Sector Microfinance
# Value  Fiscal Year
History not available...
Shares Outstanding 1,959,580.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Price 1,116.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Change -0.27%
# Value  Fiscal Year
History not available...
Last Traded On 2019/03/07 03:00:00
# Value  Fiscal Year
History not available...
52 Weeks Low - High 788.00 -  1,159.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
180 Day Average 1,116.00
# Value  Fiscal Year
History not available...
1 Year Yield 11.04%
# Value  Fiscal Year
History not available...
EPS 37.55 (FY: 076-077, Q: 1)
# Value  Fiscal Year
1. 58.52 (FY: 073-074, Q: 1)
2. 37.15 (FY: 073-074, Q: 2)
3. 32.16 (FY: 073-074, Q: 3)
4. 32.41 (FY: 073-074, Q: 4)
5. 32.01 (FY: 072-073, Q: 2)
6. 48.81 (FY: 072-073, Q: 3)
7. 49.33 (FY: 072-073, Q: 4)
P/E Ratio 29.72
# Value  Fiscal Year
History not available...
Book Value 177.49
# Value  Fiscal Year
History not available...
PBV 6.29
# Value  Fiscal Year
History not available...
% Dividend 25.00% (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 25.00% (FY: 074-075)
2. 1.11% (FY: 073-074)
3. 1.11% (FY: 072-073)
4. 1.11% (FY: 071-072)
% Bonus 20.00% (FY: 073-074)
# Value  Fiscal Year
1. 20.00% (FY: 073-074)
2. 20.00% (FY: 072-073)
3. 20.00% (FY: 071-072)
Right Share 1:1 (FY: 074-075)
# Value  Fiscal Year
1. 1:1 (FY: 074-075)
2. 10:3 (FY: 073-074)
3. 2:01 (FY: 071-072)
30-Day Avg Volume
# Value  Fiscal Year
History not available...
Market Capitalization 2,186,891,280.00
# Value  Fiscal Year
History not available...

Symbol WOMI
Company Name Womi Microfinance Bittiya Sanstha Ltd.
Sector Microfinance
Listed Shares 1,959,580
Paidup Value 0.00
Total Paidup Value 0.00

Search Clear
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र वोमी लघुवित्तको लिलामी शेयरमा आवेदन गर्ने बिहीबार अन्तिम दिन
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र वोमी लघुवित्तको संस्थापक शेयर बिक्रीमा
मर्जर प्रकृयामा रहेको वोमी लघुवित्तको आकर्षक प्रगति
वोमी लघुवित्तको लिलामी शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने सोमबार अन्तिम दिन
वोमी लघुवित्तको सवा लाख कित्ता शेयर लिलामीमा, कतिमा गर्ने आवेदन ?
वोमी लघुवित्तको सवा लाख कित्ता शेयर असोज ६ गतेदेखि लिलामीमा आउने
वोमी लघुवित्तको सवा लाख अवितरित हकप्रद लिलामीमा आउने
नागरिक लघुवित्तले वोमीसँगको मर्जर प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिने, तोकियो स्वाप
वोमीले बोलायो विशेष साधारण सभा, नागरिक लघुवित्तसँगको शेयर स्वाप रेसियो पारित गर्दै
वोमी लघुवित्तको हकप्रद भर्न छुट्यो कि ! बुधबार बिक्री बन्द हुँदै


Search Clear

# Date LTP % Change High Low Open Qty. Turnover
1 2019/03/07 1,116.00 -0.27 1,119.00 1,065.00 1,097.00 1,853 2,155,661.00
2 2019/03/06 1,119.00 1.73 1,119.00 1,080.00 1,080.00 1,519 1,663,760.00
3 2019/03/05 1,100.00 0.36 1,115.00 1,080.00 1,115.00 352 381,795.00
4 2019/03/03 1,096.00 -1.97 1,118.00 1,096.00 1,118.00 185 203,454.00
5 2019/02/27 1,118.00 -0.36 1,122.00 1,100.00 1,100.00 368 405,410.00
6 2019/02/26 1,122.00 -0.09 1,123.00 1,101.00 1,120.00 894 988,523.00
7 2019/02/25 1,123.00 1.45 1,123.00 1,107.00 1,112.00 349 389,200.00
8 2019/02/24 1,107.00 -4.32 1,157.00 1,105.00 1,134.00 472 525,233.00
9 2019/02/21 1,157.00 2.84 1,228.00 1,157.00 1,181.00 100 119,700.00
10 2019/02/20 1,125.00 -0.62 1,132.00 1,106.00 1,125.00 745 827,019.00
11 2019/02/19 1,132.00 1.34 1,139.00 1,102.00 1,139.00 709 792,072.00
12 2019/02/18 1,117.00 1.18 1,117.00 1,095.00 1,082.00 331 363,630.00
13 2019/02/17 1,104.00 -0.54 1,110.00 1,103.00 1,103.00 715 789,857.00
14 2019/02/14 1,110.00 -1.24 1,124.00 1,102.00 1,120.00 1,549 1,714,247.00
15 2019/02/13 1,124.00 0.27 1,130.00 1,120.00 1,122.00 255 286,318.00
16 2019/02/12 1,121.00 0.09 1,142.00 1,113.00 1,142.00 1,365 1,527,157.00
17 2019/02/10 1,120.00 -2.44 1,155.00 1,120.00 1,148.00 1,650 1,866,460.00
18 2019/02/07 1,148.00 1.06 1,149.00 1,125.00 1,127.00 1,964 2,222,472.00
19 2019/02/06 1,136.00 -1.98 1,159.00 1,136.00 1,143.00 1,016 1,160,938.00
20 2019/02/05 1,159.00 0.35 1,169.00 1,145.00 1,169.00 1,140 1,313,845.00
21 2019/02/04 1,155.00 0.87 1,175.00 1,136.00 1,145.00 2,897 3,336,216.00
22 2019/02/03 1,145.00 1.33 1,175.00 1,130.00 1,152.00 3,064 3,549,154.00
23 2019/01/31 1,130.00 -0.88 1,140.00 1,127.00 1,140.00 635 718,687.00
24 2019/01/30 1,140.00 0.88 1,140.00 1,125.00 1,130.00 979 1,108,897.00
25 2019/01/29 1,130.00 -0.44 1,135.00 1,125.00 1,135.00 412 465,985.00
26 2019/01/28 1,135.00 0.89 1,149.00 1,125.00 1,125.00 434 491,492.00
27 2019/01/27 1,125.00 -0.88 1,135.00 1,120.00 1,135.00 1,160 1,303,774.00
28 2019/01/24 1,135.00 0 1,135.00 1,120.00 1,135.00 369 417,121.00
29 2019/01/23 1,135.00 -0.61 1,142.00 1,125.00 1,142.00 126 143,010.00
30 2019/01/21 1,130.00 -2.25 1,156.00 1,116.00 1,156.00 1,153 1,299,658.00
31 2019/01/20 1,156.00 0.52 1,156.00 1,135.00 1,150.00 327 372,792.00
32 2019/01/17 1,150.00 1.86 1,197.00 1,129.00 1,129.00 3,368 3,893,831.00
33 2019/01/16 1,129.00 -0.7 1,151.00 1,110.00 1,137.00 1,905 2,148,655.00
34 2019/01/15 1,137.00 0.26 1,169.00 1,132.00 1,134.00 2,290 2,625,590.00
35 2019/01/13 1,061.00 9.95 1,061.00 965.00 965.00 532 553,322.00
36 2019/01/10 965.00 0 965.00 955.00 965.00 224 215,715.00
37 2019/01/09 965.00 0.94 990.00 953.00 956.00 221 213,301.00
38 2019/01/08 956.00 -0.62 962.00 956.00 962.00 366 350,244.00
39 2019/01/07 962.00 1.91 962.00 944.00 944.00 516 492,192.00
40 2019/01/06 944.00 -1.87 981.00 944.00 962.00 250 240,830.00
41 2019/01/03 962.00 0 962.00 951.00 962.00 93 88,578.00
42 2019/01/02 962.00 1.8 962.00 945.00 945.00 12 11,544.00
43 2019/01/01 953.00 2.58 953.00 929.00 929.00 49 46,020.00
44 2018/12/31 930.00 -1.8 950.00 930.00 947.00 692 696,032.00
45 2018/12/30 947.00 -3.47 981.00 947.00 981.00 504 485,504.00
46 2018/12/27 981.00 -0.71 1,029.00 981.00 988.00 2,115 2,131,352.00
47 2018/12/26 988.00 4.88 989.00 940.00 942.00 1,024 994,280.00
48 2018/12/25 942.00 -1.67 958.00 924.00 958.00 1,026 959,641.00
49 2018/12/24 958.00 -1.64 999.00 940.00 974.00 1,283 1,266,801.00
50 2018/12/23 974.00 9.93 974.00 886.00 886.00 858 788,473.00
51 2018/12/20 886.00 1.26 892.00 875.00 875.00 405 359,741.00
52 2018/12/19 875.00 -1.13 891.00 875.00 885.00 384 339,130.00
53 2018/12/18 885.00 -3.28 915.00 860.00 915.00 2,671 2,354,691.00
54 2018/12/17 915.00 7.65 933.00 850.00 850.00 771 688,878.00
55 2018/12/16 850.00 5.07 856.00 809.00 809.00 367 311,062.00
56 2018/12/13 809.00 -1.94 834.00 809.00 825.00 331 269,795.00
57 2018/12/12 825.00 0.61 825.00 804.00 820.00 293 238,690.00
58 2018/12/11 820.00 0 820.00 803.00 820.00 263 211,895.00
59 2018/12/10 820.00 3.67 822.00 791.00 791.00 311 252,076.00
60 2018/12/06 791.00 2.06 795.00 761.00 775.00 410 320,445.00
61 2018/12/04 790.00 0.25 810.00 788.00 788.00 1,102 876,476.00
62 2018/12/03 788.00 -1.5 801.00 788.00 800.00 475 377,865.00
63 2018/12/02 800.00 -4.12 834.39 792.00 834.39 1,323 1,062,568.00
64 2018/11/29 835.00 -4.02 870.00 834.00 870.00 774 649,855.00
65 2018/11/28 870.00 -1.69 885.00 855.00 885.00 677 583,005.00
66 2018/11/27 885.00 1.14 885.00 875.00 875.00 651 572,630.00
67 2018/11/26 875.00 -1.13 885.00 870.00 885.00 3,706 3,242,432.00
68 2018/11/25 885.00 -4.43 926.00 883.00 926.00 210 188,328.00
69 2018/11/22 926.00 -3.94 964.00 926.00 964.00 198 186,150.00
70 2018/11/21 964.00 -1.63 980.00 962.00 980.00 373 359,750.00
71 2018/11/20 980.00 0 980.00 980.00 980.00 50 49,000.00
72 2018/11/18 980.00 -0.61 986.00 970.00 986.00 232 225,470.00
73 2018/11/15 986.00 -1.89 1,005.00 986.00 1,005.00 359 354,904.00
74 2018/11/14 1,005.00 2.55 1,005.00 980.00 980.00 67 66,600.00
75 2018/11/05 1,015.00 2.11 1,015.00 1,013.00 1,013.00 112 113,184.00
76 2018/11/04 975.00 -1.58 1,010.00 994.00 1,010.00 240 240,095.00
77 2018/11/01 1,010.00 0 1,010.00 1,010.00 1,010.00 23 23,220.00
78 2018/10/31 1,010.00 -1.94 1,040.00 1,010.00 1,040.00 1,629 1,667,440.00
79 2018/10/30 1,030.00 0 1,040.00 1,010.00 1,040.00 809 828,919.00
80 2018/10/29 1,025.00 1.48 1,030.00 1,010.00 1,010.00 808 820,479.00
81 2018/10/28 1,015.00 -1.93 1,035.00 1,010.00 1,035.00 358 363,420.00
82 2018/10/25 1,035.00 -1.43 1,035.00 1,029.00 1,035.00 562 580,672.00
83 2018/10/24 1,050.00 3.45 1,081.00 1,035.00 1,035.00 610 643,810.00
84 2018/10/23 1,015.00 -0.59 1,015.00 1,015.00 1,015.00 25 25,375.00
85 2018/10/21 1,021.00 -1.54 1,030.00 1,021.00 1,030.00 200 205,775.00
86 2018/10/15 1,037.00 0.19 1,037.00 1,030.00 1,035.00 174 180,202.00
87 2018/10/11 1,035.00 1.47 1,035.00 1,020.00 1,020.00 901 923,410.00
88 2018/10/10 1,020.00 0.69 1,020.00 1,013.00 1,013.00 195 198,032.00
89 2018/10/09 1,013.00 0.3 1,030.00 1,013.00 1,029.00 1,255 1,278,102.00
90 2018/10/08 1,010.00 0.2 1,020.00 1,002.00 1,010.00 344 346,890.00
91 2018/10/07 1,008.00 -1.66 1,015.00 1,008.00 1,015.00 467 472,887.00
92 2018/10/04 1,027.00 -1.44 1,055.00 1,020.00 1,020.00 722 747,553.00
93 2018/10/03 1,040.00 -0.38 1,055.00 1,035.00 1,035.00 1,313 1,367,450.00
94 2018/10/02 1,044.00 -1.04 1,065.00 1,037.00 1,060.00 781 822,858.00
95 2018/10/01 1,060.00 -4.18 1,139.00 1,053.00 1,123.00 2,226 2,378,973.00
96 2018/09/30 1,106.00 -3.84 1,127.00 1,101.00 1,126.00 1,896 2,112,909.00
97 2018/09/27 1,144.00 -0.43 1,150.00 1,136.00 1,150.00 1,216 1,391,010.00
98 2018/09/26 1,150.00 0 1,153.00 1,131.00 1,131.00 1,475 1,690,061.00

Search Clear

# Date Transact. No. Buyer Seller Qty. Rate Amount
1 2019/03/07 2019030701005298 34 48 100 1,128.00 112,800.00
2 2019/03/07 2019030701005297 34 52 13 1,117.00 14,521.00
3 2019/03/07 2019030701005296 34 33 80 1,116.00 89,280.00
4 2019/03/07 2019030701005261 34 33 70 1,116.00 78,120.00
5 2019/03/07 2019030701005260 34 49 30 1,116.00 33,480.00
6 2019/03/07 2019030701004359 34 33 100 1,110.00 111,000.00
7 2019/02/26 2019022601003125 49 13 90 1,105.00 99,450.00
8 2019/02/26 2019022601003061 58 1 16 1,105.00 17,680.00
9 2019/02/26 2019022601002996 58 44 33 1,105.00 36,465.00
10 2019/02/26 2019022601002771 49 7 10 1,104.00 11,040.00
11 2019/02/26 2019022601003227 49 58 100 1,102.00 110,200.00
12 2019/02/26 2019022601003226 54 58 121 1,103.00 133,463.00
13 2019/02/26 2019022601003225 43 58 10 1,104.00 11,040.00
14 2019/02/26 2019022601003128 43 13 10 1,104.00 11,040.00
15 2019/02/26 2019022601003127 34 13 100 1,104.00 110,400.00
16 2019/02/26 2019022601003126 49 13 40 1,104.00 44,160.00
17 2019/02/26 2019022601003419 33 48 11 1,101.00 12,111.00
18 2019/02/26 2019022601003334 28 29 107 1,102.00 117,914.00
19 2019/02/26 2019022601003317 33 16 33 1,101.00 36,333.00
20 2019/02/26 2019022601003243 34 58 9 1,102.00 9,918.00
21 2019/02/26 2019022601003242 34 58 11 1,102.00 12,122.00
22 2019/02/26 2019022601003228 49 58 10 1,102.00 11,020.00
23 2019/02/27 2019022701000036 58 38 100 1,100.00 110,000.00
24 2019/02/26 2019022601003678 4 47 10 1,122.00 11,220.00
25 2019/02/26 2019022601003666 4 45 33 1,115.00 36,795.00
26 2019/02/26 2019022601003665 4 45 33 1,115.00 36,795.00
27 2019/02/26 2019022601003664 4 45 13 1,115.00 14,495.00
28 2019/02/26 2019022601003663 4 34 33 1,114.00 36,762.00
29 2019/02/27 2019022701002975 22 45 58 1,100.00 63,800.00
30 2019/02/27 2019022701002974 17 45 17 1,100.00 18,700.00
31 2019/02/27 2019022701002973 32 45 50 1,100.00 55,000.00
32 2019/02/27 2019022701002972 55 45 75 1,101.00 82,575.00
33 2019/02/27 2019022701002958 55 42 25 1,101.00 27,525.00
34 2019/02/27 2019022701000755 17 54 33 1,110.00 36,630.00
35 2019/03/03 2019030301003357 45 1 33 1,100.00 36,300.00
36 2019/03/03 2019030301003312 45 19 10 1,100.00 11,000.00
37 2019/03/03 2019030301003311 16 19 10 1,101.00 11,010.00
38 2019/03/03 2019030301002015 29 29 6 1,097.00 6,582.00
39 2019/03/03 2019030301001259 1 48 10 1,118.00 11,180.00
40 2019/02/27 2019022701003434 33 58 10 1,118.00 11,180.00
41 2019/03/03 2019030301004372 49 58 35 1,096.00 38,360.00
42 2019/03/03 2019030301004238 54 32 14 1,098.00 15,372.00
43 2019/03/03 2019030301004192 54 35 20 1,098.00 21,960.00
44 2019/03/03 2019030301004191 35 35 10 1,099.00 10,990.00
45 2019/03/03 2019030301004178 45 13 25 1,100.00 27,500.00
46 2019/03/03 2019030301004121 45 11 12 1,100.00 13,200.00
47 2019/03/05 2019030501003636 49 56 100 1,081.00 108,100.00
48 2019/03/05 2019030501003635 22 56 17 1,081.00 18,377.00
49 2019/03/05 2019030501003399 22 57 33 1,081.00 35,673.00
50 2019/03/05 2019030501002588 58 28 11 1,080.00 11,880.00
51 2019/03/05 2019030501002192 49 28 10 1,093.00 10,930.00
52 2019/03/05 2019030501000285 16 16 33 1,115.00 36,795.00
53 2019/03/05 2019030501004218 33 13 10 1,100.00 11,000.00
54 2019/03/05 2019030501003964 22 58 10 1,080.00 10,800.00
55 2019/03/05 2019030501003815 22 13 28 1,080.00 30,240.00
56 2019/03/05 2019030501003814 21 13 50 1,080.00 54,000.00
57 2019/03/05 2019030501003813 1 13 22 1,080.00 23,760.00
58 2019/03/05 2019030501003637 1 56 28 1,080.00 30,240.00
59 2019/03/06 2019030601003251 59 41 25 1,090.00 27,250.00
60 2019/03/06 2019030601001885 58 29 100 1,101.00 110,100.00
61 2019/03/06 2019030601001838 10 38 333 1,100.00 366,300.00
62 2019/03/06 2019030601001837 10 37 840 1,095.00 919,800.00
63 2019/03/06 2019030601001836 10 58 33 1,090.00 35,970.00
64 2019/03/06 2019030601000047 52 52 120 1,080.00 129,600.00
65 2019/03/07 2019030701001154 5 32 17 1,097.00 18,649.00
66 2019/03/07 2019030701001142 5 10 33 1,097.00 36,201.00
67 2019/03/07 2019030701000097 8 8 6 1,097.00 6,582.00
68 2019/03/06 2019030601004162 33 38 10 1,119.00 11,190.00
69 2019/03/06 2019030601004122 33 55 33 1,100.00 36,300.00
70 2019/03/06 2019030601003257 59 41 25 1,090.00 27,250.00
71 2019/03/07 2019030701001545 54 45 34 1,080.00 36,720.00
72 2019/03/07 2019030701001544 19 45 50 1,081.00 54,050.00
73 2019/03/07 2019030701001459 32 32 1 1,081.00 1,081.00
74 2019/03/07 2019030701001345 54 10 16 1,080.00 17,280.00
75 2019/03/07 2019030701001344 32 10 17 1,081.00 18,377.00
76 2019/03/07 2019030701001327 32 10 33 1,081.00 35,673.00
77 2019/03/07 2019030701001742 33 10 11 1,077.00 11,847.00
78 2019/03/07 2019030701001741 51 10 20 1,078.00 21,560.00
79 2019/03/07 2019030701001730 33 10 13 1,077.00 14,001.00
80 2019/03/07 2019030701001729 1 10 20 1,078.00 21,560.00
81 2019/03/07 2019030701001725 36 45 276 1,080.00 298,080.00
82 2019/03/07 2019030701001658 18 45 50 1,080.00 54,000.00
83 2019/03/07 2019030701001832 58 10 31 1,073.00 33,263.00
84 2019/03/07 2019030701001816 22 10 23 1,077.00 24,771.00
85 2019/03/07 2019030701001815 33 10 10 1,077.00 10,770.00
86 2019/03/07 2019030701001794 58 10 33 1,065.00 35,145.00
87 2019/03/07 2019030701001759 33 10 33 1,077.00 35,541.00
88 2019/03/07 2019030701001749 33 10 33 1,077.00 35,541.00
89 2019/03/07 2019030701003411 10 13 100 1,100.00 110,000.00
90 2019/03/07 2019030701003410 10 50 41 1,100.00 45,100.00
91 2019/03/07 2019030701003322 29 50 60 1,100.00 66,000.00
92 2019/03/07 2019030701002074 13 13 25 1,086.00 27,150.00
93 2019/03/07 2019030701002013 32 13 31 1,080.00 33,480.00
94 2019/03/07 2019030701001846 58 10 31 1,073.00 33,263.00
95 2019/03/07 2019030701004274 34 29 50 1,107.00 55,350.00
96 2019/03/07 2019030701004273 34 57 25 1,107.00 27,675.00
97 2019/03/07 2019030701004272 34 57 25 1,107.00 27,675.00
98 2019/03/07 2019030701004271 34 57 25 1,107.00 27,675.00
99 2019/03/07 2019030701004270 34 33 200 1,106.00 221,200.00
100 2019/03/07 2019030701003693 34 33 200 1,106.00 221,200.00


Search Clear

# Fiscal Year Bookclose Date Description Agenda Cash Dividend Bonus Share Right Share
1. 074-075 2018/10/21 AD
(2075/07/04 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 7th AGM going to be held on Kartik 17, 2075. Financial Highlight of 2074/075, 2075/76, cash dividend, Appointment of Auditor, Others. 0.00% 0.00%
2. 072-073 2016/12/01 AD
(2073/08/16 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 5th AGM going to be held on Mangshir 30, 2073. Financial Highlight 2072/73, Appointment of Auditor, Cash Dividend:1.108, Bonus Share : 20%, Others. 1.11% 20.00% 0
3. 071-072 2015/12/31 AD
(2072/09/16 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited proclaim its 4th AGM going to be held on Poush 29, 2072. 0.00% 0.00%


Search Clear

# Fiscal Year Date Description
1. 076-077 2019/10/25 AD
(2076/07/08 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2076/77.
2. 075-076 2019/07/23 AD
(2076/04/07 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2075/76.
3. 075-076 2019/04/19 AD
(2076/01/06 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2075/76.
4. 075-076 2019/01/17 AD
(2075/10/03 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2075/76.
5. 075-076 2018/10/24 AD
(2075/07/07 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2075/76.
6. 074-075 2018/07/25 AD
(2075/04/09 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2074/75.
7. 074-075 2018/04/23 AD
(2075/01/10 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2074/75.
8. 074-075 2018/01/26 AD
(2074/10/12 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2074/75.
9. 074-075 2017/11/05 AD
(2074/07/19 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited (WOMI) has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2074/75.
10. 073-074 2017/07/24 AD
(2074/04/09 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited (WOMI) Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2073/74.
11. 073-074 2017/05/03 AD
(2074/01/20 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2073/74.
12. 073-074 2017/01/25 AD
(2073/10/12 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2073/74.
13. 073-074 2016/11/08 AD
(2073/07/23 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the first quarter of the fiscal year 2073/74.
14. 072-073 2016/07/29 AD
(2073/04/14 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the fourth quarter of the fiscal year 2072/73.
15. 072-073 2016/05/06 AD
(2073/01/24 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the third quarter of the fiscal year 2072/73.
16. 072-073 2016/02/04 AD
(2072/10/21 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published its provisional financial statement from the second quarter of the fiscal year 2072/73.


Search Clear

# Fiscal Year Date Close Date Description
1. 076-077 2019/11/07 AD
(2076/07/21 BS)
2019/11/14 AD
(2076/07/28 BS)
Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is selling its (62,183.80 units of promoter share) right share in auction to the general public from (Kartik 21, to till Kartik 28, 2076).
2. 076-077 2019/09/23 AD
(2076/06/06 BS)
2019/09/30 AD
(2076/06/13 BS)
Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is selling its (46,509.20 units ordinary shares) undistributed right share in an auction to its general public from (Ashwin 06, 2076 till Ashwin 13, 2076).
3. 076-077 2019/09/23 AD
(2076/06/06 BS)
2019/09/30 AD
(2076/06/13 BS)
Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited is selling its (76,703.80 units promoter shares) undistributed right share in an auction to its general public from (Ashwin 06, 2076 till Ashwin 13, 2076).
6. 074-075 2018/08/13 AD
(2075/04/28 BS)
2018/08/13 AD
(2075/04/28 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited has published a notice regarding bid opening date of (3,882.80 units promoter share and 7,662.20 units ordinary share) in auction to the general public on today (Shrawan 28, 2075)
5. 075-076 2018/07/31 AD
(2075/04/15 BS)
2018/08/07 AD
(2075/04/22 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited is selling its (7,662.20 unit ordinary shares) in auction to the general public from (Shrawan 15 to till Shrawan 22, 2075).
4. 075-076 2018/07/31 AD
(2075/04/15 BS)
2018/08/07 AD
(2075/04/22 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited is selling its (3,882.80 unit promoter shares) in auction to the general public from (Shrawan 15 to till Shrawan 22, 2075).
7. 072-073 2016/11/13 AD
(2073/07/28 BS)
2016/11/27 AD
(2073/08/12 BS)
Womi Microfinance Bittiya Sanstha Limited is going to auction its 4,768 units of ordinary right share to the general public from Kartik 28, 2073 till Mangshir 12, 2073.# Fiscal Year Value
1. 074-075 25.00%
2. 073-074 1.11%
3. 072-073 1.11%
4. 071-072 1.11%


# Fiscal Year Value
1. 073-074 20.00%
2. 072-073 20.00%
3. 071-072 20.00%


# Fiscal Year Value
1. 074-075 1:1
2. 073-074 10:3
3. 071-072 2:01