Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 3,976,470.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 497.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -1.97%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/09/22 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 443.00 -  599.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 508.02
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -16.75%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 31.90 (FY: 075-076, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 7.89 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 25.87 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 48.50 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 27.36 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 30.08 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 44.19 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 15.90 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 48.59 (FY: 071-072, Q: 3)
9. 67.01 (FY: 071-072, Q: 4)
10. 64.94 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 15.58
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 219.19
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 2.27
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 5.79% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 5.79% (FY: 074-075)
2. 7.68% (FY: 073-074)
3. 11.05% (FY: 072-073)
4. 2.32% (FY: 071-072)
5. 20.00% (FY: 070-071)
6. 10.79% (FY: 068-069)
7. 10.00% (FY: 067-068)
% Bonus 15.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 15.00% (FY: 074-075)
2. 13.00% (FY: 073-074)
3. 20.00% (FY: 072-073)
4. 44.00% (FY: 071-072)
5. 25.00% (FY: 070-071)
6. 55.00% (FY: 069-070)
7. 15.00% (FY: 068-069)
8. 40.00% (FY: 067-068)
Right Share 2:01 (FY: 072-073)
# Value  Fiscal Year
1. 2:01 (FY: 072-073)
30-Day Avg Volume 1,579.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,976,305,590.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol NLBBL
Company Name Nerude Laghubita Bikas Bank Limited
Sector Microfinance
Listed Shares 3,976,470
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 397,647,000.00

Search Clear
नेरुडे लघुवित्तको ८७ हजार कित्ता संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आइतबार अन्तिम मौका
नेरुडे लघुवित्तले गर्यो बोनस र नगद मिलाएर लाभांश प्रस्ताव
नेरुडे लघुवित्तले पस्कियो लोभलाग्दो प्रगति
नेरुडे लघुवित्तको बोनस शेयर सूचीकृत
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयर लिलामीमा आवेदन दिने मंगलबार अन्तिम, बोलपत्र बुधबार खोलिने
नेरुडे लघुवित्तको संस्थापक शेयरको लिलामी बिक्री खुल्यो
नेरुडे लघुवित्तको खुद नाफा दोब्बर
पाँच कम्पनीको नगद लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा जम्मा, तपाइले पाउनुभयो ?
नेरुडे लघुवित्तकाे आशालाग्दाे वित्तीय विवरण
नेरुडे लघुवित्तको बोनसपछि कतिमा भयो शेयरमूल्य समायोजन ?


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/09/22 497.00 -1.97 500.00 497.00 500.00 435 216,435.00
2 2019/09/19 507.00 -2.31 525.00 507.00 512.00 2,198 1,126,049.00
3 2019/09/18 519.00 -0.19 525.00 515.00 520.00 860 449,690.00
4 2019/09/17 520.00 5.48 522.00 497.00 502.00 1,748 888,067.00
5 2019/09/16 493.00 -1.6 500.00 484.00 500.00 2,029 994,372.00
6 2019/09/15 501.00 -1.76 501.00 500.00 500.00 330 165,100.00
7 2019/09/11 503.00 -0.98 507.00 503.00 506.00 863 436,299.00
8 2019/09/10 508.00 -1.17 523.00 508.00 510.00 1,493 771,029.00
9 2019/09/09 514.00 0.59 514.00 502.00 511.00 281 143,430.00
10 2019/09/08 511.00 -1.92 516.00 511.00 516.00 535 274,285.00
11 2019/09/05 521.00 -0.76 525.00 521.00 523.00 265 138,527.00
12 2019/09/04 525.00 -1.87 545.00 525.00 525.00 3,510 1,871,681.00
13 2019/09/03 535.00 5.31 535.00 500.00 503.00 3,026 1,548,762.00
14 2019/09/02 508.00 -2.68 520.00 508.00 520.00 2,452 1,254,124.00
15 2019/09/01 522.00 -4.74 545.00 514.00 545.00 6,007 3,135,827.00
16 2019/08/29 548.00 -1.44 559.00 548.00 557.00 1,670 925,020.00
17 2019/08/28 556.00 -0.71 571.00 556.00 571.00 600 337,000.00
18 2019/08/27 560.00 0.36 568.00 556.00 568.00 2,737 1,534,735.00
19 2019/08/26 558.00 0.18 558.00 555.00 555.00 688 382,780.00
20 2019/08/25 557.00 -0.54 561.00 553.00 555.00 1,449 807,553.00
21 2019/08/22 560.00 0 562.00 553.00 560.00 4,681 2,614,748.00
22 2019/08/21 560.00 0 560.00 555.00 560.00 908 506,470.00
23 2019/08/20 560.00 0 571.00 560.00 560.00 3,687 2,083,063.00
24 2019/08/19 560.00 2.19 570.00 556.00 556.00 4,412 2,473,577.00
25 2019/08/18 548.00 -0.54 562.00 548.00 551.00 1,485 822,598.00
26 2019/08/15 551.00 0 573.00 551.00 562.00 260 143,820.00
27 2019/08/14 551.00 -0.9 553.00 551.00 553.00 300 165,570.00
28 2019/08/13 556.00 -0.18 569.00 555.00 568.00 2,878 1,607,414.00
29 2019/08/12 557.00 -2.79 570.00 557.00 566.00 1,778 1,004,428.00
30 2019/08/11 573.00 -0.87 600.00 568.00 589.00 891 514,813.00
31 2019/08/08 578.00 0 578.00 567.00 572.00 6,787 3,876,625.00
32 2019/08/07 578.00 4.14 578.00 544.00 544.00 8,891 5,064,043.00
33 2019/08/06 555.00 -3.98 599.00 555.00 589.00 10,778 6,127,935.00
34 2019/08/05 578.00 1.4 600.00 570.00 579.00 17,345 10,126,505.00
35 2019/08/04 570.00 2.89 587.00 565.00 565.00 14,475 8,258,818.00
36 2019/08/01 554.00 -2.12 590.00 541.00 555.00 12,961 7,331,754.00
37 2019/07/31 566.00 7.2 566.00 526.00 528.00 9,477 5,125,716.00
38 2019/07/30 528.00 0.96 532.00 525.00 532.00 2,941 1,551,891.00
39 2019/07/29 523.00 2.55 536.00 505.00 510.00 3,620 1,893,000.00
40 2019/07/28 510.00 -3.04 522.00 505.00 522.00 2,731 1,408,470.00
41 2019/07/25 526.00 -1.5 533.00 515.00 525.00 5,819 3,053,309.00
42 2019/07/24 534.00 1.91 540.00 519.00 528.00 7,493 3,973,547.00
43 2019/07/23 524.00 0.77 524.00 510.00 510.00 2,536 1,314,408.00
44 2019/07/22 520.00 2.97 520.00 490.00 500.00 5,659 2,878,586.00
45 2019/07/21 505.00 3.06 506.00 490.00 494.00 4,437 2,202,982.00
46 2019/07/18 490.00 0 499.00 481.00 481.00 2,971 1,448,469.00
47 2019/07/17 490.00 4.26 492.00 475.00 475.00 2,581 1,253,776.00
48 2019/07/16 470.00 -0.21 471.00 462.00 469.00 4,581 2,126,043.00
49 2019/07/15 471.00 0.21 474.00 467.00 467.00 1,118 526,070.00
50 2019/07/14 470.00 -0.84 483.00 470.00 482.00 5,007 2,376,082.00
51 2019/07/11 474.00 -1.46 480.00 473.00 480.00 1,981 942,940.00
52 2019/07/10 481.00 -0.41 487.00 481.00 483.00 738 356,213.00
53 2019/07/09 483.00 -0.62 484.00 479.00 481.00 1,063 511,814.00
54 2019/07/08 486.00 0.21 486.00 480.00 480.00 678 325,755.00
55 2019/07/07 485.00 -0.61 486.00 481.00 486.00 234 113,451.00
56 2019/07/04 488.00 -2.98 506.00 488.00 500.00 2,901 1,423,934.00
57 2019/07/03 503.00 3.71 503.00 493.00 493.00 234 115,908.00
58 2019/07/02 485.00 2.32 485.00 480.00 483.00 1,636 788,763.00
59 2019/07/01 474.00 -0.63 486.00 474.00 486.00 1,076 513,437.00
60 2019/06/30 477.00 -0.83 485.00 476.00 480.00 791 377,170.00
61 2019/06/27 481.00 -1.84 497.00 481.00 497.00 1,716 828,822.00
62 2019/06/26 490.00 0 499.00 490.00 499.00 220 108,140.00
63 2019/06/25 490.00 -1.01 498.00 490.00 496.00 670 331,070.00
64 2019/06/24 495.00 2.06 495.00 485.00 485.00 1,346 661,159.00
65 2019/06/23 485.00 -1.42 487.00 485.00 486.00 286 139,035.00
66 2019/06/20 492.00 2.5 496.00 485.00 489.00 480 235,160.00
67 2019/06/19 480.00 -0.21 480.00 476.00 480.00 1,097 523,462.00
68 2019/06/18 481.00 -2.63 485.00 476.00 485.00 555 267,381.00
69 2019/06/17 494.00 3.78 494.00 485.00 485.00 30 14,730.00
70 2019/06/16 476.00 -3.84 487.00 476.00 487.00 435 208,352.00
71 2019/06/13 495.00 2.7 499.00 475.00 482.00 455 221,705.00
72 2019/06/12 482.00 -1.23 497.00 482.00 497.00 741 360,137.00
73 2019/06/11 488.00 -0.41 499.00 481.00 482.00 4,254 2,083,339.00
74 2019/06/06 504.00 -0.79 506.00 504.00 506.00 781 394,994.00
75 2019/06/04 508.00 -1.55 509.00 506.00 509.00 331 167,936.00
76 2019/06/03 516.00 1.18 516.00 505.00 510.00 240 123,530.00
77 2019/06/02 510.00 -1.92 520.00 510.00 520.00 660 339,280.00
78 2019/05/30 520.00 0 540.00 510.00 525.00 3,065 1,617,274.00
79 2019/05/29 520.00 0.19 520.00 520.00 520.00 4,720 2,454,400.00
80 2019/05/28 519.00 0.58 519.00 512.00 517.00 851 439,512.00
81 2019/05/27 516.00 -0.19 527.00 516.00 523.00 818 426,564.00
82 2019/05/26 517.00 0 527.00 517.00 527.00 510 264,520.00
83 2019/05/23 517.00 -0.19 527.00 517.00 527.00 220 114,440.00
84 2019/05/22 518.00 -1.33 525.00 518.00 525.00 760 394,600.00
85 2019/05/21 525.00 0.96 525.00 523.00 525.00 354 185,680.00
86 2019/05/20 520.00 -1.89 530.00 516.00 530.00 2,025 1,060,275.00
87 2019/05/19 530.00 -1.3 538.00 530.00 537.00 1,079 573,491.00
88 2019/05/16 537.00 0.94 541.00 533.00 540.00 1,095 588,119.00
89 2019/05/15 532.00 0.57 540.00 531.00 533.00 2,643 1,417,372.00
90 2019/05/14 529.00 -0.38 537.00 528.00 530.00 2,030 1,077,010.00
91 2019/05/13 531.00 -0.38 535.00 530.00 535.00 3,059 1,624,519.00
92 2019/05/12 533.00 0 542.00 533.00 542.00 820 439,960.00
93 2019/05/09 533.00 -1.48 540.00 527.00 531.00 7,282 3,892,095.00
94 2019/05/08 541.00 0.74 541.00 531.00 531.00 3,469 1,860,960.00
95 2019/05/07 537.00 1.32 543.00 530.00 539.00 3,348 1,791,700.00
96 2019/05/06 530.00 1.73 540.00 520.00 521.00 5,117 2,698,970.00
97 2019/05/05 521.00 3.78 535.00 512.00 512.00 13,991 7,375,316.00
98 2019/05/02 502.00 1.41 503.00 492.00 502.00 1,010 506,890.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/09/22 2019092201005061 47 29 15 497.00 7,455.00
2 2019/09/22 2019092201005060 47 29 100 497.00 49,700.00
3 2019/09/22 2019092201005059 6 29 50 497.00 24,850.00
4 2019/09/22 2019092201005008 40 29 36 497.00 17,892.00
5 2019/09/22 2019092201004449 40 21 14 497.00 6,958.00
6 2019/09/22 2019092201004448 45 21 15 498.00 7,470.00
7 2019/09/11 2019091101004364 17 35 181 505.00 91,405.00
8 2019/09/11 2019091101004363 6 35 20 506.00 10,120.00
9 2019/09/11 2019091101004362 40 35 50 506.00 25,300.00
10 2019/09/11 2019091101004361 41 35 74 507.00 37,518.00
11 2019/09/15 2019091501001312 21 5 100 500.00 50,000.00
12 2019/09/15 2019091501001311 49 5 50 500.00 25,000.00
13 2019/09/11 2019091101004751 22 50 53 503.00 26,659.00
14 2019/09/11 2019091101004750 48 50 20 503.00 10,060.00
15 2019/09/11 2019091101004749 49 50 20 503.00 10,060.00
16 2019/09/11 2019091101004748 17 50 19 505.00 9,595.00
17 2019/09/16 2019091601001759 28 21 40 495.00 19,800.00
18 2019/09/16 2019091601001758 49 21 20 496.00 9,920.00
19 2019/09/16 2019091601001508 14 5 116 497.00 57,652.00
20 2019/09/16 2019091601001237 49 39 50 500.00 25,000.00
21 2019/09/15 2019091501006175 45 33 100 501.00 50,100.00
22 2019/09/15 2019091501003750 37 50 80 500.00 40,000.00
23 2019/09/16 2019091601002150 34 26 100 491.00 49,100.00
24 2019/09/16 2019091601002149 48 26 100 491.00 49,100.00
25 2019/09/16 2019091601002148 28 26 200 492.00 98,400.00
26 2019/09/16 2019091601002147 42 26 50 492.00 24,600.00
27 2019/09/16 2019091601002146 28 26 150 495.00 74,250.00
28 2019/09/16 2019091601001835 28 21 10 495.00 4,950.00
29 2019/09/16 2019091601004397 33 39 100 484.00 48,400.00
30 2019/09/16 2019091601004396 28 39 100 484.00 48,400.00
31 2019/09/16 2019091601004395 55 39 100 486.00 48,600.00
32 2019/09/16 2019091601004394 8 39 50 486.00 24,300.00
33 2019/09/16 2019091601003967 33 19 600 490.00 294,000.00
34 2019/09/16 2019091601003966 33 22 33 490.00 16,170.00
35 2019/09/17 2019091701000481 55 51 40 502.00 20,080.00
36 2019/09/17 2019091701000480 55 33 10 502.00 5,020.00
37 2019/09/16 2019091601006754 28 33 10 493.00 4,930.00
38 2019/09/16 2019091601004752 51 19 100 484.00 48,400.00
39 2019/09/16 2019091601004399 51 39 89 484.00 43,076.00
40 2019/09/16 2019091601004398 48 39 11 484.00 5,324.00
41 2019/09/17 2019091701002750 58 13 150 510.00 76,500.00
42 2019/09/17 2019091701002749 58 6 59 509.00 30,031.00
43 2019/09/17 2019091701002720 10 6 10 509.00 5,090.00
44 2019/09/17 2019091701000587 14 51 99 502.00 49,698.00
45 2019/09/17 2019091701000537 55 51 50 502.00 25,100.00
46 2019/09/17 2019091701000525 49 20 61 500.00 30,500.00
47 2019/09/17 2019091701003036 46 34 100 522.00 52,200.00
48 2019/09/17 2019091701003035 46 40 50 522.00 26,100.00
49 2019/09/17 2019091701003000 49 45 16 521.00 8,336.00
50 2019/09/17 2019091701002753 58 28 50 512.00 25,600.00
51 2019/09/17 2019091701002752 58 33 45 512.00 23,040.00
52 2019/09/17 2019091701002751 58 13 19 511.00 9,709.00
53 2019/09/17 2019091701006432 49 45 10 506.00 5,060.00
54 2019/09/17 2019091701005086 21 38 199 497.00 98,903.00
55 2019/09/17 2019091701005085 49 38 20 500.00 10,000.00
56 2019/09/17 2019091701005083 52 48 200 502.00 100,400.00
57 2019/09/17 2019091701004190 46 28 100 512.00 51,200.00
58 2019/09/17 2019091701004105 46 28 50 512.00 25,600.00
59 2019/09/18 2019091801000655 22 28 20 520.00 10,400.00
60 2019/09/17 2019091701006901 34 28 10 520.00 5,200.00
61 2019/09/17 2019091701006843 34 14 100 513.00 51,300.00
62 2019/09/17 2019091701006757 53 45 100 512.00 51,200.00
63 2019/09/17 2019091701006756 53 28 100 512.00 51,200.00
64 2019/09/17 2019091701006473 45 43 100 510.00 51,000.00
65 2019/09/18 2019091801002108 49 28 80 525.00 42,000.00
66 2019/09/18 2019091801002107 49 51 50 524.00 26,200.00
67 2019/09/18 2019091801001878 49 51 50 524.00 26,200.00
68 2019/09/18 2019091801001021 19 28 50 525.00 26,250.00
69 2019/09/18 2019091801000814 19 14 150 525.00 78,750.00
70 2019/09/18 2019091801000789 22 28 30 520.00 15,600.00
71 2019/09/18 2019091801007565 44 18 10 519.00 5,190.00
72 2019/09/18 2019091801007269 58 33 25 522.00 13,050.00
73 2019/09/18 2019091801006855 58 51 150 522.00 78,300.00
74 2019/09/18 2019091801006854 58 6 25 522.00 13,050.00
75 2019/09/18 2019091801006007 58 33 200 522.00 104,400.00
76 2019/09/18 2019091801002843 47 47 20 515.00 10,300.00
77 2019/09/19 2019091901002469 50 16 231 508.00 117,348.00
78 2019/09/19 2019091901002468 48 16 100 508.00 50,800.00
79 2019/09/19 2019091901001861 48 58 23 511.00 11,753.00
80 2019/09/19 2019091901001275 49 58 100 511.00 51,100.00
81 2019/09/19 2019091901001274 48 58 100 511.00 51,100.00
82 2019/09/19 2019091901001273 48 58 100 512.00 51,200.00
83 2019/09/19 2019091901004085 22 33 200 515.00 103,000.00
84 2019/09/19 2019091901003939 42 53 113 519.00 58,647.00
85 2019/09/19 2019091901003150 49 33 200 525.00 105,000.00
86 2019/09/19 2019091901002977 14 55 100 519.00 51,900.00
87 2019/09/19 2019091901002976 14 45 13 519.00 6,747.00
88 2019/09/19 2019091901002941 14 35 68 518.00 35,224.00
89 2019/09/19 2019091901006625 48 37 200 508.00 101,600.00
90 2019/09/19 2019091901006351 21 49 200 509.00 101,800.00
91 2019/09/19 2019091901006350 53 49 100 509.00 50,900.00
92 2019/09/19 2019091901006337 45 49 50 510.00 25,500.00
93 2019/09/19 2019091901006336 49 49 50 510.00 25,500.00
94 2019/09/19 2019091901006322 14 49 20 511.00 10,220.00
95 2019/09/22 2019092201004425 45 52 185 498.00 92,130.00
96 2019/09/22 2019092201004424 57 52 10 498.00 4,980.00
97 2019/09/22 2019092201004423 43 52 10 500.00 5,000.00
98 2019/09/19 2019091901007105 14 59 30 507.00 15,210.00
99 2019/09/19 2019091901007074 14 11 100 507.00 50,700.00
100 2019/09/19 2019091901006626 22 37 100 508.00 50,800.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/12/20 AD
(2075/09/05 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 12th AGM going to be held on Poush 20, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
2. 073-074 2017/12/24 AD
(2074/09/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 11th AGM going to be held on Poush 29, 2074. Financial Highlight 73/74, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-7.68%, Bonus Share-13%, others. 7.68% 13.00%
3. 072-073 2017/03/13 AD
(2073/11/30 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 10th AGM going to be held on Chaitra 31, 2073. Financial Highlight 72/73, Appointment Of Auditors, Cash Dividend-11.05%, Bonus Share-20%, others. 11.05% 20.00%
4. 071-072 2015/12/29 AD
(2072/09/14 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 9th AGM going to be held on Poush 29, 2072. Financial Highlight 71/72, Appointment Of Auditors, Bonus Share-44%, Right Share-2:1, others. 2.32% 44.00%
5. 070-071 2014/11/25 AD
(2071/08/09 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited proclaim its 8th AGM going to be held on Mangsir 27,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association,Cash Dividend,Bonus Share,Others... 0.00% 0.00%
6. 069-070 2013/12/13 AD
(2070/08/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced its 7th AGM going to be held on 13th Poush, 2070. Financial Highlight for 2069/70, Appointment of Auditor,Cash Dividend, Bonus Share and Increment of Capital. 0.00% 0.00%
7. 068-069 2012/12/21 AD
(2069/09/06 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has announced its 6th AGM going to be held on 21st Poush, 2069. Financial Highlight for the fiscal year 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend and Bonus Share. 10.79% 15.00%
8. 067-068 2011/12/16 AD
(2068/09/01 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has announced that 5th Annual General Meeting of the company will be held on 16th Poush 2068. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68 Bonus Share, Cash Dividend and Merger. 10.00% 40.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/08/06 AD
(2076/04/21 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2019/05/03 AD
(2076/01/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/02/01 AD
(2075/10/18 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2018/11/06 AD
(2075/07/20 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 074-075 2018/08/12 AD
(2075/04/27 BS)
Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2018/05/11 AD
(2075/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/05/10 AD
(2075/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/02/09 AD
(2074/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 074-075 2017/11/13 AD
(2074/07/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
10. 073-074 2017/08/10 AD
(2074/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the forth quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/05/11 AD
(2074/01/28 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2017/02/07 AD
(2073/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited(NLBBL) has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 073-074 2016/11/10 AD
(2073/07/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
14. 072-073 2016/08/02 AD
(2073/04/18 BS)
Nerude Laghibitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/05/09 AD
(2073/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2016/02/08 AD
(2072/10/25 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
17. 071-072 2015/08/11 AD
(2072/04/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
18. 071-072 2015/05/10 AD
(2072/01/27 BS)
Nerude Laghubitta Bikas Bank Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
19. 071-072 2015/02/09 AD
(2071/10/26 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
20. 071-072 2014/11/09 AD
(2071/07/23 BS)
Nerude Laghubitta Bikash Bank Limited has published its unaudited financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
21. 070-071 2014/08/12 AD
(2071/04/27 BS)
Nerude Laghubita Bikas Bank Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear
# Fiscal Year Value
1. 074-075 5.79%
2. 073-074 7.68%
3. 072-073 11.05%
4. 071-072 2.32%
5. 070-071 20.00%
6. 068-069 10.79%
7. 067-068 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 15.00%
2. 073-074 13.00%
3. 072-073 20.00%
4. 071-072 44.00%
5. 070-071 25.00%
6. 069-070 55.00%
7. 068-069 15.00%
8. 067-068 40.00%


# Fiscal Year Value
1. 072-073 2:01