Sector Finance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 8,001,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 104.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/09/19 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 97.00 -  125.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 107.03
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield 2.97%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 4.37 (FY: 075-076, Q: 4)
# Value  Fiscal Year
1. 4.07 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 14.88 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 22.25 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 12.75 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 13.02 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 12.83 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 0.75 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 15.27 (FY: 071-072, Q: 3)
P/E Ratio 23.80
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 106.61
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 0.98
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Bonus
# Value  Fiscal Year
History not available...
Right Share 1:2.81 (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 1:2.81 (FY: 074-075)
2. 4.03 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 527.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 832,104,000.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol PROFL
Company Name ProgressiveFinance Limited
Sector Finance
Listed Shares 8,001,000
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 800,100,000.00

Search Clear
प्रोग्रेशिभ फाइनान्समा किशोर महर्जनको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चयन
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको हकप्रद वितरण
प्रोगेशिभ  र सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स पनि कनेक्ट आइपिएस प्रणालीमा आवद्ध
प्रोग्रेशिभ फाइनान्स नोक्सानीबाट नाफामा
बजारमा उछाल आउँदा आईपिओकै मूल्यमा शेयर, ६८ कम्पनीको २०० भन्दा तल
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको साढे ६ लाख कित्ता शेयरमा बोलपत्र आह्वान
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको लिलामी शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन
प्रोग्रेशिभ फाइनान्समा देखियो सुधार, खुद नाफा करिब साढे २ करोड
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको अवितरित हकप्रद शेयर दोस्रो पटक लिलामीमा
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको लिलामी शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/09/19 104.00 0 104.00 104.00 104.00 300 31,200.00
2 2019/09/18 104.00 1.96 104.00 104.00 104.00 10 1,040.00
3 2019/09/17 102.00 3.03 102.00 100.00 100.00 115 11,700.00
4 2019/09/10 98.00 -1.01 98.00 98.00 98.00 577 56,546.00
5 2019/09/09 99.00 -1 99.00 98.00 98.00 740 72,850.00
6 2019/09/08 100.00 -1.96 103.00 100.00 103.00 822 83,966.00
7 2019/09/04 102.00 -1.92 102.00 102.00 102.00 500 51,000.00
8 2019/08/29 104.00 -0.95 110.00 104.00 110.00 180 19,120.00
9 2019/08/28 105.00 0 105.00 101.00 103.00 490 50,670.00
10 2019/08/27 105.00 8.25 106.00 98.00 98.00 1,099 109,444.00
11 2019/08/26 97.00 0 97.00 97.00 97.00 288 27,936.00
12 2019/08/25 97.00 -1.02 97.00 97.00 97.00 1,218 118,146.00
13 2019/08/22 98.00 -2 99.00 98.00 99.00 1,300 127,750.00
14 2019/08/20 100.00 -1.96 102.00 100.00 102.00 278 28,100.00
15 2019/08/19 102.00 -1.92 104.00 102.00 104.00 450 46,500.00
16 2019/08/15 104.00 0.97 104.00 102.00 102.00 2,950 306,150.00
17 2019/08/14 103.00 1.98 103.00 102.00 102.00 900 92,400.00
18 2019/08/13 101.00 -1.94 102.00 101.00 102.00 1,935 196,608.00
19 2019/08/12 103.00 0.98 104.00 102.00 104.00 920 94,740.00
20 2019/08/11 102.00 -1.92 102.00 100.00 102.00 100 10,160.00
21 2019/08/06 104.00 0 104.00 101.00 102.00 4,043 411,229.00
22 2019/08/05 104.00 -3.7 106.00 102.00 106.00 8,385 863,070.00
23 2019/08/04 108.00 -1.82 110.00 108.00 110.00 150 16,400.00
24 2019/07/31 110.00 0 112.00 110.00 112.00 60 6,640.00
25 2019/07/30 110.00 3.77 110.00 104.00 104.00 2,755 290,800.00
26 2019/07/28 106.00 -1.85 106.00 106.00 106.00 200 21,200.00
27 2019/07/25 108.00 -1.82 110.00 108.00 110.00 2,381 261,148.00
28 2019/07/24 110.00 -3.51 112.00 110.00 112.00 200 22,200.00
29 2019/07/22 114.00 1.79 114.00 114.00 114.00 10 1,140.00
30 2019/07/18 112.00 0 114.00 112.00 113.00 3,936 442,497.00
31 2019/07/17 112.00 0.9 112.00 111.00 111.00 1,510 168,120.00
32 2019/07/15 111.00 1.83 111.00 109.00 109.00 4,008 443,708.00
33 2019/07/14 109.00 1.87 109.00 109.00 109.00 50 5,450.00
34 2019/07/11 107.00 1.9 107.00 107.00 107.00 1,062 113,634.00
35 2019/07/10 105.00 -2.78 107.00 105.00 107.00 6,433 680,165.00
36 2019/07/08 108.00 0 108.00 108.00 108.00 470 50,760.00
37 2019/07/07 108.00 -1.82 110.00 108.00 110.00 1,141 125,228.00
38 2019/07/04 110.00 0.92 111.00 110.00 111.00 2,050 225,550.00
39 2019/07/03 109.00 0.93 109.00 109.00 109.00 1,143 124,587.00
40 2019/07/02 108.00 -1.82 108.00 108.00 108.00 305 32,940.00
41 2019/07/01 110.00 0.92 110.00 107.00 110.00 2,051 225,000.00
42 2019/06/30 109.00 -0.91 110.00 109.00 110.00 3,269 359,399.00
43 2019/06/27 110.00 0.92 112.00 110.00 111.00 1,500 165,900.00
44 2019/06/25 109.00 2.83 110.00 107.00 107.00 1,521 164,007.00
45 2019/06/24 106.00 0 106.00 105.00 106.00 560 59,120.00
46 2019/06/23 106.00 0 108.00 105.00 105.00 2,935 310,872.00
47 2019/06/20 106.00 -0.93 109.00 106.00 109.00 711 76,576.00
48 2019/06/18 107.00 -1.83 107.00 107.00 107.00 241 25,787.00
49 2019/06/17 109.00 1.87 109.00 109.00 109.00 510 55,590.00
50 2019/06/16 107.00 -4.46 114.00 106.00 114.00 4,190 449,330.00
51 2019/06/13 112.00 -1.75 112.00 112.00 112.00 20 2,240.00
52 2019/06/12 114.00 0 114.00 114.00 114.00 100 11,400.00
53 2019/06/11 114.00 1.79 114.00 111.00 112.00 187 20,864.00
54 2019/06/06 112.00 6.67 114.00 107.00 107.00 3,363 375,240.00
55 2019/06/04 105.00 2.94 105.00 103.00 103.00 510 52,550.00
56 2019/06/03 102.00 -1.92 107.00 102.00 105.00 2,132 219,823.00
57 2019/06/02 104.00 -1.89 106.00 104.00 104.00 1,301 136,624.00
58 2019/05/30 106.00 0 110.00 106.00 106.00 3,521 376,568.00
59 2019/05/29 106.00 0 106.00 104.00 106.00 3,480 366,598.00
60 2019/05/28 106.00 -1.85 108.00 106.00 108.00 400 42,800.00
61 2019/05/27 108.00 1.89 108.00 107.00 107.00 270 28,960.00
62 2019/05/26 106.00 -2.75 107.00 106.00 107.00 250 26,600.00
63 2019/05/23 109.00 0.93 110.00 106.00 110.00 1,646 177,366.00
64 2019/05/22 108.00 1.89 112.00 107.00 108.00 2,935 319,900.00
65 2019/05/21 106.00 -3.64 108.00 102.00 108.00 7,410 780,580.00
66 2019/05/19 110.00 7.84 110.00 103.00 104.00 580 61,090.00
67 2019/05/16 102.00 -3.77 104.00 102.00 104.00 1,740 178,080.00
68 2019/05/15 106.00 -1.85 106.00 106.00 106.00 200 21,200.00
69 2019/05/09 108.00 -9.24 117.00 108.00 117.00 385 42,585.00
70 2019/05/07 119.00 -3.25 121.00 119.00 121.00 315 38,085.00
71 2019/05/06 123.00 -1.6 123.00 123.00 123.00 50 6,150.00
72 2019/04/17 125.00 1.63 125.00 125.00 123.00 50 6,250.00
73 2019/04/02 123.00 0 123.00 123.00 123.00 20 2,460.00
74 2019/03/18 123.00 1.65 123.00 123.00 123.00 10 1,230.00
75 2019/03/14 121.00 -1.63 121.00 121.00 121.00 100 12,100.00
76 2018/12/26 123.00 4.24 123.00 118.00 118.00 210 25,330.00
77 2018/12/25 118.00 0.85 118.00 117.00 117.00 25 2,950.00
78 2018/12/24 117.00 5.41 117.00 111.00 111.00 270 31,210.00
79 2018/12/20 111.00 -2.63 114.00 111.00 114.00 6,010 667,120.00
80 2018/12/12 114.00 3.64 114.00 110.00 110.00 100 11,300.00
81 2018/12/11 110.00 5.77 110.00 102.00 104.00 380 39,680.00
82 2018/12/06 104.00 -1.89 106.00 104.00 106.00 10 1,040.00
83 2018/11/29 106.00 -1.85 108.00 106.00 108.00 50 5,300.00
84 2018/11/28 108.00 -0.92 113.00 108.00 109.00 850 94,050.00
85 2018/11/27 109.00 3.81 109.00 105.00 105.00 150 16,250.00
86 2018/11/26 105.00 3.96 105.00 101.00 101.00 170 17,600.00
87 2018/11/25 101.00 -0.98 102.00 100.00 102.00 995 99,650.00
88 2018/11/20 102.00 2 102.00 100.00 100.00 60 6,120.00
89 2018/11/19 100.00 1.01 100.00 99.00 99.00 10 1,000.00
90 2018/11/18 99.00 -1 100.00 98.00 100.00 2,070 202,930.00
91 2018/11/15 100.00 -0.99 101.00 100.00 101.00 400 40,000.00
92 2018/11/04 101.00 0 101.00 101.00 101.00 1,590 160,590.00
93 2018/11/01 101.00 -1.94 101.00 101.00 101.00 100 10,100.00
94 2018/10/31 103.00 0.98 104.00 103.00 104.00 1,420 146,660.00
95 2018/10/29 102.00 0 102.00 100.00 100.00 240 24,280.00
96 2018/10/11 102.00 0 102.00 102.00 102.00 3,960 403,920.00
97 2018/10/10 102.00 0 102.00 98.00 100.00 222 22,366.00
98 2018/10/09 102.00 -3.77 104.00 102.00 104.00 180 18,560.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/09/19 2019091901000568 45 55 300 104.00 31,200.00
2 2019/09/18 2019091801003559 37 35 10 104.00 1,040.00
3 2019/09/17 2019091701006736 45 35 100 102.00 10,200.00
4 2019/09/17 2019091701006433 45 35 15 100.00 1,500.00
5 2019/09/10 2019091001006064 16 34 477 98.00 46,746.00
6 2019/09/10 2019091001006063 5 34 23 98.00 2,254.00
7 2019/08/05 2019080501005740 55 59 100 104.00 10,400.00
8 2019/08/05 2019080501005739 26 59 1,000 104.00 104,000.00
9 2019/08/05 2019080501005738 57 59 100 104.00 10,400.00
10 2019/08/05 2019080501005574 57 4 100 104.00 10,400.00
11 2019/08/05 2019080501006466 34 45 400 102.00 40,800.00
12 2019/08/05 2019080501006465 26 45 15 103.00 1,545.00
13 2019/08/05 2019080501006427 26 45 885 103.00 91,155.00
14 2019/08/05 2019080501006219 26 46 1,100 103.00 113,300.00
15 2019/08/05 2019080501006049 34 59 400 104.00 41,600.00
16 2019/08/05 2019080501005949 34 59 400 104.00 41,600.00
17 2019/08/06 2019080601001021 22 59 200 102.00 20,400.00
18 2019/08/06 2019080601001020 59 59 200 102.00 20,400.00
19 2019/08/05 2019080501007185 34 59 600 104.00 62,400.00
20 2019/08/05 2019080501006469 34 45 985 102.00 100,470.00
21 2019/08/05 2019080501006468 55 45 200 102.00 20,400.00
22 2019/08/05 2019080501006467 34 45 2,000 102.00 204,000.00
23 2019/08/06 2019080601002998 32 4 43 103.00 4,429.00
24 2019/08/06 2019080601002022 34 45 850 102.00 86,700.00
25 2019/08/06 2019080601002013 34 45 500 102.00 51,000.00
26 2019/08/06 2019080601001585 16 45 1,700 101.00 171,700.00
27 2019/08/06 2019080601001584 42 45 100 101.00 10,100.00
28 2019/08/06 2019080601001022 56 59 150 102.00 15,300.00
29 2019/08/12 2019081201001309 49 39 220 102.00 22,440.00
30 2019/08/12 2019081201001107 49 34 100 104.00 10,400.00
31 2019/08/11 2019081101016805 16 34 30 102.00 3,060.00
32 2019/08/11 2019081101009309 46 34 20 100.00 2,000.00
33 2019/08/11 2019081101008753 52 34 50 102.00 5,100.00
34 2019/08/06 2019080601003292 32 59 300 104.00 31,200.00
35 2019/08/13 2019081301003651 29 33 100 102.00 10,200.00
36 2019/08/13 2019081301001136 58 46 50 102.00 5,100.00
37 2019/08/12 2019081201010086 46 46 300 103.00 30,900.00
38 2019/08/12 2019081201007264 52 46 200 103.00 20,600.00
39 2019/08/12 2019081201002885 49 34 57 104.00 5,928.00
40 2019/08/12 2019081201002884 32 34 43 104.00 4,472.00
41 2019/08/13 2019081301006244 25 22 262 101.00 26,462.00
42 2019/08/13 2019081301006056 46 22 200 101.00 20,200.00
43 2019/08/13 2019081301006055 22 22 100 101.00 10,100.00
44 2019/08/13 2019081301006054 41 22 200 101.00 20,200.00
45 2019/08/13 2019081301004427 29 45 200 102.00 20,400.00
46 2019/08/13 2019081301004025 59 46 823 102.00 83,946.00
47 2019/08/15 2019081501002934 41 45 200 102.00 20,400.00
48 2019/08/14 2019081401006089 53 34 500 103.00 51,500.00
49 2019/08/14 2019081401002702 40 34 100 103.00 10,300.00
50 2019/08/14 2019081401002133 44 46 100 102.00 10,200.00
51 2019/08/14 2019081401001650 56 46 50 102.00 5,100.00
52 2019/08/14 2019081401001639 56 46 150 102.00 15,300.00
53 2019/08/19 2019081901008037 41 39 100 102.00 10,200.00
54 2019/08/19 2019081901006989 57 34 271 104.00 28,184.00
55 2019/08/19 2019081901006777 57 42 29 104.00 3,016.00
56 2019/08/15 2019081501005896 49 34 2,500 104.00 260,000.00
57 2019/08/15 2019081501005840 49 45 200 103.00 20,600.00
58 2019/08/15 2019081501005839 49 51 50 103.00 5,150.00
59 2019/08/22 2019082201002973 34 36 500 98.00 49,000.00
60 2019/08/22 2019082201002972 17 36 350 99.00 34,650.00
61 2019/08/20 2019082001004435 21 5 28 100.00 2,800.00
62 2019/08/20 2019082001004434 5 5 100 100.00 10,000.00
63 2019/08/20 2019082001004433 22 5 150 102.00 15,300.00
64 2019/08/19 2019081901008038 22 39 50 102.00 5,100.00
65 2019/08/25 2019082501001406 59 59 218 97.00 21,146.00
66 2019/08/25 2019082501001357 47 59 200 97.00 19,400.00
67 2019/08/25 2019082501001273 57 59 100 97.00 9,700.00
68 2019/08/25 2019082501001272 35 59 200 97.00 19,400.00
69 2019/08/25 2019082501001271 59 59 300 97.00 29,100.00
70 2019/08/22 2019082201002974 35 36 450 98.00 44,100.00
71 2019/08/27 2019082701002119 59 35 10 100.00 1,000.00
72 2019/08/27 2019082701001975 59 11 970 99.00 96,030.00
73 2019/08/27 2019082701001064 38 11 10 98.00 980.00
74 2019/08/26 2019082601000313 29 34 268 97.00 25,996.00
75 2019/08/26 2019082601000192 6 34 20 97.00 1,940.00
76 2019/08/25 2019082501004800 39 29 200 97.00 19,400.00
77 2019/08/28 2019082801001069 57 59 100 103.00 10,300.00
78 2019/08/27 2019082701005139 41 25 50 105.00 5,250.00
79 2019/08/27 2019082701003070 34 34 15 106.00 1,590.00
80 2019/08/27 2019082701003069 59 34 19 106.00 2,014.00
81 2019/08/27 2019082701002835 59 35 15 104.00 1,560.00
82 2019/08/27 2019082701002427 59 35 10 102.00 1,020.00
83 2019/08/29 2019082901003359 52 34 10 106.00 1,060.00
84 2019/08/29 2019082901003277 52 59 20 108.00 2,160.00
85 2019/08/29 2019082901000002 59 29 50 110.00 5,500.00
86 2019/08/28 2019082801005176 8 57 200 105.00 21,000.00
87 2019/08/28 2019082801005138 8 59 90 103.00 9,270.00
88 2019/08/28 2019082801003160 57 59 100 101.00 10,100.00
89 2019/09/09 2019090901000464 57 5 200 98.00 19,600.00
90 2019/09/08 2019090801005317 57 8 200 100.00 20,000.00
91 2019/09/08 2019090801005262 59 8 50 101.00 5,050.00
92 2019/09/08 2019090801003392 5 5 572 103.00 58,916.00
93 2019/09/04 2019090401002946 44 22 500 102.00 51,000.00
94 2019/08/29 2019082901005366 52 59 100 104.00 10,400.00
95 2019/09/10 2019091001005356 5 56 77 98.00 7,546.00
96 2019/09/09 2019090901004531 59 8 250 99.00 24,750.00
97 2019/09/09 2019090901001822 59 8 80 99.00 7,920.00
98 2019/09/09 2019090901001803 52 56 60 98.00 5,880.00
99 2019/09/09 2019090901001788 59 56 100 98.00 9,800.00
100 2019/09/09 2019090901001787 59 56 50 98.00 4,900.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2019/06/30 AD
(2076/03/15 BS)
Progressive Finance Limited has provlaimed its 21st & 22nd AGM going to be held on Ashad 29, 2076. Financial Highlight 2074/75, 2075/76, DDA/ Merger/ Acquisition, Appointment of Auditor, Others 0.00% 0.00%
2. 073-074
Progressive Finance Limited proclaim its 20th AGM going to be held on Ashad 29, 2074. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, DDA/ Merger/ Acquisition, Others 0.00% 0.00%
3. 072-073 2017/07/07 AD
(2074/03/23 BS)
Progressive Finance Limited proclaim its 20th AGM going to be held on Ashad 29, 2074. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Due Diligence Audit, Memorandum Of Understanding, Scheme Of Arrangement, Merger or Acquisition, others. 0.00% 0.00%
4. 072-073 2016/06/08 AD
(2073/02/26 BS)
Progressive Finance Limited proclaim its 19th AGM going to be held on Ashad 03, 2073. Financial Highlight 71/72, Appointment of Auditor, Merger or Acquisition, Memorandum of Understanding, Due Diligence Audit (DDA), Others. 0.00% 0.00%
5. 071-072 2015/07/08 AD
(2072/03/23 BS)
Progressive Finance Limited proclaim its 18th AGM going to be held on Ashad 31,2072. Financial Highlight 2070/71, Appointment of Auditor, Right share, DDA, Others. 0.00% 0.00%
6. 069-070
Progressive Finance Limited has announced its special general meeting going to be held on 7th Baishak, 2071. Right Share Issue 0.00% 0.00%
7. 069-070
Progressive Finance Limited has announced its 17th Annual General Meeting going to be held on 30th Poush 2070. -Financial Highlight 2069/70, - Appointment of Auditor, -Election of BOD 0.00% 0.00%
8. 068-069
Progressive Finance Limited has announced its 15th & 16th AGM going to be held on 5th Ashad, 2070. Financial Highlight for the fiscal year 2067/68 & 2068/69, Appointment of Auditor and Merger. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 075-076 2019/08/15 AD
(2076/04/30 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
2. 075-076 2019/04/30 AD
(2076/01/17 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/01/27 AD
(2075/10/13 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2018/10/28 AD
(2075/07/11 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 074-075 2018/07/29 AD
(2075/04/13 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
6. 074-075 2018/05/13 AD
(2075/01/30 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/02/12 AD
(2074/10/29 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 073-074 2017/08/14 AD
(2074/04/30 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
9. 073-074 2017/05/12 AD
(2074/01/29 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2017/01/25 AD
(2073/10/12 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2016/10/28 AD
(2073/07/12 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 072-073 2016/07/29 AD
(2073/04/14 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
13. 072-073 2016/05/02 AD
(2073/01/20 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2016/01/29 AD
(2072/10/15 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 071-072 2015/05/07 AD
(2072/01/24 BS)
Progressive Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of a fiscal year 2071/72.
16. 071-072 2015/01/18 AD
(2071/10/04 BS)
Progressive Finance Limited has published its unaudited financial statement from the second quarter of the fiscal year 2071/72.
17. 071-072 2014/10/30 AD
(2071/07/13 BS)
Progressive Finance Limited has published its 1st quarterly company report of the fiscal year 2070/71.
18. 071-072 2014/10/28 AD
(2071/07/11 BS)
Progressive Finance Limited published the unaudited financial result (quarterly) as at the quarter ended Ashwin,2071.
19. 070-071 2014/08/14 AD
(2071/04/29 BS)
Progressive Finance Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear
Could not find Tender & Auction data

Could not find dividend matching the search criteria


Could not find bonus matching the search criteria


# Fiscal Year Value
1. 074-075 1:2.81
2. 071-072 4.03