 473.00 593 19,200.00
60 2019/04/23 465.00 -2.72 477.00 465.00 477.00 1,574 4,660.00
61 2019/04/22 478.00 0.63 488.00 470.00 475.00 1,883 4,780.00
62 2019/04/21 475.00 1.93 480.00 460.00 466.00 2,371 43,700.00
63 2019/04/18 466.00 -1.27 474.00 465.00 465.00 1,431 55,920.00
64 2019/04/17 472.00 1.07 478.00 470.00 467.00 2,658 1,259,869.00
65 2019/04/16 467.00 -0.43 478.00 467.00 478.00 2,274 9,340.00
66 2019/04/15 469.00 3.08 469.00 463.00 463.00 420 9,380.00
67 2019/04/11 455.00 1.11 459.00 455.00 459.00 100 31,850.00
68 2019/04/10 450.00 -1.75 451.00 445.00 450.00 1,697 425,700.00
69 2019/04/09 458.00 -0.43 469.00 458.00 460.00 8,470 68,700.00
70 2019/04/08 460.00 2.22 460.00 453.00 450.00 2,230 1,019,913.00
71 2019/04/07 450.00 0.45 452.00 448.00 448.00 877 229,050.00
72 2019/04/04 448.00 -1.54 455.00 448.00 455.00 475 13,500.00
73 2019/04/03 455.00 0 455.00 448.00 455.00 2,099 22,750.00
74 2019/04/02 455.00 2.71 455.00 447.00 451.00 554 20,475.00
75 2019/04/01 443.00 -1.34 451.00 443.00 443.00 735 84,360.00
76 2019/03/28 457.00 1.11 457.00 449.00 449.00 132 45,700.00
77 2019/03/27 452.00 -1.31 452.00 452.00 458.00 189 85,428.00
78 2019/03/26 458.00 0.66 458.00 450.00 450.00 2,187 137,400.00
79 2019/03/25 455.00 1.34 459.00 450.00 450.00 1,292 7,280.00
80 2019/03/24 449.00 -0.66 450.00 449.00 450.00 600 45,000.00
81 2019/03/21 452.00 -1.74 453.00 449.00 451.00 1,265 29,832.00
82 2019/03/19 460.00 -1.08 460.00 457.00 460.00 265 92,000.00
83 2019/03/18 465.00 0.65 465.00 465.00 465.00 200 93,000.00
84 2019/03/17 462.00 0.87 468.00 450.00 450.00 870 83,340.00
85 2019/03/14 458.00 0.88 469.00 451.00 451.00 685 4,600.00
86 2019/03/13 454.00 -3.81 472.00 454.00 464.00 1,658 9,180.00
87 2019/03/12 469.00 -0.64 472.00 467.00 470.00 845 18,800.00
88 2019/03/11 472.00 0.43 485.00 470.00 470.00 1,118 9,440.00
89 2019/03/10 470.00 -0.21 479.00 470.00 479.00 60 23,500.00
90 2019/03/07 471.00 3.52 471.00 455.00 455.00 1,813 9,400.00
91 2019/03/06 455.00 1.79 455.00 447.00 455.00 410 50,050.00
92 2019/03/05 447.00 -1.32 453.00 440.00 452.00 2,060 26,820.00
93 2019/02/27 453.00 0.44 468.00 451.00 460.00 989 208,380.00
94 2019/02/25 451.00 1.35 460.00 445.00 450.00 2,118 152,889.00
95 2019/02/24 445.00 -3.26 460.00 445.00 455.00 982 904.00
96 2019/02/21 460.00 -2.13 479.00 460.00 479.00 910 23,000.00
97 2019/02/20 470.00 -1.05 475.00 470.00 470.00 100 47,000.00
98 2019/02/19 475.00 3.26 475.00 460.00 465.00 1,174 23,750.00
99 2019/02/18 460.00 -1.92 469.00 460.00 460.00 30 4,600.00
100 2019/02/17 469.00 1.74 470.00 460.00 460.00 741 46,900.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/07/18 2019071801003890 1 57 120 490.00 58,800.00
2 2019/07/18 2019071801003554 28 25 50 490.00 24,500.00
3 2019/07/18 2019071801002326 39 25 35 499.00 17,465.00
4 2019/07/18 2019071801002325 39 25 111 499.00 55,389.00
5 2019/07/18 2019071801002256 39 19 15 495.00 7,425.00
6 2019/07/18 2019071801002253 39 44 250 492.00 123,000.00
7 2019/07/11 2019071101007206 33 14 12 475.00 5,700.00
8 2019/07/11 2019071101007205 51 14 30 476.00 14,280.00
9 2019/07/11 2019071101006435 51 21 10 476.00 4,760.00
10 2019/07/11 2019071101006434 26 21 50 477.00 23,850.00
11 2019/07/11 2019071101007212 41 14 495 474.00 234,630.00
12 2019/07/11 2019071101007211 55 14 100 474.00 47,400.00
13 2019/07/11 2019071101007210 14 14 50 474.00 23,700.00
14 2019/07/11 2019071101007209 34 14 20 474.00 9,480.00
15 2019/07/11 2019071101007208 52 14 10 474.00 4,740.00
16 2019/07/11 2019071101007207 58 14 100 475.00 47,500.00
17 2019/07/14 2019071401003647 40 37 550 476.00 261,800.00
18 2019/07/14 2019071401003624 40 37 550 476.00 261,800.00
19 2019/07/14 2019071401003574 40 37 550 476.00 261,800.00
20 2019/07/14 2019071401002945 21 34 15 474.00 7,110.00
21 2019/07/14 2019071401001020 47 5 54 483.00 26,082.00
22 2019/07/14 2019071401000948 17 6 50 482.00 24,100.00
23 2019/07/14 2019071401004623 19 39 400 475.00 190,000.00
24 2019/07/14 2019071401004622 47 39 50 476.00 23,800.00
25 2019/07/14 2019071401003999 19 1 100 475.00 47,500.00
26 2019/07/14 2019071401003682 28 37 300 474.00 142,200.00
27 2019/07/14 2019071401003681 33 37 200 475.00 95,000.00
28 2019/07/14 2019071401003680 58 37 50 475.00 23,750.00
29 2019/07/14 2019071401004629 47 39 100 473.00 47,300.00
30 2019/07/14 2019071401004628 53 39 150 474.00 71,100.00
31 2019/07/14 2019071401004627 45 39 200 474.00 94,800.00
32 2019/07/14 2019071401004626 40 39 550 474.00 260,700.00
33 2019/07/14 2019071401004625 49 39 10 474.00 4,740.00
34 2019/07/14 2019071401004624 28 39 310 474.00 146,940.00
35 2019/07/15 2019071501000086 53 53 50 467.00 23,350.00
36 2019/07/14 2019071401004821 11 39 208 470.00 97,760.00
37 2019/07/14 2019071401004730 39 39 10 470.00 4,700.00
38 2019/07/14 2019071401004729 14 39 76 471.00 35,796.00
39 2019/07/14 2019071401004631 14 39 24 471.00 11,304.00
40 2019/07/14 2019071401004630 25 39 500 472.00 236,000.00
41 2019/07/15 2019071501002078 14 6 16 474.00 7,584.00
42 2019/07/15 2019071501002077 14 19 100 473.00 47,300.00
43 2019/07/15 2019071501001910 26 19 50 473.00 23,650.00
44 2019/07/15 2019071501001759 47 6 36 471.00 16,956.00
45 2019/07/15 2019071501001310 47 37 48 471.00 22,608.00
46 2019/07/15 2019071501001309 21 37 16 472.00 7,552.00
47 2019/07/16 2019071601001620 45 11 11 469.00 5,159.00
48 2019/07/15 2019071501004291 45 17 16 471.00 7,536.00
49 2019/07/15 2019071501004290 47 17 16 471.00 7,536.00
50 2019/07/15 2019071501004289 45 17 25 472.00 11,800.00
51 2019/07/15 2019071501004242 25 37 12 474.00 5,688.00
52 2019/07/15 2019071501003019 34 34 733 470.00 344,510.00
53 2019/07/16 2019071601003072 51 38 500 466.00 233,000.00
54 2019/07/16 2019071601002610 58 38 15 471.00 7,065.00
55 2019/07/16 2019071601002491 39 38 30 471.00 14,130.00
56 2019/07/16 2019071601002376 28 28 51 469.00 23,919.00
57 2019/07/16 2019071601001754 25 43 111 469.00 52,059.00
58 2019/07/16 2019071601001634 45 43 239 469.00 112,091.00
59 2019/07/16 2019071601003078 22 38 130 462.00 60,060.00
60 2019/07/16 2019071601003077 44 38 3,000 463.00 1,389,000.00
61 2019/07/16 2019071601003076 45 38 100 463.00 46,300.00
62 2019/07/16 2019071601003075 43 38 90 465.00 41,850.00
63 2019/07/16 2019071601003074 37 38 100 465.00 46,500.00
64 2019/07/16 2019071601003073 53 38 50 465.00 23,250.00
65 2019/07/17 2019071701001436 53 34 130 485.00 63,050.00
66 2019/07/17 2019071701001416 41 1 50 480.00 24,000.00
67 2019/07/17 2019071701000838 44 46 50 479.00 23,950.00
68 2019/07/17 2019071701000825 44 17 56 475.00 26,600.00
69 2019/07/16 2019071601004520 25 38 10 470.00 4,700.00
70 2019/07/16 2019071601004243 22 6 144 465.00 66,960.00
71 2019/07/17 2019071701002075 34 58 10 492.00 4,920.00
72 2019/07/17 2019071701002074 34 17 30 488.00 14,640.00
73 2019/07/17 2019071701002073 34 46 50 488.00 24,400.00
74 2019/07/17 2019071701002072 34 48 50 487.00 24,350.00
75 2019/07/17 2019071701002071 34 1 22 485.00 10,670.00
76 2019/07/17 2019071701002070 34 3 13 484.00 6,292.00
77 2019/07/17 2019071701005364 46 5 50 489.00 24,450.00
78 2019/07/17 2019071701005363 46 37 28 488.00 13,664.00
79 2019/07/17 2019071701005319 25 52 10 488.00 4,880.00
80 2019/07/17 2019071701004360 19 19 1,000 483.00 483,000.00
81 2019/07/17 2019071701003339 42 37 60 483.00 28,980.00
82 2019/07/17 2019071701003338 38 37 50 483.00 24,150.00
83 2019/07/18 2019071801000107 8 44 150 481.00 72,150.00
84 2019/07/17 2019071701005369 46 48 372 490.00 182,280.00
85 2019/07/17 2019071701005368 46 46 50 490.00 24,500.00
86 2019/07/17 2019071701005367 46 56 100 490.00 49,000.00
87 2019/07/17 2019071701005366 46 13 200 490.00 98,000.00
88 2019/07/17 2019071701005365 46 6 200 490.00 98,000.00
89 2019/07/18 2019071801001511 19 6 30 491.00 14,730.00
90 2019/07/18 2019071801000746 28 46 70 490.00 34,300.00
91 2019/07/18 2019071801000573 5 44 500 489.00 244,500.00
92 2019/07/18 2019071801000323 14 44 195 485.00 94,575.00
93 2019/07/18 2019071801000227 46 44 500 485.00 242,500.00
94 2019/07/18 2019071801000108 46 44 500 481.00 240,500.00
95 2019/07/18 2019071801002250 39 44 250 492.00 123,000.00
96 2019/07/18 2019071801001607 17 25 30 490.00 14,700.00
97 2019/07/18 2019071801001606 41 25 10 490.00 4,900.00
98 2019/07/18 2019071801001605 22 25 56 490.00 27,440.00
99 2019/07/18 2019071801001581 39 6 85 491.00 41,735.00
100 2019/07/18 2019071801001546 22 19 14 490.00 6,860.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/12/20 AD
(2075/09/05 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 12th AGM going to be held on Poush 20, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
2. 073-074 2017/12/24 AD
(2074/09/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 11th AGM going to be held on Poush 29, 2074. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-7.68%, Bonus Share-13%, others. 7.68% 13.00%
3. 072-073 2017/03/13 AD
(2073/11/30 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 10th AGM going to be held on Chaitra 31, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-11.05%, Bonus Share-20%, others. 11.05% 20.00%
4. 071-072 2015/12/29 AD
(2072/09/14 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 9th AGM going to be held on Poush 29, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Bonus Share-44%, Right Share-2:1, others. 2.32% 44.00%
5. 070-071 2014/11/25 AD
(2071/08/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 8th AGM going to be held on Mangsir 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association,Cash Dividend,Bonus Share,Others... 0.00% 0.00%
6. 069-070 2013/12/13 AD
(2070/08/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 7th AGM going to be held on 13th Poush, 2070. Financial Highlight for 2069/70, Appointment of Auditor,Cash Dividend, Bonus Share and Increment of Capital. 0.00% 0.00%
7. 068-069 2012/12/21 AD
(2069/09/06 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has announced its 6th AGM going to be held on 21st Poush, 2069. Financial Highlight for the fiscal year 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend and Bonus Share. 10.79% 15.00%
8. 067-068 2011/12/16 AD
(2068/09/01 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced that 5th Annual General Meeting of the company will be held on 16th Poush 2068. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68 Bonus Share, Cash Dividend and Merger. 10.00% 40.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/05/03 AD
(2076/01/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2019/02/01 AD
(2075/10/18 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2018/11/06 AD
(2075/07/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 074-075 2018/08/12 AD
(2075/04/27 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
5. 074-075 2018/05/11 AD
(2075/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2018/05/10 AD
(2075/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/02/09 AD
(2074/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2017/11/13 AD
(2074/07/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the forth quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2017/05/11 AD
(2074/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/02/07 AD
(2073/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited(NLBBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2016/11/10 AD
(2073/07/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 072-073 2016/08/02 AD
(2073/04/18 BS)
Nerude Laghibitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2016/05/09 AD
(2073/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/02/08 AD
(2072/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 071-072 2015/08/11 AD
(2072/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 071-072 2015/05/10 AD
(2072/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
18. 071-072 2015/02/09 AD
(2071/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
19. 071-072 2014/11/09 AD
(2071/07/23 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
20. 070-071 2014/08/12 AD
(2071/04/27 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear
# Fiscal Year Value
1. 074-075 5.79%
2. 073-074 7.68%
3. 072-073 11.05%
4. 071-072 2.32%
5. 070-071 20.00%
6. 068-069 10.79%
7. 067-068 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 073-074 13.00%
3. 072-073 20.00%
4. 071-072 44.00%
5. 070-071 25.00%
6. 069-070 55.00%
7. 068-069 15.00%
8. 067-068 40.00%


# Fiscal Year Value
1. 072-073 2:01