Sector Hydro Power
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 5,327,002.40
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 72.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change 5%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/12/05 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 69.00 -  104.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 84.04
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield -27.27%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 7.74 (FY: 076-077, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 2.18 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 1.62 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 1.15 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 2.43 (FY: 072-073, Q: 1)
5. 2.03 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 5.59 (FY: 072-073, Q: 3)
7. 5.61 (FY: 072-073, Q: 4)
8. 2.44 (FY: 071-072, Q: 1)
9. 2.23 (FY: 071-072, Q: 3)
10. 6.37 (FY: 071-072, Q: 4)
11. 6.34 (FY: 070-071, Q: 4)
P/E Ratio 9.30
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 107.48
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 0.67
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 0.32% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 0.32% (FY: 074-075)
2. 0.32% (FY: 073-074)
3. 0.32% (FY: 072-073)
4. 10.53% (FY: 071-072)
5. 0.53% (FY: 070-071)
% Bonus 5.00% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 5.00% (FY: 075-076)
2. 6.00% (FY: 074-075)
3. 6.00% (FY: 073-074)
4. 6.00% (FY: 072-073)
5. 10.00% (FY: 070-071)
Right Share 10:3.5 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 10:3.5 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 7,947.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 383,544,172.80
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol RHPC
Company Name Ridi Hydropower Development Company Ltd.
Sector Hydro Power
Listed Shares 5,327,002
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 532,700,240.00

Search Clear
रिडी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य समायोजन
रिडी हाइड्रोपावरको बोनस सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
अंकित मूल्यभन्दा तल शेयरमूल्य रहेको रिडी हाइड्रोले तोक्यो लाभांश बाँड्न बुकक्लोज
रिडी हाइड्रोपावरको नाफामा सामान्य सुधार
रिडी हाइड्रोपावरले घटाएर प्रस्ताव गर्यो बोनस
रिडी हाइड्रोले पैँसठ्ठी करोड खर्चेर बुटवल सौर्य आयोजना निर्माण गर्ने
रिडी हाइड्रोपावरको नाफा २३१.५२ प्रतिशतले बढ्यो
रिडी हाइड्रोले बुटवलमा निमार्ण गर्ने सोलार आयोजनामा बिओके सहित तीन बैंकले लगानी गर्ने
जलविद्युत कम्पनीमध्ये चिलिमे र बुटवल पावर अग्रस्थानमा देखिँदा खानीखोला हाइड्रोपावर सबैभन्दा कमजोर
रिडी हाइड्रोले विद्युत विक्रीको आम्दानी घटेपनि खर्च नियन्त्रण गरेर बढायो नाफा


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/12/05 72.00 5 72.00 69.00 69.00 1,866 131,348.00
2 2019/12/04 72.00 -2.7 76.00 72.00 75.00 43,330 3,185,094.00
3 2019/12/03 74.00 -1.33 76.00 74.00 76.00 6,568 493,800.00
4 2019/12/02 75.00 0 76.00 74.00 75.00 3,687 274,719.00
5 2019/12/01 75.00 -1.32 79.00 74.00 77.00 3,529 267,269.00
6 2019/11/28 76.00 -1.3 82.00 76.00 78.00 15,318 1,223,376.00
7 2019/11/27 77.00 10 77.00 70.00 71.00 23,332 1,771,726.00
8 2019/11/26 70.00 1.45 70.00 70.00 70.00 20 1,400.00
9 2019/11/25 69.00 -2.82 71.00 69.00 71.00 14,160 988,450.00
10 2019/11/24 71.00 -1.39 72.00 69.00 71.00 8,642 609,700.00
11 2019/11/21 72.00 2.86 74.00 71.00 71.00 7,687 554,173.00
12 2019/11/20 70.00 -6.67 76.00 70.00 76.00 13,075 927,414.00
13 2019/11/19 75.00 2.74 75.00 73.00 73.00 2,637 195,520.00
14 2019/11/18 73.00 -1.35 73.00 72.00 73.00 10,524 768,047.00
15 2019/11/17 74.00 0 76.00 73.00 75.00 4,604 341,774.00
16 2019/11/14 74.00 -5.13 78.00 74.00 78.00 194 14,802.00
17 2019/11/13 78.00 0 78.00 75.00 77.00 497 38,090.00
18 2019/11/12 78.00 -1.27 81.00 71.00 80.00 2,184 174,016.00
19 2019/11/11 79.00 9.72 79.00 71.00 73.00 12,443 937,440.00
20 2019/11/10 72.00 -1.37 74.00 69.00 73.00 6,644 474,926.00
21 2019/11/07 73.00 -5.19 76.00 73.00 77.00 853 63,788.00
22 2019/11/06 77.00 2.67 77.00 75.00 75.00 134 10,177.00
23 2019/11/05 75.00 -2.6 77.00 75.00 77.00 865 65,021.00
24 2019/11/04 77.00 -2.53 79.00 76.00 79.00 437 33,554.00
25 2019/11/03 79.00 0 79.00 78.00 79.00 165 12,935.00
26 2019/10/31 79.00 -1.25 80.00 79.00 80.00 279 22,300.00
27 2019/10/24 80.00 1.27 81.00 80.00 80.00 130 10,420.00
28 2019/10/23 79.00 0 80.00 79.00 79.00 1,145 90,775.00
29 2019/10/22 79.00 0 79.00 78.00 78.00 182 14,234.00
30 2019/10/21 79.00 1.28 79.00 76.00 77.00 1,084 83,824.00
31 2019/10/20 78.00 1.3 78.00 76.00 78.00 385 29,682.00
32 2019/10/17 77.00 0 77.00 77.00 77.00 182 14,014.00
33 2019/10/16 77.00 0 77.00 77.00 77.00 45 3,464.00
34 2019/10/15 77.00 0 79.00 76.00 78.00 2,975 229,627.00
35 2019/10/14 77.00 -3.75 80.00 77.00 80.00 1,940 152,195.00
36 2019/10/10 80.00 0 80.00 80.00 80.00 10 800.00
37 2019/10/03 80.00 -3.61 83.00 80.00 83.00 4,120 331,880.00
38 2019/10/02 83.00 1.22 83.00 83.00 83.00 56 4,648.00
39 2019/10/01 82.00 -1.2 83.00 82.00 83.00 601 49,472.00
40 2019/09/30 83.00 1.22 83.00 82.00 83.00 31 2,562.00
41 2019/09/29 82.00 1.23 82.00 82.00 82.00 11 902.00
42 2019/09/26 81.00 -1.22 82.00 79.00 82.00 1,147 92,939.00
43 2019/09/25 82.00 -1.2 82.00 81.00 83.00 146 11,940.00
44 2019/09/24 83.00 -1.19 83.00 83.00 83.00 837 69,471.00
45 2019/09/23 84.00 -1.18 86.00 84.00 86.00 825 69,750.00
46 2019/09/22 85.00 -5.56 89.00 85.00 89.00 216 18,925.00
47 2019/09/19 90.00 1.12 90.00 89.00 88.00 54 4,852.00
48 2019/09/18 89.00 9.88 89.00 81.00 82.00 2,651 224,790.00
49 2019/09/17 81.00 1.25 81.00 80.00 80.00 1,595 127,623.00
50 2019/09/16 80.00 -1.23 81.00 78.00 81.00 294 23,308.00
51 2019/09/11 79.00 -4.82 83.00 79.00 84.00 3,549 284,303.00
52 2019/09/10 83.00 1.22 84.00 81.00 81.00 259 21,548.00
53 2019/09/09 82.00 -3.53 84.00 82.00 84.00 735 60,920.00
54 2019/09/08 85.00 -1.16 85.00 85.00 85.00 165 14,030.00
55 2019/09/05 86.00 1.18 86.00 85.00 86.00 117 10,048.00
56 2019/09/04 85.00 4.94 85.00 82.00 82.00 95 7,923.00
57 2019/09/03 81.00 -3.57 85.00 81.00 85.00 406 33,844.00
58 2019/09/02 84.00 0 85.00 83.00 83.00 4,297 360,601.00
59 2019/09/01 84.00 -1.18 84.00 84.00 84.00 37 3,108.00
60 2019/08/29 85.00 0 86.00 84.00 86.00 3,937 334,420.00
61 2019/08/28 85.00 -2.3 86.00 85.00 86.00 139 11,936.00
62 2019/08/27 87.00 1.16 87.00 86.00 87.00 71 6,137.00
63 2019/08/26 86.00 -1.15 88.00 86.00 86.00 501 43,552.00
64 2019/08/25 87.00 -1.14 88.00 87.00 87.00 510 44,412.00
65 2019/08/22 88.00 4.76 88.00 85.00 85.00 392 33,924.00
66 2019/08/21 84.00 -1.18 87.00 84.00 84.00 1,422 120,996.00
67 2019/08/20 85.00 -2.3 88.00 85.00 88.00 1,144 98,553.00
68 2019/08/19 87.00 0 88.00 86.00 86.00 826 71,926.00
69 2019/08/18 87.00 -3.33 89.00 87.00 90.00 5,617 489,296.00
70 2019/08/15 90.00 -1.1 91.00 89.00 90.00 234 21,010.00
71 2019/08/14 91.00 1.11 91.00 89.00 90.00 69 6,192.00
72 2019/08/13 90.00 3.45 90.00 86.00 86.00 121 10,626.00
73 2019/08/12 87.00 1.16 87.00 85.00 85.00 510 43,956.00
74 2019/08/11 86.00 -1.15 87.00 86.00 86.00 155 13,410.00
75 2019/08/08 87.00 -2.25 90.00 87.00 90.00 2,128 187,626.00
76 2019/08/07 89.00 1.14 90.00 88.00 89.00 2,546 227,822.00
77 2019/08/06 88.00 0 88.00 87.00 87.00 36 3,150.00
78 2019/08/05 88.00 -1.12 89.00 88.00 89.00 1,726 152,228.00
79 2019/08/04 89.00 0 90.00 89.00 90.00 1,645 147,856.00
80 2019/08/01 89.00 -1.11 90.00 89.00 89.00 652 58,028.00
81 2019/07/31 90.00 1.12 90.00 88.00 88.00 937 83,575.00
82 2019/07/30 89.00 0 90.00 89.00 89.00 2,138 190,851.00
83 2019/07/29 89.00 0 90.00 88.00 89.00 1,825 161,727.00
84 2019/07/28 89.00 -2.2 91.00 89.00 90.00 623 56,104.00
85 2019/07/25 91.00 1.11 91.00 89.00 89.00 1,388 125,901.00
86 2019/07/24 90.00 0 92.00 89.00 89.00 1,584 142,994.00
87 2019/07/23 90.00 0 90.00 90.00 90.00 619 55,710.00
88 2019/07/22 90.00 0 91.00 90.00 90.00 383 34,519.00
89 2019/07/21 90.00 -1.1 90.00 90.00 90.00 14 1,260.00
90 2019/07/18 91.00 -1.09 93.00 91.00 93.00 1,338 122,934.00
91 2019/07/17 92.00 2.22 93.00 90.00 90.00 258 23,733.00
92 2019/07/16 90.00 -3.23 97.00 89.00 97.00 75 6,773.00
93 2019/07/15 93.00 3.33 93.00 89.00 90.00 483 43,898.00
94 2019/07/14 90.00 0 90.00 90.00 90.00 179 16,110.00
95 2019/07/11 90.00 -2.17 91.00 90.00 91.00 1,625 147,716.00
96 2019/07/10 92.00 3.37 92.00 90.00 90.00 658 60,334.00
97 2019/07/09 89.00 0 90.00 89.00 89.00 501 44,820.00
98 2019/07/08 89.00 0 92.00 88.00 88.00 3,110 277,994.00
99 2019/07/07 89.00 -3.26 91.00 89.00 91.00 1,239 111,495.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/12/05 2019120501005774 3 39 48 72.00 3,456.00
2 2019/12/05 2019120501005731 3 39 50 72.00 3,600.00
3 2019/12/05 2019120501005287 59 7 100 71.00 7,100.00
4 2019/12/05 2019120501005137 42 7 50 71.00 3,550.00
5 2019/12/05 2019120501005136 42 37 100 71.00 7,100.00
6 2019/12/05 2019120501003994 28 45 130 70.00 9,100.00
7 2019/12/03 2019120301002781 34 48 87 75.00 6,525.00
8 2019/12/03 2019120301002780 34 48 20 75.00 1,500.00
9 2019/12/03 2019120301002212 34 19 80 75.00 6,000.00
10 2019/12/03 2019120301001981 45 57 600 76.00 45,600.00
11 2019/12/03 2019120301003544 28 48 500 75.00 37,500.00
12 2019/12/03 2019120301003155 28 43 31 75.00 2,325.00
13 2019/12/03 2019120301002785 25 48 100 75.00 7,500.00
14 2019/12/03 2019120301002784 1 48 3,500 75.00 262,500.00
15 2019/12/03 2019120301002783 35 48 50 75.00 3,750.00
16 2019/12/03 2019120301002782 46 48 100 75.00 7,500.00
17 2019/12/04 2019120401000188 43 4 200 75.00 15,000.00
18 2019/12/04 2019120401000089 37 42 100 76.00 7,600.00
19 2019/12/04 2019120401000083 25 42 400 76.00 30,400.00
20 2019/12/04 2019120401000082 25 49 100 76.00 7,600.00
21 2019/12/04 2019120401000070 49 42 10 75.00 750.00
22 2019/12/03 2019120301003958 32 28 450 74.00 33,300.00
23 2019/12/04 2019120401000769 43 40 100 74.00 7,400.00
24 2019/12/04 2019120401000768 26 40 2,000 75.00 150,000.00
25 2019/12/04 2019120401000767 13 40 500 75.00 37,500.00
26 2019/12/04 2019120401000749 43 52 92 75.00 6,900.00
27 2019/12/04 2019120401000705 59 42 500 76.00 38,000.00
28 2019/12/04 2019120401000257 43 4 32 75.00 2,400.00
29 2019/12/04 2019120401000865 7 40 500 75.00 37,500.00
30 2019/12/04 2019120401000774 35 40 500 74.00 37,000.00
31 2019/12/04 2019120401000773 8 40 2,200 74.00 162,800.00
32 2019/12/04 2019120401000772 45 40 100 74.00 7,400.00
33 2019/12/04 2019120401000771 47 40 33 74.00 2,442.00
34 2019/12/04 2019120401000770 39 40 600 74.00 44,400.00
35 2019/12/04 2019120401001614 34 40 2,000 75.00 150,000.00
36 2019/12/04 2019120401001493 47 40 100 75.00 7,500.00
37 2019/12/04 2019120401001492 40 40 500 75.00 37,500.00
38 2019/12/04 2019120401001179 1 14 230 75.00 17,250.00
39 2019/12/04 2019120401001178 1 40 500 75.00 37,500.00
40 2019/12/04 2019120401001119 41 40 1,000 75.00 75,000.00
41 2019/12/04 2019120401002250 13 40 1,000 74.00 74,000.00
42 2019/12/04 2019120401002249 43 40 37 74.00 2,738.00
43 2019/12/04 2019120401002244 8 34 100 75.00 7,500.00
44 2019/12/04 2019120401002243 8 40 1,900 75.00 142,500.00
45 2019/12/04 2019120401001945 43 48 63 74.00 4,662.00
46 2019/12/04 2019120401001766 17 40 100 75.00 7,500.00
47 2019/12/04 2019120401002256 4 40 548 74.00 40,552.00
48 2019/12/04 2019120401002255 3 40 200 74.00 14,800.00
49 2019/12/04 2019120401002254 51 40 320 74.00 23,680.00
50 2019/12/04 2019120401002253 34 40 200 74.00 14,800.00
51 2019/12/04 2019120401002252 17 40 100 74.00 7,400.00
52 2019/12/04 2019120401002251 17 40 75 74.00 5,550.00
53 2019/12/04 2019120401002918 57 57 300 74.00 22,200.00
54 2019/12/04 2019120401002917 43 57 200 74.00 14,800.00
55 2019/12/04 2019120401002916 25 57 500 74.00 37,000.00
56 2019/12/04 2019120401002801 39 20 50 74.00 3,700.00
57 2019/12/04 2019120401002659 28 40 500 75.00 37,500.00
58 2019/12/04 2019120401002559 47 40 10 75.00 750.00
59 2019/12/04 2019120401004104 16 4 20 74.00 1,480.00
60 2019/12/04 2019120401004053 16 43 11 74.00 814.00
61 2019/12/04 2019120401004044 16 4 18 74.00 1,332.00
62 2019/12/04 2019120401003314 32 42 110 73.00 8,030.00
63 2019/12/04 2019120401003313 32 42 1,000 73.00 73,000.00
64 2019/12/04 2019120401003312 47 42 80 74.00 5,920.00
65 2019/12/04 2019120401004746 34 42 27 74.00 1,998.00
66 2019/12/04 2019120401004614 37 42 200 74.00 14,800.00
67 2019/12/04 2019120401004613 26 42 200 74.00 14,800.00
68 2019/12/04 2019120401004612 16 42 73 74.00 5,402.00
69 2019/12/04 2019120401004562 16 25 200 74.00 14,800.00
70 2019/12/04 2019120401004169 16 10 178 74.00 13,172.00
71 2019/12/04 2019120401004752 39 40 500 73.00 36,500.00
72 2019/12/04 2019120401004751 25 40 500 73.00 36,500.00
73 2019/12/04 2019120401004750 29 40 200 73.00 14,600.00
74 2019/12/04 2019120401004749 43 40 200 73.00 14,600.00
75 2019/12/04 2019120401004748 32 40 890 73.00 64,970.00
76 2019/12/04 2019120401004747 34 40 1,973 74.00 146,002.00
77 2019/12/04 2019120401004758 42 40 200 73.00 14,600.00
78 2019/12/04 2019120401004757 59 40 3,000 73.00 219,000.00
79 2019/12/04 2019120401004756 43 40 200 73.00 14,600.00
80 2019/12/04 2019120401004755 52 40 500 73.00 36,500.00
81 2019/12/04 2019120401004754 43 40 200 73.00 14,600.00
82 2019/12/04 2019120401004753 39 40 100 73.00 7,300.00
83 2019/12/04 2019120401004893 59 40 700 72.00 50,400.00
84 2019/12/04 2019120401004892 25 40 500 72.00 36,000.00
85 2019/12/04 2019120401004762 1 40 1,200 73.00 87,600.00
86 2019/12/04 2019120401004761 41 40 773 73.00 56,429.00
87 2019/12/04 2019120401004760 41 40 227 73.00 16,571.00
88 2019/12/04 2019120401004759 25 40 100 73.00 7,300.00
89 2019/12/05 2019120501000132 49 39 100 70.00 7,000.00
90 2019/12/05 2019120501000070 34 39 100 69.00 6,900.00
91 2019/12/04 2019120401004897 59 40 3,000 72.00 216,000.00
92 2019/12/04 2019120401004896 59 40 7,000 72.00 504,000.00
93 2019/12/04 2019120401004895 14 40 250 72.00 18,000.00
94 2019/12/04 2019120401004894 43 40 500 72.00 36,000.00
95 2019/12/05 2019120501002462 35 45 20 70.00 1,400.00
96 2019/12/05 2019120501001312 57 45 300 70.00 21,000.00
97 2019/12/05 2019120501001274 7 45 50 70.00 3,500.00
98 2019/12/05 2019120501000972 46 13 118 69.00 8,142.00
99 2019/12/05 2019120501000587 43 32 200 70.00 14,000.00
100 2019/12/05 2019120501000154 1 49 500 71.00 35,500.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 075-076 2019/12/05 AD
(2076/08/19 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited proclaim its 18th AGM going to be held on Poush 04, 2076. Financial Highlight of 2075/76, 2076/77, bonus share, Appointment of Auditors, Others. 0.00% 5.00%
2. 074-075 2018/09/23 AD
(2075/06/07 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited proclaim its 17th AGM going to be held on Ashwin 20, 2075. Financial Highlight of 2075/76, Appointment of Auditors, Others. 0.32% 6.00%
3. 073-074 2017/10/15 AD
(2074/06/29 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited proclaim its 16th AGM going to be held on Kartik 10, 2074. Financial Highlight 2073/74, Appointment of Auditor, Cash Dividend-0.3157%, Bonus Share-6%, others. 0.32% 6.00%
4. 072-073 2016/08/31 AD
(2073/05/15 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited proclaim its 15th AGM going to be held on Bhadra 31, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Cash Dividend-0.3157%, Bonus Share-6%, Fraction Share, others. 0.32% 6.00%
5. 071-072 2015/10/01 AD
(2072/06/14 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited proclaim its 14th AGM going to be held on Kartik 13, 2072. Financial Highlight 2071/72, Appointment of Auditor, Dividend, Others. 10.53% 0.00% 10:3.5


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 076-077 2019/11/15 AD
(2076/07/29 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2076/77.
2. 075-076 2019/08/15 AD
(2076/04/30 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/05/07 AD
(2076/01/24 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2019/02/12 AD
(2075/10/29 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 075-076 2018/11/06 AD
(2075/07/20 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
6. 074-075 2018/08/16 AD
(2075/4/31 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/05/09 AD
(2075/01/26 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/02/06 AD
(2074/10/23 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 073-074 2017/08/17 AD
(2074/05/01 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
10. 073-074 2017/05/09 AD
(2074/01/26 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/02/13 AD
(2073/11/02 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2016/11/15 AD
(2073/07/30 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 072-073 2016/08/15 AD
(2073/04/31 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
14. 072-073 2016/05/04 AD
(2073/01/22 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/02/07 AD
(2072/10/24 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2015/12/14 AD
(2072/08/28 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from a first quarter of the fiscal year 2072/73.
17. 071-072 2015/08/12 AD
(2072/04/27 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
18. 071-072 2015/05/22 AD
(2072/02/08 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from a third quarter of the fiscal year 2071/72.
19. 071-072 2015/02/12 AD
(2071/10/29 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from a second quarter of the fiscal year 2071/72.
20. 071-072 2014/12/10 AD
(2071/08/24 BS)
Ridi Hydropower Development Co. Limited has published its provisional financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
21. 070-071 2014/08/29 AD
(2071/05/13 BS)
Ridi Hydropower Development Company Limited has published its provisional financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear
# Fiscal Year Value
1. 074-075 0.32%
2. 073-074 0.32%
3. 072-073 0.32%
4. 071-072 10.53%
5. 070-071 0.53%


# Fiscal Year Value
1. 075-076 5.00%
2. 074-075 6.00%
3. 073-074 6.00%
4. 072-073 6.00%
5. 070-071 10.00%


# Fiscal Year Value
1. 071-072 10:3.5