Sector Finance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 10,408,346.30
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 187.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -1.58%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2020/01/22 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 144.00 -  212.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 177.12
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield 19.87%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 1.44 (FY: 076-077, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 6.35 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 17.24 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 16.86 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 14.13 (FY: 072-073, Q: 2)
5. 21.38 (FY: 072-073, Q: 3)
6. 29.91 (FY: 072-073, Q: 4)
7. 0.01 (FY: 071-072, Q: 1)
8. 16.60 (FY: 071-072, Q: 2)
9. 22.55 (FY: 071-072, Q: 4)
P/E Ratio 129.86
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 148.14
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 1.26
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 7.53% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 7.53% (FY: 075-076)
2. 5.26% (FY: 074-075)
3. 1.05% (FY: 072-073)
4. 0.79% (FY: 071-072)
5. 0.79% (FY: 070-071)
6. 12.50% (FY: 069-070)
7. 10.00% (FY: 068-069)
8. 13.16% (FY: 067-068)
% Bonus 3.00% (FY: 075-076)
# Value  Fiscal Year
1. 3.00% (FY: 075-076)
2. 19.00% (FY: 073-074)
3. 20.00% (FY: 072-073)
4. 15.00% (FY: 071-072)
5. 15.00% (FY: 070-071)
Right Share 4:1 (FY: 071-072)
# Value  Fiscal Year
1. 4:1 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume 1,944.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 1,946,360,758.10
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol UFL
Company Name United Finance Ltd.
Sector Finance
Listed Shares 10,408,346
Paidup Value 100.00
Total Paidup Value 1,040,834,630.00

Search Clear
युनाइटेड फाइनान्सले पनि बैंक खातामा पठायो नगद लाभांश
दुई वाणिज्य बैंक सहित ७ कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन
प्राइम बैंक सहित ५ कम्पनीहरुको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
युनाइटेड फाइनान्सले लाभांश पारित गर्न बोलायो साधारण सभा
युनाईटेड फाइनान्सले शुक्रबारदेखि थप ७ वटा नयाँ शाखाबाट सेवा प्रदान गर्ने
युनाईटेड फाइनान्सको लाभांश बढ्यो
युनाईटेड फाइनान्सद्धारा २७ करोडको घर खरीद
भारतीय रणनीतिक साझेदार रहेकाे युनाइटेड फाइनान्सले गर्याे उल्लेख्य प्रगति
युनाईटेड फाइनान्सले भारतको मुत्तूटलाई बिक्री गरेको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
रणनीतिक साझेदार मुत्तूट फाइनान्स भित्र्याएको युनाईटेड फाईनान्सको यस्तोे छ प्रगति


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2020/01/22 187.00 -1.58 187.00 187.00 187.00 10 1,870.00
2 2020/01/21 190.00 1.6 190.00 187.00 187.00 650 121,850.00
3 2020/01/20 187.00 -0.53 188.00 184.00 186.00 7,047 1,304,012.00
4 2020/01/19 188.00 1.62 194.00 188.00 188.00 4,439 837,049.00
5 2020/01/16 185.00 6.94 185.00 170.00 171.00 7,384 1,323,470.00
6 2020/01/15 172.00 2.99 175.00 170.00 170.00 1,132 219,030.00
7 2020/01/14 167.00 -2.91 170.00 167.00 170.00 1,635 276,350.00
8 2020/01/13 172.00 0.58 174.00 172.00 173.00 4,182 724,505.00
9 2020/01/12 171.00 3.64 171.00 168.00 168.00 120 20,220.00
10 2020/01/09 165.00 -0.6 165.00 165.00 165.00 600 99,000.00
11 2020/01/07 166.00 -0.6 167.00 166.00 167.00 400 66,600.00
12 2020/01/06 167.00 0.6 167.00 167.00 167.00 496 82,832.00
13 2020/01/05 166.00 -1.78 172.00 166.00 172.00 732 125,352.00
14 2019/12/31 169.00 -0.59 169.00 168.00 168.00 1,885 316,730.00
15 2019/12/30 170.00 -1.07 171.00 170.00 171.00 1,107 188,240.00
16 2019/12/29 177.00 1.72 177.00 171.00 171.00 415 73,251.00
17 2019/12/25 174.00 -3.87 178.00 174.00 178.00 636 110,794.00
18 2019/12/23 181.00 7.1 181.00 171.00 171.00 2,340 402,390.00
19 2019/12/19 169.00 0 169.00 169.00 169.00 400 67,600.00
20 2019/12/18 169.00 0 169.00 168.00 169.00 319 53,864.00
21 2019/12/15 172.00 1.78 172.00 172.00 172.00 222 124,933.00
22 2019/12/12 169.00 -1.74 173.00 169.00 173.00 680 115,751.00
23 2019/12/11 172.00 1.78 172.00 172.00 172.00 100 17,200.00
24 2019/12/10 169.00 1.2 169.00 167.00 167.00 96 16,052.00
25 2019/12/09 167.00 -0.6 167.00 167.00 167.00 10 1,670.00
26 2019/12/08 168.00 -1.75 168.00 168.00 168.00 82 13,776.00
27 2019/12/05 171.00 -1.72 176.00 171.00 176.00 4,051 702,106.00
28 2019/12/04 174.00 1.16 175.00 173.00 174.00 1,240 216,280.00
29 2019/12/03 172.00 0 172.00 172.00 172.00 100 17,200.00
30 2019/12/02 172.00 -1.15 172.00 172.00 172.00 130 22,360.00
31 2019/12/01 174.00 1.75 174.00 174.00 174.00 15 2,610.00
32 2019/11/26 171.00 -1.72 171.00 171.00 171.00 136 23,256.00
33 2019/11/25 174.00 0 174.00 174.00 174.00 120 20,880.00
34 2019/11/21 174.00 0.58 174.00 174.00 174.00 80 13,920.00
35 2019/11/20 173.00 0 173.00 173.00 173.00 200 34,600.00
36 2019/11/19 173.00 0 173.00 173.00 173.00 291 50,343.00
37 2019/11/18 173.00 -1.14 178.00 173.00 178.00 515 89,590.00
38 2019/11/17 175.00 -2.78 177.00 175.00 177.00 679 119,495.00
39 2019/11/12 180.00 0 180.00 180.00 180.00 50 9,000.00
40 2019/11/11 180.00 2.27 180.00 179.00 179.00 571 102,280.00
41 2019/11/07 176.00 -1.12 176.00 176.00 178.00 200 35,200.00
42 2019/11/06 178.00 -0.56 178.00 178.00 179.00 150 26,700.00
43 2019/11/05 179.00 -1.65 179.00 179.00 182.00 1,078 192,962.00
44 2019/10/24 182.00 1.68 182.00 182.00 182.00 1,146 208,572.00
45 2019/10/23 179.00 1.7 179.00 176.00 176.00 1,010 180,760.00
46 2019/10/21 176.00 -2.22 178.00 175.00 178.00 204 36,134.00
47 2019/10/16 180.00 0 180.00 180.00 180.00 1,000 180,000.00
48 2019/10/14 180.00 -2.7 183.00 180.00 182.00 1,730 311,710.00
49 2019/10/03 185.00 -9.31 200.00 184.00 200.00 4,728 882,002.00
50 2019/10/02 204.00 5.15 204.00 197.00 197.00 77,650 15,834,620.00
51 2019/10/01 194.00 6.59 194.00 182.00 182.00 15,565 2,845,450.00
52 2019/09/30 182.00 5.2 182.00 174.00 174.00 157 27,708.00
53 2019/09/26 173.00 -1.7 174.00 173.00 174.00 660 114,230.00
54 2019/09/25 176.00 -1.68 176.00 176.00 179.00 19 3,344.00
55 2019/09/24 179.00 0 179.00 179.00 179.00 50 8,950.00
56 2019/09/23 179.00 -2.19 180.00 177.00 180.00 1,140 202,645.00
57 2019/09/22 183.00 1.1 183.00 183.00 183.00 10 1,830.00
58 2019/09/19 183.00 0.55 187.00 183.00 185.00 190 208,770.00
59 2019/09/18 182.00 0.55 184.00 181.00 184.00 1,890 345,475.00
60 2019/09/17 181.00 3.43 181.00 178.00 178.00 1,513 269,344.00
61 2019/09/16 175.00 0 175.00 172.00 172.00 690 120,480.00
62 2019/09/15 175.00 -2.78 178.00 175.00 178.00 635 111,845.00
63 2019/09/11 180.00 1.12 183.00 180.00 181.00 600 108,800.00
64 2019/09/10 178.00 -1.66 179.00 178.00 179.00 980 174,790.00
65 2019/09/09 181.00 -1.09 183.00 180.00 183.00 1,736 314,993.00
66 2019/09/05 183.00 1.67 183.00 180.00 180.00 1,558 284,940.00
67 2019/09/04 180.00 -3.23 183.00 180.00 183.00 3,472 627,016.00
68 2019/09/03 186.00 3.33 186.00 181.00 183.00 3,277 602,849.00
69 2019/09/02 180.00 -6.25 209.00 180.00 190.00 118,762 24,493,358.00
70 2019/09/01 192.00 9.71 192.00 178.00 178.00 2,164 412,161.00
71 2019/08/29 175.00 -6.42 190.00 175.00 190.00 1,314 236,323.00
72 2019/08/28 187.00 2.75 188.00 185.00 185.00 320 59,740.00
73 2019/08/27 182.00 2.25 182.00 179.00 180.00 3,525 637,612.00
74 2019/08/26 178.00 2.89 178.00 175.00 175.00 100 17,650.00
75 2019/08/22 173.00 -0.57 177.00 173.00 174.00 707 124,101.00
76 2019/08/20 174.00 -1.69 177.00 174.00 177.00 630 110,210.00
77 2019/08/19 177.00 1.72 180.00 171.00 171.00 241 42,306.00
78 2019/08/15 174.00 -1.69 174.00 174.00 174.00 90 15,660.00
79 2019/08/14 177.00 1.72 177.00 174.00 174.00 77 13,458.00
80 2019/08/13 174.00 0 174.00 174.00 174.00 136 23,664.00
81 2019/08/12 174.00 1.16 174.00 172.00 173.00 610 105,608.00
82 2019/08/11 172.00 0 172.00 172.00 172.00 172 29,584.00
83 2019/08/08 172.00 -1.71 172.00 172.00 172.00 30 5,160.00
84 2019/08/07 175.00 0 178.00 175.00 178.00 1,014 180,450.00
85 2019/08/06 175.00 -4.37 180.00 175.00 180.00 1,230 218,720.00
86 2019/08/04 183.00 -0.54 183.00 180.00 182.00 2,100 380,400.00
87 2019/08/01 184.00 1.66 184.00 181.00 181.00 1,167 214,340.00
88 2019/07/31 181.00 0 184.00 181.00 181.00 110 19,940.00
89 2019/07/30 181.00 -0.55 181.00 181.00 181.00 30 5,430.00
90 2019/07/29 182.00 0 182.00 180.00 180.00 1,050 189,100.00
91 2019/07/28 182.00 -1.62 182.00 182.00 182.00 50 9,100.00
92 2019/07/25 185.00 0 186.00 183.00 184.00 5,431 1,003,440.00
93 2019/07/23 185.00 -1.6 191.00 185.00 188.00 215 40,505.00
94 2019/07/22 188.00 1.08 188.00 188.00 188.00 500 94,000.00
95 2019/07/21 186.00 0.54 186.00 184.00 186.00 355 65,680.00
96 2019/07/18 185.00 1.65 185.00 182.00 182.00 550 101,600.00
97 2019/07/17 182.00 -5.21 189.00 182.00 189.00 288 53,376.00
98 2019/07/16 192.00 4.92 192.00 192.00 192.00 10 1,920.00
99 2019/07/15 183.00 0 186.00 183.00 183.00 749 137,127.00
100 2019/07/14 183.00 0 183.00 180.00 180.00 2,050 369,150.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2020/01/22 2020012201012825 17 34 10 187.00 1,870.00
2 2020/01/21 2020012101009473 54 58 100 190.00 19,000.00
3 2020/01/21 2020012101008093 54 34 328 187.00 61,336.00
4 2020/01/21 2020012101007465 54 42 11 187.00 2,057.00
5 2020/01/21 2020012101006861 54 42 11 187.00 2,057.00
6 2020/01/21 2020012101005327 54 45 100 187.00 18,700.00
7 2019/12/30 2019123001006825 6 28 1,057 170.00 179,690.00
8 2019/12/30 2019123001006824 1 28 20 171.00 3,420.00
9 2019/12/30 2019123001003447 1 19 30 171.00 5,130.00
10 2019/12/29 2019122901006175 16 28 360 177.00 63,720.00
11 2020/01/05 2020010501007862 26 44 50 169.00 8,450.00
12 2020/01/05 2020010501005564 34 44 500 172.00 86,000.00
13 2020/01/05 2020010501005563 34 13 115 172.00 19,780.00
14 2019/12/31 2019123101005030 44 26 50 169.00 8,450.00
15 2019/12/31 2019123101002185 6 14 500 168.00 84,000.00
16 2019/12/31 2019123101001910 6 58 1,335 168.00 224,280.00
17 2020/01/07 2020010701009921 51 16 98 167.00 16,366.00
18 2020/01/07 2020010701006282 51 38 42 167.00 7,014.00
19 2020/01/07 2020010701001379 51 26 60 167.00 10,020.00
20 2020/01/06 2020010601009702 6 7 46 167.00 7,682.00
21 2020/01/06 2020010601008690 6 26 450 167.00 75,150.00
22 2020/01/05 2020010501007923 42 44 67 166.00 11,122.00
23 2020/01/13 2020011301010916 38 40 263 173.00 45,499.00
24 2020/01/12 2020011201010736 14 6 20 171.00 3,420.00
25 2020/01/12 2020011201009224 36 28 100 168.00 16,800.00
26 2020/01/09 2020010901005712 42 14 100 165.00 16,500.00
27 2020/01/09 2020010901005711 6 14 500 165.00 82,500.00
28 2020/01/07 2020010701011916 29 32 200 166.00 33,200.00
29 2020/01/13 2020011301018362 16 40 500 172.00 86,000.00
30 2020/01/13 2020011301018131 16 40 500 172.00 86,000.00
31 2020/01/13 2020011301016619 36 32 819 174.00 142,506.00
32 2020/01/13 2020011301014281 16 33 1,500 174.00 261,000.00
33 2020/01/13 2020011301014280 16 51 100 173.00 17,300.00
34 2020/01/13 2020011301013408 17 19 100 174.00 17,400.00
35 2020/01/14 2020011401010056 52 28 100 169.00 16,900.00
36 2020/01/14 2020011401010055 54 28 600 169.00 101,400.00
37 2020/01/14 2020011401010054 16 28 500 169.00 84,500.00
38 2020/01/14 2020011401010053 26 28 85 170.00 14,450.00
39 2020/01/14 2020011401006030 26 4 50 170.00 8,500.00
40 2020/01/13 2020011301018944 16 40 400 172.00 68,800.00
41 2020/01/15 2020011501002644 54 40 500 175.00 87,500.00
42 2020/01/15 2020011501002643 54 16 22 175.00 3,850.00
43 2020/01/15 2020011501000415 52 40 500 173.00 86,500.00
44 2020/01/15 2020011501000392 54 40 100 170.00 17,000.00
45 2020/01/14 2020011401010604 25 16 50 167.00 8,350.00
46 2020/01/14 2020011401010057 17 28 250 169.00 42,250.00
47 2020/01/16 2020011601000925 28 28 500 170.00 85,000.00
48 2020/01/16 2020011601000924 55 28 1,000 171.00 171,000.00
49 2020/01/15 2020011501010438 17 16 50 173.00 8,650.00
50 2020/01/15 2020011501010366 17 16 50 173.00 8,650.00
51 2020/01/15 2020011501010181 10 16 30 172.00 5,160.00
52 2020/01/15 2020011501008172 36 16 10 172.00 1,720.00
53 2020/01/16 2020011601003696 49 45 830 180.00 149,400.00
54 2020/01/16 2020011601001980 54 40 300 179.00 53,700.00
55 2020/01/16 2020011601001876 45 40 200 176.00 35,200.00
56 2020/01/16 2020011601001703 10 28 1,000 173.00 173,000.00
57 2020/01/16 2020011601001382 45 28 245 173.00 42,385.00
58 2020/01/16 2020011601001192 45 40 255 173.00 44,115.00
59 2020/01/16 2020011601006448 45 14 1,000 185.00 185,000.00
60 2020/01/16 2020011601006447 45 52 54 185.00 9,990.00
61 2020/01/16 2020011601006446 45 16 40 184.00 7,360.00
62 2020/01/16 2020011601003699 49 34 100 182.00 18,200.00
63 2020/01/16 2020011601003698 49 28 1,000 181.00 181,000.00
64 2020/01/16 2020011601003697 49 16 50 181.00 9,050.00
65 2020/01/16 2020011601009635 50 39 21 185.00 3,885.00
66 2020/01/16 2020011601009594 50 28 79 185.00 14,615.00
67 2020/01/16 2020011601009593 50 28 421 185.00 77,885.00
68 2020/01/16 2020011601008873 50 49 79 185.00 14,615.00
69 2020/01/16 2020011601008354 49 51 10 182.00 1,820.00
70 2020/01/16 2020011601006449 45 50 200 185.00 37,000.00
71 2020/01/19 2020011901003218 45 45 600 188.00 112,800.00
72 2020/01/19 2020011901003217 54 45 600 189.00 113,400.00
73 2020/01/19 2020011901003190 54 45 400 189.00 75,600.00
74 2020/01/19 2020011901003189 52 45 100 190.00 19,000.00
75 2020/01/19 2020011901000386 45 39 20 188.00 3,760.00
76 2020/01/16 2020011601016825 42 28 50 185.00 9,250.00
77 2020/01/19 2020011901015660 45 36 919 188.00 172,772.00
78 2020/01/19 2020011901007752 54 50 166 191.00 31,706.00
79 2020/01/19 2020011901004776 54 42 100 194.00 19,400.00
80 2020/01/19 2020011901003461 54 52 36 191.00 6,876.00
81 2020/01/19 2020011901003460 54 39 37 191.00 7,067.00
82 2020/01/19 2020011901003238 45 45 928 188.00 174,464.00
83 2020/01/20 2020012001004218 50 14 706 185.00 130,610.00
84 2020/01/20 2020012001002678 50 45 294 185.00 54,390.00
85 2020/01/20 2020012001002677 16 45 1,000 185.00 185,000.00
86 2020/01/20 2020012001000212 54 54 137 186.00 25,482.00
87 2020/01/19 2020011901016438 45 6 483 188.00 90,804.00
88 2020/01/19 2020011901015800 45 26 50 188.00 9,400.00
89 2020/01/20 2020012001014209 54 52 1,000 184.00 184,000.00
90 2020/01/20 2020012001013235 42 52 60 185.00 11,100.00
91 2020/01/20 2020012001013197 26 52 400 188.00 75,200.00
92 2020/01/20 2020012001012370 26 26 100 188.00 18,800.00
93 2020/01/20 2020012001007874 54 57 500 188.00 94,000.00
94 2020/01/20 2020012001007873 54 16 100 188.00 18,800.00
95 2020/01/21 2020012101004637 54 33 50 187.00 9,350.00
96 2020/01/21 2020012101000466 29 33 50 187.00 9,350.00
97 2020/01/20 2020012001020113 35 14 210 187.00 39,270.00
98 2020/01/20 2020012001014358 49 52 540 184.00 99,360.00
99 2020/01/20 2020012001014211 33 52 1,000 184.00 184,000.00
100 2020/01/20 2020012001014210 26 52 1,000 184.00 184,000.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 075-076 2019/12/25 AD
(2076/09/09 BS)
United Finance Limited proclaim its 25th AGM going to be held on Poush 29, 2076 and has published the financial highlight of the fiscal year 2075/76. Financial Highlight of 2075/76, 2076/77, Appointment of Auditor, Others. 7.53% 3.00%
2. 074-075 2018/10/30 AD
(2075/07/13 BS)
United Finance Limited proclaim its 24th AGM going to be held on Kartik 30, 2075. Financial Highlight of 2074/75, 2075/76, 5.26% cash dividend, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
3. 073-074
United Finance Limited proclaim its 23rd AGM going to be held on Poush 29,2074. Financial Highlight 2073/74,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association, Others. 0.00% 0.00%
4. 070-071 2014/11/20 AD
(2071/08/04 BS)
United Finance Limited proclaim its 20th AGM going to be held on Mangsir 18,2071. Financial Highlight 2070/71,Appointment of Auditor,Amend in Memorandum and Article of Association,Cash Dividend,Bonus Share,Others... 0.79% 15.00%
5. 069-070 2013/11/01 AD
(2070/07/15 BS)
United Finance Limited has announced its 19th Annual General Meeting to be held on 7th Mangsir. 2070. Financial Highlight 2069/70,Appointment of Auditor,Others... 0.00% 0.00%
6. 068-069 2012/10/19 AD
(2069/07/03 BS)
United Finance Limited has announced its 18th Annual General Meeting to be held on 22nd Kartik, 2069. Financial Highlight for 2068/69, Appointment of Auditor, Cash Dividend and Merger. 10.00% 0.00%
7. 067-068 2011/12/11 AD
(2068/08/25 BS)
United Finance Limited has announced its 17th Annual General Meeting going to be held on 10th Poush 2068. Financial Highlight for 2067/68 and Cash Dividend. 13.16% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 076-077 2019/11/17 AD
(2076/08/01 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2076/77.
2. 075-076 2019/08/18 AD
(2076/05/01 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/04/26 AD
(2076/01/13 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2019/01/22 AD
(2075/10/08 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 075-076 2018/12/02 AD
(2075/08/16 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
6. 074-075 2018/07/31 AD
(2075/04/15 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/04/20 AD
(2075/01/07 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/01/30 AD
(2074/10/16 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 074-075 2017/11/04 AD
(2074/07/18 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
10. 073-074 2017/08/17 AD
(2074/05/01 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/04/24 AD
(2074/01/11 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2017/01/26 AD
(2073/10/13 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 073-074 2016/10/21 AD
(2073/07/05 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
14. 072-073 2016/08/15 AD
(2073/04/31 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/04/26 AD
(2073/01/14 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2016/01/26 AD
(2072/10/12 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.
17. 071-072 2015/08/13 AD
(2072/04/28 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from a fourth quarter of the fiscal year 2071/72.
18. 071-072 2014/11/19 AD
(2071/08/03 BS)
United Finance Limited has published its provisional financial statement from first Quarter of the fiscal year 2071/72.
19. 070-071 2014/07/30 AD
(2071/04/14 BS)
United Finance Limited has published its unaudited financial statement from fourth Quarter of the fiscal year 2070/71.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 072-073 2016/12/26 AD
(2073/09/11 BS)
2017/01/09 AD
(2073/09/25 BS)
United Finance Limited is going to auction its 18,253 units of ordinary right share to the general public from Poush 11, 2073 till Poush 25, 2073.# Fiscal Year Value
1. 075-076 7.53%
2. 074-075 5.26%
3. 072-073 1.05%
4. 071-072 0.79%
5. 070-071 0.79%
6. 069-070 12.50%
7. 068-069 10.00%
8. 067-068 13.16%


# Fiscal Year Value
1. 075-076 3.00%
2. 073-074 19.00%
3. 072-073 20.00%
4. 071-072 15.00%
5. 070-071 15.00%


# Fiscal Year Value
1. 071-072 4:1